Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Dreptul la Mostenire - Curs 2

  Derogare de la caracterul indivizibil: --creantele si datoriile lasate de defunct vor fi impartite intre mostenitori din momentul in care succesiunea s-a deschis. --lg 18/1991-art.13 repunerea de drept in temenul de prescriptie a termenului de optiune succesorala;s-a dat posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.daca intre mostenitori exista renuntatori,nu mai pot face cerere in vederea repunerii in drepturi(art. 696-eredele renuntator este considerat...

 • Judecata in Fata Primei Instante

  Procesul civil parcurge, în general 2 faze: 1. Judecata 2. Executarea silită 1. JUDECATA cunoaşte mai multe momente: - judecata în prima instanţă => judecată de fond; - judecata în apel; - judecata în recurs; - judecata în căile extraordinare de atac; În fiecare din aceste momente, judecata parcurge aceleaşi etape şi anume: A. Etapa scrisă B. Etapa dezbaterilor C. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii A. Etapa scrisă Cod procedură civilă cuprinde reglementări generale...

 • Dreptul la Mostenire - Curs 1

  Mostenire(art.644)transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Patrimoniul poate fi transmis: a)persoanei fizice b)persoanei juridice c)pot fi culese de stat Defunctcel ce transmite mostenirea si reprezinta persoana despre a carei mostenire este vorba(“de cujus”-provine de la latinescul “is de cujus succesionis agitur”=autor al succesiunii. Ereziaceia care dobandesc patrimoniul defunctului Masa succesoralatransmitere a...

 • Drept Procesual Civil

  Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. ! Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în judecată cu acţiunea civilă, întrucât cererea de chemare în judecată reprezintă doar una din formele de manifestare a acţiunii civile, cea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă, însă,...

 • Raportul Juridic Civil

  Noţiune. Caracter. Structură Noţiunea de raport juridic civil. Nu toate raporturile între oameni sunt raporturi juridice; unele sunt simple raporturi de prietenie, de colegialitate etc. Sunt însă raporturi juridice acele raporturi sociale care sunt reglementate de lege (de norme juridice). Dintre raporturile juridice unele sunt reglementate de norme aparţinând ramurii dreptului civil; ele sunt raporturi de drept civil. Aşadar, raporturile personale (nepatrimoniale) şi raporturile...

 • Drept Civil

  Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una din parti, si anume vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti care se obliga in schimb a platii vanzatorului pretul bunului vandut. Caractere juridice: - sinalagmatic (bilateral), adica la obligatii reciproce intre partile contractante; - este un contract cu titlu oneros, adica partile urmaresc realizarea unor interese patrimoniale; - este un contract comutativ, adica obligatiile reciproce sunt...

 • Drept Civil - Contracte

  Contractele civile sunt instrumente juridice prin care se realizează: a) circulaţia bunurilor (ex.: vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia); b)folosinţa şi conservarea bunurilor (ex.: locaţiunea, arendarea, depozitul, comodatul)¬ c)crearea de valori materiale (ex.: antrepriza). CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Contractul de vânzare-cumpărare = acel contract prin care una dintre părţi numită vânzător transmite celeilalte părţi numită cumpărător dreptul de proprietate asupra unui bun...

 • Teoria Generala a Dreptului - 4

  3.2.2. Capacitatea Capacitatea de a incheia un act juridic civil reprezinta aptitudinea unui subiect de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii prin incheierea de acte juridice civile. In principiur pot sa incheie acte juridice toate persoanele in afara de cele declarata incapabile prin lege, ceea ce inseamna regula este capacitatea iar incapacitatea inseamna exceptia. Au capacitate de a incheia acte juridice de dispozitiv numai persoanele cu capacitate de execitiu...

 • Actul Juridic Civil

  Actul juridic este definit ca fiind manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice respective a naste, a modifica, a stinge raporturi juridice civile. Actele juridice se clasifica dupa mai multe criterii: a) Dupa numarul partilor care isi manifesta vointa de a le incheia: • Act juridic unilateral • Act juridic multilateral o Actul juridic unilateral este manifestarea de vointa a unei singure persoane facuta cu intentia de a produce efecte juridice (testament,...

 • Dovada Raportului Juridic Civil

  2.3.1 Notiunea, obiectul si sarcina probei Termenul de proba desemneaza posibilitatile legale pe care partile le pot utiliza pentru a stabili adevarul cu privire la existenta unui raport juridic sau procedeele de infatisare a mijloacelor de convingere cu ajutorul carora se stabileste adevarul cu privire la raportul juridic respectiv. Probele sau dovezile se refera la actele si faptele juridice care au generat raporturi juridice, in continutul carora intra drepturile subiective si...

 • Teoria Generala a Dreptului Civil

  Capitolul 2 – Teoria generala a dreptului civil 2.1. Dreptul civil ca ramura a sistemului nostru de drept Raporturile juridice sunt raporturi sociale cu continut patrimonial sau personal nepatrimonial stabilite intre parti care au o pozitie juridica egala si sunt reglementate de normele dreptului civil. Raporturile juridice civile au urmatoarele trasaturi caracteristice: • partile intre care intervine raportul juridic se afla pe pozitie de egalitate, fiind exclusa subordonarea uneia fata...

 • Notiuni Generale despre Drept - Partea 2

  1.5. Norma juridica 1.5.1. Notiunea si caracteristicile normelor juridice Norma juridical este o conduita, o regula instituita de puterea publica sau recunoscuta de aceasta, a carei aplicare este asigurata prin constiinta juridica iar la nevoie prin forta de constrangere a statului. Normele juridice au anumite trasaturi comune care le deosebesc de celelalte sociale: • caracter general – norma juridica vizeaza totalitatea imprejurarilor concrete care cad sub formularea lor generala,...

 • Notiuni Generale despre Drept

  Partea I – Teoria generala a dreptului Capitolul 1 – Notiuni generale despre drept 1.1. Conceptul dreptului Din punct de vedere juridic se face deosebirea intre dreptul subiectiv si dreptul obiectiv. Dreptul obiectiv reprezinta totalitatea normelor de conduita impuse indivizilor si colectivitatiilor in cadrul vietii sociale, la nevoie chiar prin forta de constrangere a statului. Caracterul sau obiectiv rezulta din faptul ca normele de conduita sunt independente de participantii la...

 • Procedura Civila

  Normele de competenta Procesul civil: Definitie: Mijloc de aparare pentru reclamant, intrucat prin admiterea irevocabila a cererii sale isi consolideaza retroactiv drepturile. Pentru parat – I se ofera posibilitatea de a se opune pretentiilor adversarului si daca dovedeste lipsa de temeinicie a cererii reclamantului isi va consolida el situatia juridica anterioara litigiului. Procedura civila: definitie: Este , prezinta caracter civil atunci cand problema dedusa judecatii are un astfel...

 • Drept Civil

  Patrimoniul = entitate jur distincta; reprez totalit./universalitatea dr patrim si oblig patrim care apartin unei pers. -tipuri : activ (val tuturor dr patrim ) pasiva (val tuturor oblig patrim) Functii : 1. gajul general al creditorilor ( p=sg garantie generala a creditorilor titulari) 2. subrogatia reala cu titlu universal : inlocuirea – personala / reala : cu titlu particular (inlocuirea unui bun individual cu altul) sau titlu universal (inlocuirea automata a unei valori cu alta valoare...

Pagina 10 din 21