Standardul Internațional de Contabilitate 24

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1745
Mărime: 14.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate 24 (IAS 24) - Informatii relative privind partile afiliate (legate)

Extras din document

Informatii relative privind partile afiliate (legate)

A. Obiectiv

O relatie cu partile afiliate (legate) poate avea un efect asupra pozitiei financiare si a rezultatelor entitatii raportoare. Obiectivul standardului este acela de a defini relatiile si tranzactiile cu partile afiliate (legate) si de a detalia prezentarea informatiilor.

Situatiile financiare ale unei entitati trebuie sa contina prezentarea informatiilor necesare pentru a atrage atentia asupra posibilitatii ca pozitia financiara si profitul sau pierderea sa fi fost afectate de existenta partilor afiliate (legate), precum si de tranzactiile si soldurile cu acestea.

B. Arie de aplicabilitate

Standardul cere prezentarea retribuirii personalului de conducere cheie.

Entitatile controlate de stat intra în aria de aplicabilitate a IFRS, cu alte cuvinte, cele care sunt orientate spre profit nu mai sunt scutite de prezentarea tranzactiilor cu alte entitati controlate de stat.

Standardul trebuie sa fie aplicat atunci când se identifica relatii cu partile afiliate (legate) si tranzactii cu partile afiliate (legate), cum ar fi sume nedecontate sau situatii în care aceste aspecte trebuie raportate.

C. Definitii

Definitia partilor afiliate a fost extinsa prin adaugarea:

- parti care controleaza entitatea în comun;

- asocieri în participatie în care entitatea este un asociat si

- planuri de beneficii post-angajare în beneficiul angajatilor unei entitati, sau ai oricarei entitati care este parte afiliata a acestei entitati.

Standardul adauga o definitie a membrilor apropiati ai familiei unui individ si clarifica faptul ca directorii neexecutivi sunt personal de conducere cheie.

Standardul clarifica faptul ca doi asociati nu sunt parti afiliate doar pentru ca împart controlul în comun al unei asocieri în participatiune.

D. Aspecte principale

1. Partile se considera ca sunt afiliate (legate) daca una dintre parti are capacitatea de a controla, de a controla partial sau de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte parti.

2. O tranzactie cu parti afiliate este un transfer de resurse, servicii sau obligatii între parti afiliate (legate), fara a avea importanta daca se percepe sau nu un pret.

3. Relatiile cu partile afiliate (legate) includ:

- entitatile care controleaza direct entitatea raportoare, sunt controlate de aceasta sau sunt sub control comun împreuna cu entitatea raportoare (de exemplu, un grup de societati);

- societatile asociate;

- persoanele fizice, inclusiv membrii apropiati ai familiei, care detin, direct sau indirect, o pondere în puterea de vot a întreprinderii raportoare, fapt care le confera o influenta semnificativa;

- personalul managerial-cheie (inclusiv directorii, sefii de departamente si membrii apropiati ai familiilor lor) responsabil pentru planificarea, conducerea si controlul activitatilor;

- entitatile în care o pondere substantiala a puterii de vot este detinuta, direct sau indirect, de persoane fizice (personal-cheie sau membrii apropiati ai familiilor lor) sau entitati asupra carora aceste persoane pot exercita o influenta semnificativa, parti care controleaza în comun o entitate, asocieri în participatiune în care entitatea este asociat;

- planuri de beneficii post-angajare, de care beneficiaza angajatii unei entitati sau ai unei alte entitati, care este parte afiliata primei entitati.

4. Membrii apropiati al familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei care ar putea influenta sau ar putea fi influentati de catre acea persoana în tranzactiile lor cu entitatea. Ei pot sa includa:

- partenerul de viata si copiii persoanei respective;

- copiii partenerului de viata si

- indivizii care depind de persoana respectiva sau de partenerul acesteia de viata.

5. Compensatiile includ toate beneficiile angajatilor (definite de IAS 19 si IFRS 2) si toate formele unei astfel de contraprestatii platite, platibile sau oferite de catre entitate sau în numele entitatii, în schimbul serviciilor prestate entitatii. De asemenea, includ astfel de contraprestatii platite în numele unei societati mama a entitatii, pentru entitate. Compensatiile includ:

- beneficii ale angajatilor pe termen scurt si beneficii nemonetare pentru angajatii curenti;

- beneficii post-angajare;

- alte beneficii ale angajatilor pe termen lung;

- beneficii de terminare a contractului de munca si

- plati pe baza actiunilor.

Tratamentul contabil

1. O tranzactie cu partile afiliate (legate) cuprinde un transfer de resurse sau de obligatii între parti afiliate (legate), fara a avea importanta pretul sau daca se percepe sau nu un pret, acest transfer de resurse, incluzând tranzactiile încheiate de bunavoie si între parti aflate în cunostinta de cauza.

Exemple de astfel de tranzactii:

- Cumpararea sau vânzarea de bunuri;

- Cumpararea sau vânzarea de proprietati sau de alte active;

- Prestare sau primire de servicii;

Preview document

Standardul Internațional de Contabilitate 24 - Pagina 1
Standardul Internațional de Contabilitate 24 - Pagina 2
Standardul Internațional de Contabilitate 24 - Pagina 3
Standardul Internațional de Contabilitate 24 - Pagina 4
Standardul Internațional de Contabilitate 24 - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 24.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Proiect de Fuziune prin Absorbtie a Societatilor SC Loulis SA si SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Rolul Informatiei Contabile in Analiza Performantelor la Nivelul Grupului de Societati

CONTURILE CONSOLIDATE SI INFORMAREA FINANCIARA 1.1. Avantaje si inconveniente privind utilizarea conturilor consolidate in informarea financiara...

Ai nevoie de altceva?