Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Contenciosul Administrativ

  CURS CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ CAPITOLUL I Controlul administrativ 1. Însemnătatea activităţii de control Orice societate, organizată în stat suveran, este interesată în asigurarea ordinii, a unui climat social fără convulsii, în care legea să stea la baza realizării valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscută ca atare de puterea publică. Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinţează servicii...

 • Drept Civil Anul 1 Semestrul 2

  CURS 1. Nulitatea actului civil Def: Reprezinta acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de acele efecte care sunt contrarii normelor edictate pt includerea sa valabila . Sediul materei→ de lege lata nu exista o reglementare unitara a parlamentului Normele ce alcatuiesc aceasta institutie sunt raspandite in tot Codul Civil precum si in legile civile speciale . Functiile nulitatii: 1. functia preventive – face ca subiectele de drept civil sa fie descurajate in a...

 • Drept Civil

  CURS 1 Definitie : Acea ramura a sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale la care participa atat persoane fizice cat si persoane juridice care se afla intre ele pe pozitie de egalitate juridical. Genul proxim = categoria mai larga in care notiunea de definitie se include (e o ramura de drept care apartine sistemului de drept) Dreptul civil preia o parte din principiile fundamentale ale sitemului de drept unitar al...

 • Drept Civil

  scopul producerii de efecte juridice. Există două accepţiuni asupra actului juridic: -negotium iuris – efectiv actul juridic realizat; Ex: contract de vânzare –cumpărare, de închiriere -instrumentum probationis – actele în forma lor materializată; este proba existenţei lui negotium Clasificarea actelor juridice: 1.după numărul părţilor: -unilaterale –voinţa unei singure părţi în scopul producerii de efecte juridice; Ex: testamentul , declaraţia de recunoaştere a filiaţiunii unui copil...

 • Drept Civil - Garantarea Obligatiilor Curs 2

  I. Fidejusiunea 1. Defnitie. Consideratiuni generale. Fidejusiunea este un contract accesoriu, cu titlu gratuit, prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de un creditor sa execute obligatia debitorului, atunci cand acesta nu si-ar executa-o. In functie de izvorul ei, fidejusiunea a fost considerata ca fiind legala, judecatoreasca si conventionala. Fie legala sau fie judecatoreasca, fidejusiunea are un caracter conventional, deoarece "Nimeni nu poate deveni garant-fidejusor...

 • Drept Civil - Garantarea Obligatiilor

  1. Definitia Dreptului civil In decursul timpului, dreptul civil a fost definit in mai multe moduri. D. Alexandresco spunea ca dreptul civil reglementeaza raporturile particularilor intre ei si este propriu fiecarei natiuni. M. Cantacuzino sustinea faptul ca dreptul civil are ca obiect raporturile prin care membrii unei societati vin in contact unii cu altii cu privire la interesele lor particulare. In literatura mai recenta doua sunt definitiile caracteristice dreptului civil. Dintre...

 • Sanctiunile Procedurale

  Noţiuni generale. Consacrarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ar rămâne doar formală în lipsa unor sancţiuni care să impună o conduită adecvată participanţilor la activitatea judiciară. Sancţiunile procedurale reprezintă o garanţie a respectării ordinii de drept; ele corespund atât unui interes general, dar şi unui interes concret al părţilor litigante. Sancţiunile procedurale exercită două funcţii importante: o funcţie preventiv educativă şi una represiv intimidantă. În codul de...

 • Dreptul la Mostenire - Curs 3

  Vocatia succesorala creata de doctrina Art.655:Nedemnitatea succesorala Capacitatea succesorala -pentru a avea capacitate succesorala trebuie ca persoana sa fie in viata la momentul deschiderii succesiunii PERSOANE CARE AU CAPACITATE SUCCESORALA -Persoanele fizice in viata -Persoanele disparute -Persoanele concepute dar nenascute -Persoanele juridice 1.Persoanele fizice in viata la momentul deschiderii succesiunii -nu are relevanta sexul,etnia,cetatenia,religia etc. -dovada...

 • Dreptul la Mostenire - Curs 2

  Derogare de la caracterul indivizibil: --creantele si datoriile lasate de defunct vor fi impartite intre mostenitori din momentul in care succesiunea s-a deschis. --lg 18/1991-art.13 repunerea de drept in temenul de prescriptie a termenului de optiune succesorala;s-a dat posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.daca intre mostenitori exista renuntatori,nu mai pot face cerere in vederea repunerii in drepturi(art. 696-eredele renuntator este considerat...

 • Judecata in Fata Primei Instante

  Procesul civil parcurge, în general 2 faze: 1. Judecata 2. Executarea silită 1. JUDECATA cunoaşte mai multe momente: - judecata în prima instanţă => judecată de fond; - judecata în apel; - judecata în recurs; - judecata în căile extraordinare de atac; În fiecare din aceste momente, judecata parcurge aceleaşi etape şi anume: A. Etapa scrisă B. Etapa dezbaterilor C. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii A. Etapa scrisă Cod procedură civilă cuprinde reglementări generale...

 • Dreptul la Mostenire - Curs 1

  Mostenire(art.644)transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Patrimoniul poate fi transmis: a)persoanei fizice b)persoanei juridice c)pot fi culese de stat Defunctcel ce transmite mostenirea si reprezinta persoana despre a carei mostenire este vorba(“de cujus”-provine de la latinescul “is de cujus succesionis agitur”=autor al succesiunii. Ereziaceia care dobandesc patrimoniul defunctului Masa succesoralatransmitere a...

 • Drept Procesual Civil

  Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. ! Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în judecată cu acţiunea civilă, întrucât cererea de chemare în judecată reprezintă doar una din formele de manifestare a acţiunii civile, cea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă, însă,...

 • Raportul Juridic Civil

  Noţiune. Caracter. Structură Noţiunea de raport juridic civil. Nu toate raporturile între oameni sunt raporturi juridice; unele sunt simple raporturi de prietenie, de colegialitate etc. Sunt însă raporturi juridice acele raporturi sociale care sunt reglementate de lege (de norme juridice). Dintre raporturile juridice unele sunt reglementate de norme aparţinând ramurii dreptului civil; ele sunt raporturi de drept civil. Aşadar, raporturile personale (nepatrimoniale) şi raporturile...

 • Drept Civil

  Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una din parti, si anume vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti care se obliga in schimb a platii vanzatorului pretul bunului vandut. Caractere juridice: - sinalagmatic (bilateral), adica la obligatii reciproce intre partile contractante; - este un contract cu titlu oneros, adica partile urmaresc realizarea unor interese patrimoniale; - este un contract comutativ, adica obligatiile reciproce sunt...

 • Drept Civil - Contracte

  Contractele civile sunt instrumente juridice prin care se realizează: a) circulaţia bunurilor (ex.: vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia); b)folosinţa şi conservarea bunurilor (ex.: locaţiunea, arendarea, depozitul, comodatul)¬ c)crearea de valori materiale (ex.: antrepriza). CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Contractul de vânzare-cumpărare = acel contract prin care una dintre părţi numită vânzător transmite celeilalte părţi numită cumpărător dreptul de proprietate asupra unui bun...

Pagina 8 din 19