Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil

  Curs 1 Dreptul civil reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale sau personal patrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Raportul juridic reprezinta o relatie sociala reglementata de o norma de drept. Elemente de structura ale raportului juridic: - partile sau subiectele(in speta personae fizice sau persoane juridice) - continutul(este dat de totalitatea...

 • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor

  Sensurile cuvantului obligatie Termenul de obligatie are mai multe sensuri. Astfel, prin obligatie se intelege raportul juridic civil in temeiul caruia una dintre parti, numit creditor, pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Obligatia mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, in cadrul unui raport juridic de obligatii, de a savarsi fata de creditor o prestatie determinata (a da, a face, a nu face), prestatie care constituie obiectul...

 • Drept Civil - Drepturile Reale

  Definitia si caracterele juridice ale dreptului de proprietate Codul civil, in art.480 defineste astfel proprietatea: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Aceasta definitie a fost criticata din doua puncte de vedere. Astfel, in primul rand, in loc sa clarifice natura dreptului de proprietate, textul de lege se limiteaza doar la o enumerare a atributelor acestui drept,...

 • Drept Civil

  Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor adoptate de statul roman , norme organizate in cadrul ramurilor de drept , care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice.Norma in general reprezinta o regula de activitate , comportare , gandire sau creatie fixata prin lege sau prin uz si a carei autoritate e asigurata de drept , de traditie sau de ordinea publica. Sistemul drept romanesc se imparte din 2 diviziuni : DREPT PUBLIC SI PRIVAT DREPTUL PUBLIC...

 • Obligatii - Partea Generala

  IMPORTANŢA MATERIEI OBLIGAŢIILOR. Ne-a mai rămas de studiat materia obligaţiilor asupra cărora vom insista mai mult din cauza dezvoltării pe care o iau în dreptul clasic. Cum se explică această dezvoltare? În epoca clasică producţia şi schimbul ocupă un loc însemnat dat fiind materiile prime răspândite pe teritoriul imens al imperiului roman. Cariere de marmură în Grecia, Asia Mică, Egipt, Africa de Nord, Galia. Aur în Spania, Galia, Dalmaţia, Dacia. Sare în Sicilia, Africa, Spania, Galia....

 • Drept civil - Partea Generala Structurata

  Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Accepţiunile noţiunii de drept Din punct de vedere etimologic, cuvântul “drept” provine din latină, dar nu din cuvântul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat în sensul său figurat, şi anume: fără ocolişuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptăţii. Expresia...

 • Procedura Civila

  1. Concept 2. Condiţiile acţiunii civile 3. Clasificarea acţiunilor civile 4. Asigurarea acţiunii civile. Măsurile asiguratorii 1. Concept Observăm că, în perioada modernă, legat de declanşarea procesului civil, operăm cu două noţiuni sau două drepturi: „accesul liber la justiţie” şi „dreptul la acţiune”. Diferenţa dintre cele două nu există doar sub aspect terminologic, ci se reflectă în conţinutul şi funcţia acestora. În ultimii 150 de ani s-au creat, în acest domeniu, teorii...

 • Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică. Cuvântul drept provine din latinescul directum, însemnând ceea ce este conform legii. Termenul de drept civil are mai...

 • Drept Civil

  CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie în subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele sociale (despre societate); stiintele gândirii. • Subsistemul stiintelor sociale studiază legile generale ale existentei si dezvoltării societătii, evolutia tipurilor si formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de...

 • Raportul Juridic

  Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat dintr-un contract de vînzare-cumpărare prin care o persoană vinde alteia un bun, iar aceasta din urmă îi datorează preţul acestui bun). Secţiunea I - Elementele raportului juridic Un raport juridic cuprinde următoarele elemente: subiecte sau părţi, conţinut (adică drepturile subiective şi obligaţiile părţilor) şi obiect (adică prestaţia la care "...

 • Izvoarele Dreptului Afacerilor

  Secţiunea 1 Izvoare internaţionale §1. Ca materie interdisciplinară, dreptul comerţului internaţional are atât izoare internaţionale, cât şi izvoare interne. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt, în măsura în care cuprind şi norme aplicabile raporturilor juridice de drept al comerţului internaţional, izvoarele dreptului internaţional public. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt tratatul şi cutuma. §2. Tratatul. Indiferent de...

 • Patrimoniul

  1. Definiţie şi caractere Bunurile unei persoane întocmai ca şi drepturile asupra acestora sunt luate în consideraţie, de obicei, în mod separat unele de altele. Dar ele pot fi considerate, uneori, în totalitatea lor, fapt care nu se poate să nu ridice unele probleme provocate de această realitate şi deci să nu aibă consecinţe juridice, altele decât în cazul când sunt considerate în mod izolat. Un ansamblu de bunuri constituie o universalitate, care poate fi numai o universalitate de fapt,...

 • Norme Juridice

  Raport juridic inseamna raport de reglementare a normelor Obiectul dreptului civil este format din: raort patrimonial si raport personal nepatrimonial, care se stabilesc intre personae, de subiect. Raportul patrimonial este acel raport al carui continut este susceptibil de evaluare baneasca-(drept de proprietate) Raportul personal nepatrimonial este acel raport care nu e susceptibil de evaluare baneasca. Din sfera raportului patrimonial:-diviziuni a) raporturile reale-care se refera la...

 • Partile in Procesul Civil si Apelul Civil

  I. Consideraţii generale Soluţionarea litigiilor civile implică participarea la activitatea judiciara a unor autorităţi statale şi a unor persoane fizice.Toate aceste organe şi persoane poartă denumirea de participanţi la procesul civil. Dintre aceştia, unii influenţează în mod hotărâtor existenţa şi desfăşurarea procesului civil, astfel încât în literatură sunt numiţi subiecţi ai procesului civil. Au aceasta calitate: instanţa părţile, organul de executare şi procurorul. Trei dintre aceşti...

 • Drept Civil - Persoanele

  Extinctiv - care duce la înlãturarea efectelor unui act juridic. Modalitãţile actului juridic civil (AJC) - sunt acele evenimente viitoare de care depinde fie existenţa AJC, fie executarea lui. Modalitãţile AJC sunt: (1) termenul, (2) condiţia şi (3) sarcina. 1. Termenul este un eveniment viitor şi sigur cã se va produce, de care depinde începerea sau stingerea executãrii drepturilor şi obligaţiilor izvorâte dintr-un AJC. Ex: contractul de închiriere. Clasificare: a) dupã efectele pe care...

Pagina 10 din 20