Standardul internațional de contabilitate 17

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3147
Mărime: 23.52KB (arhivat)
Publicat de: Romeo Cristea
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 17 (IAS 17) Leasing

Extras din curs

Standardul International de Contabilitate nr. 17 (IAS 17) Leasing

A. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este de a stabili, pentru locatari si locatori, politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational.

B. Aria de aplicabilitate

Acest standard trebuie aplicat în contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing, cu exceptia celor de mai jos:

(a) leasing-uri privind explorarea sau utilizarea mineralelor, petrolului, gazelor si altor resurse non- regenerabile; si

(b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice, înregistrari video, piese de teatru, manuscrise, brevete si drepturi de autor.

Standardul nu se aplica ca pentru evaluarea:

a) de catre locatari a investitiei imobiliare detinute în baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40 Investitii imobiliare)

b) de catre locatori a investitiei imobiliare închiriata în baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40 Investitii imobiliare)

c) de catre locatari a activelor biologice detinute în baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41 Agricultura)

d) de catre locatori a activelor biologice închiriate în baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 41 Agricultura)

C. Definitii

Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, în schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, în mare masura, toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urma, sau nu.

Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra în categoria leasingului financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:

(a) daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila;

(b) cu permisiunea locatorului;

(c) în cazul în care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent; sau

(d) în momentul platirii, de catre locatar, a unei sume suplimentare, astfel încât, la începutul contractului de leasing, continuarea lui este certa, într-o masura rezonabila.

Începutul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. La aceasta data:

a) leasingul este clasificat ca operational sau financiar;

b) în cazul leasingului financiar, sunt determinate sumele ce vor fi recunoscute la data începerii duratei contractului de leasing.

Data începerii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul îsi poate exercita dreptul de folosinta al bunului. Este data recunoasterii initiale a contractului de leasing.

Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul în leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, optiune a carei exercitare de catre locatar este certa, într-o masura rezonabila, la începutul contractului de leasing.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluzând chiria contingenta, costurile serviciilor si impozitele pe care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, împreuna cu:

(a) în cazul locatarului - orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului; sau

(b) în cazul locatorului - orice valoare reziduala garantata locatorului

fie de catre:

(i) locatar;

(ii) o parte afiliata locatarului,. sau

(iii) o terta parte independenta, capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Totusi, daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care operatiunea devine exercitabila, încât, la începutul contractului de leasing, exista certitudinea rezonabila ca optiunea va fi exercitata, atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

Preview document

Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 1
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 2
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 3
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 4
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 5
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 6
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 7
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 8
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 9
Standardul internațional de contabilitate 17 - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 17.doc

Alții au mai descărcat și

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Contracte De Leasing - Ias 17

PREZENTAREA INSTITUTIEI FINANCIARE NEBANCARE: RCI LEASING ROMANIA IFN RCI Banque este componenta grupului care sprijina exclusiv vanzarile...

IAS 17 - leasing - clasificarea operațiunilor de leasing

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial...

Contabilitate armonizată - IAS 17 leasing

Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea şi prezentarea informaţiilor referitoare la operaţiunile de leasing financiar si operational. In...

Bazele Teoretico-Metodologice ale Analizei Economico-Financiare

1.1. Continutul, particularitatile si rolul analizei economico-financiare a) A ANALIZA (româna) = ANALISI (greaca) b) ANALIZA ECONOMICA = O...

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI cifra de afaceri volumul vânzarilor sau facturarilor unui...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standard Internațional de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Noutăți în contabilitatea românească - armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standarde internaționale de contabilitate privind contabilitatea financiară

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Ai nevoie de altceva?