Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Executarea Silita

  Consideratii generale cu privire la executarea silita In literatura de specialitate s-a apreciat ca de vreme ce legea recunoaste si garanteaza persoanelor drepturi subiective si interese legitime, ea trebuie sa le puna la dispozitie si mijlocul legal pentru realizarea lor^1 . Fara posibilitatea constrangerii, realizata ca mijloc legal prin urmarirea silita a bunurilor debitorului, dreptul recunoscut printr-o hotarare trecuta in puterea lucrului judecat ar fi o simpla aparenta, o iluzie, iar...

 • Procedura de Judecata a Recursului

  Procedura prealabila Presedintele poate desemna un judecator pentru intocmirea unui raport asupra recursului, raport cu valoare deosebita^1 . Raportorul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma, daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazute de art. 304 si va arata pozitia jurisprudentei si a doctrinei in problemele de drept vizand solutia data prin hotararea atacata. In toate cazurile judecatorul trebuie sa manifeste atentia cuvenita pentru a nu-si spune parerea in...

 • Apelul

  Notiunea si importanta apelului Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti poate solicita unei jurisdictii superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond^1 . Definitia este una de maxima generalitate, dar ea cuprinde toate elementele esentiale ale unei cai de atac: subiectele, obiectul si scopul apelului^2 . Sau, altfel spus, apelul reprezinta calea de atac obisnuita, prin care partea interesata sau procurorul invoca nemultumiri fata de...

 • Cheltuielile de Judecata

  Cheltuielile de judecata reprezinta ansamblul sumelor de bani pe care trebuie sa le suporte partile in legatura cu activitatea lor procesuala. Sarcina de infaptuire a justitiei revine statului, iar acest principiu este aplicabil in majoritatea societatilor democratice. Cu toate acestea, suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de infaptuirea justitiei de societate, iar in ultima instanta de catre contribuabili, ar constitui o sarcina excesiv de impovaratoare si deopotriva inechitabila. De...

 • Caile de Atac

  Incheierea pronuntata de instanta este executorie si poate fi atacata cu recurs. Termenul de recurs este derogatoriu de la dreptul comun, anume in sensul ca durata acestuia este de 5 zile si curge de la pronuntare, daca incheierea s-a pronuntat cu citarea partilor, si de la comunicare daca s-a dat fara citarea lor (art. 238 C. proc. civ. ). Aceste norme derogatorii de la dreptul comun se justifica tocmai prin necesitatea solutionarii urgente a cererilor de asigurare a dovezilor^1 . S-a...

 • Regimul Probelor in Procesul Civil

  Generalitati Realizarea justitiei in statul de drept nu se poate infaptui fara un sistem probator corespunzator, care sa asigure aflarea adevarului in cauzele supuse judecatii, sistem realizat prin ansamblul mijloacelor de dovada. Procesul de natura civila (incluzand aici pe cel de natura comerciala sau de dreptul muncii, de contencios administrativ sau fiscal ori procesul in materie contraventionala, care au particularitatile lor in materie de probatiune, insa fondul este cel prevazut in...

 • Renuntarea la Drept

  Am aratat in capitolul referitor la actiunea civila ca prima dintre conditiile de exercitiu ale actiunii este aceea de a afirma existenta unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat. Reamintim ca actiunea poate avea ca obiect nu protejarea unui drept subiectiv ci a unui interes legitim care nu se poate realiza decat pe calea justitiei in aceste cazuri legea ingaduie in mod expres celui interesat sa recurga la actiune. La fel si in cazul actiunilor in constatare (art. 111 C. proc....

 • Termenele Procedurale

  Notiunea si rolul termenelor de procedura In limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. In dreptul substantial prin termen se desemneaza, in general, momentul cand o obligatie se stinge sau devine exigibila^1 . In acceptiunea sa procesuala notiunea de termen evoca durata de timp, stabilita de lege sau de judecator, inauntrul caruia trebuie indeplinit sau dimpotriva este oprita intocmirea unui anumit act de procedura. Legea reglementeaza in mod amanuntit...

 • Procurorul

  Rolul si importanta participarii procurorului in procesul civil In ceea ce priveste activitatea legata de actiunile civile care se judeca alaturat celor penale, in elucidarea acestei probleme pornim de la ideea ca savarsirea unei infractiuni da nastere la o actiune penala si poate genera si o actiune civila. Obiectul actiunii penale este aplicarea pedepselor si a masurilor de siguranta, iar actiunea civila are ca obiect obligatia la plata a unei despagubiri, la restituirea lucrului,...

 • Participantii in Procesul Penal

  Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in judecata prin care este sesizata instanta de judecata si incheind cu punerea in executare silita a hotararii^1 . La activitatea de judecata a cauzelor civile si de executare a hotararilor pronuntate in aceste cauze, participa: - Instanta - Partile "- Procurorul - organul de executare - alte persoane si organe care poarta denumirea generala...

 • Actiunea Civila

  Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv pentru realizarea acelui drept. - Unul din elementele dreptului subiectiv civil este posibilitatea de a recurge la forta de constrangere a statului atunci cand dreptul sau un interes legitim nu a fost respectat sau este contestat. Dreptul subiectiv este definit ca fiind "posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ - persoana...

 • Drept Civil

  Ramuri de dr român Sistemul de dr român: : -I.Dr public-ramura de dr, care reglementează raporturile juridice în care unul din subiecţi este statul. Consecinţă juridică-metoda de reglementare este de subordonare.Întotdeauna statul impune p conduită celeilalte părţi. Ex:Dr administrativ, Dr penal -II.Dreptul privat Întotdeauna raporturile juridice se stabilesc între particulari. Consecinţă juridică-metoda de egalitate a voinţelor juridice a părţilor. -de comun acord părţile stabilesc...

 • Elemente de Drept Civil

  INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A EXECUTARII PEDEPSELOR SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI Notiunea si caracterizarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei Suspendarea condiţională a executării pedepsei, cunoscută în unele legislaţii şi sub denumirea improprie de condamnare condiţionată, este o măsură de individualizare a reacţiei penale pe care o poate lua instanţa de judecată prin însăşi hotărârea de condamnare. Ea constă în suspendarea, pe o anumită durată denumită...

 • Drept Civil

  Introducere Lucrarea de faţă constituie un material orientativ asupra principalele instituţii ale dreptului civil material, o prefaţă la bibliografia obligatorie indicată necesară pentru promovarea disciplinei drept civil. Dreptul civil, segment al dreptului privat, este format din norme juridice care statornicesc egalitatea în drepturi a subiectelor de drept şi reglementează o sferă largă de raporturi patrimoniale, ce cuprinde raporturile de proprietate, cele legate de succesiune şi...

 • Drept Constitutional

  Capacitatea de folosinta a persoanei fizice.Notiune si caractere juridice Potrivit art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, “Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii”. În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii cu privire la capacitatea de folosinta . Tinând seama de legislatia în vigoare – Decretul nr.31/1954 si de Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului, ratificat prin Decretul nr.212/1974, un alt...

Pagina 5 din 19