Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

Curs
7.8/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 39235
Mărime: 792.80KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Zenovic Gherasim, Prof.Univ.Dr. Doina Fusaru, Conf.Univ.Dr. Maria Andronie

Cuprins

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE

1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei

1.2. Decizia: loc, rol, clasificare

1.3. Decidentii

1.4. Consideratii asupra asistarii deciziilor

1.5. Clasificarea sistemelor informatice pentru asistarea deciziei

1.6. Sisteme suport pentru asistarea deciziei

1.6.1. Subsistemul de gestiune a datelor

1.6.3. Subsistemul de gestiune a cunostintelor

1.6.4. Interfata cu utilizatorul

2. SIAD-URI BAZATE PE MODELE

2.1. Consideratii referitoare la modele si metode

2.2 Algoritmi euristici

2.3. Tabele de decizie si arbori de decizie

2.4. Optimizare cu algoritmi – programare matematica

2.5 Simularea

2.5.1.Conceperea si proiectarea modelului

2.5.2. Simularea cu instrumente in Excel

2.6.Teoria jocurilor

2.7. Modelele predictive

2.8. Programarea euristica

2.9. Metoda utilitatii globale maxime

2.10. Sistemul de gestiune a modelelor

3. SIAD-URI BAZATE PE ANALIZA SI SINTEZA DATELOR

3.1. Problematica generala

3.2. Depozite de date (Data Warehouse)

3.2.1. Definirea conceptului de depozit de date. Caracteristicile depozitelor de date

3.2.2. Rafturile de date

3.2.3. Memorii-tampon de date operationale

3.2.4. Depozite de date de tip întreprindere

3.2.5 Diferentierea depozitului de date de baza de date

3.2.6. Ciclul de viata al depozitelor de date

3.3. Modelarea conceptuala a depozitului de date

3.4. Modul de utilizare a depozitului de date

3.5. Mediul de depozitare al datelor

3.6. Abordarea multidimensionala a datelor stocate în depozite

3.6.1. Definirea si caracterizarea OLAP (On-Line Analytical Processing)

3.6.2. Modelarea dimensionala – cuburi OLAP

3.6.3. Baze de date multidimensionale

3.6.4. Operatii OLAP asupra hipercubului

3.7. Aplicatie privind analiza datelor cu Microsoft OLAP

3.7.1. Analiza problemei de rezolvat

3.7.2. Definirea schemei bazei de date multidimensionale

4. DATA MINING – TEHNOLOGII DEDICATE EXTRAGERII CUNOSTINTELOR DIN DATE

4.1. Problematica generala

4.2. Definirea conceptului Data Mining

4.3. Categorii de date care pot fi “minerite”

4.4. Categorii de modele de date care pot fi “minerite”

4.5. Sistemul Data Mining

4.5.1. Structura sistemului Data Mining

4.5.2. Arhitectura sistemului Data Mining

4.5.3. Clasificarea sistemului Data Mining

4.5.4. Explorarea datelor – continut si etape

4.5.5 Rationamentul bazat pe cazuri

Extras din document

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE

1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei

Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si interconectate pentru

îndeplinirea unui anumit scop. Sistemul, în plan conceptual, este expresia abstractizarii unor

fapte, fenomene, procese, obiecte din universul real pe baza unei structuri logice predefinite.

Conceptia sistemica ofera avantajul unei abordari integrale si integrate a fenomenelor si

proceselor specifice domeniilor abordate, evidentiind latura calitativa corespunzatoare

elementelor sistemului. Subsistemul este o parte componenta a unui sistem, în functie de un

punct de vedere si de scopul urmarit. Dupa domeniul de aplicare, sistemele sunt politice,

economice, sociale, tehnice etc.

Sistemele economice sunt sisteme deschise (open systems), puternic ancorate în mediul

socio-economic (piata este o parte a acestui mediu) în care acestea functioneaza. Sistemele

economice, ca sisteme deschise, sunt sisteme cibernetice adica prezinta legatura de reactie

(feedback) ce le permite o functionare normala. Sistemele economice prezinta un comportament

dinamic care asigura adaptarea la fluctuatiile mediului socio-economic. Orice sistem economic

poate fi împartit în mai multe subsisteme în functie de criterii specifice.

Societatea comerciala (organizatia economica) reprezinta un sistem economic care poate

fi divizat a) functional sau pe domenii de gestiune (productie/servicii, comercial, cercetaredezvoltare,

financiar-contabil, resurse umane) sau b) structural (organizatoric, decizional,

informational, tehnologic, relational pe resurse umane). Potrivit conceptiei holonice asupra

sistemelor, doua sau mai multe sisteme autonome pot fi integrate (cu criterii si obiective precise)

si se poate obtine astfel un sistem holonic. În limba greaca, holos semnifica un întreg dedus din

parti. Sistemul holonic (holonul) economic permite optimizarea atât pe sisteme componente cât

si pe ansamblul sistemului integrator devenit sistem de referinta, pe cele doua planuri: real si

conceptual.

Orice sistem economic modern performant este un sistem integrat functional si structural.

Sistemele economice integrate pot fi abordate din perspectiva diferitelor scoli de gândire

în management (tehnico-rationala, comportamentala, cognitiva). Acestor sisteme economice

integrate le sunt asociate sisteme informationale integrate, respectiv sisteme informatice

integrate. Sistemele informatice integrate economice au în compunere, în functie de nivelurile de

management ale organizatiei economice (fig.1.1), sisteme informatice dedicate (integrate pe

orizontala), astfel: 1) nivelul de management strategic: sisteme informatice de sprijin al

executivului, ESS (Executive Support Systems) sau EIS (Executive Information System); 2)

nivelul de management mediu: sisteme informatice pentru management, MIS (Management

Information Systems) sau sisteme informatice pentru rapoarte de management, MRS

(Management Reporting Systems) si sisteme informatice pentru asistarea deciziei, DSS (Decision

Support Systems); 3) nivelul lucratorilor cu date, informatii si cunostinte: sisteme de

automatozare a lucrarilor de birou sau birotica, OAS (Office Automation Systems) si sisteme de

lucru cu cunostinte, KWS (Knowledge Work Systems); 4) nivelul de management operational:

sisteme informatice pentru procesarea tranzactiilor, TPS (Transaction Processing Systems). Cele

mai cunoscute implementari ale unor componente de integrare pe verticala ale sistemelor

informatice integrate economice sunt denumite: planificarea resurselor întreprinderii, ERP

(Enterprise Resource Planning), fabricatie asistata de calculator, CAM (Computer-Aided

Manufacturing), planificarea resurselor de fabricatie, MRP (Manufacturing Resource Planning),

sistem informatic de resurse umane, HRIS (Human Resources Information System), sistem

informatic contabil, AIS (Accounting Information System), sistem informatic financiar, FIS

(Financiar Information System), sistem informatic pentru marketing, MKIS (Marketing

Information System), sistem informatic de resurse informatice, IRIS (Information Resources

Information System), sistem informatic pentru managementul relatiilor cu clientii, CRM

(Customer Relationship Management), sistem de management al lantului de distributie, SCM

(Supply Chain Management) etc.

Pentru studentul de la specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, elemente ale

OAS au reprezentat obiectul cursului de birotica, elemente ale TPS - al cursului de sisteme de

gestiune a bazelor de date, în timp ce elemente ale KWS au fost lamurite la cursul de sisteme

expert. DSS reprezinta obiectul de studiu al disciplinei Sisteme informatice pentru asistarea

deciziei (SIAD) economice. MIS reprezinta o disciplina de informatica pentru specializarea

Management. Este discutabila separarea SIAD (DSS) de MIS, indiferent de modul de abordare,

având în vedere ca luarea deciziei reprezinta scopul fundamental al oricarui sistem de

management. ESS sunt în curs de clarificare, conceptualizare si realizare.

Steven Alter considera ca sistemele informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) sunt

destinate managerilor si prezinta ca obiectiv fundamental eficientizarea deciziilor, spre deosebire

de TPS-uri care se ocupa de eficientizarea si consistenta datelor. Moore si Chang arata ca un

SIAD este extensibil si capabil sa suporte analize ad-hoc, precum si modelarea deciziei

manageriale, folosit pe un interval de timp nedeterminat si neregulat si cu orientare principala pe

procese si fenomene viitoare1.

Preview document

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 1
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 2
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 3
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 4
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 5
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 6
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 7
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 8
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 9
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 10
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 11
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 12
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 13
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 14
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 15
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 16
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 17
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 18
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 19
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 20
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 21
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 22
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 23
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 24
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 25
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 26
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 27
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 28
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 29
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 30
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 31
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 32
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 33
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 34
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 35
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 36
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 37
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 38
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 39
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 40
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 41
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 42
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 43
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 44
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 45
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 46
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 47
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 48
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 49
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 50
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 51
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 52
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 53
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 54
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 55
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 56
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 57
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 58
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 59
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 60
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 61
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 62
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 63
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 64
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 65
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 66
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 67
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 68
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 69
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 70
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 71
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 72
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 73
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 74
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 75
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 76
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 77
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 78
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 79
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 80
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 81
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 82
Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei.pdf

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

ERP – Concept, Implementare si Prezentare Sistem la Primaria Municipiului Bucuresti

1. Definitie si scopul ERP Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezinta un complex de module (aplicatie modulara) software prin...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

Auditul Public Intern - Concept, Obiective si Procedura de Efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Auditarea sistemelor informatice

Auditul sistemelor informatice se compune din trei etape majore: 1). Strangerea de informatii 2). Evaluarea propriu-zisa/proceduri de control...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Impozitul pe profit Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare....

Ai nevoie de altceva?