Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Procesual Civil

  Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie dreptul comun al procedurii de judecată, se aplică oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă, cum este procesul penal. Partea I Teoria Generală 1. Dreptul procesual civil – ramură şi ştiinţă a dreptului 1.1 Noţiunea dreptului procesual civil Definim dreptul procesual civil ca acea ramură a sistemului dreptului, alcătuită din ansamblul...

 • Intentarea Procesului in Prima Instanta

  I. cerea de chemare în judecată şi efectele încălcării fomei sau conţinutul aceteia. Intentarea procesului civil este o fază incipientă obligatorie, indiferent de felul procedurii civile. La această etapă procedurală se produc dou manifestări de voinţă a subiecţilor raporturilor de procedură civilă: 1. sesizarea instanţei prin depunerea cererii de chemare în judecată. 2. reacţia instanţei judecătoreşti în funcţie de corectitudinea perfectării cererii, existenţa ori inexistenţa...

 • Notiune Contract Special

  Titlul I Noţiunea, izvorul, calificarea şi domeniul contractelor speciale Capitolul I. Rolul contractelor speciale în dreptul civil 1. Din punct de vedere tehnic rolul contractului special a fost diferit în timp în funcţie de tipul de economie şi de politica juridică a fiecărei perioade istorice, ele fiind reflectate în spiritul legii. Uneori a jucat un rol preponderent alteori unul secundar, de simplu instrument care facilitează aplicarea dreptului. 2. În prezent el joacă un rol...

 • Investitiile Directe si Dreptul de Proprietate

  1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii in legatura cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani in vederea obtinerii unor profituri viitoare. In sens larg investitia reprezinta sacrificiul unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si incert. Sacrificiul are loc in prezent si e sigur. Recompensa pentru el vine mai tarziu, daca vine, si oricum marimea ei este incerta. In unele cazuri elementul care predomina este timpul (exemplu: investitia in...

 • Drept Civil - Parte Generala

  CURS 1 4 octombrie 2007 1. DEFINIŢII. Dreptul = totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre oameni cu privire la viaţa socială; totalitatea regulilor de conduită destinate a reglementa viaţa socială şi activitatea oamenilor într-o societate dată. Ele sunt respectate de bunăvoie, fără constrângere, însă poate interveni şi forţa coercitivă a Statului. Dreptul obiectiv se deosebeşte de cel subiectiv, deoarece acesta are în vedere prerogativele sau drepturile pe care le...

 • Prescriptia Extinctiva

  În viaţa social juridică, timpul ocupă un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat în unităţi fragmentate, ore, zile, luni sau ani, denumite într-o expresie cu caracter general termen, poate să ducă la producerea unor efecte juridice în sensul dobândirii unor drepturi sau la încetarea altor efecte juridice în sensul stingerii unor drepturi  timpul, respectiv noţiunea de „termen” exprimă ideea de sancţiune. Ideea de sancţiune în sensul stingerii unor drepturi poate viza deopotrivă...

 • Actul Juridic Civil

  Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Sensuri: - manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (negotium iuris) care are semnificaţia de operaţiune juridică - inscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material care consemnează manifestarea de voinţă exprimată. Clasificarea actelor juridice civile: În funcţie...

 • Cunoasterea Aquis-ului Schengen

  1. Controlul frontierelor Traversarea frontierelor interne şi externe Art. 2-8 din Convenţia Schengen au fost abrogate de Codul Frontierelor Schengen (Regulamentul nr.562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane), acest regulament conţinând reglementări privind trecerea frontierelor interne şi externe Schengen. Regulamentul prevede absenţa controalelor la frontieră...

 • Dreptul la Libera Circulatie in UE

  1. Obiectivul si beneficiarii acestui drept 1.Cetăţenia Uniunii conferă fiecărui cetăţean al Uniunii un drept fundamental şi individual la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de tratat şi a măsurilor adoptate în scopul aplicării acestuia. 2. Libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei interne, care reprezintă un spaţiu fără frontiere interne, în care libertatea este...

 • Drept Civil

  I. Condiţii generale ale dreptului de moştenire 1. Noţiuni generale C. civ. în titlul Despre calităţile cerute pt. a succede (art. 654-658) prevede 2 condiţii: a) să aibă capacitate succesorală; b) să nu fie nedemnă de a moşteni; La aceste 2 condiţii se adaugă o a treia condiţie: c) vocaţia (chemarea) la moştenire. Prin urmare pt. ca o persoană să aibă un asemenea drept, ea trebuie să fie chemată la moştenire, adică să aibă vocaţie succesorală legală sau testamentară. 2. Capacitatea...

 • Drept Civil - Succesiuni

  Cap. I. NOTIUNE. CARACTERE JURIDICE 1. Notiune Mostenirea (sau succesiunea) este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice în viată (ori către una sau mai multe persoane juridice în fiintă, ori statului). 2. Felurile mostenirii Potrivit art. 650 C. civ., "Succesiunea se deferă sau prin lege, sau după vointa omului, prin testament". Asadar, în functie de caracterul si continutul normelor după care se determină vocatia...

 • Notiuni Introductive despre Stat si Drept

  CAPITOLUL I NOłIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STAT SI DREPT Factorul determinant al societătii umane este ratiunea care cere si conduce către progres, dezvoltare; ab initio constituirea societătii, întemeiată pe nevoia biologică a colectivitătii de a exista nu a fost un fapt exclusiv al omului, el l-a constatat si preluat din natura înconjurătoare, din lumea animalelor, din lumea organică în genere. Ca în orice colectivitate organică oamenii se nasc egali – ca fiinte - dar se dezvoltă...

 • Introducere in Dreptul Civil

  ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret. 1. Clasificare: I. Dupa numarul partilor: a) a.j.c. unilaterale reprezinta rezultatul vointei unei singure parti (ex: testamentul, acceptarea / renuntarea la o succesiune, denuntarea unui contract) b) a.j.c. bilaterale reprezinta vointa concordanta a doua parti (ex: vanzare-cumparare,...

 • Drept Procesual Civil II

  EXCEPŢIILE PROCESUALE - reprezinta mijloacele prin care in cursul procesului civil, partea interesata, procurer sau instanta din oficiu invoca, fara a pune in discutie fondul pretentiei deduse judicator neregularitati procedurale sau lipsuri privind exercitiul dreptului la actiune, avand ca efect intarzierea sau impiedicarea judecatii in fond. Clasificare: 1.După obiectul asura căruia poartă: a. excepţii de procedură - care vizează încălcarea regulilor procedurale privind compunerea...

 • Drept Civil - Cursuri

  Dreptul civil Definitie – un ansamblu de norme juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Raportul juridic – reprezinta o relatie sociala reglementata de o norma de drept. In structura sa raportul juridic cuprinde 3 elemente: 1. Subiectul sau partile raportului juridic a. Persoane fizice b. Persoane juridice 2. Continutul raportului juridic – care...

Pagina 7 din 19