Criminologie curs noțiunile introductive

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 36761
Mărime: 129.19KB (arhivat)
Publicat de: Dan Lungu
Cost: Gratis

Extras din curs

1. Obiectul de studiu al criminologiei

1.2. Obiectul criminologiei - analiză sintetică

Considerând drept corect şi fundamentat ştiinţific punctul de vedere “tradiţional” cu privire la obiectul criminologiei, trebuie să arătăm că acumularea treptată de cunoştinţe, pe măsura dezvoltării ştiinţifice, impune necesitatea unei permanente reconsiderări a conţinutului şi limitelor acestuia.

Totodată este necesar ca tratarea acestei probleme să fie făcută în mod echilibrat şi judicios astfel încât obiectul de studiu al criminologiei - care îi conferă identitatea şi îi stabileşte locul în sistemul ştiinţelor - să nu fie extrapolat la alte domenii de cercetare, dar nici restrâns nejustificat.

Având în vedere importantele acumulări ştiinţifice care au avut loc în domeniul criminologiei, precum şi problematica majoră analizată de pe poziţiile teoretice ale acestei discipline, considerăm că obiectul de studiu al criminologiei include: criminalitatea ca fenomen social, infracţiunea, infractorul, victima şi reacţia socială împotriva criminalităţii.

1.2.1. Criminalitatea ca fenomen social

Îmbrăţişând opinia că obiectul sintetic al criminologiei îl reprezintă criminalitatea ca fenomen social, considerăm că, pentru a transforma această noţiune într-un concept operaţional care să permită explicarea fenomenului studiat, este necesară adoptarea unui model sistemic de analiză. Astfel, ca orice fenomen social, criminalitatea reprezintă un sistem cu proprietăţi şi funcţii proprii, distincte calitativ de cele ale elementelor componente. Prin aceasta, modelul nostru de analiză evită considerarea criminalităţii ca o totalitate a infracţiunilor săvârşite pe un anumit teritoriu, într-o perioadă de timp dată, poziţie care subliniază doar latura cantitativă a fenomenului studiat.

Analiza operează, de asemenea, o distincţie între criminalitatea reală, aparentă şi legală.

Criminalitatea reală este un concept cantitativ care presupune totalitatea faptelor penale săvârşite pe un anumit teritoriu, într-o perioadă de timp determinată.

Criminalitatea aparentă cuprinde totalitatea infracţiunilor semnalate sistemului justiţiei penale şi înregistrate ca atare.

Criminalitatea legală reprezintă totalitatea faptelor penale pentru care s-au pronunţat hotărâri de condamnare rămase definitive.

Diferenţa dintre criminalitatea reală şi criminalitatea aparentă este denumită cifra neagră a criminalităţii şi reprezintă faptele antisociale care, din diverse motive, rămân necunoscute organelor din sistemul justiţiei penale. Obiectul criminologiei are în vedere criminalitatea reală, cercetarea ştiinţifică încercând să surprindă dimensiunile adevărate ale acestui fenomen.

1.2.2. Infracţiunea

Ca element component al sistemului, infracţiunea reprezintă manifestarea particulară a fenomenului infracţional, având identitate, particularităţi şi funcţii proprii.

Considerăm că includerea faptelor antisociale în obiectul de studiu al criminologiei trebuie să aibă la bază criteriul normei penale. Extinderea obiectului prin includerea fenomenului mai larg al devianţei determină dificultăţi metodologice şi conceptuale precum şi o nedorită interferenţă cu alte discipline, cum ar fi sociologia şi psihologia socială.

În dreptul penal românesc, conceptul de infracţiune nu este formal, redus la o simplă etichetă pe care societatea o aplică unor indivizi sau grupuri sociale defavorizate. Consacrat în cuprinsul unei norme juridice (art. 17 C.pen.) acest concept reflectă aspectul material, uman, moral şi juridic al conţinutului infracţiunii, evidenţiind factorii de condiţionare şi determinare socială ai dreptului penal, fundamentul ontologic al acestuia .

Având rolul instrumentului de cunoaştere ştiinţifică a fenomenului infracţional, a proceselor dinamice care au un impact semnificativ asupra acestui fenomen, criminologia îşi aduce contribuţia la procesul de perfecţionare a reglementării juridice, la realizarea unei mai bune concordanţe între legea penală şi realitatea socială pe care o protejează.

1.2.3. Infractorul

Strict juridic, infractorul este persoana care, cu vinovăţie, săvârşeşte o faptă sancţionată de legea penală. Din punct de vedere criminologic, conceptul de infractor are o semnificaţie complexă datorită condiţionărilor bio-psiho-sociale care îl determină pe om să încalce legea.

Întrucât, până în prezent, nu s-a dovedit existenţa unor trăsături de ordin bio-antropologic care să diferenţieze infractorul de non-infractor, persoana care încalcă legea penală este considerată ca un eşec al procesului de socializare.

Criminologia a analizat şi continuă să studieze coordonatele biologice, psihologice, sociale, economice, culturale etc. , care au relevanţă pentru alegerea conduitei infracţionale şi “trecerea la act” .

1.2.4. Victima infracţiunii

Ultimele două decenii au evidenţiat un aspect teoretic nou, de real interes pentru obiectul criminologiei, anume victima infracţiunii. Pe bună dreptate s-a reproşat criminologiei că şi-a concentrat eforturile asupra problematicii referitoare la infractor, neglijând aproape total studiul victimologic. Lucrările criminologice de dată recentă au demonstrat existenţa unei relaţii complexe între făptuitor şi victimă, constatându-se că, în producerea actului infracţional, contribuţia victimei nu poate fi exclusă din sfera unui model cauzal complex .

Pe de altă parte, se susţine importanţa pe care studiile de victimizare o prezintă pentru identificarea dimensiunii criminalităţii reale.

1.2.5. Reacţia socială împotriva criminalităţii

Orientată către identificarea modalităţilor prin care fenomenul infracţional poate fi prevenit şi controlat, criminologia nu poate exclude, din obiectul său de studiu, reacţia socială formală şi informală asupra criminalităţii.

Preview document

Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 1
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 2
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 3
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 4
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 5
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 6
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 7
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 8
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 9
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 10
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 11
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 12
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 13
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 14
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 15
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 16
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 17
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 18
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 19
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 20
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 21
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 22
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 23
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 24
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 25
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 26
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 27
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 28
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 29
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 30
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 31
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 32
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 33
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 34
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 35
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 36
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 37
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 38
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 39
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 40
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 41
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 42
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 43
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 44
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 45
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 46
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 47
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 48
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 49
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 50
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 51
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 52
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 53
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 54
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 55
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 56
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 57
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 58
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 59
Criminologie curs noțiunile introductive - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Criminologie Curs Notiunile Introductive .doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminologică

1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente,...

Criminologie

Subtitlul I. Criminologia etiologică (a cauzelor) Cugetătorii şi filosofii de diferite orientări în gândirea privind comportamentul uman şi...

Manualul consilierului de reintregrare socială și supraveghere

În Drept societatea îsi re-aminteste ce a dorit sa devina" spunea P.Allott Am optat pentru aceasta definitie descriptiva a Dreptului deoarece...

Criminologie

PARTEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CAPITOLUL I CRIMINOLOGIA - ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ, INTEGRATOARE SECŢIUNEA I FORMAREA CRIMINOLOGIEI CA...

Violența din mass-media

TEORII SI REZULTATE ALE CERCETARII EMPIRICE Studiile asupra relatiei dintre media si violenta (mai ales violenta televizata) s-au dezvoltat mai...

Criminologie

I. Noțiuni introductive Criminologia - știință penală 1. Apariția criminologiei ca știință Etimologic, cuvântul criminologie provine de la...

Criminologie

În sens etimologic, criminologia, derivă din latinescul „Crimen” – crimă, infracţiune şi grecescul „logos” – ştiinţă, deci se înţelege studiul...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală

CAPITOLUL I NOŢIUNI TEORETICE PRELIMINARII 1.1. REGLEMENTAREA SOCIAL-JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ . Între drepturile şi...

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal,...

Criminalistică

Tema 1: Noţiuni generale despre criminalistică 1.1 Definiţie. Obiect Criminalistica este definită ca ştiinţa care elaborează şi foloseşte un...

Criminologie

TEMA I – NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I – Formarea criminologiei ca stiinta §1. Originea criminologiei Termenul de criminologie a fost...

Ai nevoie de altceva?