Cursurile din domeniul Drept Civil

Dreptul Uniunii Europene

1. Principiul atribuirii de competente = principiu fundamenteal la nivelul UE, care guverneaza relatia dintre UE si statele membre [art.5 alin. (1)+(2) TUE] si reglementeaza cadrul institutional al UE [art.13 alin(2) TUE] Acest princiupiu presupune faptul ca “fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Conflictul în spațiu al normelor de drept

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL MUNCII 1. MUNCA ACTIVITATE SOCIALĂ Munca reprezintă o activitate specifică doar omului, prin intermediul căreia acesta își produce bunurile necesare traiului zilnic și cele care îi permit reluarea ei în cadrul unui nou ciclu productiv, condiție a... citește mai departe

110 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte functiile patrimoniului. 1. Noțiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului.... citește mai departe

90 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contract de mandat

Concept Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare. Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Teorii etice

Etica este domeniul filosofic în care se studiază diverse concepte morale ex: bine, rău Există t rei subdomenii în etică: meta etica etica normativă și etic a aplicat ă . Problemele de meta etică privesc natura eticii: Ce facem când spunem că o acțiune este morală sau imorală? Descriem obiectiv o acțiune sau ne... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca sistem al organelor judecătorești și ca activitate desfășurată de aceste organe - are sarcina de a da viață, de a aplica în concret normele de drept material pentru a crea... citește mai departe

103 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată: 1. Este un drept alienabil adică... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului. Dreptul civil1 face parte din sistemul național al dreptului. Normele juridice, instituțiile juridice și ramurile dreptului sunt strâns legate între ele și alcătuiesc... citește mai departe

178 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Actul juridic civil

Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile Noțiunea Actul juridic reprezintă o manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimând intenția de a produce efecte juridice civile, în sensul de a naste, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil definește în art. 1.166 contractul... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Procedură Civilă

PROBE Legat de probe, câteva chestiuni generale: cam unde s-ar încadra chestiunile legate de probe și probațiune? Evident, în etapa cercetării judecătorești. Cunoașteți deja împărțirea în etape a procesului civil, faza judecății și faza executări silite. Faza de judecată cuprinde mai multe etape, printre care și... citește mai departe

217 pagini Gratis Extras Preview

Executare silită

Decretul prezidențial- s-au suspendat termene, prescripțiile, decăderile. Singura materie care nu s-a suspendat e executarea silită civilă. Art. 644 c.proc.civ. enumeră participanții. Nu e olbigatoriu să fie mereu terți garanți. Pc. 1, 4, 5 nu pot lipsi. 1. Părțile: în procesul civil erau reclamant și pârât.... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare. Totuși, mai întâi pe marginea C.civ. francez, iar apoi și pe marginea C.civ. al nostru, s-au construit 3 teorii: A. Teoria personalistă a patrimoniului: Intrucât... citește mai departe

209 pagini Gratis Extras Preview

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului - asigură cunoștințe pentru ca viitorul specialist să deprindă competența de a: - defini - dreptul și norma juridică - cunoaște și interpreta norma juridică pentru a o... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. Poate fi de asemenea transmis prin vanzare un... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă la bunuri corporale sau incorporale ori sunt ele însele bunuri. Orice persoană fizică sau juridică este titular al unui patrimoniu, ce include toate drepturile și... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview