Standardul Internațional de Contabilitate 7

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4339
Mărime: 22.72KB (arhivat)
Cost: Gratis
Standardul International de Contabilitate 7 (IAS 7) - Situatiile fluxurilor de numerar

Extras din document

Standardul International de Contabilitate 7 (IAS 7) - Situatiile fluxurilor de numerar

A. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informatii cu privire la istoricul miscarilor de numerar si de echivalent de numerar ale unei entitati, prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activitati de exploatare, investitie si finantare.

Informatiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entitati sunt utile pentru utilizatorii situatiilor financiare în procesul luarii de decizii economice, deoarece constituie o baza de evaluare a capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalent de numerar, precum si a utilitatii acestor fluxuri.

B. Aria de aplicabilitate

Situatia fluxurilor de numerar este parte integranta a situatiilor sale financiare, pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare. Dat fiind nevoia entitatilor de a beneficia de numerar pentru a+si desfasura activitatile, a+si plati obligatiile si a asigura rentabilitatea investitorilor, se impune prezentarea situatiei fluxurilor de numerar.

Fiind parte integranta a situatiilor financiare, situatia fluxurilor de numerar furnizeaza informatii care permit utilizatorilor evaluarea modificarilor in activele nete ale entitatii, structura sa financiara, inclusiv informatii referitoare la lichiditatea si solvabilitatea sa, precum si capacitatea entitatii de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de numerar.

De exemplu:

- Daca entitatea desfasoara o activitate profitabila, dar nu genereaza numerar, probabil datorita unui nivel ridicat al creantelor comerciale care sunt achitate dupa o perioada lunga de timp, în acest caz este posibil ca entitatea sa dea faliment.

- Actionarii sau potentialii investitori vor fi interesati sa cunoasca daca societatea va fi capabila sa le asigure o rentabilitate a investitiei lor.

In acest mod, entitatea se poate adapta la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare si poate dezvolta modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare cu alte entitati, deoarece aceasta elimina efectele utilizarii de tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii sau evenimente.

C. Definitii

Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere, adica banii la care entitatea poate acea un acces imediat.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. In mod normal, investitiile sunt considerate echivalente de numerar doar când au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin. Prin urmare, investitiile de capital nu vor fi incluse in aceasta categorie, cu exceptia cazului în care sunt, în fondul lor economic, echivalente de numerar. Exemplul clasic este cel al actiunilor preferentiale achizitionate în cursul unei perioade scurte de timp înaintea scadentei lor si cu o data de rascumparare specificata.

De asemenea, trebuie sa se tina cont, ca în anumite tari, descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte din gestiunea numerarului unei entitati. Caracteristica acestor aranjamente bancare este faptul ca soldul bancar fluctueaza între disponibil si descoperit.

Fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente ale acestuia.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale entitatilor, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Fluxurile de numerar care provin din activitatile de exploatare constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar, deoarece arata succesul sau insuccesul înregistrat de aceste activitati la generarea unor fluxuri suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa faca apel la surse externe de finantare.

Exemplele includ:

- Încasarile de numerar rezultate din vânzarea bunurilor si prestarea serviciilor.

- Încasarile în numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri.

- Platile în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii.

- Încasarile si platile în numerar ale unei societati de asigurari pentru prime si daune.

- Platile în numerar sau restituirile de impozit pe profit, cu exceptia cazului în care sunt identificate ca fiind specifice activitatii de investitie si finantare.

- Încasarile si platile în numerar provenite din contracte încheiate in scopuri de plasament si tranzactionare.

Unele tranzactii, spre exemplu, vânzarea unui element al mijloacelor fixe poate genera un câstig sau o pierdere care este inclusa în profitul sau pierderea neta. Totusi, astfel de fluxuri de numerar sunt aferente activitatilor de investitii si, prin urmare, trebuie realocate în situatia fluxurilor de numerar.

Activitatile de investitie constau în achizitionarea si cedarea de active imobilizate pe termen lung, precum si de alte investitii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Aceste fluxuri sunt prezentate separat deoarece ele reprezinta cheltuieli efectuate cu resurse menite sa genereze venit si fluxuri de numerar în viitor.

Exemplele includ:

- Platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si alte active corporale si necorporale.

- Încasarile de numerar din vânzarea de terenuri si alte active corporale si necorporale.

- Platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capitaluri proprii si interese în asocierile în participatiune.

- Avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti, altele decât avansurile si împrumuturile efectuate de o institutie financiara.

- Încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti, altele decât avansurile si împrumuturile efectuate de o institutie financiara.

- Platile si încasarile în numerar aferente contractelor futures, forward, de optiuni si swap, cu exceptia cazului în care sunt detinute cu scopul de a efectua plasamente sau a le tranzactiona.

Activitatile de finantare sunt activitati care au ca efect modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor proprii si datoriilor entitatii. Prezentarea separata a acestor fluxuri este importanta deoarece este folositoare în estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea celor care finanteaza entitatea.

Exemplele includ:

Preview document

Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 1
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 2
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 3
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 4
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 5
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 6
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 7
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 8
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 9
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 10
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 11
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 12
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 13
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 14
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 15
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 16
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 17
Standardul Internațional de Contabilitate 7 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate 7.doc

Alții au mai descărcat și

De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri A. Obiectiv Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul...

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

Contabilitatea Trezoreriei

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face unitatea patrimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare...

Ai nevoie de altceva?

''