Standardele Internaționale de Contabilitate

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 54354
Mărime: 331.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 1 (IAS 1) – Prezentarea situatiilor financiare

A. Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente, cât si cu situatiile financiare ale altor întreprinderi.

B. Aria de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale întocmite si prezentate în conformitate cu Standardele Internationale Financiare de Raportare (IFRS), cu exceptia situatiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiara interimara”. Standardul se aplica în egala masura situatiilor financiare ale unei întreprinderi individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi.

Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate în alte Standarde specifice:

- întreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;

- bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate în situatiile financiare ale bancilor si ale altor institutii financiare similare);

- entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite în IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii).

Scopul situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei si performantelor financiare ale unei întreprinderi. Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori în luarea deciziilor economice. Situatiile financiare prezinta de asemenea rezultatele gestionarii de catre conducerea întreprinderii a resurselor încredintate.

Componente ale situatiilor financiare

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

- bilantul;

- contul de profit si pierdere;

- o situatie care sa reflecte fie:

- toate modificarile capitalurilor proprii; fie

- modificarile capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuiri catre proprietari;

- situatia fluxurilor de numerar; si

- notele explicative, cuprinzând o scurta prezentare a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

C. Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi în acest Standard în sensul specificat în continuare:

Impracticabil: Aplicarea unei cerinte este impracticabila atunci când întreprinderea nu o poate aplica dupa ce a facut toate eforturile posibile în acest sens.

Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta Standarde si Interpretari adoptate de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB). Ele cuprind:

(a) Standardele Internationale de Raportare Financiara;

(b) Standardele Internationale de Contabilitate; si

(c) Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC).

Material: Omisiunile sau erorile sunt considerate materiale daca pot influenta, individual sau cumulate, decizia economica a utilizatorilor luata pe baza situatiilor financiare. Materialitatea depinde de marimea si natura omisiunilor sau erorilor considerate în circumstantele date. Factorul determinant poate fi marimea sau natura unui element, sau o combinatie a acestora.

Notele contin informatii în plus fata de cele prezentate în bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie. În note se prezinta descrieri narative sau împartiri ale elementelor prezentate în situatiile financiare si informatii legate de elemente care nu sunt recunoscute în situatiile financiare.

D. Aspecte principale

Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate

- Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Prezentarea fidela cere reprezentarea corecta a efectelor tranzactiilor si a altor evenimente si conditii în concordanta cu definitiile si cu criteriile de recunoastere a activelor, datoriilor si cheltuielilor stabilite în Cadrul general. Aplicarea IFRS, cu informatii suplimentare prezentate atunci când este necesar, are ca rezultat în aproape toate cazurile, situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela.

Preview document

Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 1
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 2
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 3
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 4
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 5
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 6
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 7
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 8
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 9
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 10
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 11
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 12
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 13
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 14
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 15
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 16
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 17
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 18
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 19
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 20
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 21
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 22
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 23
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 24
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 25
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 26
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 27
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 28
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 29
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 30
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 31
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 32
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 33
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 34
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 35
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 36
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 37
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 38
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 39
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 40
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 41
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 42
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 43
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 44
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 45
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 46
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 47
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 48
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 49
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 50
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 51
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 52
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 53
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 54
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 55
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 56
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 57
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 58
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 59
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 60
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 61
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 62
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 63
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 64
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 65
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 66
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 67
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 68
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 69
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 70
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 71
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 72
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 73
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 74
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 75
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 76
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 77
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 78
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 79
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 80
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 81
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 82
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 83
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 84
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 85
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 86
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 87
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 88
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 89
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 90
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 91
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 92
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 93
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 94
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 95
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 96
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 97
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 98
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 99
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 100
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 101
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 102
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 103
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 104
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 105
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 106
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 107
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 108
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 109
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 110
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 111
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 112
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 113
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 114
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 115
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 116
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 117
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 118
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 119
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 120
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 121
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 122
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 123
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 124
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 125
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 126
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 127
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 128
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 129
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 130
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 131
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 132
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 133
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 134
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 135
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 136
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 137
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 138
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 139
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 140
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 141
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 142
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 143
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 144
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 145
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 146
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 147
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 148
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 149
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 150
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 151
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 152
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 153
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 154
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 155
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 156
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 157
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 158
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 159
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 160
Standardele Internaționale de Contabilitate - Pagina 161

Conținut arhivă zip

 • Standardele Internationale de Contabilitate
  • suport_curs-ias_1.doc
  • suport_curs-ias_10.doc
  • suport_curs-ias_11.doc
  • suport_curs-ias_12.doc
  • suport_curs-ias_16.doc
  • suport_curs-ias_17.doc
  • suport_curs-ias_18.doc
  • suport_curs-ias_2.doc
  • suport_curs-ias_20.doc
  • suport_curs-ias_24.doc
  • suport_curs-ias_36.doc
  • suport_curs-ias_37.doc
  • suport_curs-ias_38.doc
  • suport_curs-ias_40.doc
  • suport_curs-ias_7.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Cercetare privind Implementarea IFRS în România

Notiuni generale Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta un set de standarde contabile, bazate pe principii care...

Proiect Audit

Pentru informarea cu privire la situatiile financiare, auditorul utilizeaza proceduri care îi permit sa obtina un grad rezonabil de certitudine ca...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Sistemul Contabil German

Înainte de 1871 Germania consta în numeroase state mici, cel mai important fiind Prusia. Cel mai semnificativ sector era agricultura şi gestiunea...

Ai nevoie de altceva?