Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Contracte Speciale

  Capitolul I Contractul de vânzare-cumpărare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezintă şi va fi o necesitate permanentă.Nevoia de a avea în proprietate anumite bunuri, mai ales cele care se pot folosi fără a fi consummate, a făcut ca proprietatea să treacă de la o persoană la alta, mai întâi prin schimb, apoi, după apariţia monedei, prin vînzare-cumpărare. Frecvenţa acestui contract în viaţa de zi cu zi ca şi importanţa lui, explică de ce el reprezintă o figură centrală şi în...

 • Contractul - Actiunea Pauliana

  I. Contractul CONTRACT =“ acordul între două sau mai multe persoane pentru a constitui sau a stinge un raport juridic”, natura juridică este aceea a unui act juridic, bilateral sau multilateral, apt să producă efecte juridice urmărite de părţi în conformitate cu dispoziţiile legii. În sistemul Codului civil contractele sunt guvernate de principiul libertăţii convenţiilor. Libertatea de a stabili orice fel de convenţie, de a stabili conţinutul contractului, poate fi limitată : - prin norme...

 • Succesiuni

  CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră succesiunea printre modurile de dobândire si de transmitere a dreptului de proprietate. Dreptul la mostenire este consacrat si de art. 46 din Constitutie. Notiunea de succesiune este susceptibilă de mai multe întelesuri. Într-o primă acceptiune, mai largă, prin succesiune se întelege orice transmisiune de drepturi (universală, cu titlu...

 • Dreptul Civil

  TITLUL I – INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE La o simplă analiză, fără a fi necesare ample cercetări sau studii a căror valoare să fie transformată în sume cu multe cifre, se poate constata că oricărei forme de viaţă îi sunt specifice anumite reguli ce permit supravieţuirea, iar în cazuri complexe chiar evoluţia. Poate trăsătura cea mai importantă care trebuie subliniată în cazul drepturilor care vor face obiect de cercetare pentru studenţi este aceea că...

 • Institutii de Drept Civil

  PARTEA I INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ Dacă părţile participante la un raport juridic civil îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, nu se pune problema probelor, deoarece drepturile subiective există separat de dovada lor. Atunci când între aceste părţi apare o neînţelegere, un litigiu, fie referitor la existenţa, fie referitor la conţinutul raportului juridic, se pune problema dovedirii lor...

 • Cursuri Drept Civil

  Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto). Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare. Contractul de vanzare-cumparare Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte...

 • Despre Dreptul Civil

  CAPITOLUL II Despre dreptul civil 1. Introducere. “Civil”, ca simplu cuvânt defineşte cetatea (civitas) care constituia într-o vreme principalul argument al vieţii în comun ce necesita o permanentă concesie din partea membrilor societăţii respective în scopul de a menţine raporturi paşnice . Cetatea cu necesităţile ei trebuie să se conducă după un drept simplu aplicabil cetăţenilor săi, care să prevadă reguli pentru orânduirea celor mai importante evenimente din viaţa individului:...

 • Drept Procesual Civil

  Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie dreptul comun al procedurii de judecată, se aplică oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă, cum este procesul penal. Partea I Teoria Generală 1. Dreptul procesual civil – ramură şi ştiinţă a dreptului 1.1 Noţiunea dreptului procesual civil Definim dreptul procesual civil ca acea ramură a sistemului dreptului, alcătuită din ansamblul...

 • Intentarea Procesului in Prima Instanta

  I. cerea de chemare în judecată şi efectele încălcării fomei sau conţinutul aceteia. Intentarea procesului civil este o fază incipientă obligatorie, indiferent de felul procedurii civile. La această etapă procedurală se produc dou manifestări de voinţă a subiecţilor raporturilor de procedură civilă: 1. sesizarea instanţei prin depunerea cererii de chemare în judecată. 2. reacţia instanţei judecătoreşti în funcţie de corectitudinea perfectării cererii, existenţa ori inexistenţa...

 • Notiune Contract Special

  Titlul I Noţiunea, izvorul, calificarea şi domeniul contractelor speciale Capitolul I. Rolul contractelor speciale în dreptul civil 1. Din punct de vedere tehnic rolul contractului special a fost diferit în timp în funcţie de tipul de economie şi de politica juridică a fiecărei perioade istorice, ele fiind reflectate în spiritul legii. Uneori a jucat un rol preponderent alteori unul secundar, de simplu instrument care facilitează aplicarea dreptului. 2. În prezent el joacă un rol...

 • Investitiile Directe si Dreptul de Proprietate

  1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii in legatura cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani in vederea obtinerii unor profituri viitoare. In sens larg investitia reprezinta sacrificiul unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si incert. Sacrificiul are loc in prezent si e sigur. Recompensa pentru el vine mai tarziu, daca vine, si oricum marimea ei este incerta. In unele cazuri elementul care predomina este timpul (exemplu: investitia in...

 • Drept Civil - Parte Generala

  CURS 1 4 octombrie 2007 1. DEFINIŢII. Dreptul = totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre oameni cu privire la viaţa socială; totalitatea regulilor de conduită destinate a reglementa viaţa socială şi activitatea oamenilor într-o societate dată. Ele sunt respectate de bunăvoie, fără constrângere, însă poate interveni şi forţa coercitivă a Statului. Dreptul obiectiv se deosebeşte de cel subiectiv, deoarece acesta are în vedere prerogativele sau drepturile pe care le...

 • Prescriptia Extinctiva

  În viaţa social juridică, timpul ocupă un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat în unităţi fragmentate, ore, zile, luni sau ani, denumite într-o expresie cu caracter general termen, poate să ducă la producerea unor efecte juridice în sensul dobândirii unor drepturi sau la încetarea altor efecte juridice în sensul stingerii unor drepturi  timpul, respectiv noţiunea de „termen” exprimă ideea de sancţiune. Ideea de sancţiune în sensul stingerii unor drepturi poate viza deopotrivă...

 • Actul Juridic Civil

  Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Sensuri: - manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (negotium iuris) care are semnificaţia de operaţiune juridică - inscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material care consemnează manifestarea de voinţă exprimată. Clasificarea actelor juridice civile: În funcţie...

 • Cunoasterea Aquis-ului Schengen

  1. Controlul frontierelor Traversarea frontierelor interne şi externe Art. 2-8 din Convenţia Schengen au fost abrogate de Codul Frontierelor Schengen (Regulamentul nr.562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane), acest regulament conţinând reglementări privind trecerea frontierelor interne şi externe Schengen. Regulamentul prevede absenţa controalelor la frontieră...

Pagina 8 din 21