Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6571
Mărime: 34.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rascovschi Tatiana

Extras din document

BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII

Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte:

Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,în toate zilele vieţii tale,ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii,şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. Adu-ţi aminte de ziua cînd te-ai înfăţişat înainte Domnului,Dumnezeului tău,la Horeb,cînd Domnul mi-a zis :Strînge poporul la mine ! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele ,ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cît vor trăi pe pămînt; şi să înveţe pe copiii lor să le păzească.

Deuteronom 6:7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi,şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă ,cînd vei pleca în călătorie ,cînd te vei culca şi cînd te vei scula.

Deuteronom 11 ; 18 – 22 Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mîinile voastre ,şi să fie ca nişte fruntarii între ochi voştri.

Să învăţaţi pe copii voştri în ele , şi să le vorbiţi despre ele cînd vei fi acasă ,cînd vei pleca în călătorie ,cînd te vei culca şi cînd te vei scula.

Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale Şi atunci zilele voastre şi zilele copiior voştri ,în ţara pe care Domnul a jurat-o părinţilor voştri că le-o va da , vor fi tot atît de multe cît vor fi zilele cerurilor deasupra pămîntului

Psalmul 78; 3 –8 Ce am auzit ,ce ştim , ce ne-au povestit părinţii noştri , nu vom ascunde de copii lor ;ci vom vesti neamuluii de oameni care va veni laudele Domnului,puterea Lui ,şi minunile pe care le-a făcut.El a pus o mărturie în Iacov ,a dat o lege în Israel, şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copii,ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei ,de copii care se vor naşte , şi cari , cînd se vor face mari ,să vorbească despre ea copiiilor lor ; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu.

Marcu 10;13 –16 “ I-au adus nişte copilaşi,ca să se atingă de ei Dar ucenicii au certat pe ceice îi aduceau Cînd a văzut Isus acest lucru s-a mâniat ,şi le-a zis :” Lăsaţi copilaşi să vină la mine şi nu-i opriţi ;căci împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei Adevărat vă spun că, oricine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca pe un copilaş,cu nici un chip nu va intra în ea!” Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvîntat, punîndu-şi mîinile peste ei ”

Proverbe 22;6 “ Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze , şi cînd va îmbătrîni ,nu se va abate de la ea

Efeseni 6;4 “Şi voi părinţilor ,nu întărîtaţi la mînie pe copiii voştri ,ci creşteţi-i ,în mustrarea şi învăţătura Domnului

Predăm copiilor pentru ai ajuta să înveţe şi să practice ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să cunoască şi să practice

Situaţia copiilor înaintea Lui Dumnezeu:

- copii mîntuiţi – cei care cred în Isus

- copii care pier – cei care nu-l cunosc pe Isus.

Matei 18;1 – 14

“ 1. În clipa aceea ,ucenicii s-au apropiat de Isus,şi L-au întrebat : “ Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor ?”

2 Isus a chemat la El un copilaş,l-a pus în mijlocul lor ,

3 şi le-a zis :”Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu

nici un chip nu veţi intra în împărţia cerurilor.

4 Deaceea ,oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mare în împărăţia cerurilor.

5 Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu , Mă primeste pe Mine

6 Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine ,ar fi mai de folos să i se

să atîrne de gît o piatră mare de moară , şi să fie înecat în adîncul mării.

7 Vai de lume , din pricina prilejurilor de păcătuire !Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai

de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire !

8 Acum , dacă mîna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat ,taie-le şi leapăde-le de la Tine Este mai bine

pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung ,decît să ai două mîini sau două picioare ,şi să fii aruncat în focul

vecinic.

9 Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat ,scoate-l şi leapădă-l de la tine Este mai bine pentru tine să intrii în

viată numai cu un ochi ,şi să fii aruncat în focul genei.

10 Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci văspun că îngerii lor

în ceruri văd purureafaţa Tatălui Meu care este în ceruri.

11 Fiindcă Fiul omului a venit să mîntuiască ce era pierdut.

12 Ce credeţi - Dacă un om are o sută de oi ,şi se rătăceşte una din ele ,nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi ,şi se duce să caute pe cea rătăcită?

13 Şi dacă i se întîmplă s-o găsească,adevărat vă spun,că are mai multă bucurie de ea , decît cele nouăzeci şi nouă ,cari nu se rătăciseră.

14 Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi.

Î n acest pasaj Isus vorbeşte ucenicilor :

1. – despre ei înşişi.

V.1 -- conţine oîntrebare

V.2 -- este chemat un copil si folosit ca şi comparaţie.

V 3 -- Isus i-a provocat să gîndească.

V 4 -- conţine condiţia pentru ca cineva să fie mare în împrăţia

cerurilor.

2. – despre copii care cred în El.

V.5 -- conţine o promisiune cu privire la cei care se vor îngriji de copii

, totodată în acest verset Isus se identifică cu copii.

Dacă facem cuiva un bine în numele lui Dumnezeu este ca si cum am face acest bine direct lui Dumnezeu Conţine o provocare de a vedea în copii o valoare.

V.6 – copii pot să creadă, conţine o avertizare pentru cei care sînt

prilej de păcătuire pentru copii.

v.7 -- Vorbeşte despre renunţarea la organele care te fac să

păcătuieşti. Este o parabolă ( nu trebuie înţeles în sens literar).

Orice prilej de păcătuire trebuie înlăturat din mintea noastră.

Trupul nostru este templul Duhului Sfînt.

v.10 -- Copii (oamenii) au înger în cer ,de aceea nu este bine să fie

dispreţuiţi.

Moduri de a face pe copii să păcătuiască

- Prin învăţătura pe care le-o dăm.

- Provocîndu-i la mînie.

- Nerespectînd cuvîntul dat.

- Prin modul nostru greşit de a trăii.

- Încurajându-i să facă ceva rău.

- Râzând de decizia lor de a se preda lui Hristos.

- Nepermiţindu-le să-şi manifeste credinţa.

- Ducîndu-i în locuri unde se ridicularizează Cuvântul lui Dumnezeu.

3. –Privind copiii care pier.

V 11,v 12 – Vorbeşte despre copiii care pier.

Copiii pot să fie pierduţi , pot să piară.

Dumnezeu doreşte ca toţi copiii să fie salvaţi prin tine şi prin mine şi nu oricum ci în mod personal.

ÎNVĂŢĂTORUL

Este cineva care predă (împarte cunostinţă), ajută să înţeleagă şi să aplice o

învăţătură.

Scopul învăţătorului este –educatia.

– Să conducă pe copil la Hristos Luca 24;47 “Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor,în Numele Lui,pocăinţa şi iertarea păcatelor ,începînd din Ierusalim.

– Să-l crească spritual pe copil. Matei 28:19—20 “ Duceti-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile ,botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.(20) Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele ,pînă la sfîrşitul veacului.”

Preview document

Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 1
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 2
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 3
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 4
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 5
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 6
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 7
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 8
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 9
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 10
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 11
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 12
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 13
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 14
Curs de Pregătire pentru Învățătorii de Școală Duminicală - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Curs de Pregatire pentru Invatatorii de Scoala Duminicala.doc

Alții au mai descărcat și

Căsătoria și Divorțul

1.Introducere în religiile crestine protestante Protestantismul, care constituie una din cele trei mari ramuri ale crestinismului, si-a facut...

Dialog între creștinism și orient

De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi...

Gnoseologia crestină

Nimic nu este mai dificil decat sa spui Cine este Dumnezeu. Aceasta dificultate nu tine neaparat numai de nivelul intelectual al credinciosului,...

Obiceiuri tradiționale de peste an

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Asistență Socială în Creștinism

Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii...

Rolul Bisericii

1. Definiţia Bisericii Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate...

Ai nevoie de altceva?