Conținutul Raportului Juridic Civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1845
Mărime: 13.45KB (arhivat)
Publicat de: Cosor C.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv.

Clasificarea drepturilor subiective:

1. Dupa sfera persoanelor obligate sînt:

- absolute: se caracterizeaza prin aceea ca:

- titularul dreptului (subiectul activ) este determinat;

- subiectul pasiv (cel obligat) este constituit din toate celelalte persoane.

Drepturile absolute sunt opozabile tuturor în sensul ca toate celelalte persoane (subiect pasiv) sînt obligate sa respecte facultatile pe care titularul dreptului le are asupra lucrului si sa se abtina de la orice actiune de natura sa îl împiedice sa-si exercite dreptul.

Ex.: dreptul la nume, reputatie, onoare (drepturi personale); dreptul de proprietate, dreptul de autor (drepturi patrimoniale).

- relative: ele exista în folosul unei anumite persoane determinate.

Atît subiectul activ, cît si pasiv sînt determinate.

Este drept relativ acel în virtutea caruia o persoana numita creditor are dreptul sa pretinda unei alte persoane, numita debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.

2. Dupa continutul lor:

- patrimoniale: pot fi evaluate în bani, au un continut economic;

- nepatrimoniale: nu pot fi evaluate în bani (dreptul la nume, reputatie, etc.). Toate acestea sînt si drepturi absolute.

Drepturile patrimoniale se clasifica la rîndul lor în:

- drepturi reale: - acestea se stabilesc cu privire la un lucru determinat, între o persoana ca subiect activ si toate celelalte ca subiecte pasive nedeterminate;

- "reprezinta acel drept subiectiv în virtutea caruia titularul sau poate sa-si exercite atributele asupra unui lucru determinat, în mod direct si nemijlocit, fara a fi necesara interventia unei alte persoane."(C. Statescu)

- drepturi de creanta: - acestea reprezinta dreptul pe care îl are o persoana numita creditor de a pretinde unei alte persoane, numite debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.

Deosebiri existente între drepturile reale si drepturile de creanta:

1. Dreptul real (ca un drept absolut) presupune existenta unui subiect activ de la început determinat si un subiect pasiv nedeterminat, format din toate celelalte persone, pe cînd dreptul de creanta (ca un drept relativ), presupune determinarea de la început atît a subiectului activ, cît si a subiectului pasiv (singurul subiect obligat fiind acest subiect pasiv determinat).

2. La dreptul real obligatia ce revine subiectului pasiv nedeterminat este acea de a nu face nimic de natura a stînjeni exercitarea de subiectul activ a dreptului sau. Subiectului pasiv îi revine astfel o obligatie generala negativa.

În cazul dreptului de creanta, obligatia ce revine subiectului pasiv poate fi atît pozitiva - de a da, a face ceva -, cît si negativa - de a nu face ceva, din cele ce, în lipsa obligatiei, subiectul pasiv ar fi putut sa faca.

Dreptul real are întotdeauna ca obiect un lucru determinat, pe cînd dreptul de creanta are întotdeauna ca obiect un lucru determinat sau determinabil în viitor.

3. Titularul dreptului real îsi exercita prerogativele direct asupra lucrului, fara a avea nevoie de concursul altei persoane, în timp ce titularul dreptului de creanta nu poate obtine realizarea dreptului sau decît cu concursul debitorului.

4. Din punctul de vedere al opozabilitatii:

- dreptul real este opozabil tuturor;

- dreptul de creanta este opozabil numai debitorului.

5. Din punctul de vedere al efectelor:

• Dreptul real confera titularului sau:

- dreptul de urmarire, care consta în posibilitatea titularului sau de a urmari bunul în patrimoniul oricui s-ar afla;

- dreptul de preferinta, care consta în facultatea pe care o confera dreptul real de a avea prioritate fata de orice alt drept, prioritate care da putinta satisfacerii titularului dreptului real înaintea titularilor altor drepturi.

Preview document

Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 1
Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 2
Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 3
Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 4
Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 5
Conținutul Raportului Juridic Civil - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Continutul Raportului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

Obiective Cursul are ca obiectiv însusirea de catre studenti a problematicii legate de doua laturi fundamentale ale Dreptului civil, si anume...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Civil

Dreptul civil reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale ce se stabilesc între persoane...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Viciile de Consimțământ

A. EROAREA Definiţie şi reglementare: Prin eroare se înţelege „ falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic civil” 1. În...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Conținutul raportului juridic civil

Argumentul Dreptul civil este o ramura de drept care reglementeaza relatiile intre persoanele fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Conținutul raportului juridic civil - dreptul subiectiv civil

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL DREPTUL SUBIECTIV CIVIL DEFINITIA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL Dreptul subiectiv civil este posibilitatea...

Conținutul raportului juridic civil

subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile lui. Daca dreptul subiectiv civil formeaia latura active a continutului raportului...

Raportul Juridic Civil

Noţiune. Caracter. Structură Noţiunea de raport juridic civil. Nu toate raporturile între oameni sunt raporturi juridice; unele sunt simple...

Drept Economic 2006-2007

1.1. Definitia dreptului si sensurile (acceptiunile) acordate acestui termen a) Definitia dreptului Asupra relatiilor sociale, a conduitei...

Ai nevoie de altceva?