Tehnici contabile de gestiune performantă

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21339
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pop Vlad
Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Business

Cuprins

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1

1.1. Informaţii despre curs 1

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite 1

1.3 Descrierea cursului 1

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului 2

1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs 2

1.6. Materiale bibliografice 3

1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs 4

1.8. Calendar al cursului 4

1.9. Politica de evaluare şi notare 4

1.10. Elemente de deontologie academica 4

1.11. Studenţi cu dizabilităţi 5

1.12. Strategii de studiu recomandate 5

2. Suportul de curs 7

2.1 Modulul 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA CREATIVĂ 7

2.1.1. Scop şi Obiective: 7

2.1.2. Schema logică a modulului 7

2.1.3. Conţinutul informaţional detaliat 8

2.1.3.1. Contabilitatea creativă – abordări conceptuale 8

2.1.3.2. Factorii determinanţi ai utilizării contabilităţii creative 10

2.1.3.3. Relaţia imagine fidelă -contabilitate creativă -fraudă 14

2.1.3.4. Profesia contabilă şi contabilitatea creativă 18

2.1.4. Sumar 19

2.1.5. Teme pentru verificarea cunoştinţelor 20

2.1.6. Bibliografie 20

2.2. Modulul 2: TEHNICI DE CONTABILITATE CREATIVĂ 21

2.2.1. Scop şi Obiective 21

2.2.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior 21

2.2.3. Schema logică a modulului 21

2.2.4. Conţinutul informaţional detaliat 22

2.2.4.1. Tehnici de contabilitate creativa privind activele imobilizate 22

2.2.4.2. Tehnici de contabilitate creativă privind activele circulante 28

2.2.4.4. Tehnici de contabilitate creativă privind capitalurile proprii şi datoriile 33

2.2.5. Sumar 36

2.2.6. Teme pentru verificarea cunoştinţelor 36

2.2.7. Bibliografie 36

2.3. Modulul 3: PARADISURILE FISCALE SI CONTABILITATEA CREATIVĂ 38

2.3.1. Scop şi Obiective: 38

2.3.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior 38

2.3.3. Schema logică a modulului 38

2.3.4. Conţinut informaţional detaliat 39

2.3.4.1. Paradisurile fiscale – concept si caracteristici 39

2.3.4.2. Convenţiile de evitare a dublei impuneri – factor de creştere a atractivităţii paradisurilor fiscale 44

2.3.4.3. Analiza comparativă a unor paradisuri fiscale 46

2.3.5. Sumar 48

2.3.6. Teme pentru verificarea cunoştinţelor 48

2.3.7. Bibliografie 48

2.4. Modulul 4: SCANDALURILE CONTABILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII CREATIVE ÎN DECLANŞAREA ACESTORA 50

2.4.1. Scop şi Obiective 50

2.4.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior 50

2.4.3. Schema logică a modulului 50

2.4.4. Conţinut informaţional detaliat 51

2.4.4.1. Enron 51

2.4.4.2. Parmalat 51

2.4.4.3. WorldCom 51

2.4.4.4. Xerox 51

2.4.5. Sumar 59

2.4.6. Teme pentru verificarea cunoştinţelor 59

2.4.7. Bibliografie 60

3. Anexe 61

3.1. Bibliografia completă a cursului 61

3.2. Glosar 63

Extras din document

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

1.1. Informaţii despre curs:

Date de contact ale titularului de curs:

Nume/grad did.: Rachisan Ramona, lector dr.

Birou 124, sediul Facultăţii de Business, str. Horea, nr. 7

Telefon: 0264-599170

E-mail: ramona.rachisan@tbs.ubbcluj.ro

Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 124 Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului: Tehnici contabile de gestiune performanta

Codul cursului:

Anul, Semestrul: anul 1, sem.2

Tipul cursului:

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea altor discipline. Cu toate acestea, înţelegerea informaţiilor ce se încearcă a fi transmise este indisolubil legată de parcurgerea cu succes a unor obiecte de studiu cum sunt: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitatea Modificarilor Patrimoniale. Este recomandată însuşirea şi înţelegerea de noţiuni fundamentale prezentate la discipline cum sunt Finanţele întreprinderii, Finanţe publice, Economie generală şi Limba engleză (ca limbă modernă şi terminologie de afaceri – pentru parcurgerea unor materiale bibliografice opţionale şi/sau facultative) sau Limba franceză.

1.3 Descrierea cursului

Disciplina urmăreşte prezentarea noţiunilor de bază, a tehnicilor de contabilitate creativă care pot fi utilizate de conducerea entităţilor economice şi a factorilor motivaţionali care determină aplicarea unei anumite tehnici de contabilitate creativă. Este analizată, de asemenea distanţa între contabilitatea creativă şi imaginea fidelă sau fraudă. Nu trebuie să apreciem apriori caracterul negativ al contabilităţii creative dar nici nu poate fi considerată în mod absolut ca un factor de asigurare a imaginii fidele, în calitatea sa de obiectiv/principiu fundamental al situaţiilor financiare ale entităţilor economice. Prin studiile de caz prezentate, prin scandalurile contabile pe care le-am analizat, încercăm să scoatem în evidenţă elemente de fineţe contabilă pe care orice profesionist contabil trebuie măcar să le cunoască pentru a putea înţelege la adevărata valoare această sublimă creaţie a spiritului omenesc, cum numea Göethe, contabilitatea.

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

Disciplina este structurată în patru module de învăţare interconectate:

1. Aspecte generale privind contabilitatea creativă;

2. Tehnici de contabilitate creativă;

3. Paradisurile fiscale şi contabilitatea creativă;

4. Rolul contabilităţii creative în declanşarea scandalurilor contabile.

Obiectivul primului modul este prezentarea conceptului de contabilitate creativă şi analiza realţiei contabilitate creativă-imagine fidelă, respectiv contabilitate creativă-fraudă, factorii predominanţi care determină apelarea la tehnicile contabilităţii creative şi rolul pe care îl are profesia contabilă în acest context.

Preview document

Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 1
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 2
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 3
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 4
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 5
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 6
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 7
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 8
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 9
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 10
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 11
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 12
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 13
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 14
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 15
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 16
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 17
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 18
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 19
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 20
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 21
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 22
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 23
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 24
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 25
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 26
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 27
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 28
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 29
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 30
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 31
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 32
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 33
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 34
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 35
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 36
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 37
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 38
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 39
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 40
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 41
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 42
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 43
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 44
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 45
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 46
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 47
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 48
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 49
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 50
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 51
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 52
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 53
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 54
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 55
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 56
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 57
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 58
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 59
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 60
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 61
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 62
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 63
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 64
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 65
Tehnici contabile de gestiune performantă - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Tehnici Contabile de Gestiune Performanta.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii...

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Practici referitoare la imobilizările corporale și necorporale

Capitolul 1 – Contabilitatea creativa si factorii determinanti si motivatiile 1.1.Definirea contabilitatii creative Cea mai substantiala...

Tehnici de Contabilitate Creativă

Conceptul de contabilitate creativa este utilizat de regula pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele...

Tehnici de contabilitate creativă și impactul acestora asupra firmei

Tehnici de contabilitate creativa si impactul acestora asupra firmei 1. Definirea conceptului de contabilitate creativa Contabilitatea a fost...

Contabilitate creativă - SC World Com

I.Cadru teoretic 1 Reglementari legale privind procedura de faliment a unei unitati Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se...

Contabilitate creativă - scoaterea firmei din insolvență

CAPITOLUL I: Cadru teoretic privind procedura de faliment INTRODUCERE Este usor de pornit o afacere cu sediul acasa si din acest motiv, in...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Contabilitate Creativă

Capitolul 1.Introducere 1.1Noțiuni conceptuale prinvind contabilitatea creativă Necesitatea creării unei imagini favorabile a entităților...

Ai nevoie de altceva?