Conflictul in spatiu al normelor de drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 41326
Mărime: 666.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Ada Hurbean
Facultatea de Drept si Stiinte Sociale
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Materie: dreptul muncii si securitatii sociale

Cuprins

FIȘA DISCIPLINEI ... 5

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVITOARE LA

DREPTUL MUNCII . .9

CAPITOLUL II

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 24

CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE

ODIHNĂ 56

CAPITOLUL IV

SALARIZAREA 63

CAPITOLUL V

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ . 71

CAPITOLUL VI

DIALOGUL SOCIAL 86

CAPITOLUL VII

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 97

CAPITOLUL VIII

CONFLICTELE DE MUNCĂ . 103

CAPITOLUL IX

JURISDICȚIA MUNCII . 112

BIBLIOGRAFIE ... 117

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE

PRIVITOARE LA DREPTUL MUNCII

1. MUNCA ACTIVITATE SOCIALĂ

Munca reprezintă o activitate specifică doar omului, prin intermediul căreia acesta își produce bunurile necesare traiului zilnic și cele care îi permit reluarea ei în cadrul unui nou ciclu productiv, condiție a progresului social, cu rol important asupra formării personalității individului.

Această activitate, care poate să îmbrace forme fizice sau intelectuale, nu numai că este specifică doar omului, dar, în același timp, este și o necesitate pentru el, fiind principala modalitate care permite creșterea prosperității sociale și bunăstării personale.

Presupunând un efort, munca este cadrul social în care sunt exercitate aptitudinile fizice și intelectuale cu care oamenii sunt dotați, care se poate materializa în diferite forme și anume ca: muncă individuală sau colectivă, remunerată sau voluntară, în cadrul unui raport de muncă sau în afara lui, ca o consecință a unei obligații de serviciu sau ca o îndatorire obștească.

Prin urmare, putem defini munca ca fiind acea activitate specifică omului care reprezintă în același timp și o necesitate socială, prin intermediul căreia acesta își exercită propriile aptitudini fizice și intelectuale, în scopul producerii de bunuri necesare pentru satisfacerea nevoilor pe care le are.

2. MODALITĂȚILE DE PRESTARE A MUNCII

Funcție de faptul dacă relațiile sociale de muncă care există în societate sunt sau nu supuse unor reguli stabilite de o autoritate publică, munca unui individ poate să fie prestată, în principal, în două modalități și anume, în cadrul unor raporturi juridice de muncă și în afara unor astfel de raporturi.

2.1. Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă.

Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă, este munca care se depune de un individ în folosul unei alte persoane fie în temeiul unui contract individual de muncă, fie în temeiul altor acte de natură contractuală, cum este munca cadrelor militare permanente, a membrilor cooperativelor meșteșugărești sau a funcționarilor publici.

În cazurile în care munca este prestată pe un suport juridic care este un contract individual de muncă, raporturile juridice care se nasc cu această ocazie sunt raporturi juridice de muncă care fac obiectul studiului prezentei discipline.

Dacă munca este depusă în baza unor acte de numire (spre exemplu cazul funcționarilor publici ori al cadrelor militare) sau unor convenții de asociere (cazul membrilor cooperativelor meșteșugărești), deși între prestator și beneficiarul muncii se nasc raporturi juridice de muncă, ele fac obiectul altor

7

ramuri de drept și anume: dreptul administrativ, dreptul civil ori dreptul cooperatist.

2.2. Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă.

Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă, nu face obiectul dreptului muncii, în această categorie grupându-se: munca depusă pentru sine în gospodăria individuală, munca prestată în cadrul unor profesii liberale, munca depusă în cadrul unor raporturi juridice de drept civil sau societare, munca depusă în interes public sub forma voluntariatului sau munca pe care o persoană o prestează în temeiul unei obligații legale.

a) Munca prestată în cadrul profesiilor liberale.

Prestează muncă în cadrul unor profesii liberale o serie de categorii de persoane dintre care amintim: notarii publici în baza Legii notarilor publici și a activităților notariale nr.36/1995, avocații în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, experții contabili și contabilii autorizați în baza Ordonanței de Guvern nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați ș.a.

În afara acestor profesii a căror practică a fost reglementată distinct prin acte normative speciale, există și alte ocupații, cum sunt cele de: bijutier, artist, crescător de animale ș.a., privitor la care până în prezent nu au fost adoptate astfel de legi speciale, prestarea muncii având ca suport juridic Legea nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.

Exercițiul acestor profesii dă naștere la numeroase raporturi juridice, cum ar fi cele de drept civil dintre prestatorii de servicii și beneficiarii prestațiilor, mai puțin unor raporturi juridice de dreptul muncii.

b) Munca prestată în baza unui contract civil nu generează raporturi de dreptul muncii ci raporturi juridice civile, în această categorie înscriindu-se activitățile executate în temeiul unui contract de locațiune a lucrărilor încheiat în conformitate cu dispozițiile art.1470 și urm. din Codul civil.

c) Munca prestată în cadrul unui raport juridic de societate.

În condițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, aportul social al asociaților din societățile comerciale de persoane poate să constea și în prestații în muncă. În mod asemănător, în societățile civile constituite în baza art.1491 și urm. din Codul civil, în care membrii acestora ’’se învoiesc să pună ceva în comun’’, fie bani, fie lucruri, fie munca lor, raporturile juridice care se nasc urmare asocieri sunt raporturi de drept civil iar nu de dreptul muncii.

d) Munca prestată în baza unor obligații legale.

Ucenicii, elevii și studenții care desfășoară activități de pregătire profesională în cazurile reglementate de lege, persoanele concentrate sau mobilizate obligate în temeiul Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare la prestarea serviciului militar ori a altor activități cu un astfel de specific, precum și persoanele condamnate la o pedeapsă penală privativă de libertate cu executarea la locul de muncă în condițiile prevăzute în art.56 din Codul penal, nu se află în fața unor raporturi juridice de muncă.

e)Munca prestată sub forma voluntariatului în temeiul Legii nr.195/2001, deși este o muncă utilă nu dă naștere unor raporturi juridice de muncă întrucât, prestarea ei se face fără plata vreunei contraprestații.

f)Munca care nu este prestată în folosul unei alte persoane ci este depusă în cadrul propriei gospodării, de către gospodine sau lucrătorii agricoli, nu este generatoare de raporturi juridice de muncă.

Preview document

Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 1
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 2
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 3
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 4
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 5
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 6
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 7
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 8
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 9
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 10
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 11
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 12
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 13
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 14
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 15
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 16
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 17
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 18
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 19
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 20
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 21
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 22
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 23
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 24
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 25
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 26
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 27
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 28
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 29
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 30
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 31
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 32
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 33
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 34
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 35
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 36
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 37
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 38
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 39
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 40
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 41
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 42
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 43
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 44
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 45
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 46
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 47
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 48
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 49
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 50
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 51
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 52
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 53
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 54
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 55
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 56
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 57
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 58
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 59
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 60
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 61
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 62
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 63
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 64
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 65
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 66
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 67
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 68
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 69
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 70
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 71
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 72
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 73
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 74
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 75
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 76
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 77
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 78
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 79
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 80
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 81
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 82
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 83
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 84
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 85
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 86
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 87
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 88
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 89
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 90
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 91
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 92
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 93
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 94
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 95
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 96
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 97
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 98
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 99
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 100
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 101
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 102
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 103
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 104
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 105
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 106
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 107
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 108
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 109
Conflictul in spatiu al normelor de drept - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Conflictul in spatiu al normelor de drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Ai nevoie de altceva?