Încercarea autovehiculelor rutiere

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Dinamică
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 22777
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Publicat de: Cantemir Badea
Cost: Gratis

Extras din curs

1-ELEMENTE PRIVIND ÎNCERCAREA AUTOVEHICULELOR

Evolutia autovehiculelor începând cu primul autovehicul construit în anul 1769 de

inginerul militar francez Nicholas Joseph Cugnot, pânã la cele mai moderne modele

actuale este foarte spectaculoasã-Secolul XX a însemnat pentru industria de

autovehicule trecerea la productia de masã, de la începutul acestui secol fiind produse

peste un bilion de automobile-Autovehiculul a devenit parte integrantã a stilului modern

de viatã, el fiind principalul mijloc de realizare a mobilitãtii.

Dezvoltarea rapidã a industriei constructoare de autovehicule din ultimele patru

decenii a generat o crizã de supraproductie si mutatii importante în ceea ce priveste

nivelul productiei si repartitia acesteia pe piatã-Perioada actualã este caracterizatã

printr-o concurentã acerbã pe piata autovehiculelor, care a generat schimbãri

importante în cadrul procesului de dezvoltare a unui autovehicul nou-Tendinta actualã

vizeazã mentinerea pietelor existente si câstigarea altora noi, prin producerea de

autovehicule cu caracteristici dinamice, economice, ergonomice, functionale si de

sigurantã ridicate cu nivel de poluare chimicã si fonicã redus si pret de cost cât mai mic.

Pe piatã rãmân competitivi doar constructorii care au centre de proiectare, de

cercetare, de productie si de service puternice si sunt capabili sã se adapteze foarte

rapid cerintelor impuse de beneficiari-Perioada actualã este caracterizatã printr-o

continuã crestere a complexitãtii procesului de dezvoltare a unui autovehicul nou ca

urmare a cerintelor impuse de mediul social si natural si datoritã nivelului ridicat de

calitate cerut de consumatori-Calitatea, în sensul ISO 9000 este totalitatea proprietãtilor

si caracteristicilor unui produs sau serviciu care poartã în ele capacitatea de a satisface

cerintele declarate sau implicite, ea constituind baza aprecierii tehnice si economice.

Pentru realizarea dezideratului mentionat mai sus proiectantii, cercetãtorii si

producãtorii de autovehicule îsi unesc fortele progresul industriei constructoare de

autovehicule fiind asigurat prin întãrirea tuturor compartimentelor care participã la

dezvoltarea autovehiculelor noi.

1.1 Principalele etape din dezvoltarea unui autovehicul

Lansarea în productie a unui autovehicul nou presupune parcurgerea urmãtoarelor

etape:

-faza de proiectare;

-faza încercãrilor experimentale;

-faza de productie;

-perioada de serviciu.

Trebuie subliniat faptul cã aceste patru faze nu sunt independente, ci se aflã în

strânsã interdependentã pe tot parcursul procesului de dezvoltare a unui autovehicul

nou-De exemplu, defecte apãrute cu frecventã ridicatã în perioada de serviciu pot

impune reconsiderarea partialã a proiectului si reluarea unor etape din fazele de

cercetare experimentalã si de pregãtire a fabricatiei astfel încât sã se elimine cauzele

de aparitie a defectelor-În alte cazuri pot apãrea dificultãti tehnologice în faza de

pregãtire a fabricatiei sau în timpul procesului de productie, care impun adoptarea unor

modificãri în proiect, a cãror valabilitate trebuie confirmatã prin teste experimentale

înainte de a fi introduse în fabricatie, pentru a nu favoriza aparitia ulterioarã a

defectelor-De asemenea în timp pot fi descoperite vicii de proiectare, care impun

reconsiderarea proiectului initial si reluarea totalã sau partialã a fazei încercãrilor

2

experimentale-Principalele etape din dezvoltarea unui autovehicul nou, legãturile si

corectiile care pot interveni sunt prezentate schematic în figura 1.1.

Dupã cum rezultã din cele prezentate mai sus lansarea pe piatã a unui autovehicul

nou presupune parcurgerea completã a celor patru faze-Cu cât defectiunile sistematice

si cauzele acestora sunt depistate mai târziu, cu atât pierderile vor fi mai mari-Nivelul

costurilor de remediere creste considerabil când acestea sunt depistate în faza de

productie sau de exploatare.

Având în vedere schimbãrile

rapide care au loc pe piata

autovehiculelor, timpul scurs de la

lansarea proiectului pânã la lansarea

pe piatã trebuie micsorat prin

scurtarea timpilor de proiectare,

cercetare experimentalã, pregãtire de

fabricatie si prin abordarea unei

strategii moderne de cercetaredezvoltare,

cum este ingineria

concurentã-Dacã în anii 80 durata

lansãrii pe piatã a unui autovehicul

complet nou era de 62-63 de luni, în

prezent ea s-a redus la 43-44 luni, sau

chiar mai putin-Firma Peugeot a reusit

sã reducã aceastã duratã la doar 33

luni-Prin abandonarea strategiei

ingineriei conventionale si prin

utilizarea strategiei ingineriei concurente se realizeazã o suprapunere partialã a

parcurgerii fazelor de proiectare si încercare, renuntându-se la ideea obtinerii unui

optim de fazã în favoarea obtinerii unui optim în momentul lansãrii pe piatã.

1.2-Încercãri experimentale, importantã, scop, clasificare, cerinte

Importanta încercãrilor autovehiculelor rezultã din faptul cã diferite tipuri de

încercãri, ca parte integratã a procesului de dezvoltare a unui autovehicul, contribuie în

mod hotãrâtor la îmbunãtãtirea permanentã a acestora, în toate fazele dezvoltãrii.

Prin încercãri se verificã dacã principalii parametrii constructivi, indici tehnicoeconomici,

calitatea executiei, performantele, siguranta si rezistenta în exploatare

corespund cu documentatia de executie.

-În cazul firmelor producãtoare si al unitãtilor de reparatii, prin încercãri sunt

validate procesele tehnologice de fabricatie respectiv de reparatie.

-În unitãtile de exploatare prin încercãri se stabileste tipul optim de autovehicul

pentru anumite conditii de lucru, precum si regimurile cele mai avantajoase de

exploatare ale acestora.

Preview document

Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 1
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 2
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 3
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 4
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 5
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 6
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 7
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 8
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 9
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 10
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 11
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 12
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 13
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 14
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 15
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 16
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 17
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 18
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 19
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 20
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 21
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 22
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 23
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 24
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 25
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 26
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 27
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 28
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 29
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 30
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 31
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 32
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 33
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 34
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 35
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 36
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 37
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 38
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 39
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 40
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 41
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 42
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 43
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 44
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 45
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 46
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 47
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 48
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 49
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 50
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 51
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 52
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 53
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 54
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 55
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 56
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 57
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 58
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 59
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 60
Încercarea autovehiculelor rutiere - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Incercarea Autovehiculelor Rutiere
    • Curs incercare 1.pdf
    • Curs incercare 2.pdf
    • Curs incercare 3.pdf

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Presiunii din Pneuri

Sisteme de monitorizare a presiunii pneurilor TPMS si DDS Rolul de a avertiza soferul atunci când presiunea pneului este mult inferioară...

Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern

Un principiu anglo-saxon spune că “oamenii fac ce trebuie să facă atunci când sunt controlaţi”. Din această perspectivă, controlul reprezintă o...

Elemente de dinamică a autovehiculelor

Autovehiculul este caracterizat de parametrii sãi principali, constructivi, dinamici si economici, care se stabilesc în faza initialã a...

Creșterea prin oxidare termică a nanostrucutrelor de MoO3 pentru nanodispozitive

Mersul Lucrării: Nano- și microstructurile oxizilor metalelor tranziționale, inclusiv cele ale trioxidului de molibden (MoO3) și derivații săi, au...

Hidraulică

Cursul de Hidraulică subterană şi hidrotehnică are ca scop studiul legilor de echilibru şi de mişcare ale fluidelor, din natură sau din...

Construcția roții autovehiculelor

1.1 CONSTRUCŢIA ROŢILOR DE AUTOVEHICUL Rolul roţilor echipate cu pneuri este de a prelua greutatea totală a autovehiculului, de a amortiza o parte...

Calculul și Construcția Cutiei de Viteze

Cutiile de viteze actuale s-au diferentiat atât ca principiu de functionare cât si ca mod de deservire. Din acest punct de vedere trebuie sa se...

Dinamica autovehiculelor

Pentru abordarea proiectarii unui nou tip de autovehicul, tinând seama de datele impuse, prin tema, care precizeaza anumite particularitati legate...

Te-ar putea interesa și

Analiza poluarii produsa de motoarele cu ardere internă

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Impactul automobilului asupra mediului În anul 2000 circulau în lume circa 800 de milioane de autovehicule, dintre...

Cutie de viteză

CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA AMORTIZĂRII VIBRAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 1.1. INFLUENŢA VIBRAŢIILOR ASUPRA...

Metode indirecte de combatere a poluării chimice generată de către traficul rutier

INTRODUCERE De-a lungul secolelor, PÎmântul a fost profund modificat de activitÎtile oamenilor. Constienti de pericolul ,care amenintÎ viitorul,...

Instrumentarea și Achiziția Datelor la Încercarea Motoarelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII PRIVIND ACHIZITIA DE DATE „Computer Dictionary” editat de Microsoftware Press defineste notiunea de „achizitie de date”...

Autocamion cu capacitate de încărcare 5500 kg și viteză maximă 125 km pe oră

Să se proiecteze un autocamion la care se cunosc: -viteza maxima: 125 km/h ; -capacitatea de incarcare 5500 kg; Marca si modelul MAN TGL...

Studiul unei intersecții

Sa se proiecteze sistemul de trafic rutier cu urmatoarele date de intrare: a. intersectie studiata cu caracter relativ izolat b. studiul de caz...

Mecanismul de distribuție

Argument Primele motoare nimerite pentru a echipa automobilele (dimensiuni mici dar cu putere mare) au fost cele realizate de Daimler si Benz la...

Încercarea autovehiculelor rutiere

1. Clasificarea incercarilor 2. Incercarea motorului. Trasarea caracteristicilor functionale. 3. Incercarea motorului. Caracteristica de dozaj....

Ai nevoie de altceva?