Incercarea Autovehiculelor Rutiere

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Incercarea Autovehiculelor Rutiere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere pdf de 61 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Dinamica

Extras din document

1-ELEMENTE PRIVIND ÎNCERCAREA AUTOVEHICULELOR

Evolutia autovehiculelor începând cu primul autovehicul construit în anul 1769 de

inginerul militar francez Nicholas Joseph Cugnot, pânã la cele mai moderne modele

actuale este foarte spectaculoasã-Secolul XX a însemnat pentru industria de

autovehicule trecerea la productia de masã, de la începutul acestui secol fiind produse

peste un bilion de automobile-Autovehiculul a devenit parte integrantã a stilului modern

de viatã, el fiind principalul mijloc de realizare a mobilitãtii.

Dezvoltarea rapidã a industriei constructoare de autovehicule din ultimele patru

decenii a generat o crizã de supraproductie si mutatii importante în ceea ce priveste

nivelul productiei si repartitia acesteia pe piatã-Perioada actualã este caracterizatã

printr-o concurentã acerbã pe piata autovehiculelor, care a generat schimbãri

importante în cadrul procesului de dezvoltare a unui autovehicul nou-Tendinta actualã

vizeazã mentinerea pietelor existente si câstigarea altora noi, prin producerea de

autovehicule cu caracteristici dinamice, economice, ergonomice, functionale si de

sigurantã ridicate cu nivel de poluare chimicã si fonicã redus si pret de cost cât mai mic.

Pe piatã rãmân competitivi doar constructorii care au centre de proiectare, de

cercetare, de productie si de service puternice si sunt capabili sã se adapteze foarte

rapid cerintelor impuse de beneficiari-Perioada actualã este caracterizatã printr-o

continuã crestere a complexitãtii procesului de dezvoltare a unui autovehicul nou ca

urmare a cerintelor impuse de mediul social si natural si datoritã nivelului ridicat de

calitate cerut de consumatori-Calitatea, în sensul ISO 9000 este totalitatea proprietãtilor

si caracteristicilor unui produs sau serviciu care poartã în ele capacitatea de a satisface

cerintele declarate sau implicite, ea constituind baza aprecierii tehnice si economice.

Pentru realizarea dezideratului mentionat mai sus proiectantii, cercetãtorii si

producãtorii de autovehicule îsi unesc fortele progresul industriei constructoare de

autovehicule fiind asigurat prin întãrirea tuturor compartimentelor care participã la

dezvoltarea autovehiculelor noi.

1.1 Principalele etape din dezvoltarea unui autovehicul

Lansarea în productie a unui autovehicul nou presupune parcurgerea urmãtoarelor

etape:

-faza de proiectare;

-faza încercãrilor experimentale;

-faza de productie;

-perioada de serviciu.

Trebuie subliniat faptul cã aceste patru faze nu sunt independente, ci se aflã în

strânsã interdependentã pe tot parcursul procesului de dezvoltare a unui autovehicul

nou-De exemplu, defecte apãrute cu frecventã ridicatã în perioada de serviciu pot

impune reconsiderarea partialã a proiectului si reluarea unor etape din fazele de

cercetare experimentalã si de pregãtire a fabricatiei astfel încât sã se elimine cauzele

de aparitie a defectelor-În alte cazuri pot apãrea dificultãti tehnologice în faza de

pregãtire a fabricatiei sau în timpul procesului de productie, care impun adoptarea unor

modificãri în proiect, a cãror valabilitate trebuie confirmatã prin teste experimentale

înainte de a fi introduse în fabricatie, pentru a nu favoriza aparitia ulterioarã a

defectelor-De asemenea în timp pot fi descoperite vicii de proiectare, care impun

reconsiderarea proiectului initial si reluarea totalã sau partialã a fazei încercãrilor

2

experimentale-Principalele etape din dezvoltarea unui autovehicul nou, legãturile si

corectiile care pot interveni sunt prezentate schematic în figura 1.1.

Dupã cum rezultã din cele prezentate mai sus lansarea pe piatã a unui autovehicul

nou presupune parcurgerea completã a celor patru faze-Cu cât defectiunile sistematice

si cauzele acestora sunt depistate mai târziu, cu atât pierderile vor fi mai mari-Nivelul

costurilor de remediere creste considerabil când acestea sunt depistate în faza de

productie sau de exploatare.

Având în vedere schimbãrile

rapide care au loc pe piata

autovehiculelor, timpul scurs de la

lansarea proiectului pânã la lansarea

pe piatã trebuie micsorat prin

scurtarea timpilor de proiectare,

cercetare experimentalã, pregãtire de

fabricatie si prin abordarea unei

strategii moderne de cercetaredezvoltare,

cum este ingineria

concurentã-Dacã în anii 80 durata

lansãrii pe piatã a unui autovehicul

complet nou era de 62-63 de luni, în

prezent ea s-a redus la 43-44 luni, sau

chiar mai putin-Firma Peugeot a reusit

sã reducã aceastã duratã la doar 33

luni-Prin abandonarea strategiei

ingineriei conventionale si prin

utilizarea strategiei ingineriei concurente se realizeazã o suprapunere partialã a

parcurgerii fazelor de proiectare si încercare, renuntându-se la ideea obtinerii unui

optim de fazã în favoarea obtinerii unui optim în momentul lansãrii pe piatã.

1.2-Încercãri experimentale, importantã, scop, clasificare, cerinte

Importanta încercãrilor autovehiculelor rezultã din faptul cã diferite tipuri de

încercãri, ca parte integratã a procesului de dezvoltare a unui autovehicul, contribuie în

mod hotãrâtor la îmbunãtãtirea permanentã a acestora, în toate fazele dezvoltãrii.

Prin încercãri se verificã dacã principalii parametrii constructivi, indici tehnicoeconomici,

calitatea executiei, performantele, siguranta si rezistenta în exploatare

corespund cu documentatia de executie.

-În cazul firmelor producãtoare si al unitãtilor de reparatii, prin încercãri sunt

validate procesele tehnologice de fabricatie respectiv de reparatie.

-În unitãtile de exploatare prin încercãri se stabileste tipul optim de autovehicul

pentru anumite conditii de lucru, precum si regimurile cele mai avantajoase de

exploatare ale acestora.

Fisiere in arhiva (3):

  • Incercarea Autovehiculelor Rutiere
    • Curs incercare 1.pdf
    • Curs incercare 2.pdf
    • Curs incercare 3.pdf