Conflictul în spațiu al normelor de drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 41326
Mărime: 666.24KB (arhivat)
Publicat de: Lucian G.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Ada Hurbean
Facultatea de Drept si Stiinte Sociale
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Materie: dreptul muncii si securitatii sociale

Cuprins

 1. FIȘA DISCIPLINEI ... 5
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVITOARE LA
 4. DREPTUL MUNCII . .9
 5. CAPITOLUL II
 6. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 24
 7. CAPITOLUL III
 8. TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE
 9. ODIHNĂ 56
 10. CAPITOLUL IV
 11. SALARIZAREA 63
 12. CAPITOLUL V
 13. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ . 71
 14. CAPITOLUL VI
 15. DIALOGUL SOCIAL 86
 16. CAPITOLUL VII
 17. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 97
 18. CAPITOLUL VIII
 19. CONFLICTELE DE MUNCĂ . 103
 20. CAPITOLUL IX
 21. JURISDICȚIA MUNCII . 112
 22. BIBLIOGRAFIE ... 117

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE

PRIVITOARE LA DREPTUL MUNCII

1. MUNCA ACTIVITATE SOCIALĂ

Munca reprezintă o activitate specifică doar omului, prin intermediul căreia acesta își produce bunurile necesare traiului zilnic și cele care îi permit reluarea ei în cadrul unui nou ciclu productiv, condiție a progresului social, cu rol important asupra formării personalității individului.

Această activitate, care poate să îmbrace forme fizice sau intelectuale, nu numai că este specifică doar omului, dar, în același timp, este și o necesitate pentru el, fiind principala modalitate care permite creșterea prosperității sociale și bunăstării personale.

Presupunând un efort, munca este cadrul social în care sunt exercitate aptitudinile fizice și intelectuale cu care oamenii sunt dotați, care se poate materializa în diferite forme și anume ca: muncă individuală sau colectivă, remunerată sau voluntară, în cadrul unui raport de muncă sau în afara lui, ca o consecință a unei obligații de serviciu sau ca o îndatorire obștească.

Prin urmare, putem defini munca ca fiind acea activitate specifică omului care reprezintă în același timp și o necesitate socială, prin intermediul căreia acesta își exercită propriile aptitudini fizice și intelectuale, în scopul producerii de bunuri necesare pentru satisfacerea nevoilor pe care le are.

2. MODALITĂȚILE DE PRESTARE A MUNCII

Funcție de faptul dacă relațiile sociale de muncă care există în societate sunt sau nu supuse unor reguli stabilite de o autoritate publică, munca unui individ poate să fie prestată, în principal, în două modalități și anume, în cadrul unor raporturi juridice de muncă și în afara unor astfel de raporturi.

2.1. Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă.

Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă, este munca care se depune de un individ în folosul unei alte persoane fie în temeiul unui contract individual de muncă, fie în temeiul altor acte de natură contractuală, cum este munca cadrelor militare permanente, a membrilor cooperativelor meșteșugărești sau a funcționarilor publici.

În cazurile în care munca este prestată pe un suport juridic care este un contract individual de muncă, raporturile juridice care se nasc cu această ocazie sunt raporturi juridice de muncă care fac obiectul studiului prezentei discipline.

Dacă munca este depusă în baza unor acte de numire (spre exemplu cazul funcționarilor publici ori al cadrelor militare) sau unor convenții de asociere (cazul membrilor cooperativelor meșteșugărești), deși între prestator și beneficiarul muncii se nasc raporturi juridice de muncă, ele fac obiectul altor

7

ramuri de drept și anume: dreptul administrativ, dreptul civil ori dreptul cooperatist.

2.2. Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă.

Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă, nu face obiectul dreptului muncii, în această categorie grupându-se: munca depusă pentru sine în gospodăria individuală, munca prestată în cadrul unor profesii liberale, munca depusă în cadrul unor raporturi juridice de drept civil sau societare, munca depusă în interes public sub forma voluntariatului sau munca pe care o persoană o prestează în temeiul unei obligații legale.

a) Munca prestată în cadrul profesiilor liberale.

Prestează muncă în cadrul unor profesii liberale o serie de categorii de persoane dintre care amintim: notarii publici în baza Legii notarilor publici și a activităților notariale nr.36/1995, avocații în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, experții contabili și contabilii autorizați în baza Ordonanței de Guvern nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați ș.a.

În afara acestor profesii a căror practică a fost reglementată distinct prin acte normative speciale, există și alte ocupații, cum sunt cele de: bijutier, artist, crescător de animale ș.a., privitor la care până în prezent nu au fost adoptate astfel de legi speciale, prestarea muncii având ca suport juridic Legea nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.

Exercițiul acestor profesii dă naștere la numeroase raporturi juridice, cum ar fi cele de drept civil dintre prestatorii de servicii și beneficiarii prestațiilor, mai puțin unor raporturi juridice de dreptul muncii.

b) Munca prestată în baza unui contract civil nu generează raporturi de dreptul muncii ci raporturi juridice civile, în această categorie înscriindu-se activitățile executate în temeiul unui contract de locațiune a lucrărilor încheiat în conformitate cu dispozițiile art.1470 și urm. din Codul civil.

c) Munca prestată în cadrul unui raport juridic de societate.

În condițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, aportul social al asociaților din societățile comerciale de persoane poate să constea și în prestații în muncă. În mod asemănător, în societățile civile constituite în baza art.1491 și urm. din Codul civil, în care membrii acestora ’’se învoiesc să pună ceva în comun’’, fie bani, fie lucruri, fie munca lor, raporturile juridice care se nasc urmare asocieri sunt raporturi de drept civil iar nu de dreptul muncii.

d) Munca prestată în baza unor obligații legale.

Ucenicii, elevii și studenții care desfășoară activități de pregătire profesională în cazurile reglementate de lege, persoanele concentrate sau mobilizate obligate în temeiul Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare la prestarea serviciului militar ori a altor activități cu un astfel de specific, precum și persoanele condamnate la o pedeapsă penală privativă de libertate cu executarea la locul de muncă în condițiile prevăzute în art.56 din Codul penal, nu se află în fața unor raporturi juridice de muncă.

e)Munca prestată sub forma voluntariatului în temeiul Legii nr.195/2001, deși este o muncă utilă nu dă naștere unor raporturi juridice de muncă întrucât, prestarea ei se face fără plata vreunei contraprestații.

f)Munca care nu este prestată în folosul unei alte persoane ci este depusă în cadrul propriei gospodării, de către gospodine sau lucrătorii agricoli, nu este generatoare de raporturi juridice de muncă.

Preview document

Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 1
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 2
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 3
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 4
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 5
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 6
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 7
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 8
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 9
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 10
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 11
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 12
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 13
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 14
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 15
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 16
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 17
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 18
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 19
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 20
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 21
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 22
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 23
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 24
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 25
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 26
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 27
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 28
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 29
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 30
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 31
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 32
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 33
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 34
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 35
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 36
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 37
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 38
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 39
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 40
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 41
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 42
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 43
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 44
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 45
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 46
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 47
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 48
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 49
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 50
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 51
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 52
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 53
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 54
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 55
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 56
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 57
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 58
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 59
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 60
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 61
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 62
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 63
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 64
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 65
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 66
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 67
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 68
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 69
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 70
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 71
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 72
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 73
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 74
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 75
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 76
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 77
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 78
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 79
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 80
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 81
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 82
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 83
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 84
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 85
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 86
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 87
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 88
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 89
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 90
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 91
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 92
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 93
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 94
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 95
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 96
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 97
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 98
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 99
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 100
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 101
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 102
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 103
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 104
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 105
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 106
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 107
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 108
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 109
Conflictul în spațiu al normelor de drept - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Conflictul in spatiu al normelor de drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Procedura de judecată - Etapa scrisă

1. Procedura contencioasa Aceasta cuprinde doua faze: judecata efectiva si executarea silita. Judecata se desfasoara a. in fata instantei de fond...

Drept Procesual Civil

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie...

Te-ar putea interesa și

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept

CONFLICT DE LEGI. conflictul de legi este acea problema care se pune in mintea celui care trebuie sa solutioneze o problema juridica si care...

Introducere în dreptul comerțului internațional

Notiune, obiect, specific: Notiunea dreptului comertului international: Dreptul comertului international este o materie pluridisciplinara sau...

Drept Internațional Privat

Drept Internaţional Privat – C1 8.02.2007 Particularitatea DIP o constituie raporturile juridice care au în conţinutul lor un element de...

Drept Internațional Privat

ELEMENTUL DE EXTRANEITATE Definiţie: Elementul de extraneitate este acea parte componentă a unui raport juridic care se află în străinătate sau...

Praxiologia normelor juridice

INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte...

Ai nevoie de altceva?