Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Prescriptia Extinctiva

  În viaţa social juridică, timpul ocupă un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat în unităţi fragmentate, ore, zile, luni sau ani, denumite într-o expresie cu caracter general termen, poate să ducă la producerea unor efecte juridice în sensul dobândirii unor drepturi sau la încetarea altor efecte juridice în sensul stingerii unor drepturi  timpul, respectiv noţiunea de „termen” exprimă ideea de sancţiune. Ideea de sancţiune în sensul stingerii unor drepturi poate viza deopotrivă...

 • Actul Juridic Civil

  Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Sensuri: - manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (negotium iuris) care are semnificaţia de operaţiune juridică - inscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material care consemnează manifestarea de voinţă exprimată. Clasificarea actelor juridice civile: În funcţie...

 • Cunoasterea Aquis-ului Schengen

  1. Controlul frontierelor Traversarea frontierelor interne şi externe Art. 2-8 din Convenţia Schengen au fost abrogate de Codul Frontierelor Schengen (Regulamentul nr.562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane), acest regulament conţinând reglementări privind trecerea frontierelor interne şi externe Schengen. Regulamentul prevede absenţa controalelor la frontieră...

 • Dreptul la Libera Circulatie in UE

  1. Obiectivul si beneficiarii acestui drept 1.Cetăţenia Uniunii conferă fiecărui cetăţean al Uniunii un drept fundamental şi individual la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de tratat şi a măsurilor adoptate în scopul aplicării acestuia. 2. Libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei interne, care reprezintă un spaţiu fără frontiere interne, în care libertatea este...

 • Drept Civil

  I. Condiţii generale ale dreptului de moştenire 1. Noţiuni generale C. civ. în titlul Despre calităţile cerute pt. a succede (art. 654-658) prevede 2 condiţii: a) să aibă capacitate succesorală; b) să nu fie nedemnă de a moşteni; La aceste 2 condiţii se adaugă o a treia condiţie: c) vocaţia (chemarea) la moştenire. Prin urmare pt. ca o persoană să aibă un asemenea drept, ea trebuie să fie chemată la moştenire, adică să aibă vocaţie succesorală legală sau testamentară. 2. Capacitatea...

 • Drept Civil - Succesiuni

  Cap. I. NOTIUNE. CARACTERE JURIDICE 1. Notiune Mostenirea (sau succesiunea) este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice în viată (ori către una sau mai multe persoane juridice în fiintă, ori statului). 2. Felurile mostenirii Potrivit art. 650 C. civ., "Succesiunea se deferă sau prin lege, sau după vointa omului, prin testament". Asadar, în functie de caracterul si continutul normelor după care se determină vocatia...

 • Notiuni Introductive despre Stat si Drept

  CAPITOLUL I NOłIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STAT SI DREPT Factorul determinant al societătii umane este ratiunea care cere si conduce către progres, dezvoltare; ab initio constituirea societătii, întemeiată pe nevoia biologică a colectivitătii de a exista nu a fost un fapt exclusiv al omului, el l-a constatat si preluat din natura înconjurătoare, din lumea animalelor, din lumea organică în genere. Ca în orice colectivitate organică oamenii se nasc egali – ca fiinte - dar se dezvoltă...

 • Introducere in Dreptul Civil

  ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret. 1. Clasificare: I. Dupa numarul partilor: a) a.j.c. unilaterale reprezinta rezultatul vointei unei singure parti (ex: testamentul, acceptarea / renuntarea la o succesiune, denuntarea unui contract) b) a.j.c. bilaterale reprezinta vointa concordanta a doua parti (ex: vanzare-cumparare,...

 • Drept Procesual Civil II

  EXCEPŢIILE PROCESUALE - reprezinta mijloacele prin care in cursul procesului civil, partea interesata, procurer sau instanta din oficiu invoca, fara a pune in discutie fondul pretentiei deduse judicator neregularitati procedurale sau lipsuri privind exercitiul dreptului la actiune, avand ca efect intarzierea sau impiedicarea judecatii in fond. Clasificare: 1.După obiectul asura căruia poartă: a. excepţii de procedură - care vizează încălcarea regulilor procedurale privind compunerea...

 • Drept Civil - Cursuri

  Dreptul civil Definitie – un ansamblu de norme juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Raportul juridic – reprezinta o relatie sociala reglementata de o norma de drept. In structura sa raportul juridic cuprinde 3 elemente: 1. Subiectul sau partile raportului juridic a. Persoane fizice b. Persoane juridice 2. Continutul raportului juridic – care...

 • Contenciosul Administrativ

  CURS CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ CAPITOLUL I Controlul administrativ 1. Însemnătatea activităţii de control Orice societate, organizată în stat suveran, este interesată în asigurarea ordinii, a unui climat social fără convulsii, în care legea să stea la baza realizării valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscută ca atare de puterea publică. Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinţează servicii...

 • Drept Civil Anul 1 Semestrul 2

  CURS 1. Nulitatea actului civil Def: Reprezinta acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de acele efecte care sunt contrarii normelor edictate pt includerea sa valabila . Sediul materei→ de lege lata nu exista o reglementare unitara a parlamentului Normele ce alcatuiesc aceasta institutie sunt raspandite in tot Codul Civil precum si in legile civile speciale . Functiile nulitatii: 1. functia preventive – face ca subiectele de drept civil sa fie descurajate in a...

 • Drept Civil

  CURS 1 Definitie : Acea ramura a sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale la care participa atat persoane fizice cat si persoane juridice care se afla intre ele pe pozitie de egalitate juridical. Genul proxim = categoria mai larga in care notiunea de definitie se include (e o ramura de drept care apartine sistemului de drept) Dreptul civil preia o parte din principiile fundamentale ale sitemului de drept unitar al...

 • Drept Civil

  scopul producerii de efecte juridice. Există două accepţiuni asupra actului juridic: -negotium iuris – efectiv actul juridic realizat; Ex: contract de vânzare –cumpărare, de închiriere -instrumentum probationis – actele în forma lor materializată; este proba existenţei lui negotium Clasificarea actelor juridice: 1.după numărul părţilor: -unilaterale –voinţa unei singure părţi în scopul producerii de efecte juridice; Ex: testamentul , declaraţia de recunoaştere a filiaţiunii unui copil...

 • Drept Civil - Garantarea Obligatiilor Curs 2

  I. Fidejusiunea 1. Defnitie. Consideratiuni generale. Fidejusiunea este un contract accesoriu, cu titlu gratuit, prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de un creditor sa execute obligatia debitorului, atunci cand acesta nu si-ar executa-o. In functie de izvorul ei, fidejusiunea a fost considerata ca fiind legala, judecatoreasca si conventionala. Fie legala sau fie judecatoreasca, fidejusiunea are un caracter conventional, deoarece "Nimeni nu poate deveni garant-fidejusor...

Pagina 8 din 20