Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil Partea I

  1.1 NOTIUNEA SI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL 1.1.1 Drept si morala. Subdiviziunile dreptului Oamenii sunt condamnati sa traiasca împreuna. Coexistenta lor naste aspiratii care se ciocnesc, pasiuni care se contrariaza, libertati care se învrajbesc, conflicte care apar. Ceea ce divide mai mult pe oameni nu este atât diversitatea ideilor, cât similitudinea nevoilor lor. Cum poate fi controlata distributia bunurilor? De cine si dupa ce criterii pot fi apreciate limitele libertatilor si...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta altei Persoane

  I. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori 1. Temeiul legal. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori este reglementată de art. 1000 alin. 2 C.civ., potrivit căruia “tatăl şi mama, după moartea bărbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii”. 2. Domeniul de aplicare al art. 1000 alin. 2 C.civ. Răspunderea prevăzută de art. 1000 alin. 2 se aplică părinţilor, indiferent dacă filiaţia este din căsătorie sau din afara...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta Proprie

  1. Reglementare. Codul civil instituie răspunderea pentru rapta proprie prin art. 998 şi 999, care constituie totodată şi temeiul pentru stabilirea condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale. 2. Noţiune. Răspunderea pentru fapta proprie, fiind consecinţa unui principiu fundamental al răspunderii juridice, este cea mai importantă dintre formele răspunderii civile delictuale, datorită frecvenţei situaţiilor la care aceasta se aplică în practică, cât faptului că cele două textele...

 • Succesiunile

  Capitolul I Noţiunea de succesiune 1. Ce este si în ce constă utilitatea succesiunilor? În limbaj comun, cuvântul succesiune semnifică succedarea în timp si spatiu, unei persoane sau unui eveniment . Mutatis mutandis, în drept, mostenitorii succed persoanei lui de cuius, cu privire la drepturile acestuia. Tehnic, succesiunea are semnificatia de mod de transmitere a drepturilor (mostenirii) lăsat de de cuius, succesorilor sau legatarilor. În acest sens succesiunea este un proces prin care...

 • Contracte Speciale

  Capitolul I Contractul de vânzare-cumpărare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezintă şi va fi o necesitate permanentă.Nevoia de a avea în proprietate anumite bunuri, mai ales cele care se pot folosi fără a fi consummate, a făcut ca proprietatea să treacă de la o persoană la alta, mai întâi prin schimb, apoi, după apariţia monedei, prin vînzare-cumpărare. Frecvenţa acestui contract în viaţa de zi cu zi ca şi importanţa lui, explică de ce el reprezintă o figură centrală şi în...

 • Contractul - Actiunea Pauliana

  I. Contractul CONTRACT =“ acordul între două sau mai multe persoane pentru a constitui sau a stinge un raport juridic”, natura juridică este aceea a unui act juridic, bilateral sau multilateral, apt să producă efecte juridice urmărite de părţi în conformitate cu dispoziţiile legii. În sistemul Codului civil contractele sunt guvernate de principiul libertăţii convenţiilor. Libertatea de a stabili orice fel de convenţie, de a stabili conţinutul contractului, poate fi limitată : - prin norme...

 • Succesiuni

  CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră succesiunea printre modurile de dobândire si de transmitere a dreptului de proprietate. Dreptul la mostenire este consacrat si de art. 46 din Constitutie. Notiunea de succesiune este susceptibilă de mai multe întelesuri. Într-o primă acceptiune, mai largă, prin succesiune se întelege orice transmisiune de drepturi (universală, cu titlu...

 • Dreptul Civil

  TITLUL I – INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE La o simplă analiză, fără a fi necesare ample cercetări sau studii a căror valoare să fie transformată în sume cu multe cifre, se poate constata că oricărei forme de viaţă îi sunt specifice anumite reguli ce permit supravieţuirea, iar în cazuri complexe chiar evoluţia. Poate trăsătura cea mai importantă care trebuie subliniată în cazul drepturilor care vor face obiect de cercetare pentru studenţi este aceea că...

 • Institutii de Drept Civil

  PARTEA I INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ Dacă părţile participante la un raport juridic civil îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, nu se pune problema probelor, deoarece drepturile subiective există separat de dovada lor. Atunci când între aceste părţi apare o neînţelegere, un litigiu, fie referitor la existenţa, fie referitor la conţinutul raportului juridic, se pune problema dovedirii lor...

 • Cursuri Drept Civil

  Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto). Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare. Contractul de vanzare-cumparare Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte...

 • Despre Dreptul Civil

  CAPITOLUL II Despre dreptul civil 1. Introducere. “Civil”, ca simplu cuvânt defineşte cetatea (civitas) care constituia într-o vreme principalul argument al vieţii în comun ce necesita o permanentă concesie din partea membrilor societăţii respective în scopul de a menţine raporturi paşnice . Cetatea cu necesităţile ei trebuie să se conducă după un drept simplu aplicabil cetăţenilor săi, care să prevadă reguli pentru orânduirea celor mai importante evenimente din viaţa individului:...

 • Drept Procesual Civil

  Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie dreptul comun al procedurii de judecată, se aplică oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă, cum este procesul penal. Partea I Teoria Generală 1. Dreptul procesual civil – ramură şi ştiinţă a dreptului 1.1 Noţiunea dreptului procesual civil Definim dreptul procesual civil ca acea ramură a sistemului dreptului, alcătuită din ansamblul...

 • Intentarea Procesului in Prima Instanta

  I. cerea de chemare în judecată şi efectele încălcării fomei sau conţinutul aceteia. Intentarea procesului civil este o fază incipientă obligatorie, indiferent de felul procedurii civile. La această etapă procedurală se produc dou manifestări de voinţă a subiecţilor raporturilor de procedură civilă: 1. sesizarea instanţei prin depunerea cererii de chemare în judecată. 2. reacţia instanţei judecătoreşti în funcţie de corectitudinea perfectării cererii, existenţa ori inexistenţa...

 • Notiune Contract Special

  Titlul I Noţiunea, izvorul, calificarea şi domeniul contractelor speciale Capitolul I. Rolul contractelor speciale în dreptul civil 1. Din punct de vedere tehnic rolul contractului special a fost diferit în timp în funcţie de tipul de economie şi de politica juridică a fiecărei perioade istorice, ele fiind reflectate în spiritul legii. Uneori a jucat un rol preponderent alteori unul secundar, de simplu instrument care facilitează aplicarea dreptului. 2. În prezent el joacă un rol...

 • Investitiile Directe si Dreptul de Proprietate

  1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii in legatura cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani in vederea obtinerii unor profituri viitoare. In sens larg investitia reprezinta sacrificiul unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si incert. Sacrificiul are loc in prezent si e sigur. Recompensa pentru el vine mai tarziu, daca vine, si oricum marimea ei este incerta. In unele cazuri elementul care predomina este timpul (exemplu: investitia in...

Pagina 7 din 20