Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor

  TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR 1. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. Definiţie. Obligaţia este raportul de drept civil în care o parte, numită creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute una sau mai multe prestaţii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regulă, sub sancţiunea constrângerii de către stat. Obligaţia civilă...

 • Drept Civil si Comercial

  CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească . 2. Definiţia dreptului civil Definiţia dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului...

 • Drept Civil - Drepturile Reale

  Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila. Asa cum s-a studiat deja, el are un caracter dublu volitional, in sensul ca doua vointe prefigureaza relatia sociala si anume, vointa legii exprimata prin norma juridica si vointa subiectelor exprimata prin acte si fapte juridice. Elementele structurale are raportului juridic...

 • Sinteza Drept Civil

  Raportul juridic civil – noţiune şi caracterele juridice. Relaţia socialã, specialã, patrimonialã şi personal nepatrimonialã reglementatã de o normã de drept civil în care subiectele se află pe poziţia de egalitate, se numeşte raport juridic civil. Caractere - trăsături : caracterul social: are loc între membrii societãţii ; caracter voliţional: are un caracter dublu voliţional: voinţa pãrţilor şi voinţa legiuitorului (prin NJ). egalitatea juridicã a pãrţilor – pãrţile nu se subordoneazã...

 • Drept Civil Partea I

  1.1 NOTIUNEA SI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL 1.1.1 Drept si morala. Subdiviziunile dreptului Oamenii sunt condamnati sa traiasca împreuna. Coexistenta lor naste aspiratii care se ciocnesc, pasiuni care se contrariaza, libertati care se învrajbesc, conflicte care apar. Ceea ce divide mai mult pe oameni nu este atât diversitatea ideilor, cât similitudinea nevoilor lor. Cum poate fi controlata distributia bunurilor? De cine si dupa ce criterii pot fi apreciate limitele libertatilor si...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta altei Persoane

  I. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori 1. Temeiul legal. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori este reglementată de art. 1000 alin. 2 C.civ., potrivit căruia “tatăl şi mama, după moartea bărbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii”. 2. Domeniul de aplicare al art. 1000 alin. 2 C.civ. Răspunderea prevăzută de art. 1000 alin. 2 se aplică părinţilor, indiferent dacă filiaţia este din căsătorie sau din afara...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta Proprie

  1. Reglementare. Codul civil instituie răspunderea pentru rapta proprie prin art. 998 şi 999, care constituie totodată şi temeiul pentru stabilirea condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale. 2. Noţiune. Răspunderea pentru fapta proprie, fiind consecinţa unui principiu fundamental al răspunderii juridice, este cea mai importantă dintre formele răspunderii civile delictuale, datorită frecvenţei situaţiilor la care aceasta se aplică în practică, cât faptului că cele două textele...

 • Succesiunile

  Capitolul I Noţiunea de succesiune 1. Ce este si în ce constă utilitatea succesiunilor? În limbaj comun, cuvântul succesiune semnifică succedarea în timp si spatiu, unei persoane sau unui eveniment . Mutatis mutandis, în drept, mostenitorii succed persoanei lui de cuius, cu privire la drepturile acestuia. Tehnic, succesiunea are semnificatia de mod de transmitere a drepturilor (mostenirii) lăsat de de cuius, succesorilor sau legatarilor. În acest sens succesiunea este un proces prin care...

 • Contracte Speciale

  Capitolul I Contractul de vânzare-cumpărare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezintă şi va fi o necesitate permanentă.Nevoia de a avea în proprietate anumite bunuri, mai ales cele care se pot folosi fără a fi consummate, a făcut ca proprietatea să treacă de la o persoană la alta, mai întâi prin schimb, apoi, după apariţia monedei, prin vînzare-cumpărare. Frecvenţa acestui contract în viaţa de zi cu zi ca şi importanţa lui, explică de ce el reprezintă o figură centrală şi în...

 • Contractul - Actiunea Pauliana

  I. Contractul CONTRACT =“ acordul între două sau mai multe persoane pentru a constitui sau a stinge un raport juridic”, natura juridică este aceea a unui act juridic, bilateral sau multilateral, apt să producă efecte juridice urmărite de părţi în conformitate cu dispoziţiile legii. În sistemul Codului civil contractele sunt guvernate de principiul libertăţii convenţiilor. Libertatea de a stabili orice fel de convenţie, de a stabili conţinutul contractului, poate fi limitată : - prin norme...

 • Succesiuni

  CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră succesiunea printre modurile de dobândire si de transmitere a dreptului de proprietate. Dreptul la mostenire este consacrat si de art. 46 din Constitutie. Notiunea de succesiune este susceptibilă de mai multe întelesuri. Într-o primă acceptiune, mai largă, prin succesiune se întelege orice transmisiune de drepturi (universală, cu titlu...

 • Dreptul Civil

  TITLUL I – INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE La o simplă analiză, fără a fi necesare ample cercetări sau studii a căror valoare să fie transformată în sume cu multe cifre, se poate constata că oricărei forme de viaţă îi sunt specifice anumite reguli ce permit supravieţuirea, iar în cazuri complexe chiar evoluţia. Poate trăsătura cea mai importantă care trebuie subliniată în cazul drepturilor care vor face obiect de cercetare pentru studenţi este aceea că...

 • Institutii de Drept Civil

  PARTEA I INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ Dacă părţile participante la un raport juridic civil îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, nu se pune problema probelor, deoarece drepturile subiective există separat de dovada lor. Atunci când între aceste părţi apare o neînţelegere, un litigiu, fie referitor la existenţa, fie referitor la conţinutul raportului juridic, se pune problema dovedirii lor...

 • Cursuri Drept Civil

  Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto). Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare. Contractul de vanzare-cumparare Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte...

 • Despre Dreptul Civil

  CAPITOLUL II Despre dreptul civil 1. Introducere. “Civil”, ca simplu cuvânt defineşte cetatea (civitas) care constituia într-o vreme principalul argument al vieţii în comun ce necesita o permanentă concesie din partea membrilor societăţii respective în scopul de a menţine raporturi paşnice . Cetatea cu necesităţile ei trebuie să se conducă după un drept simplu aplicabil cetăţenilor săi, care să prevadă reguli pentru orânduirea celor mai importante evenimente din viaţa individului:...

Pagina 6 din 19