Sisteme Contabile Comparate

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Contabile Comparate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 16 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

- Astăzi, în lume există un evantai larg de sisteme contabile, care au puternice caracteristici şi nuanţe specifice fiecărei ţări, chiar dacă unele au încercat o armonizare a acestora.

- Existenţa unei palete largi de sisteme contabile se datorează modului diferit în care au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în cadrul unor teorii şi doctrine contabile diferite, componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

- Edificiul conceptual al contabilităţii

- La problemele ridicate de modul în care sunt tratate elementele edificiului conceptual al contabilităţii trebuie să adăugăm şi modul în care contabilitatea diferitelor ţări răspunde nevoii de a degaja informaţii financiare, care să răspundă tuturor intereselor utilizatorilor de asemenea informaţii, în condiţiile în care astăzi au loc mutaţii majore în evoluţia economiilor naţionale ca urmare a accentuării fenomenului de globalizarea a acestora.

- În aceste condiţii se naşte un nou segment al ştiinţei contabilităţii care va purta denumirea de contabilitate comparată, având ca obiect studiul comparativ al celor mai semnificative sisteme de contabilitate din lume, punând în evidenţă modul în care normalizatorii contabili şi utilizatorii de informaţii financiare din diferite ţări preiau şi aplică în practică componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

- Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii financiare, identificate în:

- obiectivele informării financiare;

- criteriile de evaluare a calităţii informaţiei financiare;

- problemele măsurării în contabilitate;

- postulatele şi principiile contabile;

- definirea diferitelor elemente care fac parte integrantă din situaţiile financiare ale întreprinderii.

- În cadrul studierii sistemelor contabile comparate, determinarea obiectivelor informării financiare prezintă o importanţă deosebită, acestea urmând să răspundă la la câteva întrebări:

- Care sunt principalele limite, funcţii şi restricţii ale contabilităţii financiare?

- Care sunt principalele caracteristici şi care este sfera de cuprindere ale informaţiei financiare?

- Care sunt principalele tipuri de decizii cărora se doreşte să li se acorde un statut privilegiat?

- Care sunt principalele părţi, componente sau caracteristici inerente luării deciziilor?

- Care sunt utilizatorii pe care întreprinderea doreşte să-i servească cu prioritate?

- Care sunt cerinţele informaţionale ale principalilor utilizatori?

- Dar, în condiţiile globalizării economiilor naţionale, se impune o tot mai bună informare financiară, care să răspundă nevoilor unei game tot mai largă şi mai mare de utilizatori.

- De aceea în studiul sistemelor contabile comparate trebuie să ţinem permanent seama de factorii care caracterizează şi influienţează evoluţia contemporană a contabilităţii:

- normalizarea contabilă;

- armonizarea contabilă;

- internaţionalizarea contabilităţii.

1.Factorii care caracterizează şi influienţează evoluţia contemporană a contabilităţii

A. Normalizarea contabilă

- Este procesul prin care se elaborează reguli şi norme contabile unanim acceptate în prezentarea situaţiilor financiare anuale, a metodelor contabile şi a terminologiei folosită în contabilitate. Normalizarea contabilă se realizează :

- la nivel internaţional;

- la nivel regional, zonal;

- la nivel naţional.

a. Normalizarea contabilă internaţională

- presupune elaborarea de reguli sau norme aplicabile în totalitate sau parţial la un ansamblu de ţări sau la un ansamblu de întreprinderi;

- acestea nu se substituie normalizărilor contabile naţionale, fiind cu titlu de recomandare în degajarea informaţiilor financiare prezentate prin situaţiile financiare anuale;

- normalizarea contabilă internaţională a fost impusă de fenomenele de mondializare şi financiarizare a economiilor, manifestate prin apariţia de întreprinderi multinaţionale şi a celor mari care vor să fie cotate pe pieţele financiare străine. Acestea au condus la necesitatea unui limbaj contabil unic la nivel mondial şi de aici la necesitatea prezentării lor în raportări financiare unitare.

Fisiere in arhiva (2):

  • Tema nr 1.doc
  • Tema nr_2.doc