Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 936
Mărime: 11.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Situatie practica:

O societate ABC este platitoare de TVA si factureaza servicii de inchiriere pentru spatii comerciale la unii clienti, persoane juridice, cu TVA si la altii, fara TVA.

Care este procedura de lucru in cele doua variante, inclusiv declararea la ANAF?

Care este tratamentul fiscal al acestor tranzactii, atat pentru cele faraTVA cat si pentru cele cu TVA?

Solutie:

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin art. 141 alin. (2) lit. e) da posibilitatea societatilor, ca pentru inchirierea de spatii comerciale, sa poata aplica regimul de scutire fara drept de deducere in ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata (TVA).

Alin. (3) al art. 141 stabileste ca, orice persoana impozabila poate opta si pentru taxarea operatiunilor mentionate, in conditiile stabilite prin norme.

In acest sens, punctul 38 din normele metodologice date in aplicarea acestui articol prevede ca, orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea oricareia dintre operatiunile scutite de taxa prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia.

Optiunea de taxare se notifica organelor fiscale competente printr-un formular prezentat in anexa nr. 1 la aceste norme metodologice si se va exercita de la data inscrisa in notificare.

Este util de mentionat faptul ca o copie de pe notificare va fi transmisa clientului.

Depunerea cu intarziere a notificarii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 145-1471 din Codul fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator.

In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizata pentru operatiuni taxabile se va comunica in notificarea transmisa organului fiscal.

Este important de precizat faptul ca, aplicarea regimului de scutire, conduce la obligativitatea locatorului de a ajusta dreptul de deducere a sumei TVA aferenta achizitiei, constructiei sau modernizarii/transformarii bunului imobil respectiv.

Ajustarea se efectueaza conform prevederilor art. 149 din Codul Fiscal si punctului 54 din normele de aplicare ale acestui articol in cadrul perioadei de ajustare de 20 de ani.

„Art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada. Fac exceptie urmatoarele operatiuni:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

4. inchirierea seifurilor;”

Ajustarea sumei TVA deduse se efectueaza pentru perioada in care bunul nu este utilizat in regim de taxare.

Conform art.149, alin.(6), ajustarea efectuata trebuie consemnata din punct de vedere fiscal in ,,Registrul bunurilor de capital, utilizat doar in scopuri de T.V.A.

Informatiile obligatorii care trebuie furnizate prin aceasta evidenta fiscala sunt cele enumerate la punctul 54, alineatul 14 din normele de aplicare ale art. 149 din Codul fiscal si se refera la:

• data achizitiei, fabricarii, finalizarii construirii sau transformarii/modernizarii;

• valoarea bunului de capital exclusiv T.V.A. (=baza de impozitare din factura furnizorului);

• taxa deductibila aferenta bunului de capital;

• taxa dedusa;

• ajustarile efectuate asupra taxei deduse initial.

Preview document

Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale - Pagina 1
Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale - Pagina 2
Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Documentele de evidenta

FISA DE DOCUMENTARE Documentele de evidenta – Definitie, importanta, structura Documentele sunt acte scrise in care sunt consemnate operatiuni...

Contabilitatea Institutiilor Publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Contabilitate pentru Facultate

Bilantul – este un instrument de baza prin intermediul caruia se sintetizeaza,pe baza principiului dublei inregistrarii informatii referitoare la...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Contabilitate de Gestiune II

I. Informaţii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II Anul II, semestrul II...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Initierea in Contabilitatea Entitatii

1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice...

Ai nevoie de altceva?