Dinamica zborului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Dinamică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 42282
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Teodor-Viorel Chelaru
Note de curs la Dinamica Zborului

Cuprins

I. ELEMENTE DE AERODINAMICA. 4

1. CALCULUL FUZELAJULUI IZOLAT. 4

1.1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE FUZELAJULUi . 4

1.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI NORMALE. 6

1.3 COEFICIENTUL FORŢEI AXIALE LA INCIDENŢĂ NULĂ . 9

1.4 COEFICIENTUL FORŢEI AXIALE INDUSE. 13

1.5 FOCARUL FUZELAJULUI . 14

2. CALCULUL SUPRAFEŢEI AERODINAMICE IZOLATE. 16

2.1 ELEMENTE GEOMETRICE ALE SUPRAFEŢEI AERODINAMICE. 16

2.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI DE PORTANŢĂ . 17

2.3 COEFICIENTUL FORŢEI DE REZISTENŢĂ LA ÎNAINTARE LA INCIDENŢĂ NULĂ. 21

2.4 REZISTENŢA INDUSĂ . 26

2.5 FOCARUL SUPRAFEŢEI AERODINAMICE. 27

2.6 CALCULUL TERMENILOR SUPRAFEŢEI AERODINAMICE ÎN SISTEMUL DE AXE LEGAT DE SUPRAFAŢĂ . 30

3. CALCULUL INTERFERENŢELOR ŞI A TERMENILOR DE DEZVOLTARE A COEFICIENŢILOR AERODINAMICI. 32

3.1 CALCULUL INTERFERENŢELOR. 32

3.2 TERMENII DE DEZVOLTARE A COEFICIENŢILOR AERODINAMICI PENTRU O CONFIGURAŢIE NORMALĂ DE AVION. 42

II ECUAŢIILE MIŞCĂRII GENERALE - Forma neliniară a ecuaţiilor de mişcare . 53

4. INFLUENŢA PĂMÂNTULUI ASUPRA ZBORULUI, MIŞCAREA IN TRIEDRUL MOBIL. 53

4.1 FORŢA DE ATRACŢIE A PĂMÂNTULUI. 53

4.2 ACCELERAŢIA GREUTĂŢII ŞI ACCELERAŢIA CORIOLIS . 55

4.3 LEGĂTURA DINTRE TRIEDRUL PĂMÂNT ŞI TRIEDRUL MOBIL AL RACHETEI. 56

4.4 MIŞCAREA ÎN RAPORT CU UN SISTEM DE REFERINŢĂ MOBIL. 60

5. ECUAŢIILE CINEMATICE ALE MIŞCĂRII . 63

5.1 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND UNGHIURILE DE ATITUDINE. 64

5.2 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND UNGHIURILE DE ATITUDINE MODIFICATE . 67

5.3 ECUAŢIILE CINEMATICE UTILIZÂND CUATERNIONUL HAMILTON . 72

6. ECUAŢIILE DINAMICE ALE MIŞCĂRII – I . 78

6.1 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL MOBIL . 78

6.2 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL VITEZĂ. 81

7. ECUAŢIILE DINAMICE ALE MIŞCĂRII - II . 89

7.1 ECUAŢIILE MIŞCĂRII ÎN TRIEDRUL RESAL. 89

7.2 ECUAŢIILE MIŞCĂRII CU VÂNT. 92

7.3 FORMA DECUPLATĂ A ECUAŢIILOR MIŞCĂRII GENERALE. 93

III. ECUAŢIILE MIŞCĂRII COMANDATE -Forma liniară a ecuaţiilor comandate. 100

8. LINIARIZAREA ECUAŢIILOR MIŞCĂRII COMANDATE ÎN FORMA GENERALĂ . 100

8.1 MIŞCAREA DE BAZĂ GENERALĂ ÎN ZBORUL COMANDAT . 101

8.2 FORMA LINIARIZATĂ A ECUAŢIILOR DINAMICE. 103

8.3 FORMA LINIARIZATĂ A ECUAŢIILOR CINEMATICE. 111

8.4 MATRICELE DERIVATELOR DE STABILITATE CU COMENZI BLOCATE . 111

8.5 MATRICEA DE COMANDĂ CU INTRARE ÎN BRACAJE . 121

8.6 VECTORUL PERTURBAŢIILOR PERMANENTE. 124

9. FORMELE DECUPLATE ALE ECUAŢIILOR MIŞCĂRII COMANDATE , MIŞCAREA DE BAZĂ, PERFORMANŢE . 128

9.1 MISCAREA DE BAZA LA VITEZĂ IMPUSA . 130

9.2 ZBORUL ORIZONTAL LA VITEZA MAXIMA . 133

9.3 ZBORUL ORIZONTAL LA VITEZĂ MINIMA. 134

9.4 ZBORUL INCLINAT LA TRACŢIUNE IMPUSA . 135

10. FORME LINIARE Ale ECUAŢIILOR MIŞCĂRII LONGITUDINALE . 140

10.1 EcuaŢiile LINIARIZATE ALE miŞcĂrii longitudinale . 140

10.2 MIŞCAREA LONGITUDINALĂ RAPIDĂ. 146

10.3 MIŞCAREA LONGITUDINALĂ LENTĂ . 160

11. FORME LINIARE ALE ECUAŢIILOR MIŞCĂRII LATERALE . 163

11.1 Ecuaţiile LINIARIZATE ALE mişcării laterale . 163

11.2 MIŞCAREA LATERALĂ RAPIDĂ (RULIU OLANDEZ). 171

11.3 MIŞCAREA DE RULIU (RULIU PUR) . 173

11.4 MIŞCAREa LATERALĂ CUPLATĂ . 176

12. MIŞCAREA RACHETEI CU ROTAŢIE LENTĂ. 178

12.1 MIŞCAREA DE BAZĂ PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE LENTĂ, COMANDATĂ GAZODINAMIC. 178

12.2 MIŞCAREA RAPIDĂ ÎN JURUL CENTRULUI DE MASĂ PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE. 180

12.3 INDICII DE CALITATE A MIŞCĂRII LONGITUDINALE PENTRU RACHETA CU ROTAŢIE. 183

BIBLIOGRAFIE . 187

SUBIECTE EXAMEN . 197

Extras din document

I. ELEMENTE DE AERODINAMICĂ

1. CALCULUL FUZELAJULUI IZOLAT

1.1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE FUZELAJULUI

Elementele geometrice ale fuzelajului sunt indicate în figurile 1.1 şi 1.2

Terminologia, notaţiile şi simbolurile utilizate pentru descrierea geometriei sunt în

concordanţă cu standardul [X1]. Pentru definirea metodologiei de calcul pe

fuzelajul izolat, s-au avut în vedere lucrările [C2], [C3], [C15], [C16],[C17],[C18]

[K3], [K4], [K5], [K6], [K8], [N6], [N11], [R4], [S12], [W5].

Formele uzuale pentru vârful de fuzelaj sunt: 1- con ; 2 - sferă; 3 - con +

sferă; 4 - ogivă; 5 - ogivă + sferă.

În figura 1.1 se evidenţiază următoarele elemente geometrice principale:l -

lungimea fuzelajului; S - aria transversală a fuzelajului; d - diametrul fuzelajului;

v l - lungimea vârfului; cil l - lungimea părţii cilindrice; p l - lungimea posterioară;

Θv - semiunghiul la vârf; Θ p - unghiul de conicitate al părţii posterioare; Se mai

definesc razele: r = d / 2 - raza fuzelajului; v r - raza de rotunjire a vârfului; p r - raza

posterioară ( raza secţiunii terminale);

Fig. 1. 1 Elementele geometrice ale fuzelajului

Prelegere 1

Fig. 1.2 Secţiunea terminală a fuzelajului

În baza mărimilor geometrice principale se pot pune în evidenţă o serie de

mărimi geometrice adimensionale utile în calculele de aerodinamică:

~ = 2 raza de rotunjire a

vârfului adimensionalizată .

Pentru calculul unghiurilor de înclinare se pot utiliza următoarele relaţii:

2 1 (2 ~ )2

În calculele de aerodinamică mai intervin o serie de suprafeţe şi volume.

Considerând că vârful are formă conică, în continuare dăm pentru acestea relaţii

simplificate de calcul. Astfel, aria proiecţiei cilindrice se poate determina cu

relaţia:

cil S∗ = dl , (1.3)

poziţia centrului acesteia faţă de vârful fuzelajului fiind dată de:

/ 2 v cil x∗ = l + l . (1.4)

Aria laterală a fuzelajului este dată de:

lat cil varf post S = S + S + S , (1.5)

unde s-a notat:

- suprafaţa porţiunii cilindrice:

cil cil S = πdl ; (1.6)

- suprafaţa vârfului:

S r l2 r2 varf v = π + ; (1.7)

- suprafaţa porţiunii posterioare:

( ) 2 ( )2 post p p p S = π r + r l + r − r (1.8)

Aria secţiunii terminale (fig. 1.2) se poate calcula cu relaţia:

2

term p S = πr (1.9)

Volumul vârfului este dat de:

Prelegere 1

2 /3

V v W = πr l (1.10)

Volumul posterior se obţine cu:

( 2 2 ) /3

p p p p W = π r + r + r r l (1.11)

1.2 DERIVATA COEFICIENTULUI FORŢEI NORMALE

Pentru calculul derivatei coeficientului forţei normale se pleacă de la forma

distribuţiei de presiuni pe fuzelaj, distribuţie care este de forma din fig. 1.3

Fig. 1.3 Forma distribuţiei de presiuni pe fuzelajul izolat

În majoritatea lucrărilor care stau la baza metodologiei de calcul, relaţia de

calcul pentru derivata coeficientului forţei portante este indicată de forma:

α α

+

α = + z zV cil zpost C C C (1.12)

unde termenul datorat vârfului în compresibil, în funcţie de forma sa, se alege din

diagramele din fig. 1.4, 1.5, 1.6.

f M M compresibil subsonic sau supersonic

incompresibil subsonic

Preview document

Dinamica zborului - Pagina 1
Dinamica zborului - Pagina 2
Dinamica zborului - Pagina 3
Dinamica zborului - Pagina 4
Dinamica zborului - Pagina 5
Dinamica zborului - Pagina 6
Dinamica zborului - Pagina 7
Dinamica zborului - Pagina 8
Dinamica zborului - Pagina 9
Dinamica zborului - Pagina 10
Dinamica zborului - Pagina 11
Dinamica zborului - Pagina 12
Dinamica zborului - Pagina 13
Dinamica zborului - Pagina 14
Dinamica zborului - Pagina 15
Dinamica zborului - Pagina 16
Dinamica zborului - Pagina 17
Dinamica zborului - Pagina 18
Dinamica zborului - Pagina 19
Dinamica zborului - Pagina 20
Dinamica zborului - Pagina 21
Dinamica zborului - Pagina 22
Dinamica zborului - Pagina 23
Dinamica zborului - Pagina 24
Dinamica zborului - Pagina 25
Dinamica zborului - Pagina 26
Dinamica zborului - Pagina 27
Dinamica zborului - Pagina 28
Dinamica zborului - Pagina 29
Dinamica zborului - Pagina 30
Dinamica zborului - Pagina 31
Dinamica zborului - Pagina 32
Dinamica zborului - Pagina 33
Dinamica zborului - Pagina 34
Dinamica zborului - Pagina 35
Dinamica zborului - Pagina 36
Dinamica zborului - Pagina 37
Dinamica zborului - Pagina 38
Dinamica zborului - Pagina 39
Dinamica zborului - Pagina 40
Dinamica zborului - Pagina 41
Dinamica zborului - Pagina 42
Dinamica zborului - Pagina 43
Dinamica zborului - Pagina 44
Dinamica zborului - Pagina 45
Dinamica zborului - Pagina 46
Dinamica zborului - Pagina 47
Dinamica zborului - Pagina 48
Dinamica zborului - Pagina 49
Dinamica zborului - Pagina 50
Dinamica zborului - Pagina 51
Dinamica zborului - Pagina 52
Dinamica zborului - Pagina 53
Dinamica zborului - Pagina 54
Dinamica zborului - Pagina 55
Dinamica zborului - Pagina 56
Dinamica zborului - Pagina 57
Dinamica zborului - Pagina 58
Dinamica zborului - Pagina 59
Dinamica zborului - Pagina 60
Dinamica zborului - Pagina 61
Dinamica zborului - Pagina 62
Dinamica zborului - Pagina 63
Dinamica zborului - Pagina 64
Dinamica zborului - Pagina 65
Dinamica zborului - Pagina 66
Dinamica zborului - Pagina 67
Dinamica zborului - Pagina 68
Dinamica zborului - Pagina 69
Dinamica zborului - Pagina 70
Dinamica zborului - Pagina 71
Dinamica zborului - Pagina 72
Dinamica zborului - Pagina 73
Dinamica zborului - Pagina 74
Dinamica zborului - Pagina 75
Dinamica zborului - Pagina 76
Dinamica zborului - Pagina 77
Dinamica zborului - Pagina 78
Dinamica zborului - Pagina 79
Dinamica zborului - Pagina 80
Dinamica zborului - Pagina 81
Dinamica zborului - Pagina 82
Dinamica zborului - Pagina 83
Dinamica zborului - Pagina 84
Dinamica zborului - Pagina 85
Dinamica zborului - Pagina 86
Dinamica zborului - Pagina 87
Dinamica zborului - Pagina 88
Dinamica zborului - Pagina 89
Dinamica zborului - Pagina 90
Dinamica zborului - Pagina 91
Dinamica zborului - Pagina 92
Dinamica zborului - Pagina 93
Dinamica zborului - Pagina 94
Dinamica zborului - Pagina 95
Dinamica zborului - Pagina 96
Dinamica zborului - Pagina 97
Dinamica zborului - Pagina 98
Dinamica zborului - Pagina 99
Dinamica zborului - Pagina 100
Dinamica zborului - Pagina 101
Dinamica zborului - Pagina 102
Dinamica zborului - Pagina 103
Dinamica zborului - Pagina 104
Dinamica zborului - Pagina 105
Dinamica zborului - Pagina 106
Dinamica zborului - Pagina 107
Dinamica zborului - Pagina 108
Dinamica zborului - Pagina 109
Dinamica zborului - Pagina 110
Dinamica zborului - Pagina 111
Dinamica zborului - Pagina 112
Dinamica zborului - Pagina 113
Dinamica zborului - Pagina 114
Dinamica zborului - Pagina 115
Dinamica zborului - Pagina 116
Dinamica zborului - Pagina 117
Dinamica zborului - Pagina 118
Dinamica zborului - Pagina 119
Dinamica zborului - Pagina 120
Dinamica zborului - Pagina 121
Dinamica zborului - Pagina 122
Dinamica zborului - Pagina 123
Dinamica zborului - Pagina 124
Dinamica zborului - Pagina 125
Dinamica zborului - Pagina 126
Dinamica zborului - Pagina 127
Dinamica zborului - Pagina 128
Dinamica zborului - Pagina 129
Dinamica zborului - Pagina 130
Dinamica zborului - Pagina 131
Dinamica zborului - Pagina 132
Dinamica zborului - Pagina 133
Dinamica zborului - Pagina 134
Dinamica zborului - Pagina 135
Dinamica zborului - Pagina 136
Dinamica zborului - Pagina 137
Dinamica zborului - Pagina 138
Dinamica zborului - Pagina 139
Dinamica zborului - Pagina 140
Dinamica zborului - Pagina 141
Dinamica zborului - Pagina 142
Dinamica zborului - Pagina 143
Dinamica zborului - Pagina 144
Dinamica zborului - Pagina 145
Dinamica zborului - Pagina 146
Dinamica zborului - Pagina 147
Dinamica zborului - Pagina 148
Dinamica zborului - Pagina 149
Dinamica zborului - Pagina 150
Dinamica zborului - Pagina 151
Dinamica zborului - Pagina 152
Dinamica zborului - Pagina 153
Dinamica zborului - Pagina 154
Dinamica zborului - Pagina 155
Dinamica zborului - Pagina 156
Dinamica zborului - Pagina 157
Dinamica zborului - Pagina 158
Dinamica zborului - Pagina 159
Dinamica zborului - Pagina 160
Dinamica zborului - Pagina 161
Dinamica zborului - Pagina 162
Dinamica zborului - Pagina 163
Dinamica zborului - Pagina 164
Dinamica zborului - Pagina 165
Dinamica zborului - Pagina 166
Dinamica zborului - Pagina 167
Dinamica zborului - Pagina 168
Dinamica zborului - Pagina 169
Dinamica zborului - Pagina 170
Dinamica zborului - Pagina 171
Dinamica zborului - Pagina 172
Dinamica zborului - Pagina 173
Dinamica zborului - Pagina 174
Dinamica zborului - Pagina 175
Dinamica zborului - Pagina 176
Dinamica zborului - Pagina 177
Dinamica zborului - Pagina 178
Dinamica zborului - Pagina 179
Dinamica zborului - Pagina 180
Dinamica zborului - Pagina 181
Dinamica zborului - Pagina 182
Dinamica zborului - Pagina 183
Dinamica zborului - Pagina 184
Dinamica zborului - Pagina 185
Dinamica zborului - Pagina 186
Dinamica zborului - Pagina 187
Dinamica zborului - Pagina 188
Dinamica zborului - Pagina 189
Dinamica zborului - Pagina 190
Dinamica zborului - Pagina 191
Dinamica zborului - Pagina 192
Dinamica zborului - Pagina 193
Dinamica zborului - Pagina 194
Dinamica zborului - Pagina 195
Dinamica zborului - Pagina 196
Dinamica zborului - Pagina 197
Dinamica zborului - Pagina 198

Conținut arhivă zip

  • Dinamica Zborului.pdf

Alții au mai descărcat și

Finlanda - administrație publică centrală și locală

Date generale: Denumirea oficiala: Republica Finlanda (Suomen Tasavalta/Republiken Finland) Suprafata: 338 154 Km patrati Populatia: 5.167.000...

Monitorizarea Presiunii din Pneuri

Sisteme de monitorizare a presiunii pneurilor TPMS si DDS Rolul de a avertiza soferul atunci când presiunea pneului este mult inferioară...

Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern

Un principiu anglo-saxon spune că “oamenii fac ce trebuie să facă atunci când sunt controlaţi”. Din această perspectivă, controlul reprezintă o...

Republica Moldova ca stat de condamnare

1. Noțiuni introductive privind transferul persoanelor condamnate În doctrină asistența judiciară în materie penală a fost percepută atât în sens...

Creșterea prin oxidare termică a nanostrucutrelor de MoO3 pentru nanodispozitive

Mersul Lucrării: Nano- și microstructurile oxizilor metalelor tranziționale, inclusiv cele ale trioxidului de molibden (MoO3) și derivații săi, au...

Gestiunea financiară a afacerilor

CAPITOLUL 1. ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Bilanțul contabil, instrument de analiză al echilibrului financiar Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

UAV - vehicule aeriene fără pilot

CAPITOLUL 1 6-DOF Modelarea matematică 1.1. Introducere Termenul de vehicule aeriene fără pilot (UAV), este definit ca un tip de aeronave fără...

Dinamica zborului - Boeing 747-400

Scurt istoric al avionului: Boeing 747 este un avion american de pasageri cvadrimotor lung si foarte lung curier de mare si foarte mare capacitate...

Dinamica zborului la avionul B737-300

I. Prezentare generala Denumire aeronava: Boeing 737-300. Modelul se caracterizeaza prin utilizarea motoarelor turboventilatoare JT8D de prima...

Dinamica zborului - Boeing 737 - 800

1. Descrierea generala a avionului 1.1.Scurt istoric al avionului Boeing 737 este cel mai răspândit avion de pasageri din lume, iar modelul 737 –...

Dinamica zborului la avionul Boeing B767-400

Scurt istoric al avionului: Boeing 767 este un avion american bimotor de transport cargo si pasageri, mediu si lung-curier produs de firma Boeing....

Finanțarea cercetării în România

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES,...

Dinamica zborului - Bombardier Challenger 604

Avion : BOMBARDIER CHALLENGER 604 Scurt istoric al avionului: Aeronava Bombardier Challenger 604 face parte din familia Bombardier Challenger...

Pilotul automat pentru controlul vitezei de zbor prin intermediul tracțiunii motorului pentru un avion de vânătoare

Capitolul 1 Introducere Pentru zborul pe o traiectorie prestabilită avionul este supus permanent unor comenzi care vizează realizarea...

Ai nevoie de altceva?