Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept civil - Partea Generala Structurata

  Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Accepţiunile noţiunii de drept Din punct de vedere etimologic, cuvântul “drept” provine din latină, dar nu din cuvântul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat în sensul său figurat, şi anume: fără ocolişuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptăţii. Expresia...

 • Procedura Civila

  1. Concept 2. Condiţiile acţiunii civile 3. Clasificarea acţiunilor civile 4. Asigurarea acţiunii civile. Măsurile asiguratorii 1. Concept Observăm că, în perioada modernă, legat de declanşarea procesului civil, operăm cu două noţiuni sau două drepturi: „accesul liber la justiţie” şi „dreptul la acţiune”. Diferenţa dintre cele două nu există doar sub aspect terminologic, ci se reflectă în conţinutul şi funcţia acestora. În ultimii 150 de ani s-au creat, în acest domeniu, teorii...

 • Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică. Cuvântul drept provine din latinescul directum, însemnând ceea ce este conform legii. Termenul de drept civil are mai...

 • Drept Civil

  CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie în subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele sociale (despre societate); stiintele gândirii. • Subsistemul stiintelor sociale studiază legile generale ale existentei si dezvoltării societătii, evolutia tipurilor si formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de...

 • Raportul Juridic

  Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat dintr-un contract de vînzare-cumpărare prin care o persoană vinde alteia un bun, iar aceasta din urmă îi datorează preţul acestui bun). Secţiunea I - Elementele raportului juridic Un raport juridic cuprinde următoarele elemente: subiecte sau părţi, conţinut (adică drepturile subiective şi obligaţiile părţilor) şi obiect (adică prestaţia la care "...

 • Izvoarele Dreptului Afacerilor

  Secţiunea 1 Izvoare internaţionale §1. Ca materie interdisciplinară, dreptul comerţului internaţional are atât izoare internaţionale, cât şi izvoare interne. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt, în măsura în care cuprind şi norme aplicabile raporturilor juridice de drept al comerţului internaţional, izvoarele dreptului internaţional public. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt tratatul şi cutuma. §2. Tratatul. Indiferent de...

 • Patrimoniul

  1. Definiţie şi caractere Bunurile unei persoane întocmai ca şi drepturile asupra acestora sunt luate în consideraţie, de obicei, în mod separat unele de altele. Dar ele pot fi considerate, uneori, în totalitatea lor, fapt care nu se poate să nu ridice unele probleme provocate de această realitate şi deci să nu aibă consecinţe juridice, altele decât în cazul când sunt considerate în mod izolat. Un ansamblu de bunuri constituie o universalitate, care poate fi numai o universalitate de fapt,...

 • Norme Juridice

  Raport juridic inseamna raport de reglementare a normelor Obiectul dreptului civil este format din: raort patrimonial si raport personal nepatrimonial, care se stabilesc intre personae, de subiect. Raportul patrimonial este acel raport al carui continut este susceptibil de evaluare baneasca-(drept de proprietate) Raportul personal nepatrimonial este acel raport care nu e susceptibil de evaluare baneasca. Din sfera raportului patrimonial:-diviziuni a) raporturile reale-care se refera la...

 • Partile in Procesul Civil si Apelul Civil

  I. Consideraţii generale Soluţionarea litigiilor civile implică participarea la activitatea judiciara a unor autorităţi statale şi a unor persoane fizice.Toate aceste organe şi persoane poartă denumirea de participanţi la procesul civil. Dintre aceştia, unii influenţează în mod hotărâtor existenţa şi desfăşurarea procesului civil, astfel încât în literatură sunt numiţi subiecţi ai procesului civil. Au aceasta calitate: instanţa părţile, organul de executare şi procurorul. Trei dintre aceşti...

 • Drept Civil - Persoanele

  Extinctiv - care duce la înlãturarea efectelor unui act juridic. Modalitãţile actului juridic civil (AJC) - sunt acele evenimente viitoare de care depinde fie existenţa AJC, fie executarea lui. Modalitãţile AJC sunt: (1) termenul, (2) condiţia şi (3) sarcina. 1. Termenul este un eveniment viitor şi sigur cã se va produce, de care depinde începerea sau stingerea executãrii drepturilor şi obligaţiilor izvorâte dintr-un AJC. Ex: contractul de închiriere. Clasificare: a) dupã efectele pe care...

 • Drept Civil

  Dreptul civil este acea ramurã de drept a României care reglementeazã raporturile patrimoniale şi personal nepatrimoniale la care participã persoane fizice şi juridice aflate pe poziţie de egalitate juridicã. Orice definiţie are un gen proxim şi o diferenţã specificã. În cazul nostru, genul proxim este reprezentat de sistemul de drept al României. Consecinţe: dreptul preia o parte din principiile fundamentale ale sistemului de drept. Exemple - principiul egalitãţii în drepturi; principiul...

 • Drept Civil

  PERSOANA FIZICA- SUBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC DE DREPT CIVIL Subiecte de drept civil pot fi persoanele fizice sau persoanele juridice si pot beneficia de drepturi si obligatii civile. Pentru ca o persoana fizica/juridical sa devina subiect al raportului juridic civil, trebuie sa intervina un fapt social (act sau fapt juridic), care sa fie capabil sa produca consecinte juridice. Astfel, omul devine subiect al raporturilor juridice civile din momentul conceptiei sale, iar persoanele juridice...

 • Drept Civil

  CAPITOLUL I Secţiunea I Caracterizarea generală a dreptului civil În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale dreptului civil, ca ramură a sistemului dreptului român. 1.1 Noţiunea dreptului civil Definiţie: Dreptul civil reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică. Această definiţie face referire la trei elemente de bază:...

 • Drept Civil - Capitolul 1

  Capitolul I Caracterizarea generală a dreptului civil Secţiunea I. Definiţia, rolul, pricipiile şi delimitarea dreptului civil 1.Definiţia dreptului civil 1.1.Înţelesurile expresiei „drept civil” Expresia „drept civil” este susceptibilă de mai multe înţelesuri. Într-o primă accepţiune, prin drept civil se desemnează un element al conţinutului raportului civil (corelativ obligaţiei civile), adică posibilitatea subiectului activ de a avea o anumită conduită, de a pretinde subiectului...

 • Nulitatea - Sanctiune Specifica Dreptului Civil

  Nulitatea sete sanctiunea care intervine in cazul in care nu se respecta ,la incheierea actului juridic civil conditiile de validitate FUNCTIILE NULITATII Institutia nulitatii actului juridic civil are atat un rol preventiv,cat si un rol represiv.In consecinta,nulitatea indeplineste nu numai o functie preventiva,ci si o functie sanctionatorie. Functia preventiva consta in efectul inhibitoriu ,pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil.tentate sa incheie actul juridic civil cu...

Pagina 10 din 19