Standardul International de Contabilitate 20

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1125
Mărime: 11.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 20 (IAS 20)  Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 20 (IAS 20)  Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala

A. Obiectiv

B. Aria de aplicabilitate

IAS 20 se aplica în contabilitatea si prezentarea subventiilor guvernamentale, precum si în prezentarea altor forme de asistenta guvernamentala.

C. Definitii

Guvernul se refera la guvernul propriu-zis, la agentiile guvernamentale si la alte institutii similare locale, nationale sau internationale.

Asistenta guvernamentala reprezinta asistenta întreprinsa de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei întreprinderi sau unei categorii de întreprinderi care îndeplinesc anumite criterii. În contextul acestui Standard, asistenta guvernamentala nu include beneficii oferite indirect prin actiunile guvernului care influenteaza conditiile economice generale, cum ar fi provizioanele pentru infrastructura în zonele în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale întreprinderilor concurente.

Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern, sub forma unor transferuri de resurse catre o întreprindere în schimbul îndeplinirii, în perioadele trecute sau viitoare, a anumitor conditii legate de activitatea de exploatare a unei întreprinderi. Se exclud acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate atribui în mod rezonabil o anumita valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale normale ale unei întreprinderi.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii guvernamentale pentru acordarea carora principala conditie este ca întreprinderea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. De asemenea, pot exista conditii suplimentare care sa restrictioneze tipul sau amplasarea activelor, sau perioadele în care acestea urmeaza a fi achizitionate sau detinute.

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile guvernamentale diferite de cale pentru active.

Împrumuturile nerambursabile sunt împrumuturi al caror creditor se angajeaza sa dispenseze debitorul de rambursarea acestora în anumite conditii prestabilite.

Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ poate fi tranzactionat de bunavoie, între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii cu pretul determinat în mod obiectiv.

D. Aspecte principale

- Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu se recunosc pâna când nu exista suficienta siguranta ca:

(a) întreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii lor; si

(b) subventiile vor fi primite.

- Subventiile guvernamentale se recunosc, pe o baza sistematica, drept venit pe perioadele corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa. Aceste subventii nu trebuie creditate direct în conturile de capital si rezerve.

- O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate, sau în scopul acordarii unui ajutor financiar imediat întreprinderii, fara costuri financiare viitoare aferente, trebuie recunoscuta ca venit al perioadei când devine creanta de înregistrat.

Subventii guvernamentale nemonetare

- O subventie guvernamentala poate lua forma unui transfer de active nemonetare, cum ar fi pamântul sau alte resurse pentru uzul întreprinderii. În acest caz este normal a se determina valoarea justa a activului nemonetar si a se contabiliza atât subventia cât si activul la valoarea justa. Uneori se poate utiliza o solutie alternativa, de a înregistra atât activul cât si subventia la valoarea nominala.

Prezentarea subventiilor aferente activelor

- Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, trebuie prezentate în bilant, fie ca venit amânat, fie prin deducerea subventiei pentru obtinerea valorii contabile a activului.

Exemplu:

- Pentru achizitionarea unui activ în valoare de 100.000 RON, o întreprindere beneficiaza de o subventie guvernamentala de 10.000 RON. Activul va fi depreciat prin metoda liniara pe o durata de 10 ani. Înregistrarea acesteia în contabilitate se va face printr-una din urmatoarele metode:

(a) Prezentarea subventiei ca venit amânat:

Înregistrarea activului la achizitie:

Dr. Mijloace fixe 100,000 RON

Cr. Numerar (Banca) 100,000 RON

Înregistrarea subventiei la primire:

Dr. Numerar 10,000 RON

Cr. Venituri amânate 10,000 RON

Înregistrarea amortizarii anuale a mijlocului fix:

Preview document

Standardul International de Contabilitate 20 - Pagina 1
Standardul International de Contabilitate 20 - Pagina 2
Standardul International de Contabilitate 20 - Pagina 3
Standardul International de Contabilitate 20 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 20.doc

Alții au mai descărcat și

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Modalitati de Finantare a Investitiilor si Activitatii de Exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Previziunea Trezoreriei

1. Previziunea trezoreriei 1.1 Noţiuni generale Trezoreria reprezintă un element esenţial şi totodată principala restricţie a gestiunii...

Reglementari Continute in IAS 20. Contabilitatea Subventiilor Guvernamentale si Prezentarea Informatiilor Legate de Asistenta Guvernamentala

IAS 20 “Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” reformulat înlocuieşte...

IAS 20 - Contabilitatea Subventiilor Publice si Informatiile de Furnizat privind Ajutorul Public

IAS 20- Standard International de Contabilitate Daca ne-ar fi dat sa caracterizam prin trei fenomene evolutia contemporana a contabilitatii,...

Standard International de Contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost...

Sisteme Contabile Comparate privind Asistenta Guvernamentala in Romania, Belgia , Marea Britanie si SUA

1. Informaţii cu caracter preliminar Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public din România şi Belgia...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standardele Internationale de Contabilitate in Domeniul Public si Privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Standardul International de Contabilitate 38 Imobilizari Necorporale

IMOBILIZARI NECORPORALE IAS 38 Imobilizari necorporale a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate în septembrie...

Standard International de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Ai nevoie de altceva?