Sisteme Contabile Contemporane

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Contabile Contemporane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 102 de pagini .

Profesor: Franca Stancu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL 7
1.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI CLASIFICAREA SISTEMELOR 7
1.2. CONCEPTUL DE SISTEM ECONOMIC 9
1.3. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL 10
TESTE DE EVALUARE 12
TEMA II. CLASIFICAREA SISTEMELOR CONTABILE 14
2.1. METODOLOGIA DE CLASIFICARE A SISTEMELOR CONTABILE 14
2.1.1. Metodologia abordărilor extrinseci 14
2.1.2. Metodologia de abordare intrinsecă 17
2.1.3. Metodologia abordărilor evoluţioniste a lui Nobes (1984) 18
2.2. TIPOLOGIA CLASIFICĂRII SISTEMELOR CONTABILE 19
2.2.1. Tipurile de clasificări după metoda analitică 20
2.2.2. Tipurile de clasificări după metoda sintetică 20
2.2.3. Tipurile de clasificări după criteriul apropierii globale 21
TESTE DE EVALUARE 21
TEMA III. CONCEPTELE DE NORMALIZARE ŞI ARMONIZARE A CONTABILITĂŢII 23
3.1. NOŢIUNEA ŞI CONŢINUTUL NORMALIZĂRII CONTABILITĂŢII 23
3.2. NOŢIUNEA ŞI CONŢINUTUL ARMONIZĂRII CONTABILITĂŢII 26
TESTE DE EVALUARE 28
TEMA IV. SISTEMUL CONTABIL BRITANIC 31
4.1. REGLEMENTĂRILE CONTABILE BRITANICE 31
4.2. STRUCTURA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 36
4.3. STRUCTURA TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE 43
4.4. STRUCTURA TABLOULUI TUTUROR CÂŞTIGURILOR ŞI PIERDERILOR CONTABILIZATE 46
TESTE DE EVALUARE 47
TEMA V. SISTEMUL CONTABIL AMERICAN 50
5.1. NORMELE CONTABILE AMERICANE 50
5.2. PREZENTAREA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 54
5.3. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 58
5.4. TABLOUL CAPITALURILOR PROPRII ŞI REZULTATUL GLOBAL 60
TESTE DE EVALUARE 61
TEMA VI. SISTEMUL CONTABIL CONTINENTAL 63
6.1. ARMONIZAREA CONTABILĂ EUROPEANĂ 63
6.2. DIRECTIVA A IV-A A COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE 64
6.3. DIRECTIVA A VII-A A COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE 74
TESTE DE EVALUARE 79
TEMA VII. ALTE SISTEME CONTABILE 82
7.1. SISTEMUL CONTABIL ISLAMIC 82
7.1.1. Normele contabile islamice 82
7.1.2. Situaţiile financiare islamice 84
7.1.3. Tabloul de finantare 89
7.2. SISTEMUL CONTABIL SUD-AMERICAN 90
TESTE DE EVALUARE 92
TEMA VIII. CONVERGENŢA SISTEMELOR CONTABILE 93
8.1 INTRODUCERE ÎN CONVERGENŢA SISTEMELOR CONTABILE 94
8.2. CONCEPTUL DE CONVERGENŢĂ ÎN CONTABILITATE 97
8.3. DIMENSIUNI ALE CONVERGENŢEI CONTABILE INTERNAŢIONALE 100
8.4. CONVERGENTE INTERNATIONALE SI CONTABILITATE DIN ROMANIA 102
TESTE DE EVALUARE 103
BIBLIOGRAFIE 105

Extras din document

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL

CONŢINUT:

1.1. Conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor

1.2. Conceptul de sistem economic

1.3. Conceptul de sistem contabil

REZUMAT:

Pentru obţinerea informaţiei contabilitatea foloseşte anumite tehnici de colectare, înregistrare şi prelucrare, documente şi formulare specifice de prezentare a informaţiilor financiar-contabile. Totodată, contabilitatea trebuie să ţină cont de legislaţia în vigoare referitoare la funcţionarea întreprinderilor, la respectarea normelor privind protecţia mediului, a legislaţiei muncii (Codul muncii), a legislaţiei fiscale şi a altor reglementări juridice care afectează direct sau indirect activitatea unei întreprinderi. Toate aceste elemente definesc ceea ce numim sistemul contabil.

OBIECTIVE

• Însuşirea unor cunoştinţe teoretice de bază privind conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor.

• Cunoaşterea modalităţilor de aplicarea a teoriei sistemelor în domeniul economic, în general, şi în cel contabil, în special.

1.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI CLASIFICAREA SISTEMELOR

Teoria generală a sistemelor a apărut ca ştiinţă de sine stătătoare în anul 1964, părintele acesteia fiind considerat filozoful şi biologul Ludwig von Bertalanffy.

În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale conceptului de sistem. Esenţial în aceste definiţii este aceea că sistemul este conceput ca un ansamblu de elemente organizate pe baza legăturilor existente între ele şi a priorităţii ansamblului asupra părţilor sale componente.

În ceea ce priveşte clasificarea sistemelor aceasta se poate face după o multitudine de criterii, dintre care enumerăm următoarele :

a. după provenienţă:

- sisteme naturale;

- sisteme artificiale (create de om);

b. după natura componentelor:

- abstracte (conceptuale);

- reale, care la rândul lor pot fi: concrete (obiectuale), biologice (vii) şi fizico-chimice(nevii);

c. după ierarhia sistemelor:

- sisteme sociale;

- sisteme economice;

- organizaţii;

- omul;

- sisteme inginereşti, care pot fi: de producţie, tehnologice şi tehnice.

O altă clasificare ia în considerare următoarele criterii :

a. după origine:

- sisteme naturale (organisme vii);

- sisteme elaborate (tehnice, economice şi conceptuale);

b. după modul de funcţionare:

- sisteme deschise, la care ieşirile depind de intrări, dar fără legături inverse;

- sisteme închise, la care ieşirile influenţează intrările prin legături inverse;

c. după comportamentul lor în timp:

- sisteme statice, la care comportamentul nu depinde de variabila timp;

- sisteme dinamice, la care comportamentul este influenţat în timp, discret

(discontinuu) sau continuu;

d. după variaţia în timp a intrărilor şi ieşirilor:

- sisteme continue, la care are loc o modificare permanentă a mărimilor de intrare

şi de ieşire;

- sisteme discrete, la care are loc o modificare în salturi a mărimilor de intrări şi ieşiri;

- sisteme hibride, la care are loc o modificare continuă şi în salturi a mărimilor de intrări şi ieşiri;

e. după comportament:

- sisteme deterministe, la care variabilele de intrare şi ieşire sunt cunoscute cu precizie;

- sisteme nedeterministe, la care variabilele de intrate şi ieşire sunt necunoscute;

- sisteme vagi, la care variabilele de intrare şi ieşire sunt neclar cunoscute;

f. în funcţie de gradul de folosire a tehnicii electronice de calcul:

- sisteme ierarhizate, la care deciziile se adoptă pe baza unor informaţii despre starea sistemelor subordonate;

- sisteme automate, la care se realizează o anumită funcţie predeterminată, fără intervenţia continuă a sistemului de conducere sau a omului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Contabile Contemporane.doc