Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Procurorul

  Rolul si importanta participarii procurorului in procesul civil In ceea ce priveste activitatea legata de actiunile civile care se judeca alaturat celor penale, in elucidarea acestei probleme pornim de la ideea ca savarsirea unei infractiuni da nastere la o actiune penala si poate genera si o actiune civila. Obiectul actiunii penale este aplicarea pedepselor si a masurilor de siguranta, iar actiunea civila are ca obiect obligatia la plata a unei despagubiri, la restituirea lucrului,...

 • Participantii in Procesul Penal

  Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in judecata prin care este sesizata instanta de judecata si incheind cu punerea in executare silita a hotararii^1 . La activitatea de judecata a cauzelor civile si de executare a hotararilor pronuntate in aceste cauze, participa: - Instanta - Partile "- Procurorul - organul de executare - alte persoane si organe care poarta denumirea generala...

 • Actiunea Civila

  Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv pentru realizarea acelui drept. - Unul din elementele dreptului subiectiv civil este posibilitatea de a recurge la forta de constrangere a statului atunci cand dreptul sau un interes legitim nu a fost respectat sau este contestat. Dreptul subiectiv este definit ca fiind "posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ - persoana...

 • Drept Civil

  Ramuri de dr român Sistemul de dr român: : -I.Dr public-ramura de dr, care reglementează raporturile juridice în care unul din subiecţi este statul. Consecinţă juridică-metoda de reglementare este de subordonare.Întotdeauna statul impune p conduită celeilalte părţi. Ex:Dr administrativ, Dr penal -II.Dreptul privat Întotdeauna raporturile juridice se stabilesc între particulari. Consecinţă juridică-metoda de egalitate a voinţelor juridice a părţilor. -de comun acord părţile stabilesc...

 • Elemente de Drept Civil

  INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A EXECUTARII PEDEPSELOR SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI Notiunea si caracterizarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei Suspendarea condiţională a executării pedepsei, cunoscută în unele legislaţii şi sub denumirea improprie de condamnare condiţionată, este o măsură de individualizare a reacţiei penale pe care o poate lua instanţa de judecată prin însăşi hotărârea de condamnare. Ea constă în suspendarea, pe o anumită durată denumită...

 • Drept Civil

  Introducere Lucrarea de faţă constituie un material orientativ asupra principalele instituţii ale dreptului civil material, o prefaţă la bibliografia obligatorie indicată necesară pentru promovarea disciplinei drept civil. Dreptul civil, segment al dreptului privat, este format din norme juridice care statornicesc egalitatea în drepturi a subiectelor de drept şi reglementează o sferă largă de raporturi patrimoniale, ce cuprinde raporturile de proprietate, cele legate de succesiune şi...

 • Drept Constitutional

  Capacitatea de folosinta a persoanei fizice.Notiune si caractere juridice Potrivit art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, “Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii”. În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii cu privire la capacitatea de folosinta . Tinând seama de legislatia în vigoare – Decretul nr.31/1954 si de Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului, ratificat prin Decretul nr.212/1974, un alt...

 • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor

  TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR 1. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. Definiţie. Obligaţia este raportul de drept civil în care o parte, numită creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute una sau mai multe prestaţii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regulă, sub sancţiunea constrângerii de către stat. Obligaţia civilă...

 • Drept Civil si Comercial

  CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească . 2. Definiţia dreptului civil Definiţia dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului...

 • Drept Civil - Drepturile Reale

  Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila. Asa cum s-a studiat deja, el are un caracter dublu volitional, in sensul ca doua vointe prefigureaza relatia sociala si anume, vointa legii exprimata prin norma juridica si vointa subiectelor exprimata prin acte si fapte juridice. Elementele structurale are raportului juridic...

 • Sinteza Drept Civil

  Raportul juridic civil – noţiune şi caracterele juridice. Relaţia socialã, specialã, patrimonialã şi personal nepatrimonialã reglementatã de o normã de drept civil în care subiectele se află pe poziţia de egalitate, se numeşte raport juridic civil. Caractere - trăsături : caracterul social: are loc între membrii societãţii ; caracter voliţional: are un caracter dublu voliţional: voinţa pãrţilor şi voinţa legiuitorului (prin NJ). egalitatea juridicã a pãrţilor – pãrţile nu se subordoneazã...

 • Drept Civil Partea I

  1.1 NOTIUNEA SI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL 1.1.1 Drept si morala. Subdiviziunile dreptului Oamenii sunt condamnati sa traiasca împreuna. Coexistenta lor naste aspiratii care se ciocnesc, pasiuni care se contrariaza, libertati care se învrajbesc, conflicte care apar. Ceea ce divide mai mult pe oameni nu este atât diversitatea ideilor, cât similitudinea nevoilor lor. Cum poate fi controlata distributia bunurilor? De cine si dupa ce criterii pot fi apreciate limitele libertatilor si...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta altei Persoane

  I. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori 1. Temeiul legal. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori este reglementată de art. 1000 alin. 2 C.civ., potrivit căruia “tatăl şi mama, după moartea bărbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii”. 2. Domeniul de aplicare al art. 1000 alin. 2 C.civ. Răspunderea prevăzută de art. 1000 alin. 2 se aplică părinţilor, indiferent dacă filiaţia este din căsătorie sau din afara...

 • Obligatii - Raspunderea pentru Fapta Proprie

  1. Reglementare. Codul civil instituie răspunderea pentru rapta proprie prin art. 998 şi 999, care constituie totodată şi temeiul pentru stabilirea condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale. 2. Noţiune. Răspunderea pentru fapta proprie, fiind consecinţa unui principiu fundamental al răspunderii juridice, este cea mai importantă dintre formele răspunderii civile delictuale, datorită frecvenţei situaţiilor la care aceasta se aplică în practică, cât faptului că cele două textele...

 • Succesiunile

  Capitolul I Noţiunea de succesiune 1. Ce este si în ce constă utilitatea succesiunilor? În limbaj comun, cuvântul succesiune semnifică succedarea în timp si spatiu, unei persoane sau unui eveniment . Mutatis mutandis, în drept, mostenitorii succed persoanei lui de cuius, cu privire la drepturile acestuia. Tehnic, succesiunea are semnificatia de mod de transmitere a drepturilor (mostenirii) lăsat de de cuius, succesorilor sau legatarilor. În acest sens succesiunea este un proces prin care...

Pagina 7 din 21