Suport Contabilitate Publica

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Suport Contabilitate Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Profesor: Popescu Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Concepte specifice contabilităţii publice
2. Contabilitatea finanţării instituţiilor publice
3. Contabilitatea activelor fixe
4. Contabilitatea stocurilor
5. Contabilitatea decontărilor cu terţii
6. Contabilitatea trezoreriei
7. Contabilitatea finanţărilor, veniturilor, cheltuielilor
8. Raportarea financiară în instituţiile publice
Bibliografie
Anexa

Extras din document

1. Concepte specifice contabilităţii publice

Principalele concepte utilizate de contabilitatea publică sunt:

Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile, sau după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice. În sens strict, bugetul public reprezintă un document care prezintă într-un mod ordonat consecinţele financiare ale activităţii statului. El cuprinde o listă a veniturilor şi cheltuielilor anuale probabile ale statului şi care sunt supuse autorizării Parlamentului, conferindu-i astfel un caracter obligatoriu.

Conform Legii Finanţelor Publice nr. 500/2002 resursele financiare şi cheltuielile publice se constituie şi se gestioneze printr-un sistem unitar de bugete în condiţiile asigurării echilibrului bugetar, astfel:

- bugetul de stat este un plan anual al cheltuielilor de stat şi al surselor de acoperire. El cuprinde veniturile şi cheltuielile repartizate prin legea bugetară anuală, care sunt de importanţă centrală. Veniturile şi cheltuielile înscrise în acest buget sunt structurate în ordinare şi extraordinare conform clasificaţiei bugetare, specificându-se şi natura acestora. Veniturile trebuie să respecte unele reguli: nici un impozit, taxă sau alt venit de această natură nu vor putea fi înscrise în buget şi nu se vor putea încasa dacă nu au fost stabilite prin lege, prin legea bugetară se aprobă anual structura, componenţa şi veniturile statului, creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat pot fi utilizate la cererea ordonatorilor principali de credite numai după deschiderea de credite sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise la trezoreria statului sau la entităţile bancare;

Procesul bugetar se prezintă astfel:

Procedura Bugetară

Etape Conţinut Instituţii abilitate

1.Elaborarea bugetului de stat Formularea unor criterii de performanţă -Guvernul

-Ordonatorii de credite bugetare

2.Examinarea şi aprobarea bugetului de stat Caracterul politic, democratic şi economic -Parlamentul

3.Execuţia bugetului de stat -Încasarea veniturilor bugetare şi efectuarea cheltuielilor bugetare

-Execuţia de casă a bugetului-încasarea şi eliberarea resurselor fînanciare necesare efectuării cheltuielilor

-Situaţii privind execuţia bugetară: dări de seamă trimestriale, conturi anuale ale execuţiei bugetare -Guvern

-Ordonatorii de credite bugetare

4.Încheierea exerciţiului bugetar Întocmirea contului de execuţie bugetară -Ministerul Finanţelor Publice

-Guvernul

-Parlamentul

5.Controlul execuţiei bugetare

6.Aprobarea execuţiei bugetului Controlul este ulterior şi vizează legalitatea şi realitatea datelor cuprinse în contul de execuţie a bugetului -Curtea de Conturi

-Parlamentul

1. Elaborarea bugetului de stat

Sarcina întocmirii proiectului bugetului revine Ministerului Finanţelor Publice şi are la bază evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare după următoarele metode:

-metoda automată sau a penultimei presupune evaluarea forfetară a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, pe baza rapoartelor obţinute în penultimul an;

-metoda majorării sau a diminuării porneşte de la rezultatele executării bugetare din ultimii ani, prin rata media anuală a creşterii/descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

-metoda evaluării directe constă în evaluarea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de preliminările pentru anul în curs şi de previziunile pentru perioada următoare.

Elaborarea începe de la data de 1 august anul curent, atunci când ordonatorii principali de credite depun la MFP proiectele de bugete. 25 Septembrie este data la care MFP întocmeşte pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, proiectul bugetului de stat, al asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.

2.Examinarea şi aprobarea bugetului de stat

Proiectul legii bugetului de stat se examinează în Comisiile de specialitate, în prezenţa reprezentanţilor Guvernului, după care se avizează pe baza unor propuneri de amendare a proiectului de buget, făcute de parlamentari.

Dezbaterile parlamentare au rolul de a aduce îmbunătăţiri modului de alocare a resurselor către ordonatorii principali de credite.

3.Execuţia bugetului de stat

Execuţia bugetului de stat reprezintă etapa de încasare a veniturilor bugetare şi efectuarea plăţilor aprobate prin acest proiect. Se impune o repartizare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare, pe trimestre şi pe instituţii, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar.

4.Încheierea exerciţiului bugetar

Încheierea execuţiei bugetului de stat începe după 1 ianuarie a anului următor, se face sub îndrumarea Guvernului, prin MFP care întocmeşte “Contul general anual de execuţie a bugetului de stat”. Contul de încheiere a execuţiei bugetare este alcătuit din totalitatea veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectuate.

5.Controlul execuţiei bugetare contribuie la o gestionare eficientă a fondurilor publice şi este asigurat de către Curtea de Conturi a României, care controlează modul de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului.

Controlul se execută pe toată durata execuţiei bugetare, dar şi după aceea, până în momentul aprobării de catre Parlament, printr-o lege a “Contului general anual de execuţie a bugetului de stat”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Suport Contabilitate Publica.doc

Alte informatii

cursu din cadru facultatii eftimie murgu resita