Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 333 în total
Cuvinte : 113176
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr Stefan Iuliu Grigorescu

Extras din document

1.1 Definiţia contabilităţii

Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa şi ca resursă indicând provenienţa, respectiv relaţiile juridice în cadrul cărora s-a obţinut.

Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoarea economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile la care se referă, constituie patrimoniul. Patrimoniul, în această accepţie, se constată, are o dublă natură: economică şi juridică.

Ştiinţa care studiază modificările ce au loc, în timp, în patrimoniul unei persoane juridice (organizaţii), adică mişcările de valori, explicând cauzele şi consecinţele lor este contabilitatea. Pentru cuantificarea şi evidenţa acestor modificări se foloseşte o anumită tehnică contabilă, intervenind deci contabilitatea ca activitate practică. Aşadar, în cadrul procesului general al cunoaşterii, contabilitatea s-a afirmat şi se manifestă în dublă ipostază: ca activitate practică şi ca disciplină ştiinţifică.

1.1.1 Contabilitatea ca activitate practică

Nevoia omului de a cuantifica şi memora obiectele şi faptele observate în mediul său existenţial a dus la ceea ce se cheamă evidenţă. În acest sens, încă înaintea descoperirii numerelor, ei au făcut diferite însemnări folosind pentru aceasta mijloace precum: pietricele (calculus, în latină) asociind fiecărui obiect sau fapt câte o pietricică, crestături pe beţe sau pajuri, funii înnodate, însemnări pe table cerate, foi de papirus, etc. Apăruse aşadar o evidenţă, dar într-o formă rudimentară şi având un caracter sporadic. Cu timpul, pe măsura progresului obţinut de societatea omenească în domeniul economic şi în cel al cunoaşterii, evidenţa a cunoscut şi ea un proces de dezvoltare, căpătând un caracter tot mai organizat. Dintre momentele mai semnificative în această evoluţie menţionăm descoperirea numerelor, trecerea de la numărat la socotit, descoperirea scrierii, inventarea hârtiei şi a tiparului.

Odată cu perfecţionarea sa, evidenţa economică a cunoscut şi un proces de diferenţiere, în funcţie de obiectul şi metodele utilizate. Se delimitează astfel în cazul evidenţei economice, cele trei forme ale acesteia: evidenţa tehnic-operativă, evidenţa statistică şi evidenţa contabilă sau contabilitatea ca practică socială.

În definirea contabilităţii, în ipostaza acesteia de activitate practică, în literatura de specialitate se întâlnesc mai multe soluţii. Dennis Patz grupează aceste soluţii în paradigme:

• paradigma instrumentului de măsurare;

• paradigma instrumentului de informare;

• paradigma instrumentului de intermediere socială.

A. Paradigma instrumentului de măsurare

Potrivit acestei paradigme contabilitatea este văzută ca o activitate de măsurare cu scopul de a reflecta realitatea economică a întreprinderii.

În cadrul acestei paradigme contabilitatea este definită fie ca o artă a înregistrărilor, fie ca o tehnică de gestiune.

a) Contabilitatea ca artă

Cei ce definesc contabilitatea ca artă (a înregistrărilor contabile) au în vedere sensul de activitate umană care necesită pricepere şi îndemânare, măiestrie, şi nu pe acel, cel mai utilizat, de activitate umană care produce valori estetice şi care utilizează mijloace de exprimare cu caracter sensibil. Având în vedere confuziile pe care le-ar putea provoca, definirea contabilităţii ca o artă nu se justifică.

Era de înţeles considerarea contabilităţii ca artă, la un moment dat, pe parcursul evoluţiei sale, atunci când în această îndeletnicire, în absenţa unor reguli şi principii bine statuate, contabilul, „maestrul” se baza pe cunoştinţele empirice pentru care avea priceperea, măiestria de a le aplica. În acest sens Luca Paciolo, în 1514, vorbeşte despre partida dublă în termenii „dell’arte della scriitura venezziana”.

b) Contabilitatea ca tehnică

Prin tehnică se înţelege, în general, un ansamblu de procedee îmbinate cu o anumită măiestrie personală şi aplicate în executarea unei operaţiuni sau lucrări sau în practicarea unei profesiuni. Contabilitatea definită ca o tehnică este redusă numai la înregistrările contabile (ceea ce nu e cazul). Ea este văzută ca o tehnică de măsurare (exprimare cifrică, în special în etalon valoric) a realităţii economice.

B. Paradigma instrumentului de informare

Potrivit acestei paradigme, contabilitatea este o activitate de informare, scopul său fiind satisfacerea nevoilor informaţionale ale diferitelor categorii de utilizatori.

În cadrul acestei paradigme, contabilitatea este definită în principal ca un sistem informaţional.

a) Contabilitatea ca sistem informaţional

Sistemul informaţional este una dintre cele trei componente ale unei entităţi, văzută ca un sistem cibernetic, stând practic alături de celelalte două, sistemul decizional şi cel de execuţie, şi mai mult decât atât, constituind puntea lor de legătură.

Definit drept „un ansamblu de elemente (resurse materiale şi umane) care permite culegerea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea informaţiilor” (I. Ionaşcu, 1997) , aplicabilitatea sa în luarea deciziilor depinde de calitatea componentelor sale, componente ce se prezintă astfel :

• resurse informaţionale, ce iau forma informaţiilor generate, obţinute, disponibile şi refolosibile, de la nivelul fiecărei funcţii a întreprinderii;

• fluxuri şi circuite informaţionale, ce definesc cantitatea de informaţii vehiculate între emiţătorii acestora şi receptori, pe o direcţie (drum) bine stabilită;

• proceduri şi mijloace de tratare a informaţiei, astfel încât aceasta să corespundă nevoilor de informare ale utilizatorilor. Acestea se concretizează în metode, tehnici şi mijloace de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare, operaţiile componente, suporturile materiale ale informaţiilor, de a căror număr, structură şi calitate depinde obţinerea unor rezultate finale în timp real.

Aşadar, contabilitatea ca sistem informaţional, operează cu informaţia contabilă, ca resursă informaţională, care circulă între producătorii şi utilizatorii acesteia, pe un traseu bine conturat, fiind tratată prin proceduri şi mijloace specifice (proprii). Astfel scopul prioritar al acesteia este satisfacerea nevoilor informaţionale ale utilizatorilor, prin reprezentarea realităţii economice (funcţia de măsurare).

E. Horomnea, într-o lucrarea de-a sa precizează: „contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate economică, ceea ce permite utilizatorilor să opteze în mod raţional în procesul decizional”.

În diversitatea lor, utilizatorii informaţiei contabile şi nevoile lor informaţionale se prezintă astfel:

• investitorii fiind cei care furnizează capital, solicită informaţii pentru a decide dacă ar trebui să cumpere, să păstreze sau să vândă. Acţionarii sunt interesaţi de asemenea şi de informaţii care le permit să evalueze capacitatea întreprinderii de a plăti dividende;

• angajaţii şi grupurile lor reprezentative (sindicate) sunt interesaţi de informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii, precum şi de informaţii care le permit să evalueze capacitatea întreprinderii de a le oferi remuneraţii, pensii şi alte avantaje, ca şi oportunităţi profesionale;

• creditorii financiari sunt interesaţi de informaţii care le permit să determine dacă împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţă;

• furnizorii şi alţi creditori comerciali sunt interesaţi de informaţii care le permit să cunoască dacă întreprinderea va fi aptă să le plătească la scadenţă sumele datorate, dacă ea este în măsură să-şi continue activitatea (în special, în cazul furnizorilor pentru care întreprinderea în cauză reprezintă principalul client);

• clienţii sunt interesaţi de informaţii privind continuitatea activităţii întreprinderii, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu întreprinderea respectivă sau sunt dependenţi de ea (ca furnizor principal);

• guvernul şi instituţiile sale sunt interesaţi de informaţii privind alocarea resurselor şi repartizarea veniturilor, informaţii necesare pentru a reglementa activitatea întreprinderilor şi pentru a determina politica fiscală, precum şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici similari;

• publicul poate fi influenţat de întreprinderi într-o varietate de moduri şi, ca urmare, acest utilizator este interesat de informaţii despre evoluţia recentă şi tendinţele legate de dezvoltarea întreprinderii şi consecinţele activităţilor întreprinderii asupra economiei locale.

Preview document

Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 1
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 2
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 3
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 4
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 5
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 6
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 7
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 8
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 9
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 10
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 11
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 12
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 13
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 14
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 15
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 16
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 17
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 18
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 19
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 20
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 21
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 22
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 23
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 24
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 25
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 26
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 27
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 28
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 29
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 30
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 31
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 32
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 33
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 34
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 35
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 36
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 37
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 38
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 39
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 40
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 41
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 42
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 43
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 44
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 45
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 46
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 47
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 48
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 49
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 50
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 51
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 52
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 53
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 54
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 55
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 56
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 57
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 58
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 59
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 60
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 61
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 62
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 63
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 64
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 65
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 66
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 67
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 68
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 69
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 70
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 71
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 72
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 73
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 74
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 75
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 76
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 77
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 78
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 79
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 80
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 81
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 82
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 83
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 84
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 85
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 86
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 87
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 88
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 89
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 90
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 91
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 92
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 93
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 94
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 95
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 96
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 97
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 98
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 99
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 100
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 101
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 102
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 103
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 104
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 105
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 106
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 107
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 108
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 109
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 110
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 111
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 112
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 113
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 114
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 115
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 116
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 117
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 118
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 119
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 120
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 121
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 122
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 123
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 124
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 125
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 126
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 127
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 128
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 129
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 130
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 131
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 132
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 133
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 134
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 135
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 136
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 137
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 138
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 139
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 140
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 141
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 142
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 143
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 144
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 145
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 146
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 147
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 148
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 149
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 150
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 151
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 152
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 153
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 154
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 155
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 156
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 157
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 158
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 159
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 160
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 161
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 162
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 163
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 164
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 165
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 166
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 167
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 168
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 169
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 170
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 171
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 172
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 173
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 174
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 175
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 176
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 177
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 178
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 179
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 180
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 181
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 182
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 183
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 184
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 185
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 186
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 187
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 188
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 189
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 190
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 191
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 192
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 193
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 194
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 195
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 196
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 197
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 198
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 199
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 200
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 201
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 202
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 203
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 204
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 205
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 206
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 207
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 208
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 209
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 210
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 211
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 212
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 213
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 214
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 215
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 216
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 217
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 218
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 219
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 220
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 221
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 222
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 223
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 224
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 225
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 226
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 227
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 228
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 229
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 230
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 231
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 232
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 233
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 234
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 235
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 236
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 237
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 238
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 239
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 240
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 241
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 242
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 243
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 244
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 245
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 246
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 247
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 248
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 249
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 250
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 251
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 252
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 253
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 254
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 255
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 256
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 257
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 258
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 259
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 260
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 261
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 262
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 263
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 264
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 265
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 266
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 267
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 268
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 269
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 270
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 271
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 272
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 273
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 274
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 275
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 276
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 277
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 278
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 279
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 280
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 281
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 282
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 283
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 284
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 285
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 286
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 287
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 288
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 289
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 290
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 291
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 292
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 293
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 294
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 295
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 296
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 297
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 298
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 299
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 300
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 301
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 302
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 303
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 304
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 305
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 306
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 307
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 308
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 309
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 310
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 311
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 312
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 313
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 314
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 315
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 316
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 317
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 318
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 319
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 320
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 321
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 322
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 323
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 324
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 325
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 326
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 327
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 328
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 329
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 330
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 331
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 332
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 333
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 334
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 335
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 336
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 337
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 338
Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare - Pagina 339

Conținut arhivă zip

 • Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare
  • 01 DEFINITIA CONTABILITATII PATRIMONIUL.doc
  • 02 INSTITUTIILE SI PROCEDURA BUGETARA.doc
  • 03 EXECUTIA BUGETARA IN INSTITUTIILE PUBLICE.doc
  • 04PRINCIPII CONTABILE.doc
  • 05 TEORIE SI MODEL PRIVIND BILANTUL MODIFICARI BILANTIERE.doc
  • 06 TEORIE SI MODEL PRIVIND CONTUL.doc
  • 07 ORGANIZAREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE.doc
  • 08 FINANTARE,CAPITAL +I FONDURI PUBLICE.doc
  • 09 CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE.doc
  • 10 CONTABILITATEA STOCURILOR.doc
  • 11 CONTABILITATEA CREANTELOR SI DATORIILOR.doc
  • 12CONTABILITATEA TREZORERIEI.doc
  • 13 CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR.doc
  • 14 LUCRARI DE INCHIDERE.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Lucrare Practica - Bazele Contabilitatii Bugetare - Local Agapia

Procesul bugetar si contabilitatea finanţării din sursele bugetului local Agapia 1. Bugetul local – concept, funcţii rol, structură 1.1. Bugetul...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Exercitii CECCAR

Exerciții 1. Societatea comercialã ALFA S.A. achiziţioneazã un mijloc fix. La ce valoare va fi înregistrat în contabilitate mijlocul fix dacã se...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Activitatea Comercială în Cadrul Relațiilor de Piață

1.1. Definirea, necesitatea şi rolul comerţului în dezvoltarea economico-socială Necesităţile individuale şi comune ale societăţii sunt asigurate...

Metode și practici de bugetare

Aspecte introductive Competenţe specifice dobândite: - Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor şi tehnicilor contabile şi financiare...

Ai nevoie de altceva?

''