Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Functiile Curtii de Justitie Europene

  Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) este Curtea Supremă a Uniunii Europene. Înfiinţată în 1952, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) are rolul de a asigura uniformitatea interpretării şi aplicării dreptului comunitar şi are competenţa de a soluţiona litigii care implică statele membre, instituţii comunitare, companii sau persoane fizice din spaţiul UE. Jurisdicţia sa acoperă numai problemele specifice legate de aplicarea Tratatelor Comunităţii şi ale Uniunii. Necesitatea înfiinţării unei astfel...

 • Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu

  Funcţionarul public. Reglementarea raporturilor de serviciu. I. 1 Fundamente doctrinare privind trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea statală la care ne raportăm uneori, aceste reglementări nefiind altceva decât un instrument de impunere a unor concepţii...

 • Clasificarea Bunurilor

  Sunt clasificate in functie de : IN FUNCTIE DE NATURA LOR SI CLASIFICAREA DATA DE LEGE a)Bunuri mobile 1. bun mobil prin nat lor-acele bunuri care se pot deplasa dintun loc in altu,fie printro forta ajutatoare 2. bunuri mobile prin determinarea legii-este formata in general din bunuri incorporate(cele care au existenta abstracta)-drepturile asupra bun mob prin nat lor,precum si actiunile ce apara aceste dr(rente ,arendele) 3. bunuri mobile prin anticipatie-sunt bunuri imobile prin nat...

 • Cursuri Drept Civil

  Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia Stanciulescu (contine grille si spete). Examen: grille (contracte+mostenire) + lucrare (sinteza – 1 punct) Curs 2 Contractul de vanzare-cumparare Vanzarea-cumpararea este un contract prin care vanzatorul transmite dreptul de proprietate asupra unui lucru al sau cumparatorului, care se oblige in schimb sa plateasca un prêt. Caracterele juridice ale...

 • Nulitatea Casatoriei

  1. Noţiune Nulitatea căsătoriei este sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de lege pentru încheierea acesteia. Constatarea nulităţii sau, după caz, anularea căsătoriei semnifică desfiinţarea acesteia. 2. Particularităţi Dată fiind importanţa căsătoriei şi consecinţele grave pe care le generează desfiinţarea acesteia, legiuitorul a creat un regim juridic aparte, deosebit (într-o oarecare măsură) de cel al nulităţii (absolute sau relative) din dreptul comun....

 • Filiatia

  NOŢIUNE Filiaţia este legătura, biologică ce rezultă din procreare şi naştere . Lato sensu, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei. Stricto sensu, filiaţia este raportul de descendenţă a unei persoane din părinţii săi . 2. CLASIFICARE Filiaţia poate fi clasificată după mai multe criterii. Dintre acestea reţinem următoarele: 1. în raport de părintele faţă de care se stabileşte, filiaţia se împarte în: a) filiaţie faţă de mamă...

 • Drept Civil

  Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul ramurilor de drept care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice. DREPTUL PUBLIC= reglementeaza raporturile dintre stat si persoana fizice sau juridice. Ex de ramuri de drept: dr constitutional, administrative, penal, fiscal, international public, procesual- penal, procesual-civil; DREPTUL PRIVAT= reglementeaza raporturile dintre stat si...

 • Dreptul Afacerilor

  1.Definiţia activităţii de întreprinzător şi elementele ei distinctive. activitatea de întreprinzător- activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din propria iniţiativă, în numele şi cu riscul propriu, sub răspunderea lor patrimonială, în scopul asigurării unei surse de venituri permanente (Legea nr. 845/1992, art. 1). În calitate de întreprinzător poate activa o...

 • Drept Civil

  Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut este format din dreptul subiectului activ numit creditor de a cere subiectului pasiv sau debitor sa execute 1 sau mai multe prestaţii de a da , a face sau a nu face ceva sub sancţiunea constrângerii de către stat în caz că debitorul nu execută obligaţia în mod voluntar. Caractere juridice - Raportul obligaţional implică o legătură juridică...

 • Testamentul

  I. Definiţie Actul juridic prin care decujus declară ultima sa voinţă este testamentul. Potrivit art.802 C. civ. , testamentul este un act juridic unilateral, personal şi solemn, revocabil, cât timp testatorul este în viaţă, prin care acesta dispune în tot sau în parte de avutul ce va lăsa la moartea sa. Rezultă deci că: testamentul fiind un act juridic trebuie să îndeplinească toate condiţiile de fond ( consimţământ, capacitate, obiect şi cauză ) cerute pentru valabilitatea actului...

 • Succesiunile

  Capitol preliminar. Notiunea de succesiune 1. 1. Definitie. Succesiunea semnifică transmisiunea patrimoniului lui de cuius succesibililor lui, desemnati de lege, în lipsa organizării devolutiunii de către el, printr-un testament. 1.2. Tipurile succesiunii. Din definitie rezultă că succesiunea este de două feluri: legală (ab intestat) sau testamentară. Chiar si în cazul în care succesiunea este testamentară, regulile succesiunii legale se aplică unei fractiuni din patrimoniul său, denumită...

 • Cursuri Drept Civil - Drepturi Reale Principale

  Dr. civil poate fi definit ca sistem de norme ce descriu modelul raportului juridic civil =>studiul dr civil e din aceasta perspectiva studiul raporturilor juridice. E firesc ca dupa materia persoanelor+ dr.real sa se discute despre obligatii. Ele au legatura cu patrimoniul, in continutul lor intra dr. de creanta care, impreuna cu dr. reale formeaza continutul patrimoniului. Avem doar obligatii civile: Acceptii obligatii civile : Sens larg= raportul juridic civil al carui subiect...

 • Procedura de Vanzare a Bunurilor Publice

  INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă în Moldova a generat mari schimbări în toate sferele vieţii sociale: crearea noilor unităţi economice, modificarea organelor statale, adoptarea noului cod civil. Dezvoltarea normală a vieţii sociale necesită respectarea normelor de conduită. Odată cu procesul de restrucuturare, s-au produs schimbări esenţiale şi în societatea noastră, a început să se acorde o atenţie deosebită drepturilor omului, se încearcă de a pune interesele omului,...

 • Drept Civil II - Persoanele

  CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte normative: Decretul nr. 31/1954 şi Decretul nr. 34 din 1954, Codul civil, Codul familiei şi în alte legi speciale. Deosebirea între drept şi subiect de drept: noţiunile sunt diferite, însă strâns legate între ele. Subiectele de drept nu pot exista fără norme juridice şi la rândul ei, norma juridică este creaţia subiectelor de drept. Subiect de drept: 1....

 • Poprirea

  Generalitati Sediul materiei este reprezentat de dispozitiile cuprinse in art. 452-461 C. proc. civ. Aceste norme procedurale constituie dreptul comun in materie de poprire^1 . Poprirea este acea forma de executare prin care creditorul urmareste sumele de bani sau efectele pe care o terta persoana le datoreaza debitorului urmarit si consta in indisponibilizarea acelor sume sau efecte in mainile tertului, debitor al datornicului urmarit, si in obligarea lui sa le plateasca direct...

Pagina 4 din 19