Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Succesiuni

  Drept civil. Succesiuni 3 INTRODUCERE Modulul intitulat Drept civil. Succesiuni se studiază în anul III, semestrul al II- lea şi vizează dobândirea de competenţe în domeniul dreptului civil. Obiectivele cadru pe care ţi le propun sunt următoarele: explicarea principiilor devoluţiunii succesorale legale; prezentarea particularităţilor specifice devoluţiunii succesorale testamentare; identificarea claselor de moştenitori şi conţinutul drepturilor succesorale ale reprezentanţilor fiecărei...

 • Contenciosul Administrativ

  Categorii de contencios administrativ : 1. Contencios administrativ in anulare – confera instantei de contencios administrativ competenta sa anuleze in tot sau in parte un act administrativ ilegal sau sa oblige autoritatea publica sa rezolve cererea care priveste un drept ori un interes legitim. 2. Contenciosul administrativ de plina jurisdictie – confera instantei de contencios administrativ si dreptul de a acorda despagubiri pt daunele cauzate particularului , prin actul administrativ...

 • Drept Civil. Contracte

  TITLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE CAPITOLUL I I. Aspecte privind noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare. 1.1 Noţiunea şi reglementarea contractului . Despre „vindere” în concepţia actualului cod civil legiuitorul statuează în art. 1294 o definiţie clară a contractului de vânzare cumpărare, pe care doctrina a interpretat-o , ca fiind contractul prin care una dintre părţi - vânzătorul - strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi -...

 • Elemente de Drept Civil

  CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază un sens economic şi un sens juridic, ce se atribuie conceptului de “drept de proprietate”. În sens economic, proprietatea apare ca o categorie specifică vieţii economice, care reflectă relaţiile dintre oameni în procesul de producţie şi repartiţie a bunurilor materiale . Ea desemnează, cu alte cuvinte, substanţa sau conţinutul proprietăţii,...

 • Patrimoniul

  TEMA (UNITATEA) I PATRIMONIUL § 1. Notiunea si caracterele juridice ale patrimoniului 1. Definitia patrimoniului Patrimoniul este definit ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale apartinând unei persoane fizice sau juridice determinatã, privite ca o sumã de valori active si pasive, strâns legate între ele1. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului a. Patrimoniul este o universalitate juridicã; b. Patrimoniul este unic; c. Patrimoniul este divizibil; d....

 • Protectia Consumatorului

  Introducere În perioadele de modificări oamenii mereu s-au aflat confruntaţi cu probleme inedite. Etapa pe care o parcurge actualmente societatea noastră - "tranziţia către economia de piaţa" are un aspect pe cât de complex pe atât de dificil. Întreprinzătorul obţine profitul scontat doar satisfăcând necesităţile şi aspiraţiile consumatorului. Ieşind din economia de comandă, subiecţii economici se confruntă cu realitatea recunoscând că trebuie să se conformeze şi să-şi înteleagă...

 • Posesia

  POSESIA= Def:este o stare de fapt ce consta in stapanirea materiala asupra unui bun aflat in circuitul civil exercitata de catre o persoana cu intentia de a se comporta fata de terti ca proprietar sau titular al unui drept real. Elementele posesiei. Posesia are două elemente constitutive: corpus şi animus. 2.1. Elementul corpus, este elementul material şi presupune contactul nemijlocit şi constă în stăpânirea materială a bunului, adică în realizarea de acte materiale de deţinere şi folosire...

 • Functiile Curtii de Justitie Europene

  Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) este Curtea Supremă a Uniunii Europene. Înfiinţată în 1952, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) are rolul de a asigura uniformitatea interpretării şi aplicării dreptului comunitar şi are competenţa de a soluţiona litigii care implică statele membre, instituţii comunitare, companii sau persoane fizice din spaţiul UE. Jurisdicţia sa acoperă numai problemele specifice legate de aplicarea Tratatelor Comunităţii şi ale Uniunii. Necesitatea înfiinţării unei astfel...

 • Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu

  Funcţionarul public. Reglementarea raporturilor de serviciu. I. 1 Fundamente doctrinare privind trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea statală la care ne raportăm uneori, aceste reglementări nefiind altceva decât un instrument de impunere a unor concepţii...

 • Clasificarea Bunurilor

  Sunt clasificate in functie de : IN FUNCTIE DE NATURA LOR SI CLASIFICAREA DATA DE LEGE a)Bunuri mobile 1. bun mobil prin nat lor-acele bunuri care se pot deplasa dintun loc in altu,fie printro forta ajutatoare 2. bunuri mobile prin determinarea legii-este formata in general din bunuri incorporate(cele care au existenta abstracta)-drepturile asupra bun mob prin nat lor,precum si actiunile ce apara aceste dr(rente ,arendele) 3. bunuri mobile prin anticipatie-sunt bunuri imobile prin nat...

 • Cursuri Drept Civil

  Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia Stanciulescu (contine grille si spete). Examen: grille (contracte+mostenire) + lucrare (sinteza – 1 punct) Curs 2 Contractul de vanzare-cumparare Vanzarea-cumpararea este un contract prin care vanzatorul transmite dreptul de proprietate asupra unui lucru al sau cumparatorului, care se oblige in schimb sa plateasca un prêt. Caracterele juridice ale...

 • Nulitatea Casatoriei

  1. Noţiune Nulitatea căsătoriei este sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de lege pentru încheierea acesteia. Constatarea nulităţii sau, după caz, anularea căsătoriei semnifică desfiinţarea acesteia. 2. Particularităţi Dată fiind importanţa căsătoriei şi consecinţele grave pe care le generează desfiinţarea acesteia, legiuitorul a creat un regim juridic aparte, deosebit (într-o oarecare măsură) de cel al nulităţii (absolute sau relative) din dreptul comun....

 • Filiatia

  NOŢIUNE Filiaţia este legătura, biologică ce rezultă din procreare şi naştere . Lato sensu, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei. Stricto sensu, filiaţia este raportul de descendenţă a unei persoane din părinţii săi . 2. CLASIFICARE Filiaţia poate fi clasificată după mai multe criterii. Dintre acestea reţinem următoarele: 1. în raport de părintele faţă de care se stabileşte, filiaţia se împarte în: a) filiaţie faţă de mamă...

 • Drept Civil

  Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul ramurilor de drept care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice. DREPTUL PUBLIC= reglementeaza raporturile dintre stat si persoana fizice sau juridice. Ex de ramuri de drept: dr constitutional, administrative, penal, fiscal, international public, procesual- penal, procesual-civil; DREPTUL PRIVAT= reglementeaza raporturile dintre stat si...

 • Dreptul Afacerilor

  1.Definiţia activităţii de întreprinzător şi elementele ei distinctive. activitatea de întreprinzător- activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din propria iniţiativă, în numele şi cu riscul propriu, sub răspunderea lor patrimonială, în scopul asigurării unei surse de venituri permanente (Legea nr. 845/1992, art. 1). În calitate de întreprinzător poate activa o...

Pagina 5 din 21