Sisteme Informatice de Gestiune

Curs
8.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 29949
Mărime: 769.25KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Dobrin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mioara Udrica Lector. Univ. Dr. Martinov Dan
suport de curs

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI . 3
 2. 1.1 Sistem informaţional . 3
 3. 1.2 Sistem informatic . 6
 4. 1.2.1 Structura generală a unui sistem informatic . 7
 5. 1.3 Proiectarea sistemelor informatice . 8
 6. 1.3.1 Principiile proiectării şi realizării sistemelor informaţionale . 9
 7. 1.3.2 Strategii de proiectare a sistemelor informatice . 10
 8. 1.4 Ciclul de viaţă al unui sistem informatic . 11
 9. 1.4.1 Caracteristici . 11
 10. 1.4.2 Modele ale ciclului de viaţă . 13
 11. 1.5 Metode de proiectare a sistemelor informatice . 14
 12. 1.5.1 Clasificări . 14
 13. TESTE FINALE . 17
 14. CAPITOLUL II - METODE SISTEMICE . 20
 15. 2.1 Nivele de descriere . 20
 16. 2.2 Modele pentru date şi prelucrări . 21
 17. 2.3 Modelarea conceptuală şi organizaţională a datelor . 22
 18. 2.3.1 Modelul Entitate-Asociere . 23
 19. 2.4 Modelarea logică şi fizică a datelor . 42
 20. 2.4.1 Trecerea de la modelul Entitate-Asociere la Modelul Relaţional . 44
 21. 2.5 Modelarea Conceptuală a Prelucrărilor . 46
 22. 2.5.1 Caracteristici . 46
 23. 2.5.2 Construirea Modelului Conceptual al Prelucrărilor . 49
 24. 2.6 Modelul Organizaţional al Prelucrărilor . 53
 25. 2.6.1 Caracteristici . 54
 26. 2.6.2 Construirea Modelului Organizaţional al Prelucrărilor . 54
 27. 2.7 Descrierea logică şi operaţională a prelucrărilor . 59
 28. TESTE FINALE . 60
 29. CAPITOLUL III - METODE ORIENTATE OBIECT . 72
 30. 3.1 Metodologia orientată obiect. . 72
 31. 3.2 Modelul obiect . 75
 32. 3.2.1 Obiecte . 75
 33. 3.2.2 Instrumente ale modelului orientat obiect . 77
 34. 3.3 UML – limbaj standard de modelare . 83
 35. 3.3.1 Descrierea limbajului . 83
 36. 3.3.2 Definirea limbajului . 85
 37. 3.4 Diagrame UML . 86
 38. 3.4.1 Diagrama cazurilor de utilizare . 87
 39. Un scenariu este deci o instanţă a unui caz de utilizare, un flux de evenimente. . 87
 40. 3.4.2 Diagrama claselor şi diagrama obiectelor . 93
 41. 3.4.3 Diagrama de colaborare . 99
 42. 3.4.4 Diagrama de secvenţe . 101
 43. 3.4.5 Diagrama de stări . 102
 44. 3.4.6 Diagrama de activităţi . 104
 45. 3.5 Modelul sistemului real şi diagramele UML . 106
 46. TESTE FINALE . 111
 47. CAPITOLUL IV - O COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE ORIENTATE OBIECT ŞI METODELE SISTEMICE . 119
 48. EXEMPLU FINAL 1 – UTILIZAREA METODELOR SISTEMICE IN DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATICE - SISTEM INFORMATIC PRIVIND CONTRACTAREA SI APROVIZIONAREA CU MARFURI . 126
 49. EXEMPLU FINAL 2 - UTILIZAREA UML IN DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATICE – SISTEM INFORMATIC PENTRU CORELAREA ACTIVITATII DE ASAMBLARE CU COMENZILE CLIENTILOR . 141
 50. BIBLIOGRAFIE . 145

Extras din curs

CAPITOLUL I - SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI

Etapa actuală este etapa în care economia mondială trece de la societatea predominant industrială la societatea informaţională, guvernată de un set nou de reguli, în care tehnologiile digitale permite accesarea, procesarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor. Complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul firmelor reclamă o viziune sistemică, în care fiecare componentă este parte a unui întreg. Utilizat în toate domeniile de activitate, conceptul de sistem nu are o definiţie unanim acceptată. La început a fost definit ca mulţime de elemente aflate în interacţiune. Mai târziu, observând că această definiţie nu cuprinde sistemele logice formalizate, S. Cleen a definit sistemul ca o mulţime pentru care sunt definite relaţii. Generalizând, o mulţime formează un sistem dacă pe ea se realizează o relaţie dată, cu proprietăţi fixate. Sistemele astfel definite pot fi clasificate în funcţie de caracterul proprietăţilor şi al relaţiilor. W. Ashby a observat că definiţia este mult prea largă, dat fiind faptul că în orice mulţime pot fi definite mai multe tipuri de relaţii şi a propus definirea sistemului pornind de la comportamentul său. A afirmat că “sistemul se reprezintă ca posibilitate de construcţie în sens larg, cu presupunerea că există capacitatea de a se da o anumită apreciere rezultatelor construcţiei”. Dificultăţile cognitive apărute în studiul obiectelor complexe din sfera cunoaşterii ştiinţifice moderne, au determinat în timp constituirea teoriei generale a sistemelor, disciplină ştiinţifică care elaborează principiile metodologice de investigare a sistemelor, care asigură o bază formal metodologică unitară de cercetare.

1.1 Sistem informaţional

În cadrul teoriei sistemelor, un loc important îl ocupă sistemele deschise, sisteme ce pot realiza o stare de echilibru dinamic cu mediul exterior. Principalele caracteristici structurale rămân constante, în timp ce sistemul realizează un schimb continuu de informaţii cu mediul. Sistemele economice sunt considerate cazuri particulare ale sistemelor deschise.

Privită ca sistem, o firmă poate fi structurată la rândul ei în trei mari subsisteme: subsistemul operaţional (condus), subsistemul decizional (de conducere) şi subsistemul informaţional (de legătură). Fiecare din aceste subsisteme poate fi considerat ca un sistem de sine stătător ( fig. 1.1.a).

Sistemul informaţional este reprezentat de totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor folosite în procesul informaţional. El poate fi definit ca un ansamblu organizat şi integrat de operaţii de culegere, transmitere, prelucrare, sistematizare, analiză şi păstrare, difuzare şi valorificare a informaţiilor. Permiţând actualizarea datelor de intrare şi legarea informaţiilor din toate domeniile de activitate, sistemul informaţional trebuie să fie capabil să furnizeze rapoarte periodice privind desfăşurarea activităţii, dar şi rapoarte la cerere, determinate de semnalarea unor situaţii neobişnuite. Ele fundamentează activitatea de analiză şi prognoză, permit luarea rapidă şi eficientă a măsurilor ce se impun. Rolul determinant al informaţiilor în procesul conducerii a impus definirea unei noi noţiuni, decizia, ca fiind o informaţie de comandă pentru sistemul operaţional. Eficienţa deciziilor luate depinde de calitatea informaţiilor furnizate. Împreună cu datele ce exprimă înregistrarea fenomenelor şi proceselor la momentul producerii lor, informaţiile şi deciziile realizează legătura între sistemul operaţional şi cel de conducere.

SISTEM DECIZIONAL

SISTEM INFORMAŢIONAL

SISTEM OPERAŢIONAL

MEDIUL EXTERIOR

Date

Decizii

Informaţii

Decizii

fig. 1.1a

Scopul principal al sistemului informaţional este de a furniza fiecărui utilizator toate informaţiile necesare. Preluând datele de la sistemul operaţional, sistemul informaţional asigură pe de o parte informaţiile necesare fundamentării deciziilor, primeşte şi transmite deciziile formulate de sistemul de conducere, iar pe de altă parte asigură legătura dintre mediul intern al firmei şi cel exterior ei. Noua economie, specifică societăţii informaţionale, transformă informaţia digitală în valoare economică şi socială, creează noi industrii modificându-le pe cele existente, afectând profund viaţa cetăţenilor. Informaţiile traduse într-un limbaj universal (computerizat) sunt privite ca o materie primă strategică, fundamentală dezvoltării economice şi sociale. Cuplată cu reţelele de calculatoare, informaţia digitizată circulă în timp real. Schimbă procesele de producţie, metodele de cercetare, organizarea muncii şi obiceiurile consumatorilor.

Preview document

Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 1
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 2
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 3
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 4
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 5
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 6
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 7
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 8
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 9
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 10
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 11
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 12
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 13
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 14
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 15
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Informatice de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Proiect sisteme informatice de gestiune - gestiunea clienților

Gestiunea clientilor DESCRIEREA ACTIVITATII 01.01.09 25.01.09 26.01.09 19.02.09 20.02.09 17.03.09 18.03.09 11.04.09 12.04.09 07.04.09...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Sistemul informațional privind contabilitatea stocurilor - Agrostart SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AGROSTART S.R.L. Societatea comerciala AGROSTART S.R.L. este situata in judetul Giurgiu, comuna...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

1.1 STRUCTURA STOCURILOR Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind...

Evaziune fiscală

Introducere: Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Abordarea orientată - obiect pentru integrarea proceselor de afaceri în sistemele informatice de gestiune

Sistemul informatic Sistemul informatic este un ansamblu structurat şi corelat de proceduri şi echipamente electronice de calcul care permit...

Sisteme Informatice de Gestiune

1 SGBD ACCESS, caracteristici generale Microsoft Access 2003 face parte din pachetul Microsoft Office. Versiunea iniţială 1.0 fost lansată în...

Sisteme Informatice de Gestiune

DATA WAREHOUSE De la inceput, sistemele relationale de baze de date au fost utilizate pentru a stoca informatii primare pentru afacere precum...

Sisteme Informatice de Gestiune

PREZENTAREA PROBLEMEI Societatea comerciala FINAL GRUP doreste realizarea evidentei salariatilor cu ajutorul unui sistem informatic.Acest sistem...

Sisteme Informatice de Gestiune - Harting Group

1. Plan de afacere: Descierea firmei: Tehnologie de HARTING Group este calificata în domeniul electric, electronic si cabluri optice de...

Sisteme Informatice de Gestiune

Simplu utilizator TIC, profesionistul contabil trebuie să demonstreze: -capacitatea de a lucra cu pachete de informaţii contabile; - înţelegerea...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Ai nevoie de altceva?