Sistemul Bancar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10315
Mărime: 99.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rozalia Marinescu

Extras din document

DOCUMENTELE DE SINTEZA CONTABILA A INSTITUTIILOR DE CREDIT

NECESITATEA SI STRUCTURA LUCRARILOR DE SINTEZA CONTABILA

Contabilitatea institutiilor de credit are drept functie esentiala de a înregistra exhaustiv, operatiunile economico-financiare cu scopul de a determina în mod periodic, si de a prezenta sub forma unor documente financiare de sinteza, situatia patrimoniala precum si rezultatul global. Investita cu un dublu rol, intern si extern, contabilitatea institutiei de credit apare ca un instrument de verificare si de proba în domeniul juridic si în cel fiscal, iar mai recent sub forma unui instrument de comunicare extern având ca destinatie piata, impozitul pe profit, salariatii precum si consumatorii.

Cu toate ca presupune elemente specifice, sistemul de producere a informatiei contabile s-a deschis foarte mult timp influentelor internationale. Corolar al miscarii de internationalizare a economiilor si a pietelor de capital, aceasta evolutie cunoaste origini diferite: actiunea guvernamentala în ceea ce priveste armonizarea contabila europeana sau cea a institutiilor profesionale care vizeaza adoptarea normelor (IASC) International Accounting Standards Committee; invers poate fi vorba si de politica contabila creatoare dusa de marile institutii de credit, care tind sa-si ia resursele din potentialul referential al (FASB) Financial Accounting Standards Board în scopul de a satisface exigentele pietelor financiare.

La modul general, arhitectura unui sistem contabil este conditionata de natura procesului de normalizare. Alegerile contabile ale celor care înfaptuiesc normalizarea sunt direct legate de nevoia lor de informare si pot determina privilegierea gestiunii interne, luarea de decizii macro-economice sau comunicarea financiara externa a institutiei de credit. În plus, norma contabila include adesea implicit o logica de interpretare financiara care cizeleaza comportamentul utilizatorului si poate chiar determina aparitia unei norme sociale.

Exista un consens în a afirma ca documentele financiare trebuie sa furnizeze celor care le folosesc informatiile de care au nevoie în luarea deciziilor. Si totusi, cu toate ca este vorba de o chestiune esentiala în determinarea obiectivelor atribuite documentelor financiare, este dificil sa-i ierarhizam pe acesti utilizatori si sa specificam nevoile care le sunt proprii.

Numeroasele cercetari care au fost întreprinse în Statele Unite în anii 1970 si mai recent în Canada cu scopul de a elabora o tipologie a utilizatorilor si de a determina obiectivele documentelor de sinteza. Aceste lucrari au scos în evidenta mai mult de 15 categorii de utilizatori ai informatiei contabile si tot atâtea nevoi diferite care provin de la: cei care conduc, actionari, creditori, clienti si salariati (fosti, actuali sau eventuali), analisti financiari, investitori, cercetatori, puterea publica si nu în ultimul rând de la marele public.

Într-un studiu care a avut o influenta hotarâtoare în elaborarea cadrului conceptual adoptat în Canada în 1988, E. Stamp inventariaza 13 categorii de astfel de nevoi:

- evaluarea rezultatelor globale;

- evaluarea gestiunii (rentabilitate, eficienta);

- evaluarea perspectivelor de viitor (profit, dividende, investitii, finantare);

- evaluarea stabilitatii financiare, a solvabilitatii si lichiditatii;

- evaluarea riscurilor si a nesigurantei;

- facilitarea repartizarii resurselor pentru actionari, creditori si pentru puterea publica;

- efectuarea de studii comparative în timp în interiorul diferitelor sectoare sau între întreprinderi;

- stabilirea valorii capitalurilor împrumutate si a capitalurilor proprii ale societatii;

- evaluarea capacitatii de adaptare;

- verificarea contributiei întreprinderii aduse economiei;

- verificarea respectarii legilor si a reglementarilor.

Aceasta tipologie a nevoilor de informare este strâns legata de cea a categoriilor de utilizatori.

La nivelul institutiilor de credit, se realizeaza periodic lucrari de sinteza contabila constând în situatii generale sau pe componente ale mecanismului economic, din care sa rezulte sinoptic activele si pasivele, solvabilitatea, rentabilitatea, gradul de îndatorare si alte informatii. Lucrarile de sinteza contabila se întocmesc, potrivit prevederilor legale semestrial si anual si ori de câte ori o anumita situatie o cere, cum ar fi emisiunea de noi actiuni, fuziunea, restructurarea, schimbarea conducerii unitatilor etc.

Privita în ansamblu, situatia anuala se concretizeaza în bilantul contabil anual (sau conturile anuale).

Principalii utilizatori ai informatiilor cuprinse în bilantul contabil al institutiilor de credit sunt:

- Consiliul de administratie al institutiilor de credit;

- Actionarii doritori sa cunoasca modelul de utilizare a aportului lor bancar;

- Banca Nationala a României ca centru de emisiune si control al circulatiei monetare;

- Organele financiare ca organe de colectare a veniturilor bugetare;

- Clientii, debitorii sau creditorii, deponentii în conturi curente sau depozite;

- Societatile bursiere;

- Institutiile de credit cu care institutia de credit intra în relatii de creditare si împrumut, operatiuni cu titluri si alte afaceri.

Formularistica lucrarilor de sinteza contabila, a institutiilor de credit este foarte ampla cuprinzând un numar ce tinde spre 200 de file.

Principalele componente însa sunt asemanatoare cu cele ce trebuie întocmite de agentii economici, cum ar fi:

- bilantul publicabil;

- situatii ale patrimoniului;

- contul de profit si pierderi în structuri specifice institutiilor de credit;

Preview document

Sistemul Bancar - Pagina 1
Sistemul Bancar - Pagina 2
Sistemul Bancar - Pagina 3
Sistemul Bancar - Pagina 4
Sistemul Bancar - Pagina 5
Sistemul Bancar - Pagina 6
Sistemul Bancar - Pagina 7
Sistemul Bancar - Pagina 8
Sistemul Bancar - Pagina 9
Sistemul Bancar - Pagina 10
Sistemul Bancar - Pagina 11
Sistemul Bancar - Pagina 12
Sistemul Bancar - Pagina 13
Sistemul Bancar - Pagina 14
Sistemul Bancar - Pagina 15
Sistemul Bancar - Pagina 16
Sistemul Bancar - Pagina 17
Sistemul Bancar - Pagina 18
Sistemul Bancar - Pagina 19
Sistemul Bancar - Pagina 20
Sistemul Bancar - Pagina 21
Sistemul Bancar - Pagina 22
Sistemul Bancar - Pagina 23
Sistemul Bancar - Pagina 24
Sistemul Bancar - Pagina 25
Sistemul Bancar - Pagina 26
Sistemul Bancar - Pagina 27
Sistemul Bancar - Pagina 28
Sistemul Bancar - Pagina 29
Sistemul Bancar - Pagina 30
Sistemul Bancar - Pagina 31
Sistemul Bancar - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din...

Analiza Privind Profitabilitatea și Rentabilitatea în Cadrul Alpha Bank România

INTRODUCERE Rolul băncilor în economie este legat de calitatea de intermediar principal în relaţia economisire-investiţii. Agenţii economici...

Raiffeisen Bank

Scurt istoric al bancii. Friederich Wilhem Raiffeisen a intemeiat in 1862 prima uniune de credit in Anhausen Germania. In 1866 apare prima uniune...

Creditare Bancara

A. DATE DE IDETIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Numele firmei BIMETAL 2. Data inregistrarii la Registrul Comertului 2002 3. Forma juridical de...

Organizarea Activitatii de Decontare si Evidenta Bancara

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Audit și Control de Gestiune

CFC=actiunea de det a unor adevaruri privind starea unor activitati economice care urmeaza a se efectua sau starea celor deja efectuate prin...

Audit Multinational

Notiuni teoretice legate de formele de control aplicate în economia româneasca 1. Introducere în audit Pregatirea României pentru integrarea în...

IFRS - Standarde de Raportare Contabila

INTRODUCERE Motive pentru emiterea IFRS IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii....

Ai nevoie de altceva?