Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16961
Mărime: 135.30KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

SINTEZA

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:

1.Locul şi rolul sistemului informatic financiar- contabil în activitatea organismelor economice. Relaţia sistem informatic financiar contabil-sistem informatic economic integrat; sistemul informatic financiar- contabil:

-este definitde aplicaţia software cu rol în gestionarea şi prelucrarea datelor financiar contabile generate de activităţile desfăşurate de organismele economice;

-este un sistem informatic de gestiune- sistem informatic cu bază de date, integrat, centrat pe utilizator;

-este un sistem informatic de management deoarece are rol in fundamentarea deciziilor manageriale cu privire la eficienţa şi perspectivele de evoluţie ale unui organism economic;

-este o componentă a sistemului informatic global al oricărui organism economic deoarece legislaţia impune gestionarea automată a datelor fianciar contabile şi comunicarea rezultatelor prelucrărilor către organismele financiar contabile în format electronic recunsocut de acestea;

-are rol în evidenţa, prelucrarea şi stocarea datelor financiar contabile; pune la dispoziţia utilizatorilor avantajele oferite de tehnologia IT cu privire la capacitatea de stocare a datelor, la viteza de prelucrare, motoare de căutare performante, mecanisme de analiză avansate etc.; permite acestora să proceseze volume mari şi foarte mari de date în perioade foarte scurte de timp, lucru care depăşeste capacitatea umană de procesare:

2.Realizarea centrată pe utilizator a sistemelor informatice financiar- contabile: particularităţi de realizare, de utilizare şi de auditare. Categorii de sisteme informatice financiar- contabile: performanţe, funcţii şi caracteristici reprezentative.

-sistemul informatic financiar- contabil este centrat pe utilizator deoarece se adresează direct utilizatorului final, specialist în domeniul financiar contabil, căruia îi pune la dispoziţie un set de funcţii şi instrumente de evidenţă şi prelucrare automată a datelor specifice locului său de muncă;

-are interfaţă prietenoasă cu utilizatorul, apropiată de modul său de gândire, adaptată funcţiilor specifice fiecărei categorii de utilizatori cu care interacţionează, care implică minimul necesar de cunoştinţe de informatică, care foloseşte semantica, formularistica şi conţinutul specifice domeniului financiar- contrabil;

-este uşor de utilizat, de administrat şi de auditat deoarece implică în principal cunoştinţe generale de informatică şi cunoştinţe aprofundate din domeniul financiar- contabil care nu pun probleme specialiştilor în domeniu; nu necesită cunoştinţe aprofundate din domeniul IT;

-pentru a pune la dispoziţia utilizatorului un asemenea sistem dedicat specialiştii în domeniul informatic trebuie să includă în sistem mecanisme software şi componente hardware suplimentare, bazate pe tehnici şi metode de proiectare moderne şi performante care permit implementarea funcţiei şi funcţionalităţilor specifice;

-în funcţie de tehnologia folosită, de modul de realizare şi de performanţele oferite, aceste sisteme pot fi de sine stătătoare- aplicaţii software izolate (cu mai multe sau mai puţie funcţii, toate însă având un nucleu de funcţii de bază fără de care activitatea financiar contabilă nu se poate desfăşura; care se bazează pentru funcţionare pe componente hardware şi software mai mult sau mai puţin performante în funcţie de posibilităţi; care sunt mai uşor sau mai greu de exploatat; care nu comunică direct cu alte componente software similare sau nu, după caz, ci numai prin inrervenţia utilizatorului) sau pot fi module ale unor sisteme complexe care comunică direct între ele pt a asigura eficienţa activităţii economice desfăşurate de organismele economice (sisteme modulare de tip ERP, care pot avea mai multe sau mai puţine module, pot fi mai mult sau mai puţin performante, care comunică numai direct sau şi cu ajutorul utilizatorului);

-generic vorbind, sistemele informatice financiar contabile au aceleaşi funcţii impuse in principal de legislaţia în domeniu, dar prezintă şi particularităţi date de specificul domeniului de activitate pentru care a fost gandit;

3.Infrastructura hardware, software necesară pentru integrarea, adaptarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice financiar- contabile;

-Tehnolofia IT, care permite integrarea unor sisteme modulare, felxibile, adaptabile la condiţiile de exploatare; permite fiecărui utilizator să integreze sistemul cu performanţele şi funcţionalităţile dorite, in funcţie de necesităţile sale de prelucrare a datelor financiar contabile şi de cât îl ţin buzunarele;

4.Compatibilitatea între diferitele categorii de sisteme informatice financiar- contabile. Posibilităţi şi modalităţi de transfer a datelor de la un sistem informatic financiar- contabil la altul;

-s-au definit standarde în domeniu; toate sistemele informatice financiarcontabile pot comunica între ele şi cu alte sisteme folosind standardele şi interfeţele de comunicaţie uzuale, accesibile publicului larg;

5.Selectarea sistemului informatic financiar- contabil în funcţie de particularităţile funcţionale ale domeniului de activitate, de cadrul organizatoric specific şi de legislaţia în vigoare.

-sistemele financioar contabile prezintă particularităţi de realizare şi exploatare date de caracteristicile funcţionale şi legislative specifice fiecărui domeniu de activitate, precum şi de cadrul organizatoric specific organismului economic în cadrul căruia se utilizează; s-au dezvoltat astfel sisteme informatice penntru reţele de magazine, reţele de benzinării, reţele de farmacii, reţele de comunicaţie, reţele de policlinici, reţele de transport etc. care sunt distribuite pe arie largă de cuprindere; toate acestea prezintă funcţiile specifice domeniului financiar contabil implementate şi configurate în funcţie de specificul domeniului şi de modul de organizare.

Preview document

Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 1
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 2
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 3
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 4
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 5
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 6
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 7
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 8
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 9
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 10
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 11
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 12
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 13
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 14
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 15
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 16
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 17
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 18
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 19
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 20
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 21
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 22
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 23
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 24
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 25
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 26
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 27
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 28
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 29
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 30
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 31
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 32
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 33
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 34
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 35
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 36
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 37
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 38
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 39
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 40
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 41
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 42
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 43
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 44
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 45
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 46
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 47
Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Proiect Auditul si Controlul Sistemelor Informationale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Audit Informatic

Denumire societate: SC COSMETICO SRL Obiect activitate: distributie / comert produse cosmetice Organigrama: atasat in Anexa 1 Societatea...

Proiect Sisteme Contabile Comparate - Sistemul Contabil Romanesc

Capitolul I Sistemul contabil romanesc în perioada precomunista Evoluţia contabilitãţii în România Dupã o perioadã în care au fost tipãrite, de...

Saga Software

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili...

Ai nevoie de altceva?