Contract de mandat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6203
Mărime: 82.91KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș

Extras din document

Concept

Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare.

Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi ridicarea unei diplome, ridicarea permisului de conducere, conducerea unui autovehicul, nu pot forma niciodată scopul și obiectul principal al mandatului.

Obiectul mandatului

Clasificare

Dacă mandatul este calificat ca fiind oneros, mandatarul are dreptul la remunerație, remunerație care se va stabili fie prin contractul de mandat, fie în lipsa unei mențiuni în acest sens, se vor aplica în evaluarea remunerației, dispozițiile legale dacă ele prevăd dispoziții în acest sens, uzanțele, iar în lipsa unor criterii derivate din aceste izvoare, după valoarea serviciilor prestate.

Așadar, în materia contractului oneros de mandat, legiuitorul reglementează pentru salvarea contractului de mandat, prezumția prețului obișnuit sau a prețului just retribuit serviciului prestat.

Este evident că în lipsa înțelegerii părților cu privire la calificarea remunerației ca obișnuită sau rezonabilă, va reveni rolul instanței de judecată pentru stabilirea cuantumului executoriu al acestei prestații.

În ceea ce privește prescripția dreptului la acțiune pentru stabilirea cuantumului remunerației, dreptul la acțiune se prescrie odată cu dreptul la acțiunea pentru plata acesteia.

După puterea de reprezentare, mandatul este cu sau fără reprezentant.

Mandatul cu reprezentare reprezintă dreptul comun, legiuitorul arătând că dacă din împrejurări nu rezultă altfel, mandatarul îl reprezintă pe mandant la încheierea actelor pentru care a fost împuternicit.

Preview document

Contract de mandat - Pagina 1
Contract de mandat - Pagina 2
Contract de mandat - Pagina 3
Contract de mandat - Pagina 4
Contract de mandat - Pagina 5
Contract de mandat - Pagina 6
Contract de mandat - Pagina 7
Contract de mandat - Pagina 8
Contract de mandat - Pagina 9
Contract de mandat - Pagina 10
Contract de mandat - Pagina 11
Contract de mandat - Pagina 12
Contract de mandat - Pagina 13
Contract de mandat - Pagina 14
Contract de mandat - Pagina 15
Contract de mandat - Pagina 16
Contract de mandat - Pagina 17
Contract de mandat - Pagina 18
Contract de mandat - Pagina 19
Contract de mandat - Pagina 20
Contract de mandat - Pagina 21
Contract de mandat - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contract de mandat.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Drept procesual civil 2019 - Partea generala suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept civil - Teoria generala

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Ai nevoie de altceva?