Suport Curs Bazele Contabilitatii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 41184
Mărime: 314.07KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorescu Iuliu Stefan

Extras din document

CONCEPTE DE BAZĂ REGĂSITE PE PARCURSUL

PREZENTULUI MODUL

A) contabilitatea – ca ştiinţă, artă, tehnică de gestiune, limbaj de comunicare, sistem de informare, joc social;

B) patrimoniu – ca ansamblu al drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică care aparţin unui subiect de drepturi şi obligaţii şi a bunurilor în care acestea se reflectă;

C) bilanţul – ca mijloc de reprezentare a patrimoniului;

D) activele – ca drepturi de proprietate şi drepturi de creanţă;

E) pasivele – ca datorii faţă de proprietari şi datorii faţă de terţi;

F) situaţie netă – ca interes rezidual al acţionarilor/asociaţilor rezultând din diferenţa dintre active şi datoriile faţă de terţi. Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate se identifică cu capitalurile proprii;

G) lichiditate – ca interval de timp necesar transformării unui activ în disponibilităţi băneşti;

H) solvabilitate – ca posibilitate a onorării obligaţiilor scadente într-o perioadă mai mare de timp;

I) exigibilitatea – ca perioadă de timp după care o datorie devine scadentă şi prin urmare trebuie achitată,

J) cheltuielile – ca diminuări ale avantajelor economice viitoare într-o perioadă;

K) venituri – ca majorări ale avantajelor economice viitoare.

SCOPUL CURSULUI

- familiarizarea studenţilor cu terminologia contabilă elementară;

- deprinderea de către studenţi a logicii contabile de bază;

- înţelegerea de către studenţi a unor noţiuni precum:

– active

– datorii

– situaţie netă

– cheltuieli

– venituri

OBIECTIVELE CURSULUI

- prezentarea de la simplu la complex a noţiunilor contabile;

- fixarea noţiunilor de bază prin exerciţii şi exemple concrete;

- prezentarea elementelor care definesc poziţia financiară şi performanţele

intreprinderii prin anticiparea noţiunii de bilanţ şi cont de profit şi pierdere;

- încadrarea fiecărui element de activ, datorie şi situaţie netă, cheltuială sau venit, fie în bilanţ fie în contul de profit şi pierdere pornind de la interacţionarea dintre acestea din urmă.

Evoluţia contabilităţii şi definirea sa

Evoluţia contabilităţii

Cu mii de ani în urmă oamenii au simţit nevoia să consemneze fapte şi întâmplări din viaţa lor. Forme rudimentare ale evidenţei se pierd în negura timpului. Cercetătorii au descoperit veritabile registre ale evidenţei numerice conduse sub forma crestăturilor pe oase de animale sau pe pereţii grotelor, a sforilor de diferite culori înnodate, a gravurilor pe tăbliţe de argilă, a consemnărilor pe frunze de papirus, pe pergament şi mai târziu pe hârtie.

În Evul Mediu, marile seniorii şi ordine religioase posedau sau gestionau bogăţii imense care trebuiau controlate cu ajutorul unei evidenţe economice. Aces¬te registre ale evidenţei economice evoluează treptat spre registrele contabilităţii.

Registrele contabile consemnau creanţele, obligaţiile în ordine cronologică, fără nici o clasificare sau grupare a acestora. Aceste registre formau „contabilitatea memorială” care a evoluat treptat spre „contabilitatea în partidă simplă” şi, mai târziu, spre „contabilitatea în partidă dublă”, aşa cum vom arăta în paragraful de mai jos.

În anul 1494 călugărul şi matematicianul Luca Paciolo publică la Veneţia enciclopedia matematică intitulată Summa de arithmetica, geometria, proporţiuni et proporţionalita. În capitolul IX al acestei lucrări intitulat Tractatus de computis et scripturis sunt prezentate principiile fundamentale ale contabilităţii în partidă dublă.

Luca Paciolo nu este inventatorul contabilităţii în partidă dublă, el este un talentat popularizator al practicilor contabile ale negustorilor din Veneţia. Scrierile lui Paciolo au influenţat literatura contabilă din ţările Europei, timp de trei secole, contribuind la generalizarea contabilităţii în partidă dublă.

Dezvoltarea creditului şi a societăţilor comerciale pe acţiuni de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a pus în faţa contabilităţii sarcina de a deveni un mediator între administratorii întreprinderilor şi ceilalţi participanţi la circuitul de valori (acţionarii, creditorii, furnizorii, organele sta¬tului, clienţi, salariaţi şi publicul larg). Pe lângă acest rol de mediator, al raporturilor economico-sociale de favorizare a dialogului (negocierilor) dintre protagonişti, contabilitatea are şi menirea de a fi un ajutor al gestiunii între¬prinderilor şi un auxiliar al puterii.

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au obţinut rezultate notabile pe linia armonizării contabilităţii la nivelul grupurilor de state (contabilitatea anglo-saxonă, contabilitatea ţărilor din Europa continentală etc.). Procesul de internaţionalizare a principiilor şi normelor contabile, de armonizare în special a concepţiilor contabile americane cu cultura contabilă europeană se derulează pe baza Cadrului general elaborat în 1989.

În vederea armonizării contabilităţii din România cu Directiva a IV a Uniunii Europene (78/660/EEC) şi cu Standardele Internaţionale de Conta¬bi¬li¬tate, în ultimii ani au fost adoptate următoarele norme legale:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 a fost modificată prin Ordonanţele Gu¬vernului nr. 22/1996 şi nr. 61/2001;

- Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001 au fost aprobate Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Aceste reglementări sunt obligatorii pentru întreprinderile care au o cifră de afaceri de peste 5 milioane EUR; totalul activului este de peste 2,5 milioane EUR şi au peste 50 de salariaţi.

- Prin O.M.F.P. nr. 306/2002 s-au aprobat Reglementările contabile sim¬pli¬ficate, armonizate cu directivele europene, aplicabile persoanelor juridice care nu îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile de mărime de mai sus.

Preview document

Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 49
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 50
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 51
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 52
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 53
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 54
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 55
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 56
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 57
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 58
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 59
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 60
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 61
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 62
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 63
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 64
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 65
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 66
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 67
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 68
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 69
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 70
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 71
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 72
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 73
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 74
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 75
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 76
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 77
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 78
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 79
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 80
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 81
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 82
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 83
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 84
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 85
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 86
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 87
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 88
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 89
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 90
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 91
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 92
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 93
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 94
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 95
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 96
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 97
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 98
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 99
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 100
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 101
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 102
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 103
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 104
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 105
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 106
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 107
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 108
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 109
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 110
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 111
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 112
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 113
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 114
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 115
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 116
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 117
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 118
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 119
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 120
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 121
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 122
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 123
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 124
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 125
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 126
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 127
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 128
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 129
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 130
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 131
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 132
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 133
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 134
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 135
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 136
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 137
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 138
Suport Curs Bazele Contabilitatii - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • CURS 5 MODIFICARI BILANT.doc
  • CURS 7 BAZE A MARKETING CONF DR GRIGORESCU STEFAN ANALIZA PATRIMONIALA A MODIFICARILOR DETERMINATE DE OPERATII.doc
  • CURS BALANTA DE VERIFICARE.doc
  • CURS CONTUL.doc
  • CURS SITUATII FINANCIARE.doc

Alții au mai descărcat și

Evidenta si Comercializarea Marfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Cursuri Contabilitate An I

Obiectul de studiu al contabilităţii Contabilitatea este una singură şi cuprinde două laturi : -contabilitatea financiară (contabilite...

Management Contabil - Master - Cursul 1

SISTEMUL CONTABIL - SURSA ESENTIALA DE INFORMATII PENTRU MANAGEMENTUL CONTABIL Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate...

Management Contabil - Master - Cursul 2

1.1. Definirea normalizarii în contabilitate. Dispozitivul de normalizare Normalizarea contabilitatii se identifica cu: - definirea de...

Portofoliu contabilitate generală - aplicații

1. Presupunem că SC ALFA, prezintă următoarele elemente bilanțiere: - fond comercial: 200 lei - cheltuieli de constituire: 300 lei - avansuri de...

Contabilitate Financiara Aprofundata an 2

Contabilitate aprofundata financiara 16.04.2011 Curs 1 Inregistrari contabile: Registrul jurnal= este utilizat de toate tipurile de unitati...

Ai nevoie de altceva?

''