Sistemul fiscal

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 28365
Mărime: 1.27MB (arhivat)
Publicat de: Florin Laurentiu C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Magdalena Negruţiu

Extras din curs

Unitatea de învățare Nr. 1

SISTEMUL FISCAL

Cuprins Pagina

Obiectivele unității de învățare nr.1 1

1.1 Caracteristici ale politicii fiscale în România 2

1.2 Trăsăturile si rolul sistemului fiscal 3

1.3 Structura impozitelor si taxelor 6

1.4 Elementele generale ale veniturilor bugetare 7

1.5 Metode si tehnici de impunere, urmărire si încasare a impozitelor 9

Întrebări recapitulative 12

OBIECTIVELE unității de invățare nr. 1

Principalele obiective ale unității de invățare Nr. 1 sunt:

- cunoasterea si înțelegerea caracteristicilor si trăsăturilor sistemului

fiscal din România;

- familiarizarea cu structura impozitelor si taxelor;

- întelegerea elementelor generale ale veniturilor bugetare si formarea

abilităților de operare cu ele;

- deprinderea metodelor si tehnicilor de impunere, de urmărire si

încasare a veniturilor bugetare

Sistemul fiscal

Fiscalitate 2

SISTEMUL FISCAL

1.1 CARACTERISTICI ALE POLITICII FISCALE IN ROMANIA

Dacă ne referim la mărimea impozitelor în expresie nominală, factorii care determină

influențe asupra ei sunt de natură economică si socio-politică. O influență majoră

manifestă si rata inflației.

Pentru a aprecia nivelul fiscalității este concludent indicatorul care exprimă partea din

PIB prelevat la bugetul statului sub forma impozitelor si taxelor. Această parte este

influențată de ponderea sectorului public si de stat în producția industrială a țării, de

cotele de impozitare, de dimensiunea nevoilor bugetare, resursele existente la un moment

dat pentru acoperirea lor, prețurile si tarifele pe care le practică entitățile din sectorul

public în tranzacțiile cu cele din sectorul privat, precum si de dimensiunile evaziunii

fiscale.

La acelasi procent din PIB, sarcina fiscală este cu atât mai mare cu cât este mai scăzută

partea din PIB ce revine unui locuitor. Sporirea fiscalității determină diminuarea

veniturilor care ramân persoanelor fizice si juridice pentru consum propriu, acumulare

sau investire. În prezent politica fiscală se confruntă cu probleme vizând optimizarea si

structura fiscalității.

În perioada actuală ne confruntăm cu un număr mare de impozite si taxe, multe fiind

nejustificate (parte din cele datorate bugetelor locale precum si contribuțiile sociale).

Cotele de impozit sunt în general unice si modificarea lor în funcție de conjunctura

economică determină dificultăți pentru operatorii economici. Pe lângă impozite si taxe

remarcăm existența unor contribuții la fondurile speciale extrabugetare. Acestea au ca

impact cresterea costurilor si implicit a prețului de vânzare, determinând cresterea

presiunii fiscale.

Totodată întâlnim un număr foarte mare de instituții publice, uneori supradimensionate,

care nu ne oferă servicii de calitate. Presiunea fiscală determină o evoluție foarte scăzută,

chiar o involuție a investițiilor din economie. Povara fiscală este invers proporțională cu

puterea economică a plătitorilor de impozite. Din cele expuse reies două concepte

economice - Impozitul si Fiscul:

Impozitul reprezintă o sarcină cu caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice si

juridice care realizează venituri sau dețin avere.

Fiscul este reprezentat de administrarea obligatorie în perceperea impozitelor.

Dreptul de a institui impozite si taxe revine statului prin organele sale centrale si locale.

În legislația financiară actuală pe lângă impozite si taxe mai sunt prevăzute si contribuții

la organisme publice ( CAS; CASS etc.) pentru avantaje reale si/sau potențiale.

Sistemul fiscal

Fiscalitate 3

Ansamblul de concepte, principii, metode si procedee referitoare la proiectarea,

legiferarea si perceperea impozitelor si taxelor gestionate de aparatul fiscal, conform

legislației, alcătuiesc sistemul fiscal.

Componentele sistemului fiscal sunt:

 Sistemul de impozite si taxe cuprins într-un act normativ elaborat de puterea

legislativă; în prezent Codul Fiscal si legea finanțelor publice.

 Metodele si procedeele de determinare, urmărire si încasare a impozitelor si

taxelor (veniturile bugetare cuvenite statului).

 Aparatul fiscal care reuneste si pune în miscare cele două componente.

Codul fiscal stabileste cadrul legal pentru impozite si taxe care constituie venituri ale

bugetului central de stat si ale bugetelor locale, precizează care sunt contribuabilii care

trebuie să plătească aceste impozite si taxe precum si modul de calcul si plată si

procedura de modificare a acestor elemente.

Principalele caracteristici ale politicii fiscale prezente sunt:

- numărul mare de impozite si taxe;

- procedura greoaie de determinare a materiei impozabile;

- cote unice de impozitare, ceea ce conduce la inechitate fiscală (la cote egale

de impozitare, presiunea fiscală este mare pentru contribuabilii cu venituri

mici);

- articole legislative care lasă loc interpretărilor;

- instabilitatea prevederilor Codului fiscal care cunoaste nenumărate modificări

si completări anuale;

- facilități fiscale cvasiinexistente si care constituie doar o amânare a

impozitului, nu o scutire.

Preview document

Sistemul fiscal - Pagina 1
Sistemul fiscal - Pagina 2
Sistemul fiscal - Pagina 3
Sistemul fiscal - Pagina 4
Sistemul fiscal - Pagina 5
Sistemul fiscal - Pagina 6
Sistemul fiscal - Pagina 7
Sistemul fiscal - Pagina 8
Sistemul fiscal - Pagina 9
Sistemul fiscal - Pagina 10
Sistemul fiscal - Pagina 11
Sistemul fiscal - Pagina 12
Sistemul fiscal - Pagina 13
Sistemul fiscal - Pagina 14
Sistemul fiscal - Pagina 15
Sistemul fiscal - Pagina 16
Sistemul fiscal - Pagina 17
Sistemul fiscal - Pagina 18
Sistemul fiscal - Pagina 19
Sistemul fiscal - Pagina 20
Sistemul fiscal - Pagina 21
Sistemul fiscal - Pagina 22
Sistemul fiscal - Pagina 23
Sistemul fiscal - Pagina 24
Sistemul fiscal - Pagina 25
Sistemul fiscal - Pagina 26
Sistemul fiscal - Pagina 27
Sistemul fiscal - Pagina 28
Sistemul fiscal - Pagina 29
Sistemul fiscal - Pagina 30
Sistemul fiscal - Pagina 31
Sistemul fiscal - Pagina 32
Sistemul fiscal - Pagina 33
Sistemul fiscal - Pagina 34
Sistemul fiscal - Pagina 35
Sistemul fiscal - Pagina 36
Sistemul fiscal - Pagina 37
Sistemul fiscal - Pagina 38
Sistemul fiscal - Pagina 39
Sistemul fiscal - Pagina 40
Sistemul fiscal - Pagina 41
Sistemul fiscal - Pagina 42
Sistemul fiscal - Pagina 43
Sistemul fiscal - Pagina 44
Sistemul fiscal - Pagina 45
Sistemul fiscal - Pagina 46
Sistemul fiscal - Pagina 47
Sistemul fiscal - Pagina 48
Sistemul fiscal - Pagina 49
Sistemul fiscal - Pagina 50
Sistemul fiscal - Pagina 51
Sistemul fiscal - Pagina 52
Sistemul fiscal - Pagina 53
Sistemul fiscal - Pagina 54
Sistemul fiscal - Pagina 55
Sistemul fiscal - Pagina 56
Sistemul fiscal - Pagina 57
Sistemul fiscal - Pagina 58
Sistemul fiscal - Pagina 59
Sistemul fiscal - Pagina 60
Sistemul fiscal - Pagina 61
Sistemul fiscal - Pagina 62
Sistemul fiscal - Pagina 63
Sistemul fiscal - Pagina 64
Sistemul fiscal - Pagina 65
Sistemul fiscal - Pagina 66
Sistemul fiscal - Pagina 67
Sistemul fiscal - Pagina 68
Sistemul fiscal - Pagina 69
Sistemul fiscal - Pagina 70
Sistemul fiscal - Pagina 71
Sistemul fiscal - Pagina 72
Sistemul fiscal - Pagina 73
Sistemul fiscal - Pagina 74
Sistemul fiscal - Pagina 75
Sistemul fiscal - Pagina 76
Sistemul fiscal - Pagina 77
Sistemul fiscal - Pagina 78
Sistemul fiscal - Pagina 79
Sistemul fiscal - Pagina 80
Sistemul fiscal - Pagina 81
Sistemul fiscal - Pagina 82
Sistemul fiscal - Pagina 83
Sistemul fiscal - Pagina 84
Sistemul fiscal - Pagina 85
Sistemul fiscal - Pagina 86
Sistemul fiscal - Pagina 87
Sistemul fiscal - Pagina 88
Sistemul fiscal - Pagina 89
Sistemul fiscal - Pagina 90
Sistemul fiscal - Pagina 91
Sistemul fiscal - Pagina 92
Sistemul fiscal - Pagina 93
Sistemul fiscal - Pagina 94
Sistemul fiscal - Pagina 95
Sistemul fiscal - Pagina 96
Sistemul fiscal - Pagina 97
Sistemul fiscal - Pagina 98
Sistemul fiscal - Pagina 99
Sistemul fiscal - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Sistemul fiscal.pdf

Alții au mai descărcat și

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, or societatile comerciale, regiile autonome si alte...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Control Financiar

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Fiscalitate

Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si...

Te-ar putea interesa și

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Evoluția și Efectele Fiscalității în România

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

Sistemul Fiscal

Introducere Sistemul fiscal este un atribut obligator al unui stat suveran, care urmăreşte funcţii fiscale şi sociale şi creşterea economică. Mai...

Sistemul fiscal și politica fiscală

INTRODUCERE În orice orânduire sociala, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de...

Ai nevoie de altceva?