Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 37705
Mărime: 420.91KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞIINŢE

Cuprins

TEMA 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. 5

1.1. INFORMATICA DE GESTIUNE ŞI INFORMATICA FINANCIARĂ 5

1.2. FACTORII CARE AU CONTRIBUIT LA APARIŢIA EI 5

1.3. OBIECTUL CURSULUI 5

1.4. CERINŢELE REALIZĂRII SISTEMULUI INFORMATIC 6

TEMA 2 GENERALITĂŢI DESPRE SISTEME 6

2.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI FORME DE REPREZENTARE 6

2.2. DESCRIEREA UNUI SISTEM 7

2.3. CARACTERISTICILE SPECIFICE SISTEMULUI 7

TEMA 3 UNITATEA ECONOMICĂ PRIVITĂ CA SISTEM 8

3.1. DEFINIŢIA UNITĂŢII ECONOMICE 8

3.2. PRINCIPALELE FUNCŢII ALE UE 9

3.3. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A UNITĂŢII ECONOMICE 9

3.4. COMPONENTELE STRUCTURII FUNCŢIONALE SPECIFICE UE 10

3.5. TIPURI DE RELAŢII DINTRE COMPONENTELE SISTEMULUI 11

TEMA 4 PRINCIPALELE SUBSISTEME DIN UNITATEA ECONOMICĂ 12

4.1. DESCOMPUNEREA UNITĂŢII ECONOMICE ÎN SUBSISTEME 12

4.2. LOCUL ŞI ROLUL SUBSISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN UNITATEA ECONOMICĂ 13

4.3. ROLUL ŞI FUNCŢIILE SUBSISTEMELOR 14

4.4. PROCESELE SPECIFICE INFORMAŢIILOR 15

4.5. SISTEMUL INFORMATIC 17

4.6. CIRCUITUL ŞI FLUXUL INFORMAŢIONAL 17

TEMA 5 TEHNICI DE PROCESARE AUTOMATĂ A INFORMAŢIILOR 18

5.1. PRELUCRAREA BATCH 18

5.2. PROCESAREA ON – LINE 19

5.3. VARIANTE DE PRELUCRĂRI ON-LINE 20

TEMA 6 PREZENTAREA TIPURILOR DE SISTEME INFORMATICE 21

6.1. SISTEME INFORMATICE STANDARD 21

6.2. SISTEME EXPERT 23

6.3. SISTEME INTERACTIVE DE ASISTARE A DECIZIEI 26

TEMA 7 CONCEPTE FUNDAMENTALE DE REALIZARE A SI 29

7.1. METODĂ, METODOLOGIE 29

7.2. DIMENSIUNILE SPECIFICE METODEI 3M 29

7.3. CICLUL DE VIAŢĂ 30

7.4. NIVELUL DE ABSTRACTIZARE 31

7.5. NIVELUL DE DECIZIE 32

7.6. ABORDAREA PROCESELOR DE PROIECTARE 33

7.7. DESCRIEREA ELEMENTELOR FUNDAMENTALE ALE UNUI SI 35

7.8. RELAŢIA DINTRE NIVELELE DE ABSTRACTIZARE ŞI ELEMENTELE FUNDAMENTALE 35

TEMA 8 MODELAREA GLOBALĂ 37

8.1. ABORDAREA ARHITECTURII SI 37

8.2. CARACTERISTICILE GENERALE 37

8.3. ALEGEREA SOLUŢIEI GLOBALE OPTIME – MODEL MATEMATIC 38

8.3.1. Etapa 1. Definirea Criteriilor 38

8.3.2. Etapa 2. Întocmirea Tabelului Cu Variante 40

8.3.3. Etapa 3. Normalizarea Şi Ponderea Variantelor 41

8.3.4. Etapa 4. Alegerea Variantei Optime 42

8.4. DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI 42

8.4.1. Obiectivele noului sistem 42

8.4.2. Obiectivele secundare ale informatizării 43

TEMA 9 MODELAREA CONCEPTUALĂ 44

9.1. FUNCŢIILE MODELĂRII CONCEPTUALE 44

9.2. MODELAREA DEFINIŢIILOR ŞI DESCRIERILOR 44

9.2.1. Stabilirea ariei de informatizare 44

9.2.2. Descrierea intrărilor 45

9.2.2.1 Tipologia documentelor de intrare 47

9.2.2.2 Intrări tip ON-LINE 48

9.2.3. Ieşirile sistemului 48

9.2.4. Sistemul de codificare 49

9.2.4.1 Rolul sistemului de codificare 49

9.2.4.2 Exemple de coduri 50

9.3. MODELAREA CONCEPTUALĂ A COMUNICAŢIILOR 52

9.3.1. Funcţiile Modelului CC 52

9.3.2. Actorii şi fluxurile informaţionale 52

9.3.3. Diagrama de flux 53

9.3.4. Matricea de flux 55

9.4. MODELAREA CONCEPTUALĂ A PRELUCRĂRILOR 55

9.4.1. Funcţiile modelării CP 55

9.4.2. Formalismul de modelare a prelucrărilor 56

9.4.3. Construcţia modelului conceptual al prelucrărilor 59

9.5. MODELAREA CONCEPTUALĂ A DATELOR 59

9.5.1. Funcţiile modelării conceptuale a datelor 59

9.5.2. Formalismul de descriere a datelor. 61

TEMA 10 MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ 63

10.1. ROLUL MODELĂRII ORGANIZAŢIONALE 63

10.2. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A PRELUCRĂRILOR 64

10.3. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A COMUNICAŢIILOR 65

10.4. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A DATELOR 66

10.5. DESCRIERI ŞI DEFINIŢII ORGANIZAŢIONALE 67

TEMA 11 MODELAREA LOGICĂ 67

11.1. ROLUL MODELĂRII LOGICE 67

11.2. DEFINIŢII ŞI DESCRIERI LA NIVEL LOGIC 68

11.3. MODELUL LOGIC AL COMUNICAŢIILOR 71

11.4. MODELUL LOGIC AL DATELOR 73

11.5. MODELUL LOGIC AL PRELUCRĂRILOR 76

TEMA 12 MODELAREA FIZICĂ - EXEMPLE 82

12.1. MODELAREA FIZICĂ A DEFINIŢIILOR ŞI DESCRIERILOR 82

12.1.1. Utilizatorii SI 82

12.1.2. Protecţia bazelor de date distribuite 84

12.2. MODELAREA FIZICĂ A DATELOR 84

12.3. DESCRIEREA GENERALA A SGBDR FOXPRO 86

12.4. FORMULAREA ŞI MODELAREA PROBLEMEI 89

12.4.1. Elemente specifice Modelării Conceptuale 89

12.4.2. Procese specifice BD 92

12.4.3. Operaţii specifice BD 92

12.5. MODELAREA FIZICĂ A PRELUCRĂRILOR 94

12.5.1. Crearea structurii bazelor de date 94

12.5.2. Realizarea programelor de actualizare 96

12.5.3. Descrierea generatorului de ecrane 97

12.5.4. Proiectarea rapoartelor – principii generale 99

12.5.5. Descrierea generatorului de rapoarte şi aplicaţii 101

12.5.6. Realizarea programelor de calcul propriu-zise 105

12.5.7. Elemente specifice descrierii interfeţei cu utilizatorul 106

12.5.8. Integrarea componentelor realizate într-un SI 108

TEMA 13 INTREBARI RECAPITULATIVE 113

TEMA 14 ÎNTREBĂRI GRILĂ 114

TEMA 15 ANEXE 127

15.1. ANEXA 1 – MATRICEA METODEI 3 127

15.2. ANEXA 2 LISTA FIGURILOR 128

15.3. ANEXA 3 LISTA TABELELOR 129

15.4. ANEXA 4 PRESCURTĂRI UTILIZATE 130

15.5. ANEXA 5 BIBLIOGRAFIE 132

Extras din document

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ.

Unităţi de învăţare

Timp alocat temei : 2 ore

Noţiunea de informatică de gestiune şi informatica financiară

Factorii care au contribuit la apariţa ei

Cerinţele realizării unui sistem informatic de gestiune

Obiectivul cursului

1.1. Informatica de gestiune şi informatica financiară

Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic şi deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizărilor în domeniul tehnologiei informaţiei (TI), care oferă posibilitatea prelucrării automate a datelor la nivel local, naţional şi internaţional, asigurând împreună cu alte sisteme (statistic, financiar, contabil, juridic), gestiunea eficientă a patrimoniului şi a operaţiunilor economico - financiare (EF) de toate tipurile şi la toate nivelurile.

Informatica financiar – bancară este o parte din informatica de gestiune, cu rolul de automatizare a gestiunii patrimoniului şi operaţiunilor derulate de organismele financiar – bancare (FB).

1.2. Factorii care au contribuit la apariţia ei

Principalele facilităţi oferite de realizările în domeniul IT care au contribuit la apariţia şi dezvoltarea Sistemelor Informatice de Gestiune sunt :

a) interconectarea la nivel local, naţional, regional şi internaţional;

b) apariţia unor sisteme de operare (SO) puternice, flexibile şi prietenoase ;

c) creşterea capabilităţii de prelucrare a datelor structurate în baza de date ,etc. ;

d) reducerea timpului de comunicaţie ;

e) creşterea capacităţii de memorare şi prelucrare ;

f) introducerea facilităţilor multimedia ;

g) implementarea unor sisteme de confidenţialitate şi acces diferenţiat la datele stocate în sistemul informatic (SI);

1.3. Obiectul cursului

Cursul tratează problematica realizării unor sisteme informatice de gestiune (SIG), privit ca un sistem complex în care vor fi abordate următoarele etape:.

a) organizarea şi arhitectura sistemului informatic (SI);

b) metode şi concepte fundamentale asociate;

c) utilizarea metodelor moderne de proiectare;

d) probleme privind implementarea sistemului informatic ;

Sunt descrise integral fazele proiectării sistemului informatic şi anume:

• infrastructura metodei;

• modelarea la nivel global, conceptual, organizaţional , logic şi fizic;

• exemple din domeniul gestiunii, prin care sunt ilustrate metodele de prelucrare şi introducere a acestora în infrastructura unui sistem informatic.

La finalul cursului se doreşte ca fiecare participant să poată fi capabil, ca pentru o firmă concretă din domeniul economic să poată să elaboreze un proiect în faza logică de informatizare a unei activităţi de gestiune a acesteia care va consta în:

• stabilirea obiectivului sistemului informatic;

• structura de date necesară atingerii obiectivului;

• documentele de intrare / ieşire specifice sistemului;

• lista procedurilor / prelucrărilor la care sunt supuse informaţiile;

• structurarea lor în funcţie de perioada de utilizare;

• criterii de alegere a arhitecturii sistemului în concordanţă cu cerinţele reale ale sistemului financiar – bancar (SFB).

1.4. Cerinţele realizării sistemului informatic

Pentru înţelegerea modului de concepere şi realizare a sistemului informatic este necesară :o bună cunoaştere a legislaţiei domeniului de informatizat, a normelor interne specifice domeniului ce se doreşte analizat şi proiectat, structura organizatorică a organismului, şi documentele specifice acestora, dar şi a facilităţilor, tehnicilor oferite şi restricţiile specifice impuse de partea informatică - Hardware şi Software (HS).

Tema 2 GENERALITĂŢI DESPRE SISTEME

Unităţi de învăţare

Timp alocat temei : 2 ore

Conceptul de sistem şi forme de reprezentare

Descrierea unui sistem

Caracteristicile specifice sistemului

2.1. Conceptul de sistem şi forme de reprezentare

Sistemul este ansamblu de componente organic legate între ele prin mecanisme de comunicaţie, care au drept scop transformarea intrărilor în ieşiri. În condiţiile în care sistemul dispune de componente capabile să regleze procesele interne în funcţie de ieşiri, spunem că sistemul este un sistem cibernetic.

Din punct de vedere simbolic sau abstract sistemul este reprezentat astfel:

a) intrări ieşiri

PROCESARE

SPECIFICĂ

Fig. 2.1Reprezentarea grafică a unui Sistem

b) intrări ieşiri

PROCESARE

SPECIFICĂ

REGULATOR

Fig. 2.2Reprezentarea grafică a unui Sistem cibernetic

2.2. Descrierea unui sistem

Descrierea corectă şi completă a unui sistem presupune:

a) prezentarea şi descrierea intrărilor care pot fi de natură:

• materială;

• energetică;

• umană;

• informaţională;

• bănească.

Preview document

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 1
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 2
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 3
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 4
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 5
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 6
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 7
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 8
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 9
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 10
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 11
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 12
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 13
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 14
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 15
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 16
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 17
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 18
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 19
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 20
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 21
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 22
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 23
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 24
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 25
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 26
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 27
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 28
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 29
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 30
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 31
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 32
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 33
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 34
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 35
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 36
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 37
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 38
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 39
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 40
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 41
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 42
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 43
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 44
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 45
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 46
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 47
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 48
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 49
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 50
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 51
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 52
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 53
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 54
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 55
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 56
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 57
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 58
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 59
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 60
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 61
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 62
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 63
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 64
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 65
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 66
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 67
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 68
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 69
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 70
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 71
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 72
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 73
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 74
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 75
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 76
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 77
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 78
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 79
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 80
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 81
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 82
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 83
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 84
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 85
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 86
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 87
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 88
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 89
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 90
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 91
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 92
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 93
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 94
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 95
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 96
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 97
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 98
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 99
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 100
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 101
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 102
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 103
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 104
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 105
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 106
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 107
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 108
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 109
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 110
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 111
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 112
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 113
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 114
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 115
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 116
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 117
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 118
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 119
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 120
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 121
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 122
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 123
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 124
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 125
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 126
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 127
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 128
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 129
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 130
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 131
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Subiecte SIAD

A1/ Decizie – definiţie, niveluri şi tipuri de decizie Putem defini decizia ca fiind rezultatul unor activităţi conştiente de alegere a unei...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

Sistemul informational cuprinde ansamblul mijloacelor si procedurilor de preluare, clasare, stocare, prelucrare, transmitere si valorificare a...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Proiect Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Punct 1 O societate comerciala deţine 4 filiale. Pentru activitatea de desfacere societatea comercială utilizează agenţi comerciali. Aceştia sunt...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziilor Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATII CORECTE LA MOMENTUL OPORTUN Business Intelligence. Conceptul Busniss Intelligence s-a cristalizat alaturi de...

Sistemele informatice pentru asistarea deciziilor tendințe și instrumente pentru managerii viitorului

„Viaţa noastră este plină de numere, dar uneori uităm că numerele sunt doar instrumente. Ele nu au suflet; şi pot într-adevăr să devină fetişuri....

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Mediu decizional - Decizii Decizia rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii in aceasta, fapt...

Ai nevoie de altceva?