Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Succesiuni

  Introducere Precizare prealabilă: Aceste succinte prezentări ale temelor din programa analitică a disciplinei urmăresc să pună la dispoziţia studenţilor un material didactic util dar nu şi suficient pentru examen. Util căci se doreşte a fi subliniate reperele, principiile materiei succesiunilor, trăsăturile fundamentale ale instituţiilor care alcătuiesc această materie. Se urmăreşte de asemenea, să se pună în evidenţă unele trăsături pe care o instituţie sau alta de drept succesoral le...

 • Civil. Obligatii

  Pt. a determina efectele contractului trebuie determinat conținutul contractului, referitor la care trebuie cunoscute și discutate principiile acestui conținut. Astfel, determinarea efectelor contractului este guvernată de două principii: 1) Principiul forței obligatorii a contractului Poate fi definit spaţiul în care se produc efectele contractului ca fiind o sferă. Uneori această sferă se restrânge (ceea ce determină o îngustare a sferei principiului forţei obligatorii a contractelor),...

 • Drept Civil

  I. Persoana fizică Este unul dintre subiectele raportului juridic civil şi noţiunea de persoană fizică desemnează omul privit în individualitatea să. Sub aspectul dreptului, persoană fizică este privită nu ca o entitate biologică în primul rând ci ca o entitate fizică, adică ca un titular de drepturi şi obligaţii aflat în raporturi cu alte persoane. În prezent, orice pers fizică de la momentul naşterii, în principiu dobândeşte personalitate juridică adică aptitudinea de a fi subiect al...

 • Contractul de Vanzare-Cumparare

  CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă unificarea dispoziţiilor dreptului civil cu cele ale dreptului comercial, a dus mutaţii semnificative şi în materia contractelor, astfel că, prin abrogarea Codului comercial român , noul C. civ. rămâne dreptul comun intern în materia relaţiile comerciale. Sub acest aspect, dispoziţiile art.2 din C. civ. stipulează că prezentul cod este alcătuit...

 • Drept Civil. Teoria Generala. Persoanele

  CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Noţiunea şi obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca ştiinţă juridică • Ştiinţa ca sistem de cunoştinţe se constituie în subsisteme de ştiinţe: ştiinţele naturii; ştiinţele sociale (despre societate); ştiinţele gândirii. • Subsistemul ştiinţelor sociale studiază legile generale ale existenţei şi dezvoltării societăţii, evoluţia tipurilor şi formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de...

 • Drepturi Reale

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PATRIMONIU ŞI DREPTURI PATRIMONIALE 1.1. Caracterele juridice specifice patrimoniului 1.2. Funcţiile patrimoniului 1.3. Conţinutul patrimoniului 1.4. Clasificarea drepturilor reale 1.4.1. Despre drepturile reale principale 1.4.2. Despre drepturile reale accesorii 1.5. Despre obligaţiile reale Noţiuni introductive despre patrimoniu şi despre drepturile patrimoniale Ce este un patrimoniu? De unde a izvorât noţiunea? Ce importanţă are? De ce o studiem la o...

 • Contracte Speciale

  CONTRACTELE CIVILE SPECIALE seria III – seminarist > Vladimir Diaconita > R. Dinca Bibliografie : 1. NCC 2. prelegerile 3. seminarele 4. o carte - Tratat de drept civil. Contracte speciale – Francisc Deak – ed. UJ – vol 1. an 2006, vol 2 si 3 – an 2007 ( ediţie revizuită de R. Popescu) • art. 102 din Legea de punere în aplicare a NCC Prelegerea 1 Contractele speciale în sistemul dreptului art. 1167 NCC : (1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul...

 • Drept Civil Anul I

  Capitolul I. CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL I. DEFINIŢIA, ROLUL, PRINCIPIILE ŞI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil, ca ramură de drept, este ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. 2. Rolul dreptului civil În sistemul dreptului românesc, dreptul civil are un rol deosebit de important, întrucât, prin...

 • Drept Civil - Obligatii

  Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis urmatoarea definitie: “obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura (obligatia este o legatura de drept prin care suntem siliti a plati ceva potrivit dreptului cetatii noastre). Art. 1164 Continutul raportului obligational. Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia...

 • Evidenta Informatizata a Persoanei

  CURSUL 1 PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE SALE I. Noţiunea de persoană. Noţiunea de atribute ale persoanei fizice Prin persoană fizică se înţelege omul privit în îndividualitatea lui. Prin atribute ale persoanei fizice înţelegem ansamblul de drepturi şi de calităţi juridice intrinseci oricărui subiect de drept, care permit identificarea şi individualizarea lui în familie şi în societate. Aceste atribute de individualizare şi identificare sunt numele, domiciliul şi starea civilă, care se...

 • Drept Civil

  Definitie: nulitatea actului juridic civil este acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de acele consecinte care sunt contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila Functiile nulitatii: -functie preventiva: nulitatea are un efect inhibitoriu asupra subiectelor de drept civil -functie sanctionatorie -functie de mijloc de garantie a principiului legalitatii in domeniul actelor juridice civile in domeniul actelor juridice civile Delimitarea...

 • Drepturi Reale Principale

  PATRIMONIU - Art 1719 “oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale - Art 781 C.civ : creditorii unei persoane care a decedat pot cere “separatia patrimoniului defunctului de acela al eredelui” - Decretul 31/1954 referitor la existenta unui patrimoniu - Art 41 “divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice” - Art 42 “persoana juridica nu inceteaza a avea fiinta in cazul - parte din patrimoniul ei se deprinde si se...

 • Drept Civil Roman - Drepturi Reale

  CAPITOLUL I PATRIMONIUL .I DREPTURILE PATRIMONIALE I.1. PATRIMONIUL I.1.1. Probleme generale . de esen.a patrimonilului este existen.a unui ansamblu, a unei totalit..i, a unei universalit..i, a unei globalit..i, deci este vorba de un complex de bunuri care trebuie s. aib. o interferen.., o leg.tur. puternic. in cadrul patrimoniului. I.1.2. Reglement.rile legale . Codul civil face referire in diverse articole, la patrimoniu; Legea nr. 31/1990 republicat. .i modificat. privind societ..ile...

 • Dreptul de Proprietate si alte Drepturi Reale

  Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului, deşi numeroase texte legale fac referiri la această noţiune. Cu titlu de exemplu, art.1718 C.civ. care reglementează gajul general şi care după cum vom observa, constituie fundamentul teoriei patrimoniului, art.1781 referitor la separaţia patrimoniului defunctului de acela al moştenitorului, art.26 lit.e din Decretul...

 • Drepturi de Proprietate Privata

  Sectiunea I-a Definitie, reglementare si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 1. Definitie În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii ale dreptului de proprietate privata, noi achiesând la urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este „acel drept real asupra unor bunuri imobile sau mobile, altele decât cele ce alcatuiesc domeniul public, care confera titularilor exercitarea posesiei, folosintei si dispozitiei în mod exclusiv prin putere si...

Pagina 2 din 19