Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Dreptul Uniunii Europene

  1. Principiul atribuirii de competente = principiu fundamenteal la nivelul UE, care guverneaza relatia dintre UE si statele membre [art.5 alin. (1)+(2) TUE] si reglementeaza cadrul institutional al UE [art.13 alin(2) TUE] Acest princiupiu presupune faptul ca “fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin tratate in conformitate cu procedurile, conditiile si scopurile prevazute de acestea” ⟾ DUE nu prevede posibilitatea trasferarii sau delegarii de...

 • Conflictul in spatiu al normelor de drept

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL MUNCII 1. MUNCA ACTIVITATE SOCIALĂ Munca reprezintă o activitate specifică doar omului, prin intermediul căreia acesta își produce bunurile necesare traiului zilnic și cele care îi permit reluarea ei în cadrul unui nou ciclu productiv, condiție a progresului social, cu rol important asupra formării personalității individului. Această activitate, care poate să îmbrace forme fizice sau intelectuale, nu numai că este specifică doar...

 • Drepturile Reale

  Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte functiile patrimoniului. 1. Noțiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Funcțiile patrimoniului. 4.Teorii cu privire la patrimoniu. 1. Noțiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu,...

 • Contract de mandat

  Concept Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare. Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi ridicarea unei diplome, ridicarea permisului de conducere, conducerea unui autovehicul, nu pot forma niciodată scopul și obiectul principal al mandatului. Obiectul mandatului...

 • Teorii etice

  Etica este domeniul filosofic în care se studiază diverse concepte morale ex: bine, rău Există t rei subdomenii în etică: meta etica etica normativă și etic a aplicat ă . Problemele de meta etică privesc natura eticii: Ce facem când spunem că o acțiune este morală sau imorală? Descriem obiectiv o acțiune sau ne exprimăm doar sentime ntele noastre subiective? Sunt adevărurile etice universale sau relative la o cultură sau alta sau de la un individ la altul? Ce face ca o întrebare sau...

 • Drept procesual civil 2019 - Partea generala suport, curs revizuit

  Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca sistem al organelor judecătorești și ca activitate desfășurată de aceste organe - are sarcina de a da viață, de a aplica în concret normele de drept material pentru a crea cadrul necesar desfășurării relațiilor sociale, sancționând pe cei care înfrâng aceste norme juridice, la nevoie chiar cu ajutorul forței de constrângere a statului, spre a impune...

 • Drepturi reale, rezumat materie

  Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată: 1. Este un drept alienabil adică proprietarul poate să transmită bunul său oricărei alte persoane, cu condiția respectării cadrului legal. 2. Este un drept prescriptibil adică deși, dreptul de proprietate nu se stinge prin...

 • Drept civil - Teoria generala

  CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului. Dreptul civil1 face parte din sistemul național al dreptului. Normele juridice, instituțiile juridice și ramurile dreptului sunt strâns legate între ele și alcătuiesc sistemul național al dreptului, care reflectă unitatea și diversitatea dreptului. 1. Sistemul de drept este un ansamblu, în care elementele sale componente sunt îmbinate între...

 • Actul juridic civil

  Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile Noțiunea Actul juridic reprezintă o manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimând intenția de a produce efecte juridice civile, în sensul de a naste, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil definește în art. 1.166 contractul ca un „acord de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. Clasificarea actelor juridice civile Respectând mai...

 • Procedura Civila

  PROBE Legat de probe, câteva chestiuni generale: cam unde s-ar încadra chestiunile legate de probe și probațiune? Evident, în etapa cercetării judecătorești. Cunoașteți deja împărțirea în etape a procesului civil, faza judecății și faza executări silite. Faza de judecată cuprinde mai multe etape, printre care și etapa cercetării judecătorești, care este etapa cea mai largă sau cea mai consistentă din cadrul procesului civil, etapă în care așa cum ați văzut în timpul semestrului, se întâmplă...

 • Executare silita

  Decretul prezidențial- s-au suspendat termene, prescripțiile, decăderile. Singura materie care nu s-a suspendat e executarea silită civilă. Art. 644 c.proc.civ. enumeră participanții. Nu e olbigatoriu să fie mereu terți garanți. Pc. 1, 4, 5 nu pot lipsi. 1. Părțile: în procesul civil erau reclamant și pârât. Executarea silită e identică ca și structură, însă 645 ne spune că avem creditor și debitor. La contestația la executare avem contestator și intimat, e faza litigioasă. În privința...

 • Drept civil

  Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare. Totuși, mai întâi pe marginea C.civ. francez, iar apoi și pe marginea C.civ. al nostru, s-au construit 3 teorii: A. Teoria personalistă a patrimoniului: Intrucât patrimoniul este expresia juridică a personalității și expresia puterii juridice cu care persoana este investită, rezultă că: - numai persoanele pot avea un patrimoniu - orice...

 • Drept civil

  Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului - asigură cunoștințe pentru ca viitorul specialist să deprindă competența de a: - defini - dreptul și norma juridică - cunoaște și interpreta norma juridică pentru a o putea aplica situațiilor practice. Cuprins - timp de studiu 4 ore 1. Accepțiunile noțiunii de drept 2. Sistemul dreptului 3. Norma juridică - noțiune, trăsături, structură,...

 • Drept civil - Contractele speciale

  Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. Poate fi de asemenea transmis prin vanzare un dezmembramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept. Efectele definitorii ale unei vanzari sunt, pe de o parte transferul unui drept din patrimoniul vanzatorului in patrimoniul...

 • Drept Civil - Drepturile Reale

  1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă la bunuri corporale sau incorporale ori sunt ele însele bunuri. Orice persoană fizică sau juridică este titular al unui patrimoniu, ce include toate drepturile și obligațiile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Caracterele juridice ale patrimoniului 1.1. Patrimoniul este o universitate juridică, o universitate de drept, care există...

Pagina 1 din 21