Standardul internațional de contabilitate 37

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2313
Mărime: 18.63KB (arhivat)
Publicat de: Romeo Cristea
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate nr. 37 (IAS 37) - Provizioane, datorii si active contingente

Extras din curs

Standardul International de Contabilitate nr. 37 (IAS 37) - Provizioane, datorii si active contingente

A. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este de a se asigura ca baza de evaluare si criteriile de recunoastere adecvate sunt aplicate provizioanelor, datoriilor si activelor contingente si ca sunt prezentate suficiente informatii în cadrul notelor la situatiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor sa înteleaga natura, oportunitatea si valoarea lor.

B. Aria de aplicabilitate

IAS 37 trebuie aplicat de catre toate întreprinderile în procesul de contabilizare a provizioanelor, datoriilor si activelor contingente, cu exceptia:

(a) celor rezultate din contracte executorii, cu exceptia contractelor oneroase;

(b) celor care constituie obiectul altui Standard International de Contabilitate.

Prezentul Standard nu se aplica instrumentelor financiare care constituie obiectul IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.

Contractele executorii sunt acelea în cadrul carora nici una dintre parti nu si-a îndeplinit obligatiile asumate sau în care ambele parti au îndeplinit doar partial si echivalent obligatiile. Prezentul Standard nu se aplica în cazul contractelor executorii decât daca sunt oneroase.

În situatia în care un tip special de provizion, activ sau datorie contingenta cade sub incidenta altui Standard International de Contabilitate, se vor aplica prevederile acestuia din urma si nu ale IAS 37. De exemplu, anumite tipuri de provizioane se regasesc în Standardele referitoare la:

(a) contracte de constructii (a se vedea IAS 11, Contracte de constructii);

(b) impozite pe profit (a se vedea IAS 12, Impozitul pe profit);

(c) operatiuni de leasing (a se vedea IAS 17, Leasing). Totusi, deoarece IAS 17 nu contine cerinte specifice pentru leasing-urile operationale care devin oneroase, în astfel de cazuri se va proceda la aplicarea prezentului Standard;

(d) beneficiile angajatilor (a se vedea IAS 19, Beneficiile angajatilor).

(e) contracte de asigurare (a se vedea IFRS 4, Contracte de asigurari).

Unele sume considerate ca provizioane pot fi legate de recunoasterea veniturilor, de exemplu, în cazul în care o întreprindere ofera garantii contra unui tarif. Prezentul Standard nu se refera la recunoasterea veniturilor. IAS 18, Venituri din activitati curente, identifica circumstantele în care venitul este recunoscut si furnizeaza recomandari practice în ceea ce priveste aplicarea criteriilor de recunoastere. Prezentul Standard nu modifica cerintele IAS 18.

Prezentul Standard defineste provizioanele ca fiind obligatii cu exigibilitate sau valoare incerte. În unele tari, termenul provizion este utilizat, de asemenea, în contextul unor elemente precum amortizarea, deprecierea activelor si creditele neperformante; acestea constituie ajustari ale valorii contabile a activelor si nu constituie obiectul prezentului Standard.

Alte Standarde Internationale de Contabilitate specifica daca cheltuielile sunt considerate active sau costuri. Astfel de aspecte nu constituie obiectul prezentului Standard. Prin urmare, prezentul Standard nu limiteaza si nici nu solicita capitalizarea costurilor recunoscute la constituirea unui provizion.

Prezentul Standard se aplica provizioanelor pentru restructurare (inclusiv pentru activitatile în curs de întrerupere). În situatia în care o actiune de restructurare se înscrie în definitia unei activitati în curs de întrerupere, IFRS 5 Active imobilizate detinute în vederea vânzarii si activitati în curs de întrerupere, poate solicita prezentari suplimentare.

C. Definitii

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Datoria: este o obligatie curenta a unei întreprinderi, rezultata din evenimente anterioare, a carei stingere se asteapta sa determine o iesire de resurse care încorporeaza beneficii economice ale întreprinderii.

Eveniment angajat: evenimentul care genereaza o obligatie legala sau implicita, astfel încât întreprinderea trebuie sa onoreze obligatia respectiva.

Obligatie legala: este obligatia care rezulta

(a) dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);

(b) din legislatie; sau

(c) alt efect al legii.

Obligatie implicita: obligatia care rezulta din actiunile unei întreprinderi în cazul în care:

(a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau printr-o declaratie suficient de specifica, întreprinderea a indicat partenerilor sai ca îsi asuma anumite responsabilitati; si

(b) ca rezultat, întreprinderea a indus partenerilor ideea ca îsi va onora acele responsabilitati.

Obligatie contingenta este:

(a) o obligatie posibila, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii; sau

(b) o obligatie curenta, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscuta, deoarece:

(i) nu este sigur ca vor fi necesare resurse (care sa afecteze beneficiile economice) pentru stingerea acestei obligatii; sau

(ii) valoarea obligatiei nu poate fi evaluata cu suficienta credibilitate.

Activ contingent: un activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carui existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii.

Preview document

Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 1
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 2
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 3
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 4
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 5
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 6
Standardul internațional de contabilitate 37 - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 37.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

IFRS - 2 plăți pe bază de acțiuni

Introducere O modalitate de plata din ce în ce mai folosita de societati ( nu neapărat din România) este plata pe baza de actiuni. Tranzactia...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

IAS 1

Acest standard a fost revizuit şi cuprinde toate modificările care rezultă din IFRS-urile publicate până la 17 ianuarie 2008. Revizuirea survine...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Standard Internațional de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Noutăți în contabilitatea românească - armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standarde internaționale de contabilitate privind contabilitatea financiară

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Ai nevoie de altceva?