Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Notiuni Generale despre Drept

  Partea I – Teoria generala a dreptului Capitolul 1 – Notiuni generale despre drept 1.1. Conceptul dreptului Din punct de vedere juridic se face deosebirea intre dreptul subiectiv si dreptul obiectiv. Dreptul obiectiv reprezinta totalitatea normelor de conduita impuse indivizilor si colectivitatiilor in cadrul vietii sociale, la nevoie chiar prin forta de constrangere a statului. Caracterul sau obiectiv rezulta din faptul ca normele de conduita sunt independente de participantii la...

 • Procedura Civila

  Normele de competenta Procesul civil: Definitie: Mijloc de aparare pentru reclamant, intrucat prin admiterea irevocabila a cererii sale isi consolideaza retroactiv drepturile. Pentru parat – I se ofera posibilitatea de a se opune pretentiilor adversarului si daca dovedeste lipsa de temeinicie a cererii reclamantului isi va consolida el situatia juridica anterioara litigiului. Procedura civila: definitie: Este , prezinta caracter civil atunci cand problema dedusa judecatii are un astfel...

 • Drept Civil

  Patrimoniul = entitate jur distincta; reprez totalit./universalitatea dr patrim si oblig patrim care apartin unei pers. -tipuri : activ (val tuturor dr patrim ) pasiva (val tuturor oblig patrim) Functii : 1. gajul general al creditorilor ( p=sg garantie generala a creditorilor titulari) 2. subrogatia reala cu titlu universal : inlocuirea – personala / reala : cu titlu particular (inlocuirea unui bun individual cu altul) sau titlu universal (inlocuirea automata a unei valori cu alta valoare...

 • Drept Procesual Civil

  DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ ŞI PROCESUL PENAL ÎN ROMÂNIA a) Activitatea judiciara penala in Romania b) Procesul penal - notiune - scopul procesului penal: - scopul imediat - scopul mediat c) Fazele procesului penal - urmarirea penala - judecata: - judecata in fond - judecata in caile de atac - punerea in executare a hotararilor penale d) Forme atipice ale procesului...

 • Obligatii

  OBLIGAŢIILE CIVILE. CONTRACTUL CIVIL 1. Terminologie. Structura şi clasificarea obligaţiilor Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia creditorul are prerogativa de a cere debitorului să dea, să facă sau să nu facă ceva, în caz de refuz putându-l constrânge la executare pe cale judiciară. Doctrina a conturat două opinii cu privire la structura raportului juridic de obligaţie. Unii autori au promovat ideea potrivit căreia obligaţia are trei elemente: subiecte, conţinut şi obiect ....

 • Drept Civil

  Curs 1 Dreptul civil reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale sau personal patrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Raportul juridic reprezinta o relatie sociala reglementata de o norma de drept. Elemente de structura ale raportului juridic: - partile sau subiectele(in speta personae fizice sau persoane juridice) - continutul(este dat de totalitatea...

 • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor

  Sensurile cuvantului obligatie Termenul de obligatie are mai multe sensuri. Astfel, prin obligatie se intelege raportul juridic civil in temeiul caruia una dintre parti, numit creditor, pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Obligatia mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, in cadrul unui raport juridic de obligatii, de a savarsi fata de creditor o prestatie determinata (a da, a face, a nu face), prestatie care constituie obiectul...

 • Drept Civil - Drepturile Reale

  Definitia si caracterele juridice ale dreptului de proprietate Codul civil, in art.480 defineste astfel proprietatea: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Aceasta definitie a fost criticata din doua puncte de vedere. Astfel, in primul rand, in loc sa clarifice natura dreptului de proprietate, textul de lege se limiteaza doar la o enumerare a atributelor acestui drept,...

 • Drept Civil

  Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor adoptate de statul roman , norme organizate in cadrul ramurilor de drept , care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice.Norma in general reprezinta o regula de activitate , comportare , gandire sau creatie fixata prin lege sau prin uz si a carei autoritate e asigurata de drept , de traditie sau de ordinea publica. Sistemul drept romanesc se imparte din 2 diviziuni : DREPT PUBLIC SI PRIVAT DREPTUL PUBLIC...

 • Obligatii - Partea Generala

  IMPORTANŢA MATERIEI OBLIGAŢIILOR. Ne-a mai rămas de studiat materia obligaţiilor asupra cărora vom insista mai mult din cauza dezvoltării pe care o iau în dreptul clasic. Cum se explică această dezvoltare? În epoca clasică producţia şi schimbul ocupă un loc însemnat dat fiind materiile prime răspândite pe teritoriul imens al imperiului roman. Cariere de marmură în Grecia, Asia Mică, Egipt, Africa de Nord, Galia. Aur în Spania, Galia, Dalmaţia, Dacia. Sare în Sicilia, Africa, Spania, Galia....

 • Drept civil - Partea Generala Structurata

  Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Accepţiunile noţiunii de drept Din punct de vedere etimologic, cuvântul “drept” provine din latină, dar nu din cuvântul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat în sensul său figurat, şi anume: fără ocolişuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptăţii. Expresia...

 • Procedura Civila

  1. Concept 2. Condiţiile acţiunii civile 3. Clasificarea acţiunilor civile 4. Asigurarea acţiunii civile. Măsurile asiguratorii 1. Concept Observăm că, în perioada modernă, legat de declanşarea procesului civil, operăm cu două noţiuni sau două drepturi: „accesul liber la justiţie” şi „dreptul la acţiune”. Diferenţa dintre cele două nu există doar sub aspect terminologic, ci se reflectă în conţinutul şi funcţia acestora. În ultimii 150 de ani s-au creat, în acest domeniu, teorii...

 • Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică. Cuvântul drept provine din latinescul directum, însemnând ceea ce este conform legii. Termenul de drept civil are mai...

 • Drept Civil

  CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie în subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele sociale (despre societate); stiintele gândirii. • Subsistemul stiintelor sociale studiază legile generale ale existentei si dezvoltării societătii, evolutia tipurilor si formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de...

 • Raportul Juridic

  Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat dintr-un contract de vînzare-cumpărare prin care o persoană vinde alteia un bun, iar aceasta din urmă îi datorează preţul acestui bun). Secţiunea I - Elementele raportului juridic Un raport juridic cuprinde următoarele elemente: subiecte sau părţi, conţinut (adică drepturile subiective şi obligaţiile părţilor) şi obiect (adică prestaţia la care "...

Pagina 10 din 20