Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil

  Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut este format din dreptul subiectului activ numit creditor de a cere subiectului pasiv sau debitor sa execute 1 sau mai multe prestaţii de a da , a face sau a nu face ceva sub sancţiunea constrângerii de către stat în caz că debitorul nu execută obligaţia în mod voluntar. Caractere juridice - Raportul obligaţional implică o legătură juridică...

 • Testamentul

  I. Definiţie Actul juridic prin care decujus declară ultima sa voinţă este testamentul. Potrivit art.802 C. civ. , testamentul este un act juridic unilateral, personal şi solemn, revocabil, cât timp testatorul este în viaţă, prin care acesta dispune în tot sau în parte de avutul ce va lăsa la moartea sa. Rezultă deci că: testamentul fiind un act juridic trebuie să îndeplinească toate condiţiile de fond ( consimţământ, capacitate, obiect şi cauză ) cerute pentru valabilitatea actului...

 • Succesiunile

  Capitol preliminar. Notiunea de succesiune 1. 1. Definitie. Succesiunea semnifică transmisiunea patrimoniului lui de cuius succesibililor lui, desemnati de lege, în lipsa organizării devolutiunii de către el, printr-un testament. 1.2. Tipurile succesiunii. Din definitie rezultă că succesiunea este de două feluri: legală (ab intestat) sau testamentară. Chiar si în cazul în care succesiunea este testamentară, regulile succesiunii legale se aplică unei fractiuni din patrimoniul său, denumită...

 • Cursuri Drept Civil - Drepturi Reale Principale

  Dr. civil poate fi definit ca sistem de norme ce descriu modelul raportului juridic civil =>studiul dr civil e din aceasta perspectiva studiul raporturilor juridice. E firesc ca dupa materia persoanelor+ dr.real sa se discute despre obligatii. Ele au legatura cu patrimoniul, in continutul lor intra dr. de creanta care, impreuna cu dr. reale formeaza continutul patrimoniului. Avem doar obligatii civile: Acceptii obligatii civile : Sens larg= raportul juridic civil al carui subiect...

 • Procedura de Vanzare a Bunurilor Publice

  INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă în Moldova a generat mari schimbări în toate sferele vieţii sociale: crearea noilor unităţi economice, modificarea organelor statale, adoptarea noului cod civil. Dezvoltarea normală a vieţii sociale necesită respectarea normelor de conduită. Odată cu procesul de restrucuturare, s-au produs schimbări esenţiale şi în societatea noastră, a început să se acorde o atenţie deosebită drepturilor omului, se încearcă de a pune interesele omului,...

 • Drept Civil II - Persoanele

  CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte normative: Decretul nr. 31/1954 şi Decretul nr. 34 din 1954, Codul civil, Codul familiei şi în alte legi speciale. Deosebirea între drept şi subiect de drept: noţiunile sunt diferite, însă strâns legate între ele. Subiectele de drept nu pot exista fără norme juridice şi la rândul ei, norma juridică este creaţia subiectelor de drept. Subiect de drept: 1....

 • Poprirea

  Generalitati Sediul materiei este reprezentat de dispozitiile cuprinse in art. 452-461 C. proc. civ. Aceste norme procedurale constituie dreptul comun in materie de poprire^1 . Poprirea este acea forma de executare prin care creditorul urmareste sumele de bani sau efectele pe care o terta persoana le datoreaza debitorului urmarit si consta in indisponibilizarea acelor sume sau efecte in mainile tertului, debitor al datornicului urmarit, si in obligarea lui sa le plateasca direct...

 • Executarea Silita

  Consideratii generale cu privire la executarea silita In literatura de specialitate s-a apreciat ca de vreme ce legea recunoaste si garanteaza persoanelor drepturi subiective si interese legitime, ea trebuie sa le puna la dispozitie si mijlocul legal pentru realizarea lor^1 . Fara posibilitatea constrangerii, realizata ca mijloc legal prin urmarirea silita a bunurilor debitorului, dreptul recunoscut printr-o hotarare trecuta in puterea lucrului judecat ar fi o simpla aparenta, o iluzie, iar...

 • Procedura de Judecata a Recursului

  Procedura prealabila Presedintele poate desemna un judecator pentru intocmirea unui raport asupra recursului, raport cu valoare deosebita^1 . Raportorul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma, daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazute de art. 304 si va arata pozitia jurisprudentei si a doctrinei in problemele de drept vizand solutia data prin hotararea atacata. In toate cazurile judecatorul trebuie sa manifeste atentia cuvenita pentru a nu-si spune parerea in...

 • Apelul

  Notiunea si importanta apelului Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti poate solicita unei jurisdictii superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond^1 . Definitia este una de maxima generalitate, dar ea cuprinde toate elementele esentiale ale unei cai de atac: subiectele, obiectul si scopul apelului^2 . Sau, altfel spus, apelul reprezinta calea de atac obisnuita, prin care partea interesata sau procurorul invoca nemultumiri fata de...

 • Cheltuielile de Judecata

  Cheltuielile de judecata reprezinta ansamblul sumelor de bani pe care trebuie sa le suporte partile in legatura cu activitatea lor procesuala. Sarcina de infaptuire a justitiei revine statului, iar acest principiu este aplicabil in majoritatea societatilor democratice. Cu toate acestea, suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de infaptuirea justitiei de societate, iar in ultima instanta de catre contribuabili, ar constitui o sarcina excesiv de impovaratoare si deopotriva inechitabila. De...

 • Caile de Atac

  Incheierea pronuntata de instanta este executorie si poate fi atacata cu recurs. Termenul de recurs este derogatoriu de la dreptul comun, anume in sensul ca durata acestuia este de 5 zile si curge de la pronuntare, daca incheierea s-a pronuntat cu citarea partilor, si de la comunicare daca s-a dat fara citarea lor (art. 238 C. proc. civ. ). Aceste norme derogatorii de la dreptul comun se justifica tocmai prin necesitatea solutionarii urgente a cererilor de asigurare a dovezilor^1 . S-a...

 • Regimul Probelor in Procesul Civil

  Generalitati Realizarea justitiei in statul de drept nu se poate infaptui fara un sistem probator corespunzator, care sa asigure aflarea adevarului in cauzele supuse judecatii, sistem realizat prin ansamblul mijloacelor de dovada. Procesul de natura civila (incluzand aici pe cel de natura comerciala sau de dreptul muncii, de contencios administrativ sau fiscal ori procesul in materie contraventionala, care au particularitatile lor in materie de probatiune, insa fondul este cel prevazut in...

 • Renuntarea la Drept

  Am aratat in capitolul referitor la actiunea civila ca prima dintre conditiile de exercitiu ale actiunii este aceea de a afirma existenta unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat. Reamintim ca actiunea poate avea ca obiect nu protejarea unui drept subiectiv ci a unui interes legitim care nu se poate realiza decat pe calea justitiei in aceste cazuri legea ingaduie in mod expres celui interesat sa recurga la actiune. La fel si in cazul actiunilor in constatare (art. 111 C. proc....

 • Termenele Procedurale

  Notiunea si rolul termenelor de procedura In limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. In dreptul substantial prin termen se desemneaza, in general, momentul cand o obligatie se stinge sau devine exigibila^1 . In acceptiunea sa procesuala notiunea de termen evoca durata de timp, stabilita de lege sau de judecator, inauntrul caruia trebuie indeplinit sau dimpotriva este oprita intocmirea unui anumit act de procedura. Legea reglementeaza in mod amanuntit...

Pagina 6 din 21