Sisteme Informatice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 224 în total
Mărime: 885.83KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sistemul economic este o componentă (un subsistem) a unui sistem mai mare (macrosistem) - sistemul economico-social.

Un sistem economic defineşte componente şi ansambluri economice.

Sistemul economic reprezintă un ansamblu de elemente independente, prin intermediul cărora se realizează obiectul de activitate al unei entităţi economice.

Din punct de vedere al structurii şi al complexităţii funcţiilor, sistemele economice pot fi:

- sisteme simple;

- sisteme complexe (macrosisteme).

Structura organizatorică şi funcţională a unui sistem economic complex conţine trei subsisteme:

- subsistemul de conducere (decizional);

- subsistemul executiv (operaţional);

- subsistemul informaţional.

Subsistemul de conducere este ansamblul de specialişti care, cu ajutorul unor metode şi tehnici specifice, urmăresc şi controlează funcţionarea subsis-temului executiv a întregului sistem, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Subsistemul executiv reprezintă ansamblul de resurse umane, materiale şi financiare, precum şi întregul ansamblu organizatoric, tehnic şi funcţional, care asigură realizarea efectivă a obiectivelor stabilite prin deciziile transmise de sistemul de conducere.

Cerinţe ale subsistemului informaţional:

- asigurarea cu toate informaţiile necesare luării deciziilor a tuturor nivelelor de responsabilitate, conducere şi control;

- asiguraea căilor de comunicare între celelalte subsisteme (transmite deciziile formulate de subsistemul de conducere către factorii de execuţie).

Concluzie:

Sistemul economic presupune că toate fluxurile de resurse din cadrul său au la bază desfăşurarea unor activităţi umane, care implică o succesiune de procese şi fluxuri informaţionale, ce conduc la generarea permanentă de noi informaţii şi fluxuri informaţionale.

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice
    • SISTEME INFORMATICE.ppt
    • SISTEME INFORMATIONALE part 1.ppt
    • SISTEME INFORMATIONALE part 2.ppt
    • SISTEME INTELIGENTE aplicate in economie.PPT

Alții au mai descărcat și

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009

Cap 1 Introducere Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Societatile Comerciale - Organizarea si Tehnica Inventarierii

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,” Societatile comerciale. Organizarea si tehnica inventarierii.” prezintă rolul inventarierii în cadrul S.C. STAR...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Standardele Internationale de Reglementare Contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Ai nevoie de altceva?