Dinamica Zborului

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Dinamica Zborului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 198 de pagini .

Profesor: Conf. Dr. Ing. Teodor-Viorel Chelaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Dinamica

Cuprins

I. ELEMENTE DE AERODINAMICA. 4
1. CALCULUL FUZELAJULUI IZOLAT. 4
1.1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE FUZELAJULUi . 4
1.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI NORMALE. 6
1.3 COEFICIENTUL FORŢEI AXIALE LA INCIDENŢĂ NULĂ . 9
1.4 COEFICIENTUL FORŢEI AXIALE INDUSE. 13
1.5 FOCARUL FUZELAJULUI . 14
2. CALCULUL SUPRAFEŢEI AERODINAMICE IZOLATE. 16
2.1 ELEMENTE GEOMETRICE ALE SUPRAFEŢEI AERODINAMICE. 16
2.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI DE PORTANŢĂ . 17
2.3 COEFICIENTUL FORŢEI DE REZISTENŢĂ LA ÎNAINTARE LA INCIDENŢĂ NULĂ. 21
2.4 REZISTENŢA INDUSĂ . 26
2.5 FOCARUL SUPRAFEŢEI AERODINAMICE. 27
2.6 CALCULUL TERMENILOR SUPRAFEŢEI AERODINAMICE ÎN SISTEMUL DE AXE LEGAT DE SUPRAFAŢĂ . 30
3. CALCULUL INTERFERENŢELOR ŞI A TERMENILOR DE DEZVOLTARE A COEFICIENŢILOR AERODINAMICI. 32
3.1 CALCULUL INTERFERENŢELOR. 32
3.2 TERMENII DE DEZVOLTARE A COEFICIENŢILOR AERODINAMICI PENTRU O CONFIGURAŢIE NORMALĂ DE AVION. 42
II ECUAŢIILE MIŞCĂRII GENERALE - Forma neliniară a ecuaţiilor de mişcare . 53
4. INFLUENŢA PĂMÂNTULUI ASUPRA ZBORULUI, MIŞCAREA IN TRIEDRUL MOBIL. 53
4.1 FORŢA DE ATRACŢIE A PĂMÂNTULUI. 53
4.2 ACCELERAŢIA GREUTĂŢII ŞI ACCELERAŢIA CORIOLIS . 55
4.3 LEGĂTURA DINTRE TRIEDRUL PĂMÂNT ŞI TRIEDRUL MOBIL AL RACHETEI. 56
4.4 MIŞCAREA ÎN RAPORT CU UN SISTEM DE REFERINŢĂ MOBIL. 60
5. ECUAŢIILE CINEMATICE ALE MIŞCĂRII . 63
5.1 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND UNGHIURILE DE ATITUDINE. 64
5.2 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND UNGHIURILE DE ATITUDINE MODIFICATE . 67
5.3 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND CUATERNIONUL HAMILTON . 72
6. ECUAŢIILE DINAMICE ALE MIŞCĂRII – I . 78
6.1 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL MOBIL . 78
6.2 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL VITEZĂ. 81
7. ECUAŢIILE DINAMICE ALE MIŞCĂRII - II . 89
7.1 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL RESAL. 89
7.2 ECUAŢIILE MIŞCĂRII CU VÂNT. 92
7.3 FORMA DECUPLATĂ A ECUAŢIILOR MIŞCĂRII GENERALE. 93
III. ECUAŢIILE MIŞCĂRII COMANDATE -Forma liniară a ecuaţiilor comandate. 100
8. LINIARIZAREA ECUAŢIILOR MIŞCĂRII COMANDATE ÎN FORMA GENERALĂ . 100
8.1 MIŞCAREA DE BAZĂ GENERALĂ ÎN ZBORUL COMANDAT . 101
8.2 FORMA LINIARIZATĂ A ECUAŢIILOR DINAMICE. 103
8.3 FORMA LINIARIZATĂ A ECUAŢIILOR CINEMATICE. 111
8.4 MATRICELE DERIVATELOR DE STABILITATE CU COMENZI BLOCATE . 111
8.5 MATRICEA DE COMANDĂ CU INTRARE ÎN BRACAJE . 121
8.6 VECTORUL PERTURBAŢIILOR PERMANENTE. 124
9. FORMELE DECUPLATE ALE ECUAŢIILOR MIŞCĂRII COMANDATE , MIŞCAREA DE BAZĂ, PERFORMANŢE . 128
9.1 MISCAREA DE BAZA LA VITEZĂ IMPUSA . 130
9.2 ZBORUL ORIZONTAL LA VITEZA MAXIMA . 133
9.3 ZBORUL ORIZONTAL LA VITEZĂ MINIMA. 134
9.4 ZBORUL INCLINAT LA TRACŢIUNE IMPUSA . 135
10. FORME LINIARE Ale ECUAŢIILOR MIŞCĂRII LONGITUDINALE . 140
10.1 EcuaŢiile LINIARIZATE ALE miŞcĂrii longitudinale . 140
10.2 MIŞCAREA LONGITUDINALĂ RAPIDĂ. 146
10.3 MIŞCAREA LONGITUDINALĂ LENTĂ . 160
11. FORME LINIARE ALE ECUAŢIILOR MIŞCĂRII LATERALE . 163
11.1 Ecuaţiile LINIARIZATE ALE mişcării laterale . 163
11.2 MIŞCAREA LATERALĂ RAPIDĂ (RULIU OLANDEZ). 171
11.3 MIŞCAREA DE RULIU (RULIU PUR) . 173
11.4 MIŞCAREa LATERALĂ CUPLATĂ . 176
12. MIŞCAREA RACHETEI CU ROTAŢIE LENTĂ. 178
12.1 MIŞCAREA DE BAZĂ PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE LENTĂ, COMANDATĂ GAZODINAMIC. 178
12.2 MIŞCAREA RAPIDĂ ÎN JURUL CENTRULUI DE MASĂ PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE. 180
12.3 INDICII DE CALITATE A MIŞCĂRII LONGITUDINALE PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE. 183
BIBLIOGRAFIE . 187
SUBIECTE EXAMEN . 197

Extras din document

I. ELEMENTE DE AERODINAMICĂ

1. CALCULUL FUZELAJULUI IZOLAT

1.1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE FUZELAJULUI

Elementele geometrice ale fuzelajului sunt indicate în figurile 1.1 şi 1.2

Terminologia, notaţiile şi simbolurile utilizate pentru descrierea geometriei sunt în

concordanţă cu standardul [X1]. Pentru definirea metodologiei de calcul pe

fuzelajul izolat, s-au avut în vedere lucrările [C2], [C3], [C15], [C16],[C17],[C18]

[K3], [K4], [K5], [K6], [K8], [N6], [N11], [R4], [S12], [W5].

Formele uzuale pentru vârful de fuzelaj sunt: 1- con ; 2 - sferă; 3 - con +

sferă; 4 - ogivă; 5 - ogivă + sferă.

În figura 1.1 se evidenţiază următoarele elemente geometrice principale:l -

lungimea fuzelajului; S - aria transversală a fuzelajului; d - diametrul fuzelajului;

v l - lungimea vârfului; cil l - lungimea părţii cilindrice; p l - lungimea posterioară;

Θv - semiunghiul la vârf; Θ p - unghiul de conicitate al părţii posterioare; Se mai

definesc razele: r = d / 2 - raza fuzelajului; v r - raza de rotunjire a vârfului; p r - raza

posterioară ( raza secţiunii terminale);

Fig. 1. 1 Elementele geometrice ale fuzelajului

Prelegere 1

Fig. 1.2 Secţiunea terminală a fuzelajului

În baza mărimilor geometrice principale se pot pune în evidenţă o serie de

mărimi geometrice adimensionale utile în calculele de aerodinamică:

~ = 2 raza de rotunjire a

vârfului adimensionalizată .

Pentru calculul unghiurilor de înclinare se pot utiliza următoarele relaţii:

2 1 (2 ~ )2

În calculele de aerodinamică mai intervin o serie de suprafeţe şi volume.

Considerând că vârful are formă conică, în continuare dăm pentru acestea relaţii

simplificate de calcul. Astfel, aria proiecţiei cilindrice se poate determina cu

relaţia:

cil S∗ = dl , (1.3)

poziţia centrului acesteia faţă de vârful fuzelajului fiind dată de:

/ 2 v cil x∗ = l + l . (1.4)

Aria laterală a fuzelajului este dată de:

lat cil varf post S = S + S + S , (1.5)

unde s-a notat:

- suprafaţa porţiunii cilindrice:

cil cil S = πdl ; (1.6)

- suprafaţa vârfului:

S r l2 r2 varf v = π + ; (1.7)

- suprafaţa porţiunii posterioare:

( ) 2 ( )2 post p p p S = π r + r l + r − r (1.8)

Aria secţiunii terminale (fig. 1.2) se poate calcula cu relaţia:

2

term p S = πr (1.9)

Volumul vârfului este dat de:

Prelegere 1

2 /3

V v W = πr l (1.10)

Volumul posterior se obţine cu:

( 2 2 ) /3

p p p p W = π r + r + r r l (1.11)

1.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI NORMALE

Pentru calculul derivatei coeficientului forţei normale se pleacă de la forma

distribuţiei de presiuni pe fuzelaj, distribuţie care este de forma din fig. 1.3

Fig. 1.3 Forma distribuţiei de presiuni pe fuzelajul izolat

În majoritatea lucrărilor care stau la baza metodologiei de calcul, relaţia de

calcul pentru derivata coeficientului forţei portante este indicată de forma:

α α

+

α = + z zV cil zpost C C C (1.12)

unde termenul datorat vârfului în compresibil, în funcţie de forma sa, se alege din

diagramele din fig. 1.4, 1.5, 1.6.

f M M compresibil subsonic sau supersonic

incompresibil subsonic

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica Zborului.pdf

Alte informatii

Note de curs la Dinamica Zborului