Sistemul de Certificare a Persoanelor Calificate in Domeniul Activitatii Auditului in Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sistemul de Certificare a Persoanelor Calificate in Domeniul Activitatii Auditului in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor: Iachimovschi A

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1.Genurile de activitati de audit si conditiile de certificare
2.Obtinerea certificatului de calificare profesionala
3.Certificarea activitatii de audit general

Extras din document

În RM certificatul de calificare al auditorului se ofera pentru fiecare gen de audit după cum urmează:

- Certificat de calificare al auditorului pentru auditul general;

- Certificat de calificare al auditorului pentru auditul instituţiilor financiare;

- Certificat de calificare al auditorului pentru auditul companiilor de asigurări;

- Certificat de calificare al auditorului pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa titlurilor de valoare;

În baza certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general se obţin şi celelalte certificate. Însă pentru fiecare din acestea candidatul trebuie să ţină cont de următoarele 5 condiţii de admitere la certificare:

1.Capacitatea de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar, confirmate prin diploma de licenţă eliberată de o instituţie de învăţămînt superior din RM sau dintr-un alt stat cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM.

2.Lipsa antecedentelor penale nestinse, confirmat de cazierul juridic.

3.Stagiul de specialitate de minimum 3 ani în domeniul economic-financiar sau juridic,care poate fi acumulat pe parcursul perioadei de susţineere a examenelor din care ultimii 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor.

4.Pe parcursul stagiului a fost angajat al unei societăţi de audit sau al auditorului întreprinzător individual.

5.În timpul stagierii, candidatul s-a conformat cerinţelor codului eticii profeional a auditorilor şi contabililor din RM.

Pentru verificarea acestei informaţii, pretendentul prezintă Secretarului Comisiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită privind desfăşurarea examenului într-o mapă dosar urm. documente:

- Cererea pentru admiterea la examenul de calificare

- Copia diplomei de licenţă, studii superioare, legalizate de notar

- Confirmarea de către Min Educ si Tineret a diplomei eliberate de Instituţia de învăţămînt din alt stat

- Copia certificatului internaţional al contabilului profesionist cu prezentarea listei discipinelor susţinute

- Copia carnetului de muncă care confirmă experienţa corespunzătoare de muncă legalizată de notar

- Recomandarea în formă scrisă a oragnului executiv al societăţii de audit , auditorul întreprinzător individual, unde a fost angajat pe parcursul perioadei de stagiere

- Copia buletinului de identitate , CV, 2 fotografii şi cazierul juridic.

Certificatul de calificare al auditorului se eliberează doar în baza promovării cu succes a examenului de calificare care poate fi susţinut de cetăţenii RM, de cetăţenii străini şi de apatrizi. În funcţie de genul de audit certificat, examenul de calificare este organizat de următoarele instituţii:

- Comisia de certificare, pe lîngă Min Fincare oferă certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Certificare a Persoanelor Calificate in Domeniul Activitatii Auditului in Republica Moldova.doc