Standardul International de Contabilitate 16

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6704
Mărime: 36.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 16 (IAS 16)  Imobilizari corporale

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 16 (IAS 16)  Imobilizari corporale

A. Obiectiv

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale, astfel încât utilizatorii situatiilor financiare sa fie informati cu privire la investitiile companiei în active corporale.

Problemele principale care sunt atinse în acest Standard sunt:

- valoarea la care se recunosc activele în patrimoniul societatii beneficiare la momentul initial al achizitiei;

- modalitatea de amortizarea a activului în functie de beneficiile viitoare;

- modificarea valorii activului în functie de evenimente ulterioare (reparatii, înlocuiri de elemente, reevaluare, schimb de active, etc.);

- înregistrarea activului în cazul vânzarii ulterioare.

B. Aria de aplicabilitate

Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizarilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabila diferita.

Exemplu referitor la alte abordari reglementate de alte standarde:

- Spre exemplu, IAS 17 Leasing prevede ca recunoasterea imobilizarilor corporale luate în leasing sa se efectueze bazându-se pe principiul transferului riscurilor si beneficiilor utilizatorului. În aceste cazuri, toate celelalte aspecte ale tratamentului contabil pentru aceste active, incluzând amortizarea, sunt determinate de cerintele acestui standard.

- Pentru investitii imobiliare, o întreprindere aplica mai degraba, IAS 40 Investitii imobiliare, decât acest standard. O întreprindere aplica acest Standard proprietatilor construite sau dezvoltate în scopul utilizarii viitoare ca investitii imobiliare. Odata cu finalizarea constructiei sau dezvoltarii, întreprinderea aplica IAS 40. Acelasi Standard se aplica, de asemenea, si investitiilor imobiliare existente care sunt dezvoltate în scopul utilizarii si în viitor ca investitii imobiliare.

Nota : Acest standard nu se aplica pentru active biologice aferente (a) activitatii agricole (vezi IAS 41 Agricultura si (b) concesiunilor miniere, prospectiunilor si extractiilor de minereu, de petrol, gaze naturale si resurse naturale ne-regenerabile. Pentru (b) exista în proces la ora actuala de catre IASB un standard care se va adresa în mod special concesiunilor si modalitati de înregistrare a acestora ca si active. Cu toate acestea, IAS 16 se aplica imobilizarilor corporale destinate dezvoltarii sau mentinerii activitatilor prevazute la literele (a) si (b) de mai sus.

În varianta 2005 a Standardelor, fata de (a) si (b) mai sus mentionate s-au inclus ca exceptie si activele imobilizate detinute pentru vânzare, în conformitate cu prevederile IFRS 5 Active Imobilizate detinute pentru vânzare si activitati discontinue.

C. Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi în acest Standard cu semnificatia specificata mai jos. Prezentul curs nu cuprinde exhaustiv definitiile din Standardul 16 revizuit.

1. Imobilizarile corporale: sunt acele active care:

a) sunt detinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor, sau pentru a fi utilizate în scopuri administrative;

b) este posibil a fi utilizate pe mai multe perioade.

Termenul generic de imobilizari corporale (denumite si active tangibile) este folosit pentru a identifica în general acele active folosite în special în activitatea productiva din care societatea va beneficia pe o perioada mai mare de 1 an. Termenul de corporal sau de tangibil face distinctia fata de activele necorporale care sunt active fara o substanta fizica sau a caror valoare nu poate fi în întregime indicata de existenta lor fizica.

Nota: În România se face distinctia fiscala de clasificare si prezentare a activelor corporale. În fapt, activele corporale cu o valoare mai mare de 1500 RON si durata de folosire mai mare de 1 an se pot recunoaste în clasa activelor imobilizate, în timp ce restul sunt considerate fiscal active de natura obiectelor de inventar. Astfel, exista o practica de a clasifica activele cu o valoare mai mica de 1500 RON, dar o durata de folosire mai mare de 1 an, ca si obiecte de inventar în contul 303, respectiv în categoria activelor circulante, desi ele sunt active de natura obiectelor de inventar si trebuie prezentate contabil si economic ca si imobilizari corporale.

2. Costul activului: reprezinta suma platita în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contra-prestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia.

Exemplu:

- O societate achizitioneaza pe 15 Octombrie 2005 o linie de productie în valoare de 36.254 RON. Aceasta este valoarea prezentata si în factura de livrare si în contractul comercial. Presupunând ca în acest exemplu nu mai exista alte costuri ulterioare de montare sau testare, acesta este costul la care ar trebui recunoscut activul initial.

Nota: Costul nu trebuie întotdeauna evaluat ca si valoarea platii catre un furnizor. Poate fi si valoarea pe care o atribuie initial specificatiile unui alt standard. De exemplu, putem avea la o societate active imobilizate dobândite prin aport în natura la capitalul social si atunci nu se aplica IAS 16, ci se aplica prevederile IFRS 2 Share Based Payments.

3. Amortizarea: este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de viata utila.

Preview document

Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 1
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 2
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 3
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 4
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 5
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 6
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 7
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 8
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 9
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 10
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 11
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 12
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 13
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 14
Standardul International de Contabilitate 16 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 16.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Impozit pe Profit

IMPOZITUL PE PROFIT CAPITOLUL I Impozitul pe profit – impozit direct ,scurta prezentare: Impozitul pe profit, unul din cele mai importante...

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri A. Obiectiv Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Ai nevoie de altceva?