Standardul internațional de contabilitate 18

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1834
Mărime: 12.37KB (arhivat)
Publicat de: Romeo Cristea
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 18 (IAS 18) - Venituri din activitati curente

Extras din curs

Standardul International de Contabilitate nr. 18 (IAS 18) - Venituri din activitati curente

A. Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a descrie tratamentul contabil al veniturilor generate de anumite tipuri de tranzactii si evenimente.

Veniturile din activitatile curente sunt recunoscute atunci când este probabil ca entitatea va avea beneficii economice viitoare si acestea pot fi evaluate cu suficienta acuratete. IAS 18 identifica situatiile în care aceste criterii sunt îndeplinite si în care, prin urmare, trebuie înregistrate venituri. În plus, IAS 18 ofera instructiuni practice pentru aplicarea acestor criterii.

B. Aria de aplicabilitate

IAS 18 trebuie aplicat pentru contabilitatea veniturilor provenite din:

a) vânzarea bunurilor;

b) prestarea serviciilor; si

c) utilizarea de catre altii a activelor entitatii, producatoare de dobânzi, redevente si dividende.

C. Definitii

Venitul din activitati curente este:

- fluxul brut de beneficii economice dintr-un exercitiu financiar, rezultat în cursul activitatilor obisnuite ale unei entitati atunci când acest flux se materializeaza prin cresteri ale capitalurilor proprii ale entitatii, altele decât cresterile rezultate din contributiile din partea participantilor la capital.

Valoarea justa este:

- suma la care este tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

Sumele colectate în numele tertilor nu îndeplinesc criteriile aplicabile veniturilor (adica nu reprezinta un flux de beneficii economice pentru societate si nu rezulta în cresterea capitalurilor proprii), deci sunt excluse din categoria veniturilor.

De asemenea, în cazul relatiei de comisionar, comisionarul poate încasa sume în numele comitentului, dar aceste sume nu reprezinta cresteri ale capitalurilor proprii, prin urmare nu pot fi înregistrate în veniturile comisionarului. Pentru acesta doar comisionul încasat de la comitent îndeplineste criteriile pentru a fi recunoscut ca venit.

D. Aspecte principale

a. Evaluarea veniturilor din activitati curente

Veniturile din activitati curente trebuie evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

În cele mai multe situatii, mijlocul de plata este sub forma de numerar sau echivalente de numerar, iar în acest caz valoarea veniturilor este suma numerarului sau a echivalentelor de numerar primita sau ce urmeaza a fi primita.

Urmatoarele situatii trebuie tratate distinct:

- În cazul în care intrarea de numerar sau echivalente de numerar este amânata (de exemplu atunci când se acorda un credit furnizor pe o perioada mai lunga), valoarea justa a mijlocului de plata poate fi mai mica decât numerarul primit sau de primit, pentru ca în acest caz suma finala ce va fi încasata include si un element de finantare. Diferenta dintre valoarea justa si suma nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venit din dobânzi.

Exemplu:

Societatea X furnizeaza societatii Y un echipament pentru care se stabileste ca termenul de plata este de 12 luni de la data livrarii (cu alte cuvinte, se acorda un credit furnizor de 12 luni). În aceste conditii, se stabileste pretul echipamentului la 11.000 RON. Implicit, acest pret include si un element de finantare (aferent perioadei de 12 luni).

Pentru aceasta tranzactie valoarea justa a mijlocului de plata se obtine prin actualizarea încasarilor ulterioare folosind o rata de dobânda care este cel mai frecvent obtinuta prin raportarea la dobânzile de referinta pe piata pentru finantari similare, sau ca o rata a dobânzii cu ajutorul careia prin actualizarea valorii nominale se obtine valoarea la care activul respectiv ar fi fost vândut cu plata pe loc.

Astfel, în exemplul nostru, daca rata dobânzii de finantare în RON pe piata ar fi de 10% pe an, valoarea justa a mijlocului de plata ar fi suma care, plasata în prezent la aceasta rata a dobânzii, ar genera în 12 luni 11.000 RON (capital si dobânda). Aceasta suma se obtine prin înmultirea celor 11.000 RON cu factorul de actualizare 0,909, obtinut ca (1 + rata dobânzii)  numarul de perioade.

Astfel, valoarea justa a pretului stabilit pentru echipament este de 10.000 RON (valoare ce se înregistreaza în venituri din activitati curente la momentul încheierii tranzactiei), iar restul de 1.000 RON reprezinta dobânzi (venituri financiare) si se vor înregistra în contul de profit si pierdere aferent perioadei pentru care s-a acordat finantarea.

Atunci când mijlocul de plata este sub forma de bunuri sau servicii, venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite, ajustat cu orice sume transferate în numerar sau echivalente de numerar. Când valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite nu poate fi evaluata în mod rezonabil, venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor cedate, ajustat cu orice sume transferate în numerar sau echivalente de numerar.

Urmatoarele situatii trebuie tratate distinct:

Preview document

Standardul internațional de contabilitate 18 - Pagina 1
Standardul internațional de contabilitate 18 - Pagina 2
Standardul internațional de contabilitate 18 - Pagina 3
Standardul internațional de contabilitate 18 - Pagina 4
Standardul internațional de contabilitate 18 - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 18.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Bazele Teoretico-Metodologice ale Analizei Economico-Financiare

1.1. Continutul, particularitatile si rolul analizei economico-financiare a) A ANALIZA (româna) = ANALISI (greaca) b) ANALIZA ECONOMICA = O...

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI cifra de afaceri volumul vânzarilor sau facturarilor unui...

Analiza Potențialului Intern al Întreprinderii

Potentialul intern al întreprinderii reprezinta resursele acesteia umane, materiale si financiare. De marimea lor, respectiv modul um sunt alocate...

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Costul - instrument important din categoria tehnicilor de diagnosticare a firmei. - studiul cheltuielilor în mod sistematic permite întelegerea...

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013

Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS...

Analiza Producției

ANALIZA PRODUCTIEI Concepte :Q fizica (q) ’ ansamblul valorilor de întrebuintare rezultate din activitatea industrial productiva, care pot fi...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standard Internațional de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Noutăți în contabilitatea românească - armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standarde internaționale de contabilitate privind contabilitatea financiară

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Ai nevoie de altceva?