Sisteme Informatice de Gestiune

Curs
8.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 29949
Mărime: 769.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mioara Udrica Lector. Univ. Dr. Martinov Dan
suport de curs

Cuprins

CAPITOLUL I - SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI . 3

1.1 Sistem informaţional . 3

1.2 Sistem informatic . 6

1.2.1 Structura generală a unui sistem informatic . 7

1.3 Proiectarea sistemelor informatice . 8

1.3.1 Principiile proiectării şi realizării sistemelor informaţionale . 9

1.3.2 Strategii de proiectare a sistemelor informatice . 10

1.4 Ciclul de viaţă al unui sistem informatic . 11

1.4.1 Caracteristici . 11

1.4.2 Modele ale ciclului de viaţă . 13

1.5 Metode de proiectare a sistemelor informatice . 14

1.5.1 Clasificări . 14

TESTE FINALE . 17

CAPITOLUL II - METODE SISTEMICE . 20

2.1 Nivele de descriere . 20

2.2 Modele pentru date şi prelucrări . 21

2.3 Modelarea conceptuală şi organizaţională a datelor . 22

2.3.1 Modelul Entitate-Asociere . 23

2.4 Modelarea logică şi fizică a datelor . 42

2.4.1 Trecerea de la modelul Entitate-Asociere la Modelul Relaţional . 44

2.5 Modelarea Conceptuală a Prelucrărilor . 46

2.5.1 Caracteristici . 46

2.5.2 Construirea Modelului Conceptual al Prelucrărilor . 49

2.6 Modelul Organizaţional al Prelucrărilor . 53

2.6.1 Caracteristici . 54

2.6.2 Construirea Modelului Organizaţional al Prelucrărilor . 54

2.7 Descrierea logică şi operaţională a prelucrărilor . 59

TESTE FINALE . 60

CAPITOLUL III - METODE ORIENTATE OBIECT . 72

3.1 Metodologia orientată obiect. . 72

3.2 Modelul obiect . 75

3.2.1 Obiecte . 75

3.2.2 Instrumente ale modelului orientat obiect . 77

3.3 UML – limbaj standard de modelare . 83

3.3.1 Descrierea limbajului . 83

3.3.2 Definirea limbajului . 85

3.4 Diagrame UML . 86

3.4.1 Diagrama cazurilor de utilizare . 87

Un scenariu este deci o instanţă a unui caz de utilizare, un flux de evenimente. . 87

3.4.2 Diagrama claselor şi diagrama obiectelor . 93

3.4.3 Diagrama de colaborare . 99

3.4.4 Diagrama de secvenţe . 101

3.4.5 Diagrama de stări . 102

3.4.6 Diagrama de activităţi . 104

3.5 Modelul sistemului real şi diagramele UML . 106

TESTE FINALE . 111

CAPITOLUL IV - O COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE ORIENTATE OBIECT ŞI METODELE SISTEMICE . 119

EXEMPLU FINAL 1 – UTILIZAREA METODELOR SISTEMICE IN DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATICE - SISTEM INFORMATIC PRIVIND CONTRACTAREA SI APROVIZIONAREA CU MARFURI . 126

EXEMPLU FINAL 2 - UTILIZAREA UML IN DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATICE – SISTEM INFORMATIC PENTRU CORELAREA ACTIVITATII DE ASAMBLARE CU COMENZILE CLIENTILOR . 141

BIBLIOGRAFIE . 145

Extras din document

CAPITOLUL I - SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI

Etapa actuală este etapa în care economia mondială trece de la societatea predominant industrială la societatea informaţională, guvernată de un set nou de reguli, în care tehnologiile digitale permite accesarea, procesarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor. Complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul firmelor reclamă o viziune sistemică, în care fiecare componentă este parte a unui întreg. Utilizat în toate domeniile de activitate, conceptul de sistem nu are o definiţie unanim acceptată. La început a fost definit ca mulţime de elemente aflate în interacţiune. Mai târziu, observând că această definiţie nu cuprinde sistemele logice formalizate, S. Cleen a definit sistemul ca o mulţime pentru care sunt definite relaţii. Generalizând, o mulţime formează un sistem dacă pe ea se realizează o relaţie dată, cu proprietăţi fixate. Sistemele astfel definite pot fi clasificate în funcţie de caracterul proprietăţilor şi al relaţiilor. W. Ashby a observat că definiţia este mult prea largă, dat fiind faptul că în orice mulţime pot fi definite mai multe tipuri de relaţii şi a propus definirea sistemului pornind de la comportamentul său. A afirmat că “sistemul se reprezintă ca posibilitate de construcţie în sens larg, cu presupunerea că există capacitatea de a se da o anumită apreciere rezultatelor construcţiei”. Dificultăţile cognitive apărute în studiul obiectelor complexe din sfera cunoaşterii ştiinţifice moderne, au determinat în timp constituirea teoriei generale a sistemelor, disciplină ştiinţifică care elaborează principiile metodologice de investigare a sistemelor, care asigură o bază formal metodologică unitară de cercetare.

1.1 Sistem informaţional

În cadrul teoriei sistemelor, un loc important îl ocupă sistemele deschise, sisteme ce pot realiza o stare de echilibru dinamic cu mediul exterior. Principalele caracteristici structurale rămân constante, în timp ce sistemul realizează un schimb continuu de informaţii cu mediul. Sistemele economice sunt considerate cazuri particulare ale sistemelor deschise.

Privită ca sistem, o firmă poate fi structurată la rândul ei în trei mari subsisteme: subsistemul operaţional (condus), subsistemul decizional (de conducere) şi subsistemul informaţional (de legătură). Fiecare din aceste subsisteme poate fi considerat ca un sistem de sine stătător ( fig. 1.1.a).

Sistemul informaţional este reprezentat de totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor folosite în procesul informaţional. El poate fi definit ca un ansamblu organizat şi integrat de operaţii de culegere, transmitere, prelucrare, sistematizare, analiză şi păstrare, difuzare şi valorificare a informaţiilor. Permiţând actualizarea datelor de intrare şi legarea informaţiilor din toate domeniile de activitate, sistemul informaţional trebuie să fie capabil să furnizeze rapoarte periodice privind desfăşurarea activităţii, dar şi rapoarte la cerere, determinate de semnalarea unor situaţii neobişnuite. Ele fundamentează activitatea de analiză şi prognoză, permit luarea rapidă şi eficientă a măsurilor ce se impun. Rolul determinant al informaţiilor în procesul conducerii a impus definirea unei noi noţiuni, decizia, ca fiind o informaţie de comandă pentru sistemul operaţional. Eficienţa deciziilor luate depinde de calitatea informaţiilor furnizate. Împreună cu datele ce exprimă înregistrarea fenomenelor şi proceselor la momentul producerii lor, informaţiile şi deciziile realizează legătura între sistemul operaţional şi cel de conducere.

SISTEM DECIZIONAL

SISTEM INFORMAŢIONAL

SISTEM OPERAŢIONAL

MEDIUL EXTERIOR

Date

Decizii

Informaţii

Decizii

fig. 1.1a

Scopul principal al sistemului informaţional este de a furniza fiecărui utilizator toate informaţiile necesare. Preluând datele de la sistemul operaţional, sistemul informaţional asigură pe de o parte informaţiile necesare fundamentării deciziilor, primeşte şi transmite deciziile formulate de sistemul de conducere, iar pe de altă parte asigură legătura dintre mediul intern al firmei şi cel exterior ei. Noua economie, specifică societăţii informaţionale, transformă informaţia digitală în valoare economică şi socială, creează noi industrii modificându-le pe cele existente, afectând profund viaţa cetăţenilor. Informaţiile traduse într-un limbaj universal (computerizat) sunt privite ca o materie primă strategică, fundamentală dezvoltării economice şi sociale. Cuplată cu reţelele de calculatoare, informaţia digitizată circulă în timp real. Schimbă procesele de producţie, metodele de cercetare, organizarea muncii şi obiceiurile consumatorilor.

Preview document

Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 1
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 2
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 3
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 4
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 5
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 6
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 7
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 8
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 9
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 10
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 11
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 12
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 13
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 14
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 15
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul...

Baze de Date Relationale - Proiectare si Implementare

INTRODUCERE Tema proiectului Proiectul tratează aspecte teoretice ale proiectării bazelor de date relaţionale şi transpune aceste aspecte în...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Contabilitatea Stocurilor în Sistemul Informatic

INTRODUCERE In actiunea de ansamblu a reorientarii economiei romanesti,a asocierii Romaniei la Uniunea Europeana precum si a cadrului legislativ...

Ai nevoie de altceva?

''