Actul juridic civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8005
Mărime: 50.57KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru B.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr Diana Artene

Extras din curs

Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile

Noțiunea

Actul juridic reprezintă o manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimând intenția de a produce efecte juridice civile, în sensul de a naste, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil definește în art. 1.166 contractul ca un „acord de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”.

Clasificarea actelor juridice civile

Respectând mai multe creiterii, actele juridice se clasifica în:

- acte juridice civile unilaterale, bilaterale si multilaterale

- acte juridice civile cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit

- acte juridice civile constitutive, translative si declarative

- acte juridice civile de administrare si de dispozitie

- acte juridice civile patrimoniale si nepatrimoniale

- acte juridice civile consensuale, solemne si reale

- acte juridice civile intre vii si pentru cauza de moart.e

- acte juridice civile subiective si acte conditie

- acte juridice civile pure si simple si acte afectate de modalitati

- acte juridice civile principale si accesorii

- acte juridice civile cauzale si acte abstracte

- acte juridice civile personale si acte prin reprezentare

- acte juridice civile numite si acte nenumite

- acte juridice civile cu executare dintr-o data si acte cu executare succesiva

Actele juridice civile pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, și anume : în funcție de numărul părților, în funcție de scopul urmărit, după criteriul efectului lor, în raport de importanța lor, după modul de formare, având în vedere criteriul conținutului, în funcție de momentul în care își produc efectele, în raport de rolul voinței părților în stabilirea conținutului actelor juridice, după legătura cu modalitățile, după raportul dintre ele, după legătura cu cauza (scopul), modalitatea încheierii actelor juridice civile, în funcție de reglementarea și denumirea lor legală și modul de executare a actelor juridice.

Având in vedere primul criteriu de clasificare expus mai sus, actele juridice sunt : unilaterale, bilaterale si plurilaterale (multilaterale).

Conform art. 1324 C.Civ. - este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voință a autorului său - iar art. 1325 C.Civ. prevede - dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozitiile legale privitoare la contracte se aplică in mod corespunzător actelor unilaterale - .

Aceste texte de lege redau definiția actului juridic unilateral reținut în trecut de doctrina în materie. Simpla manifestare de voință a unei persoane este suficientă pentru a da naștere unei obligații, fără a fi necesară acceptarea expresă a creditorului, aceasta fiind diferența esențială fată de contract. Acolo unde legea nu acordă un regim juridic special actelor unilaterale se vor aplica regulile privitoare la contracte.

Categoria actelor juridice unilaterale include: testamentul, renunțarea la moștenire, denunțarea unui contract de către una dintre părți, oferta de a contracta.

După cum formarea sau producerea efectelor impune sau nu comunicarea manifestării de voință către destinatarul direct al actului, actele juridice unilaterale se subclasifică în: acte supuse comunicării (oferta, denunțarea unilaterală a contractului de mandat) și acte nesupuse comunicării (testamentul).

De asemenea, trebuie precizat că actele unilaterale nu se confundă cu contractele unilaterale, clasificarea actelor făcându-se după numărul părților, pe când la contracte, clasificarea în unilaterale și bilaterale se face în funcție de conținut. Mai mult, toate contractele, inclusiv cele unilaterale, fac part.e din categoria actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, actele juridice unilaterale nefiind contracte, fiind consecința manifestării unilaterale de voință și nu a unui acord de voință.

Contractul unilateral este acel contract care dă naștere la obligații numai în sarcina unei părți , cu referire la contractului de donație, contact de împrumut de folosință, depozit cu titlu gratuit, pe când contractul bilateral (sinalagmatic) se caracterizează prin reciprocitatea și interdependența obligațiilor ce revin părților, fiecare part.e având atât calitatea de debitor, cât și de creditor, de exemplu: contract de schimb, contract de locațiune, contract de vânzare.

Preview document

Actul juridic civil - Pagina 1
Actul juridic civil - Pagina 2
Actul juridic civil - Pagina 3
Actul juridic civil - Pagina 4
Actul juridic civil - Pagina 5
Actul juridic civil - Pagina 6
Actul juridic civil - Pagina 7
Actul juridic civil - Pagina 8
Actul juridic civil - Pagina 9
Actul juridic civil - Pagina 10
Actul juridic civil - Pagina 11
Actul juridic civil - Pagina 12
Actul juridic civil - Pagina 13
Actul juridic civil - Pagina 14
Actul juridic civil - Pagina 15
Actul juridic civil - Pagina 16
Actul juridic civil - Pagina 17
Actul juridic civil - Pagina 18
Actul juridic civil - Pagina 19
Actul juridic civil - Pagina 20
Actul juridic civil - Pagina 21
Actul juridic civil - Pagina 22
Actul juridic civil - Pagina 23
Actul juridic civil - Pagina 24
Actul juridic civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Actul juridic civil.docx

Alții au mai descărcat și

Drept civil

1. Notiunea dreptului civil Dreptul civil este o ramura a sistemului de drept, care insumeaza anumite norme de reglementare, reglementand...

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Ai nevoie de altceva?