Standarde Internationale de Contabilitate IAS

Imagine preview
(7/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Standarde Internationale de Contabilitate IAS.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 34 fisiere doc de 926 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie prezentate în situatiile financiare, si IAS 13, Prezentarea activelor curente si a datoriilor curente, care au fost aprobate de Consiliu în versiuni reformulate în 1994. IAS 1 (revizuit 1997) a fost aprobat de Consiliul IASC în iulie 1997 si a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 iulie 1998.

În mai 1999, IAS 10 (revizuit 1999), Evenimente ulterioare datei bilantului, a modificat paragrafele 63(c), 64, 65(a) si 74(c). Textul modificat intra în vigoare o data cu intrarea în vigoare a IAS 10 (revizuit 1999) – situatiile financiare anuale aferente perioadelor cu începere de la 1 ianuarie 2000.

Urmatoarele interpretari SIC se refera la IAS 1:

SIC 8 — Prima aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate ca Baza pentru contabilitate.

SIC 18 – Consecventa – Metode alternative.

IAS l (revizuit 1997)

Introducere

1. Acest Standard IAS 1 (revizuit 1997) înlocuieste Standardele Internationale de Contabilitate IAS 1, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie prezentate în situatiile financiare, si IAS 13, Prezentarea activelor curente si a datoriilor curente. IAS 1 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 iulie 1998 sau dupa aceasta data, desi se încurajeaza aplicarea Standardului anterior acestei date, întrucât cerintele sunt consecvente cu cele din Standardele existente.

2. Standardul actualizeaza cerintele din Standardele pe care le înlocuieste, în concordanta cu Cadrul general al IASC pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. In plus, este menit sa amelioreze calitatea situatiilor financiare prezentate, utilizând Standardele Internationale de Contabilitate prin:

a) asigurarea conformitatii situatiilor financiare, care declara respectarea 1AS, cu fiecare Standard aplicabil, inclusiv toate

cerintele privind informatiile ce trebuie prezentate;

b) asigurarea limitarii abaterilor de la cerintele IAS la cazuri extrem de rare (cazurile de neconformitate vor fi monitorizate si

vor fi emise recomandari suplimentare la momentul corespunzator);

c) oferirea de recomandari privind structura situatiilor financiare, inclusiv cerinte minime pentru fiecare situatie primara, politici

contabile si note si o anexa ilustrativa; si

d) stabilirea (pe baza Cadrului general) de cerinte practice privind aspecte precum pragul de semnificatie, continuitatea

activitatii, alegerea „politicilor contabile atunci când nu exista un Standard, consecventa si prezentarea informatiilor

comparative.

3. Pentru a veni în întâmpinarea cerintelor utilizatorilor pentru informatii mai complete asupra „performantei”, determinata într-un mod mai cuprinzator decât prin „profitul” din contul de profit si pierdere, Standardul stabileste o noua cerinta de a prezenta într-o situatie financiara primara acele câstiguri si pierderi neprezentate în mod curent în contul de profit si pierdere. Noua situatie poate fi prezentata printr-un tabel, ca o reconciliere „traditionala” a capitalurilor proprii pe: coloane sau ca o situatie de sine statatoare privind performanta. Consiliul IASC a convenit, în principiu, în aprilie 1997, sa întreprinda o analiza a modului în care sunt evaluate si raportate rezultatele. Proiectul va lua probabil în considerare, initial, interactiunea între raportarea performantei si obiectivele raportarii din Cadrul general IASC. În consecinta, IASC va elabora propuneri în aceasta directie.

4. Standardul se aplica tuturor întreprinderilor ce raporteaza în concordanta cu IAS, inclusiv bancilor si societatilor de asigurare. Structurile minime sunt menite a fi suficient de flexibile, astfel încât sa poata fi adaptate pentru utilizarea de catre orice întreprindere. Bancile, de exemplu, trebuie sa poata realiza o prezentare care sa satisfaca acest Standard si cerintele mai detaliate din IAS 30, Informatii prezentate în situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare similare.

Fisiere in arhiva (34):

 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_8.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_7.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_41.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_40.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_39.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_38.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_37.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_36.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_35.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_34.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_33.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_32.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_31.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_30.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_29.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_28.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_27.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_26.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_24.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_23.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_22.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_21.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_20.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_2.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_19.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_18.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_17.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_16.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_15.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_14.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_12.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_11.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_10.doc
 • IAS_Standardul_International_de_Contabilitate_IAS_1.doc

Alte informatii

IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, pana la 41