Sisteme Contabile Contemporane

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 31724
Mărime: 137.82KB (arhivat)
Publicat de: Rada-Martina Suciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Franca Stancu

Cuprins

 1. TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL 7
 2. 1.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI CLASIFICAREA SISTEMELOR 7
 3. 1.2. CONCEPTUL DE SISTEM ECONOMIC 9
 4. 1.3. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL 10
 5. TESTE DE EVALUARE 12
 6. TEMA II. CLASIFICAREA SISTEMELOR CONTABILE 14
 7. 2.1. METODOLOGIA DE CLASIFICARE A SISTEMELOR CONTABILE 14
 8. 2.1.1. Metodologia abordărilor extrinseci 14
 9. 2.1.2. Metodologia de abordare intrinsecă 17
 10. 2.1.3. Metodologia abordărilor evoluţioniste a lui Nobes (1984) 18
 11. 2.2. TIPOLOGIA CLASIFICĂRII SISTEMELOR CONTABILE 19
 12. 2.2.1. Tipurile de clasificări după metoda analitică 20
 13. 2.2.2. Tipurile de clasificări după metoda sintetică 20
 14. 2.2.3. Tipurile de clasificări după criteriul apropierii globale 21
 15. TESTE DE EVALUARE 21
 16. TEMA III. CONCEPTELE DE NORMALIZARE ŞI ARMONIZARE A CONTABILITĂŢII 23
 17. 3.1. NOŢIUNEA ŞI CONŢINUTUL NORMALIZĂRII CONTABILITĂŢII 23
 18. 3.2. NOŢIUNEA ŞI CONŢINUTUL ARMONIZĂRII CONTABILITĂŢII 26
 19. TESTE DE EVALUARE 28
 20. TEMA IV. SISTEMUL CONTABIL BRITANIC 31
 21. 4.1. REGLEMENTĂRILE CONTABILE BRITANICE 31
 22. 4.2. STRUCTURA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 36
 23. 4.3. STRUCTURA TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE 43
 24. 4.4. STRUCTURA TABLOULUI TUTUROR CÂŞTIGURILOR ŞI PIERDERILOR CONTABILIZATE 46
 25. TESTE DE EVALUARE 47
 26. TEMA V. SISTEMUL CONTABIL AMERICAN 50
 27. 5.1. NORMELE CONTABILE AMERICANE 50
 28. 5.2. PREZENTAREA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 54
 29. 5.3. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 58
 30. 5.4. TABLOUL CAPITALURILOR PROPRII ŞI REZULTATUL GLOBAL 60
 31. TESTE DE EVALUARE 61
 32. TEMA VI. SISTEMUL CONTABIL CONTINENTAL 63
 33. 6.1. ARMONIZAREA CONTABILĂ EUROPEANĂ 63
 34. 6.2. DIRECTIVA A IV-A A COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE 64
 35. 6.3. DIRECTIVA A VII-A A COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE 74
 36. TESTE DE EVALUARE 79
 37. TEMA VII. ALTE SISTEME CONTABILE 82
 38. 7.1. SISTEMUL CONTABIL ISLAMIC 82
 39. 7.1.1. Normele contabile islamice 82
 40. 7.1.2. Situaţiile financiare islamice 84
 41. 7.1.3. Tabloul de finantare 89
 42. 7.2. SISTEMUL CONTABIL SUD-AMERICAN 90
 43. TESTE DE EVALUARE 92
 44. TEMA VIII. CONVERGENŢA SISTEMELOR CONTABILE 93
 45. 8.1 INTRODUCERE ÎN CONVERGENŢA SISTEMELOR CONTABILE 94
 46. 8.2. CONCEPTUL DE CONVERGENŢĂ ÎN CONTABILITATE 97
 47. 8.3. DIMENSIUNI ALE CONVERGENŢEI CONTABILE INTERNAŢIONALE 100
 48. 8.4. CONVERGENTE INTERNATIONALE SI CONTABILITATE DIN ROMANIA 102
 49. TESTE DE EVALUARE 103
 50. BIBLIOGRAFIE 105

Extras din curs

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL

CONŢINUT:

1.1. Conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor

1.2. Conceptul de sistem economic

1.3. Conceptul de sistem contabil

REZUMAT:

Pentru obţinerea informaţiei contabilitatea foloseşte anumite tehnici de colectare, înregistrare şi prelucrare, documente şi formulare specifice de prezentare a informaţiilor financiar-contabile. Totodată, contabilitatea trebuie să ţină cont de legislaţia în vigoare referitoare la funcţionarea întreprinderilor, la respectarea normelor privind protecţia mediului, a legislaţiei muncii (Codul muncii), a legislaţiei fiscale şi a altor reglementări juridice care afectează direct sau indirect activitatea unei întreprinderi. Toate aceste elemente definesc ceea ce numim sistemul contabil.

OBIECTIVE

• Însuşirea unor cunoştinţe teoretice de bază privind conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor.

• Cunoaşterea modalităţilor de aplicarea a teoriei sistemelor în domeniul economic, în general, şi în cel contabil, în special.

1.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI CLASIFICAREA SISTEMELOR

Teoria generală a sistemelor a apărut ca ştiinţă de sine stătătoare în anul 1964, părintele acesteia fiind considerat filozoful şi biologul Ludwig von Bertalanffy.

În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale conceptului de sistem. Esenţial în aceste definiţii este aceea că sistemul este conceput ca un ansamblu de elemente organizate pe baza legăturilor existente între ele şi a priorităţii ansamblului asupra părţilor sale componente.

În ceea ce priveşte clasificarea sistemelor aceasta se poate face după o multitudine de criterii, dintre care enumerăm următoarele :

a. după provenienţă:

- sisteme naturale;

- sisteme artificiale (create de om);

b. după natura componentelor:

- abstracte (conceptuale);

- reale, care la rândul lor pot fi: concrete (obiectuale), biologice (vii) şi fizico-chimice(nevii);

c. după ierarhia sistemelor:

- sisteme sociale;

- sisteme economice;

- organizaţii;

- omul;

- sisteme inginereşti, care pot fi: de producţie, tehnologice şi tehnice.

O altă clasificare ia în considerare următoarele criterii :

a. după origine:

- sisteme naturale (organisme vii);

- sisteme elaborate (tehnice, economice şi conceptuale);

b. după modul de funcţionare:

- sisteme deschise, la care ieşirile depind de intrări, dar fără legături inverse;

- sisteme închise, la care ieşirile influenţează intrările prin legături inverse;

c. după comportamentul lor în timp:

- sisteme statice, la care comportamentul nu depinde de variabila timp;

- sisteme dinamice, la care comportamentul este influenţat în timp, discret

(discontinuu) sau continuu;

d. după variaţia în timp a intrărilor şi ieşirilor:

- sisteme continue, la care are loc o modificare permanentă a mărimilor de intrare

şi de ieşire;

- sisteme discrete, la care are loc o modificare în salturi a mărimilor de intrări şi ieşiri;

- sisteme hibride, la care are loc o modificare continuă şi în salturi a mărimilor de intrări şi ieşiri;

e. după comportament:

- sisteme deterministe, la care variabilele de intrare şi ieşire sunt cunoscute cu precizie;

- sisteme nedeterministe, la care variabilele de intrate şi ieşire sunt necunoscute;

- sisteme vagi, la care variabilele de intrare şi ieşire sunt neclar cunoscute;

f. în funcţie de gradul de folosire a tehnicii electronice de calcul:

- sisteme ierarhizate, la care deciziile se adoptă pe baza unor informaţii despre starea sistemelor subordonate;

- sisteme automate, la care se realizează o anumită funcţie predeterminată, fără intervenţia continuă a sistemului de conducere sau a omului.

Preview document

Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 1
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 2
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 3
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 4
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 5
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 6
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 7
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 8
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 9
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 10
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 11
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 12
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 13
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 14
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 15
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 16
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 17
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 18
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 19
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 20
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 21
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 22
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 23
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 24
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 25
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 26
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 27
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 28
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 29
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 30
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 31
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 32
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 33
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 34
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 35
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 36
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 37
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 38
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 39
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 40
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 41
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 42
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 43
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 44
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 45
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 46
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 47
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 48
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 49
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 50
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 51
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 52
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 53
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 54
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 55
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 56
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 57
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 58
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 59
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 60
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 61
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 62
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 63
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 64
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 65
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 66
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 67
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 68
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 69
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 70
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 71
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 72
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 73
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 74
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 75
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 76
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 77
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 78
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 79
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 80
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 81
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 82
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 83
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 84
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 85
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 86
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 87
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 88
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 89
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 90
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 91
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 92
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 93
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 94
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 95
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 96
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 97
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 98
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 99
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 100
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 101
Sisteme Contabile Contemporane - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Contabile Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea în țările islamice

Contabilitatea in tarile Islamice Contabilitatea Islamica poate fi definita ca un ,,proces contabilizat” care ofera informatii (nu se limiteaza...

Analiza Sistemelor Contabile

Diferente intre AASB si FRC, AUASB, ASIC, APRA, ASX 13 Care sunt relatiile dintre AASB, Guvernul Australian si Organismele Profesiei Contabile...

Convergențe și Practici Contabile

Introducere Lucrarea prezentă îşi propune să analizeze conceptele de adoptare, adaptare şi convergenţă la standardele ce reglementează...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Asemănări și diferențe între sistemul contabil din Italia și referențialul internațional contabil - proiecte de convergență

Introducere “Unde nu este ordine, domneste confuzia” Luca Paciolo Unul dintre termenii utilizati frecvent in zilele naostre il reprezinta...

Sisteme Contabile Contemporane

Introducere Aparuta inca din antichitate contabilitatea a devenit sursa de informatie economica si financiara cea mai sigura. Baza a sistemului...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din țara x și referențialul internațional, proiect de convergență

INTRODUCERE La nivel mondial, doua organisme joaca un rol dominant în materie de armonizare contabila: Consiliul standardelor de contabilitate...

Diferențe Naționale și Armonizări Contabile

INTRODUCERE Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configuraţie a relaţiilor...

Ai nevoie de altceva?