Cercetarea Criminologica și Societatea

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 11139
Mărime: 53.96KB (arhivat)
Publicat de: Handri H.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se poate realiza o prevenţie reală contra fenomenului criminal .

In conceptul actual de criminalitate supus cercetării criminologice se includ nu numai infracţiunile, ci toate celelalte comportamente interzise de legea penală, chiar dacă, în unele situaţii, nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru a fi catalogate drept infracţiuni. Ca atare, în limbajul cercetării criminologice, fenomenul infracţional este inclus în formele mai largi de devianţă socială, iar termenul de crimă şi criminal le vom folosi într-un context mai amplu, înlocuindu-l pe acela de infractor şi infracţiune, iar uneori chiar pe cel de contravenient şi contravenţie.

Totodată, este necesar a se face precizarea, că aceasta este doar o criminalitate aparentă sau relevată şi constituie doar un segment al criminalităţii reale, cealaltă parte fiind plasată în zona reprezentată de „cifra neagră" şi care a existat în societate în permanenţă, fiind o aventură să facem afirmaţia că ea, crima, cu timpul, va dispărea în totalitate.

„ Cifra neagră" reprezintă criminalitatea ocultă, cea nedescoperită, nereclamată, ori nesesizată.

Societatea, în ansamblul său, dar îndeosebi în relaţia sa cu sistemul de drept penal, trebuie să participe mai activ pentru identificarea unor noi modalităţi de diminuare a „cifrei negre" şi alinierea ei la criminalitatea reală, iar în funcţie de aceasta, la demararea măsurilor cele mai eficiente de prevenire şi combatere a criminalităţii.

2. ORIGINILE ŞTIINŢEI CRIMINOLOGICE

2.1. RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ

Criminologia este o ştiinţă cu rădăcini mai vechi decât aproape toate celelalte ştiinţe derivate din dreptul penal. Ea are origini în istorie la fel de solide ca şi celelalte ştiinţe sociale

Incă din cele mai vechi timpuri omenirea a fost interesată de studierea genezei şi a esenţei fenomenului criminal, iar diversitatea concluziilor demonstrează că identifi¬carea unor soluţii optime este un proces extrem de dificil. Istorici, filozofi şi exponenţi ai ştiinţelor exacte au fost antrenaţi în rezolvarea şi identificarea soluţiilor cele mai convenabile, care, în final, să ducă la stoparea, dacă eradicarea crimei era imposibilă. Astfel, cu peste 2500 de ani în urmă, filozofii Efes şi Elea, ambii din Milet, au încercat să explice care sunt cauzele nedreptăţilor, fiindcă, acestea erau apreciate la acea vreme ca principalele surse de criminalitate.

Mai târziu, alţi învăţaţi, prin erudiţia, intuiţia şi tehnicile pe care le aveau, au continuat activitatea de investigare a fenomenului criminalităţii, fără a desluşi cu claritate care sunt tainele apariţiei şi proliferării infracţionalităţii. Cu trecerea timpului, în loc să fie rezolvată, această problematică a devenit tot mai acută, determinând plasarea ei în primele trei mari probleme ale omenirii. Problematica generată de acest fenomen este aproape similară în toate statele lumii, subdezvoltate sau superindustrializate, generându-se infracţionalitatea transfrontalieră, infracţionalitatea ciberne¬tică, crima organizată, actele teroriste, interferenţa cu grupările financiar-bancare etc. Consensul marilor puteri în eliminarea cauzelor care generează criminalitate se manifestă mai mult pe plan teoretic, eradicarea infracţionalităţii scăpând practic de sub control, deşi, zilnic suntem asiguraţi că ea este sub controlul autorităţilor.

Revenind însă la originile istorice ale preocupărilor oamenilor pentru identificarea cauzelor şi condiţiilor care generează criminalitatea, trebuie să arătăm că încă de la primele împărţiri comunitare, criminalitatea a apărut ca fenomen social.

Pentru a păstra adevărul istoric, trebuie să menţionăm că preocupările societăţii pentru a răspunde celor care prin acţiunile lor creau o stare de risc, se întind înapoi, în negura timpului, începând cu regulile civilizatului rege Hammurabi (1728-1686 î.e.n.), cunoscute sub denumirea de Codul lui Hammurabi.

Pe câmpia de la nord de Golful Arab se întinde teritoriul pe care istoricii l-au numit Mesopotamia (Irakul modern) - recunoscut de istorici în mod unanim drept leagănul primei şi celei mai vechi dintre civilizaţiile omenirii. Este cunoscut şi acceptat în mod unanim de către istorici şi arheologi faptul că Mesopotamia a fost centrul principal al tuturor civilizaţiilor mari pe care le-a cunoscut istoria.

Preview document

Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 1
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 2
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 3
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 4
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 5
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 6
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 7
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 8
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 9
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 10
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 11
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 12
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 13
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 14
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 15
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 16
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 17
Cercetarea Criminologica și Societatea - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea Criminologica si Societatea.docx

Alții au mai descărcat și

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Crima organizată

Criminalitatea in serie a preocupat de multa vreme functionarul public numit politist si opinia publica atunci cand Politia a spus pe fata ca e...

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal,...

Criminologie

PARADIGME TEORETICE PRINCIPALE IN DOMENIUL SOCIOLOGIEI DEVIANTEI SI CRIMINALITATII De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a...

Tehnici de Manipulare

În piesa vieţii, fiecare dintre noi ar vrea să-şi scrie rolul şi să-şi interpreteze destinul în aşa fel încât să ajungă la un final conform cu...

Psihologia Judiciară

în ce mai popular în toata lumea (Arrigo, 2000). Datorita impactului mass-media, artei cinematografice si romanelor politiste, atât disciplina...

Criminalistică

Tema 1: Noţiuni generale despre criminalistică 1.1 Definiţie. Obiect Criminalistica este definită ca ştiinţa care elaborează şi foloseşte un...

Te-ar putea interesa și

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică

Introducere Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaștere a fenomenului științific, a modalității de organizare a...

Criminalitatea

INTRODUCERE Pornind de la faptul că fenomenul criminalității este în esența lui un fenomen social, compus din totalitatea infracțiunilor săvârșite...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Geneza criminalității în concepția lui Emile Durkheim

Criminalitatea ca fenomen social a apărut odată cu structurarea primelor comunităti , atunci cand s-au impus norme şi a existat morală....

Argumente în favoarea comportării lui Ion în comunitatea sătească și familie

TITLUL I CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ 1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia...

Moduri de Operare și Factori Favorizanți ai Infracțiunii de Tâlhărie

Criminologia a fost văduvită în trecut ca ştiinţă ce studiază starea, dinamica şi cauzele criminalităţii în scopul elaborării măsurilor de...

Ai nevoie de altceva?