Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 83 de pagini .

Profesor: Prof.Univ.Dr. Zenovic Gherasim, Prof.Univ.Dr. Doina Fusaru, Conf.Univ.Dr. Maria Andronie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE
1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei
1.2. Decizia: loc, rol, clasificare
1.3. Decidentii
1.4. Consideratii asupra asistarii deciziilor
1.5. Clasificarea sistemelor informatice pentru asistarea deciziei
1.6. Sisteme suport pentru asistarea deciziei
1.6.1. Subsistemul de gestiune a datelor
1.6.3. Subsistemul de gestiune a cunostintelor
1.6.4. Interfata cu utilizatorul
2. SIAD-URI BAZATE PE MODELE
2.1. Consideratii referitoare la modele si metode
2.2 Algoritmi euristici
2.3. Tabele de decizie si arbori de decizie
2.4. Optimizare cu algoritmi – programare matematica
2.5 Simularea
2.5.1.Conceperea si proiectarea modelului
2.5.2. Simularea cu instrumente in Excel
2.6.Teoria jocurilor
2.7. Modelele predictive
2.8. Programarea euristica
2.9. Metoda utilitatii globale maxime
2.10. Sistemul de gestiune a modelelor
3. SIAD-URI BAZATE PE ANALIZA SI SINTEZA DATELOR
3.1. Problematica generala
3.2. Depozite de date (Data Warehouse)
3.2.1. Definirea conceptului de depozit de date. Caracteristicile depozitelor de date
3.2.2. Rafturile de date
3.2.3. Memorii-tampon de date operationale
3.2.4. Depozite de date de tip întreprindere
3.2.5 Diferentierea depozitului de date de baza de date
3.2.6. Ciclul de viata al depozitelor de date
3.3. Modelarea conceptuala a depozitului de date
3.4. Modul de utilizare a depozitului de date
3.5. Mediul de depozitare al datelor
3.6. Abordarea multidimensionala a datelor stocate în depozite
3.6.1. Definirea si caracterizarea OLAP (On-Line Analytical Processing)
3.6.2. Modelarea dimensionala – cuburi OLAP
3.6.3. Baze de date multidimensionale
3.6.4. Operatii OLAP asupra hipercubului
3.7. Aplicatie privind analiza datelor cu Microsoft OLAP
3.7.1. Analiza problemei de rezolvat
3.7.2. Definirea schemei bazei de date multidimensionale
4. DATA MINING – TEHNOLOGII DEDICATE EXTRAGERII CUNOSTINTELOR DIN DATE
4.1. Problematica generala
4.2. Definirea conceptului Data Mining
4.3. Categorii de date care pot fi “minerite”
4.4. Categorii de modele de date care pot fi “minerite”
4.5. Sistemul Data Mining
4.5.1. Structura sistemului Data Mining
4.5.2. Arhitectura sistemului Data Mining
4.5.3. Clasificarea sistemului Data Mining
4.5.4. Explorarea datelor – continut si etape
4.5.5 Rationamentul bazat pe cazuri

Extras din document

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE

1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei

Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si interconectate pentru

îndeplinirea unui anumit scop. Sistemul, în plan conceptual, este expresia abstractizarii unor

fapte, fenomene, procese, obiecte din universul real pe baza unei structuri logice predefinite.

Conceptia sistemica ofera avantajul unei abordari integrale si integrate a fenomenelor si

proceselor specifice domeniilor abordate, evidentiind latura calitativa corespunzatoare

elementelor sistemului. Subsistemul este o parte componenta a unui sistem, în functie de un

punct de vedere si de scopul urmarit. Dupa domeniul de aplicare, sistemele sunt politice,

economice, sociale, tehnice etc.

Sistemele economice sunt sisteme deschise (open systems), puternic ancorate în mediul

socio-economic (piata este o parte a acestui mediu) în care acestea functioneaza. Sistemele

economice, ca sisteme deschise, sunt sisteme cibernetice adica prezinta legatura de reactie

(feedback) ce le permite o functionare normala. Sistemele economice prezinta un comportament

dinamic care asigura adaptarea la fluctuatiile mediului socio-economic. Orice sistem economic

poate fi împartit în mai multe subsisteme în functie de criterii specifice.

Societatea comerciala (organizatia economica) reprezinta un sistem economic care poate

fi divizat a) functional sau pe domenii de gestiune (productie/servicii, comercial, cercetaredezvoltare,

financiar-contabil, resurse umane) sau b) structural (organizatoric, decizional,

informational, tehnologic, relational pe resurse umane). Potrivit conceptiei holonice asupra

sistemelor, doua sau mai multe sisteme autonome pot fi integrate (cu criterii si obiective precise)

si se poate obtine astfel un sistem holonic. În limba greaca, holos semnifica un întreg dedus din

parti. Sistemul holonic (holonul) economic permite optimizarea atât pe sisteme componente cât

si pe ansamblul sistemului integrator devenit sistem de referinta, pe cele doua planuri: real si

conceptual.

Orice sistem economic modern performant este un sistem integrat functional si structural.

Sistemele economice integrate pot fi abordate din perspectiva diferitelor scoli de gândire

în management (tehnico-rationala, comportamentala, cognitiva). Acestor sisteme economice

integrate le sunt asociate sisteme informationale integrate, respectiv sisteme informatice

integrate. Sistemele informatice integrate economice au în compunere, în functie de nivelurile de

management ale organizatiei economice (fig.1.1), sisteme informatice dedicate (integrate pe

orizontala), astfel: 1) nivelul de management strategic: sisteme informatice de sprijin al

executivului, ESS (Executive Support Systems) sau EIS (Executive Information System); 2)

nivelul de management mediu: sisteme informatice pentru management, MIS (Management

Information Systems) sau sisteme informatice pentru rapoarte de management, MRS

(Management Reporting Systems) si sisteme informatice pentru asistarea deciziei, DSS (Decision

Support Systems); 3) nivelul lucratorilor cu date, informatii si cunostinte: sisteme de

automatozare a lucrarilor de birou sau birotica, OAS (Office Automation Systems) si sisteme de

lucru cu cunostinte, KWS (Knowledge Work Systems); 4) nivelul de management operational:

sisteme informatice pentru procesarea tranzactiilor, TPS (Transaction Processing Systems). Cele

mai cunoscute implementari ale unor componente de integrare pe verticala ale sistemelor

informatice integrate economice sunt denumite: planificarea resurselor întreprinderii, ERP

(Enterprise Resource Planning), fabricatie asistata de calculator, CAM (Computer-Aided

Manufacturing), planificarea resurselor de fabricatie, MRP (Manufacturing Resource Planning),

sistem informatic de resurse umane, HRIS (Human Resources Information System), sistem

informatic contabil, AIS (Accounting Information System), sistem informatic financiar, FIS

(Financiar Information System), sistem informatic pentru marketing, MKIS (Marketing

Information System), sistem informatic de resurse informatice, IRIS (Information Resources

Information System), sistem informatic pentru managementul relatiilor cu clientii, CRM

(Customer Relationship Management), sistem de management al lantului de distributie, SCM

(Supply Chain Management) etc.

Pentru studentul de la specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, elemente ale

OAS au reprezentat obiectul cursului de birotica, elemente ale TPS - al cursului de sisteme de

gestiune a bazelor de date, în timp ce elemente ale KWS au fost lamurite la cursul de sisteme

expert. DSS reprezinta obiectul de studiu al disciplinei Sisteme informatice pentru asistarea

deciziei (SIAD) economice. MIS reprezinta o disciplina de informatica pentru specializarea

Management. Este discutabila separarea SIAD (DSS) de MIS, indiferent de modul de abordare,

având în vedere ca luarea deciziei reprezinta scopul fundamental al oricarui sistem de

management. ESS sunt în curs de clarificare, conceptualizare si realizare.

Steven Alter considera ca sistemele informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) sunt

destinate managerilor si prezinta ca obiectiv fundamental eficientizarea deciziilor, spre deosebire

de TPS-uri care se ocupa de eficientizarea si consistenta datelor. Moore si Chang arata ca un

SIAD este extensibil si capabil sa suporte analize ad-hoc, precum si modelarea deciziei

manageriale, folosit pe un interval de timp nedeterminat si neregulat si cu orientare principala pe

procese si fenomene viitoare1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei.pdf