Sistemul Bancar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sistemul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor: Rozalia Marinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

DOCUMENTELE DE SINTEZA CONTABILA A INSTITUTIILOR DE CREDIT

NECESITATEA SI STRUCTURA LUCRARILOR DE SINTEZA CONTABILA

Contabilitatea institutiilor de credit are drept functie esentiala de a înregistra exhaustiv, operatiunile economico-financiare cu scopul de a determina în mod periodic, si de a prezenta sub forma unor documente financiare de sinteza, situatia patrimoniala precum si rezultatul global. Investita cu un dublu rol, intern si extern, contabilitatea institutiei de credit apare ca un instrument de verificare si de proba în domeniul juridic si în cel fiscal, iar mai recent sub forma unui instrument de comunicare extern având ca destinatie piata, impozitul pe profit, salariatii precum si consumatorii.

Cu toate ca presupune elemente specifice, sistemul de producere a informatiei contabile s-a deschis foarte mult timp influentelor internationale. Corolar al miscarii de internationalizare a economiilor si a pietelor de capital, aceasta evolutie cunoaste origini diferite: actiunea guvernamentala în ceea ce priveste armonizarea contabila europeana sau cea a institutiilor profesionale care vizeaza adoptarea normelor (IASC) International Accounting Standards Committee; invers poate fi vorba si de politica contabila creatoare dusa de marile institutii de credit, care tind sa-si ia resursele din potentialul referential al (FASB) Financial Accounting Standards Board în scopul de a satisface exigentele pietelor financiare.

La modul general, arhitectura unui sistem contabil este conditionata de natura procesului de normalizare. Alegerile contabile ale celor care înfaptuiesc normalizarea sunt direct legate de nevoia lor de informare si pot determina privilegierea gestiunii interne, luarea de decizii macro-economice sau comunicarea financiara externa a institutiei de credit. În plus, norma contabila include adesea implicit o logica de interpretare financiara care cizeleaza comportamentul utilizatorului si poate chiar determina aparitia unei norme sociale.

Exista un consens în a afirma ca documentele financiare trebuie sa furnizeze celor care le folosesc informatiile de care au nevoie în luarea deciziilor. Si totusi, cu toate ca este vorba de o chestiune esentiala în determinarea obiectivelor atribuite documentelor financiare, este dificil sa-i ierarhizam pe acesti utilizatori si sa specificam nevoile care le sunt proprii.

Numeroasele cercetari care au fost întreprinse în Statele Unite în anii 1970 si mai recent în Canada cu scopul de a elabora o tipologie a utilizatorilor si de a determina obiectivele documentelor de sinteza. Aceste lucrari au scos în evidenta mai mult de 15 categorii de utilizatori ai informatiei contabile si tot atâtea nevoi diferite care provin de la: cei care conduc, actionari, creditori, clienti si salariati (fosti, actuali sau eventuali), analisti financiari, investitori, cercetatori, puterea publica si nu în ultimul rând de la marele public.

Într-un studiu care a avut o influenta hotarâtoare în elaborarea cadrului conceptual adoptat în Canada în 1988, E. Stamp inventariaza 13 categorii de astfel de nevoi:

- evaluarea rezultatelor globale;

- evaluarea gestiunii (rentabilitate, eficienta);

- evaluarea perspectivelor de viitor (profit, dividende, investitii, finantare);

- evaluarea stabilitatii financiare, a solvabilitatii si lichiditatii;

- evaluarea riscurilor si a nesigurantei;

- facilitarea repartizarii resurselor pentru actionari, creditori si pentru puterea publica;

- efectuarea de studii comparative în timp în interiorul diferitelor sectoare sau între întreprinderi;

- stabilirea valorii capitalurilor împrumutate si a capitalurilor proprii ale societatii;

- evaluarea capacitatii de adaptare;

- verificarea contributiei întreprinderii aduse economiei;

- verificarea respectarii legilor si a reglementarilor.

Aceasta tipologie a nevoilor de informare este strâns legata de cea a categoriilor de utilizatori.

La nivelul institutiilor de credit, se realizeaza periodic lucrari de sinteza contabila constând în situatii generale sau pe componente ale mecanismului economic, din care sa rezulte sinoptic activele si pasivele, solvabilitatea, rentabilitatea, gradul de îndatorare si alte informatii. Lucrarile de sinteza contabila se întocmesc, potrivit prevederilor legale semestrial si anual si ori de câte ori o anumita situatie o cere, cum ar fi emisiunea de noi actiuni, fuziunea, restructurarea, schimbarea conducerii unitatilor etc.

Privita în ansamblu, situatia anuala se concretizeaza în bilantul contabil anual (sau conturile anuale).

Principalii utilizatori ai informatiilor cuprinse în bilantul contabil al institutiilor de credit sunt:

- Consiliul de administratie al institutiilor de credit;

- Actionarii doritori sa cunoasca modelul de utilizare a aportului lor bancar;

- Banca Nationala a României ca centru de emisiune si control al circulatiei monetare;

- Organele financiare ca organe de colectare a veniturilor bugetare;

- Clientii, debitorii sau creditorii, deponentii în conturi curente sau depozite;

- Societatile bursiere;

- Institutiile de credit cu care institutia de credit intra în relatii de creditare si împrumut, operatiuni cu titluri si alte afaceri.

Formularistica lucrarilor de sinteza contabila, a institutiilor de credit este foarte ampla cuprinzând un numar ce tinde spre 200 de file.

Principalele componente însa sunt asemanatoare cu cele ce trebuie întocmite de agentii economici, cum ar fi:

- bilantul publicabil;

- situatii ale patrimoniului;

- contul de profit si pierderi în structuri specifice institutiilor de credit;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Bancar.doc