Standardul International de Contabilitate 36

Curs
8.3/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10826
Mărime: 41.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36)  Deprecierea activelor

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36)  Deprecierea activelor

A. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este de a prescrie procedurile pe care o întreprindere le aplica pentru a se asigura ca activele ei nu sunt înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor recuperabila.

Un activ este înregistrat la o valoare mai mare decât valoarea recuperabila daca valoarea sa contabila depaseste valoarea recuperabila din folosirea sau vânzarea activului. Daca exista o astfel de situatie, activul este descris ca depreciat si Standardul impune întreprinderii sa recunoasca o pierdere din depreciere.

Standardul specifica, de asemenea, când o întreprindere trebuie sa reia o pierdere din depreciere si recomanda prezentarea anumitor informatii referitoare la activele depreciate.

B. Aria de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat în contabilitatea deprecierii tuturor activelor, altele decât:

- stocuri (a se vedea IAS 2, Stocuri);

- active ce rezulta din contractele de constructii (a se vedea IAS 11, Contracte de constructii);

- creante privind impozitul amânat (a se vedea IAS 12, Impozitul pe profit);

- active rezultate din beneficii ale angajatilor (a se vedea IAS 19, Beneficiile angajatilor);

- active financiare ce sunt incluse în aria de aplicabilitate a IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare;

- investitii imobiliare evaluate la valoarea justa (a se vedea IAS 40, Investitii imobiliare);

- active biologice aferente activitatii agricole care sunt evaluate la valoarea justa minus costurile estimate la punctul de vânzare ( a se vedea IAS 41, Agricultura).

Costuri de achizitie amânate si active intangibile care rezulta din drepturile contractuale ale asiguratorului conform contractelor de asigurare ce sunt cuprinse în aria de aplicabilitate a IFRS 4, Contracte de asigurare; si

Active ne-curente (sau grupuri destinate cedarii) clasificate ca fiind detinute pentru vânzare, în concordanta cu IFRS 5, Active ne-curente detinute pentru vânzare si operatiuni discontinue.

Cu alte cuvinte, acest standard se aplica activelor ce sunt înregistrate la valoarea reevaluata (valoare justa) pe baza altor Standarde Internationale de Contabilitate, cum este cazul tratamentului contabil alternativ permis, descris în IAS 16, Imobilizari corporale.

Oricum, a identifica daca un activ reevaluat poate fi depreciat depinde de baza folosita în determinarea valorii juste a acestuia:

- daca valoarea justa a activului este valoarea de piata, singura diferenta între valoarea justa a activului si pretul net de vânzare este data de costurile suplimentare directe necesare pentru cedarea activului;

- în cazul în care costurile de cedare sunt neglijabile, valoarea recuperabila a activului reevaluat este în mod necesar apropiata sau mai mare decât valoarea lui reevaluata (valoare justa). În acest caz, dupa ce au fost aplicate cerintele de reevaluare, este putin probabil ca activul reevaluat sa fie depreciat si valoarea recuperabila nu trebuie estimata; si

- în cazul în care costurile de cedare sunt semnificative, pretul net de vânzare al activului reevaluat este în mod necesar mai mic decât valoarea lui justa. Prin urmare, activul reevaluat va fi depreciat daca valoarea lui de utilizare este mai mica decât valoarea reevaluata (valoarea justa). În acest caz, dupa ce au fost aplicate cerintele de reevaluare, o întreprindere aplica acest Standard pentru a determina daca activul poate fi depreciat; si

- daca valoarea justa a activului este determinata pe o alta baza decât valoarea de piata, valoarea reevaluata a activului (valoarea justa) poate fi mai mare sau mai mica decât valoarea sa recuperabila. De aceea, dupa ce cerintele de reevaluare au fost aplicate, o întreprindere aplica acest Standard pentru a determina daca activul poate fi depreciat.

Exemplu de active carora li se aplica de regula IAS 36:

- terenuri, cladiri, masini si echipamente, investment properties tinute la cost, precum si altor active înregistrate pe modelul valorii de piata conform IAS 16 si IAS 38;

- active intangibile si fond comercial;

- investitii în filiale, asociati sau joint ventures.

C. Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi în acest Standard, având sensurile specificate:

1. Piata activa: este o piata în care exista urmatoarele conditii:

- bunurile tranzactionate pe piata respectiva sunt omogene;

- în orice moment, în conditii normale, se pot gasi cumparatori si vânzatori; si

- preturile sunt disponibile pentru public.

Preview document

Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 1
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 2
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 3
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 4
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 5
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 6
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 7
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 8
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 9
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 10
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 11
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 12
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 13
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 14
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 15
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 16
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 17
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 18
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 19
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 20
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 21
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 22
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 23
Standardul International de Contabilitate 36 - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 36.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Comparația dintre IAS 37 și OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea IAS 2 și a reglementărilor naționale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Modele privind situațiile financiare anuale conform IAS1 și directiva a IV-a

Capitolul 1: Introducere Obiectivul situaţiilor financiare este de a oferi informaţii despre activitatea unei entități, necesară unei largi game...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standard International de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Noutati in Contabilitatea Romaneasca - Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standarde Internationale de Contabilitate privind Contabilitatea Financiara

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Ai nevoie de altceva?