Republica Moldova ca stat de condamnare

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Dinamică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3600
Mărime: 30.71KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Cucu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ.: dr. Pasat Octavian
Cahul, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Noțiuni introductive privind transferul persoanelor condamnate 3
  2. 2. Tratatele internaționale privind transferul persoanelor condamnate ratificate de Republica Moldova 5
  3. 3. Republica Moldova ca stat de condamnare sau executare 8
  4. 4. Concluzie 10
  5. 5. Bibliografie 11

Extras din curs

1. Noțiuni introductive privind transferul persoanelor condamnate

În doctrină asistența judiciară în materie penală a fost percepută atât în sens larg, cât și într-un sens restrâns. Asistența judiciară în sens larg cuprinde asemenea instituții cum ar fi extrădarea, iar asistența judiciară în sens restrâns se referă în special la transferul procedurilor, transferul persoanelor condamnate, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor instanțelor de judecată din alte state.

Potrivit dispozițiilor art. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, asistența judiciară cuprinde: transmiterea înscrisurilor, datelor și informațiilor, comunicarea actelor de procedură, citarea martorilor, experților și persoanelor urmărite, comisiile rogatorii, transferul, la solicitare, de proceduri penale, extrădarea, transferul persoanelor condamnate, recunoașterea hotărîrilor penale ale instanțelor judecătorești străine, comunicarea cazierului judiciar. Asistența judiciară cuprinde însă și alte forme de asistență, cum ar fi transmiterea spontană de informații.

Însăși instituția transferului persoanei condamnate de către instanță Republicii Moldova necesită a fi definită ca fiind transferul cetățeanului străin către țara sa de origine pentru a își ispăși pedeapsa penală care ea fost acordată de către instanța statului pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea. Astfel transferul persoanei condamnate urmează a fi deosebită de transferul persoanei străine condamnate de către instanța din țara sa de origine pentru a își executa pedeapsa determinată de instanța de judecată a statului străin.

Spre deosebire de toate celealte forme de cooperare international in materie penala examinate în prezenta lucrare, transferarea persoanelor condamnate are un scop special, cel de facilitare a reintegrarii sociale a infractorilor, care se poate realiza mult mai ușor in țara de origine a condamnatului. Prin conventii multilateral sau prin tratate bilaterale, se stabilește o procedura de transferare a unui condamnat din statul străin de condamnare in țara de cetățenie „stat de executare”. Transferul este o acțiune de cooperare internațională în materie penală. El constă în trecerea persoanei condamnate la pedeapsă privativă de libertate, care nu este resortisant al sistemului unde a fost condamnat, de pe teritoriul acestuia pe teritoriul statului al cărui resortisant este și unde urmează să-și continuie executarea condamnării. Această acțiune este acordul cu privire transfer între statul de condamnare și statul de executare.

Transferul persoanelor condamnate are ca scop executarea de către cetățeanul Republicii Moldova a unei hotărâri judecătorești privative de libertate pronunțate de o instanță străină, pentru o infracțiune comisă în țara respectivă, fie executarea pedepsei, de către un cetățean străin condamnat de către instanța moldovenească, în țara sa. Temei pentru transferul persoanei condamnate servește cererea acestei persoane, fie a cetățeanului Republicii Moldova care execută pedeapsa într-un alt stat, fie a unui cetățean străin care execută pedeapsa în Republica Moldova. De asemenea, ca temei poate fi și cererea de transferare înaintată fie de către statul de condamnare, fie de către statul de executare.

Actualmente sunt cunoscute doua sisteme de transferare a condamnatilor, sistemul continuarii executării pedepsei aplicate în statul de condamnare si sistemul conversiunii condamnării.

Instituția transferului persoanelor condamnate a fost creată printr-un număr larg de tratate internaționale multilaterale, dar și acorduri bilaterale. Scopul acesteia fiind de a a asigura o reabilitare și resocializare mai eficientă persoana condamnată la privare de libertate într-o altă țară are dreptul să fie transferată în țara sa de origine. Transferul are ca scop favorizarea reintegrării sociale a persoanelor condamnate, astfel ca persoanele condamnate într-o țară străină să aibă posibilitatea de a-și ispăși pedeapsa în mediul lor social de origine. În cadrul procedurii de transferare a persoanelor condamnate la închisoare de cele mai dese ori sunt implicate doar două state. statul instanța căruia a adoptat sentința de condamnare dar și statul în care persoana condamnată solicită să fie transferată pentru a executa pedeapsa. În unele cazuri cînd statele nu au frontieră comună, și transferul persoanei urmează a fi făcut prin intermediul teritoriul unui alt stat, deci prin trecerea frontierei terestre a unui alt stat sau state terțe. În cazul dat este necesară o cooperare între organele statale a acestor state ca acestea să asigure siguranța și escortarea persoanei condamnate spre statul unde acesta urmează să-și ispășească pedeapsa penală.

Transferul, chiar dacă este cerut de statul de origine al condamnatului, nu poate fi realizat fără consimțămîntul acestuia, în ipoteza dată nemai fiind vorba de înfăptuirea justiției, ci de executarea în bune condiții a pedepsei pentru acțiunea sa, ceea ce este în interesul comun atît al statului de condamnare, cît și al statului de executare.

Bibliografie

1. „Asistența juridică internațională în materie penală, Manualul judecătorului și al procurorului” Constantin Gurschi, Ghenadie Nicolaev, Liliana Nani, Silvia Capcelea. Editura-„INJ” Chișinău 2012

2. „ Asistența juridică internațională în materie penală - Note de Curs” Tatiana Zbancă. Editura-„USEM” Chișinău 2013

3. „Ghid cu privire la cooperarea juridică internațională” Ana Marian, Alexandru Molcean, Diana Scobioală-Sârcu Editura -„M.J.R.M.”

4. „Note De Curs Drept Procesual Penal” Nicolae Ursu, Angela Cuciurcă, Anatolie Donciu, Ruslan Popov, Andrei Pântea. Editura -„USEM” Chișinău 2013

5. „Drept Procesual Penal - Partea Generală” Editura-„Tipografia-Centru”

http://www.rechin.md/images/elements/Carti/carti%20DP-DPP/2012_DREPT_procesual_PENAL_ve.pdf

6. Tratat între Republica Moldova și România privind Asistența juridică în materie civilă și penală din 06.07.1996

7. Tratat între Republica Moldova și Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei din 24.09.2014

8. Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate

9. http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2231

Preview document

Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 1
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 2
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 3
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 4
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 5
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 6
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 7
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 8
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 9
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 10
Republica Moldova ca stat de condamnare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Republica Moldova ca stat de condamnare.docx

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Presiunii din Pneuri

Sisteme de monitorizare a presiunii pneurilor TPMS si DDS Rolul de a avertiza soferul atunci când presiunea pneului este mult inferioară...

Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern

Un principiu anglo-saxon spune că “oamenii fac ce trebuie să facă atunci când sunt controlaţi”. Din această perspectivă, controlul reprezintă o...

Geodinamica Externă și Mediul Ambiant

Geologia structurala studiaza corpurile geologice din punct de vedere al formelor, dimensiunilor, pozitiei în spatiu, structurii lor interne si al...

Determinarea exponentului adiabatic al gazelor prin metoda acustică

1. Scopul lucrårii Scopul acestei lucråri de laborator, este de a determina valoarea exponentului adiabatic al gazelor. Pentru aceasta va fi...

Determinarea coeficientului de influență a maselor în mișcare de rotație a autovehiculului

6.1. Scopul lucrarii Determinarea coeficientului de influenta a maselor subansamblelor aflate in miscare de rotatie ale unui autovehicul, prin...

Sistem de Reglare Automată a unui Sistem de Ordinul I

LABORATOR NR. 3 SISTEM DE REGLARE AUTOMATA A UNUI SISTEM DE ORDINUL I Problema nr. 1 Sistem de reglare automata a unui sistem de ordinul I cu...

Autoturism de teren echipat cu motor cu aprindere prin comprimare cu puterea de 113kW la turația nominală 4150 rotații pe minut

1. Studiu de nivel. Prezentul studiu are ca scop analizarea dimensiunilor de gabarit si a parametrilor de putere si turatie ale unor autovehicule...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Republica Moldova și mirajul Uniunii Europene

Introducere Procesul de Integrare este una dintre cele mai discutate probleme în literatura de specialitate. Pe măsură ce diferenţele între...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Ai nevoie de altceva?