Contracte

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 6892
Mărime: 34.47KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

NOTIUNE : V/C este un contr. prin care una din parti (vanz) stramuta un dr de prop/alt dr asupra unui bun al sau asupra celeilalte parti (cump) care se oblige sa plateasca pretul bunului vandut (1294 CC) .

CARACTERE JURIDICE:1)contr sinalagmatic(bilateral)-da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante ;

2)contr cu titlu oneros-ambele parti urmaresc primirea unui echivalent in schimbul prestatie la care se obliga

3)contrcomutativ – existenta si intinderea obligatiilor este cunoscuta de parti din mom incheierii contr;

4)contr consensual – incheiat prin simplul accord de vointa al partilor;EXCEPTIE-in cazurile prev de lg devine un contr solemn(EX: terenurile se instraineaza prin acte intre vii daca s-a indeplinit cerinta autenticitatii – art 46,lg 18/91) ;

5)contr translativ de proprietate – dupa realizarea acordului de vointa opereaza si transferal dr de prop ( 1295 CC) ; din momentul dobandirii , cump suporta si riscul pierii lucrului ;

Principiul transmiterii imediate precum si a riscurilor opreaza dk sunt indeplinite urm cdtii :

1. vanz tb sa fie prop lucrului vandut , contr valabil incheiat ;

2. sa fie vorba de lucru individual determinate – pt lucruri de gen – transferal se face cand se individualizeaza ; - pt obligatii alternative – in momentul alegerii .

3. lucrul vandut tb sa existe ; - pt lucrurile viitoare – transferal opereaza din mom in care au fost executate , in stare de a fi predate cump .

4. partile san u fi amanta tranferul prop preintr-o clauza speciala ( terme / cdtie suspensiva )

PUBLICITATEA DOBANDIRII DR REALE IMOBILIARE

- In sis de transcriptiuni-inscriptiuni – dk a fost sau nu transcris produce efecte transaltive de prop fata de parti si succesorii lor si nu este opozabil fata de terte persoane decat in mom in kre a fost trancris in registrul special de transcriptiuni de la notariatul din vecinatatea lucrului vandut .

- In sis de carte funciara -dr reale imob se transmit doar prin intabulare(caracter constitutiv de dr ) ; pana la intabulare , dob are o act in prestatie tabulara imp deb care refuza intabularea . practica judiciara a atenuat efectul constituitv al intabularii astfel k lipsa inscrierii nu poate fi opusa de o parte celelilate parti sau succesorilor , dr opozabil si teritlor care au cunostinta de el , desi nu este inscris in cartea funciara ; doar tertii care nu au avut cunostinta si care au dobandit prin acte cu titlu oneros , dr pe care si le-au inscris , le pot opune dobanditorului anterior .

- Lucrurile mobil nu au un sis de publicitate - dk vanz vinde un lucru mobil de 2 ori va avea intaietate cel care a intrat de buna credinta in posesia lui , chiar dk a cump ulterior (art 972 CC).

CONDITII DE VALIDITATE

I. CONSIMTAMANTUL PARTILOR – acordul de vointa este necesar si suficent pt incheierea contr. Cf reg generale , consim tb sa fie exteriorizat , sa provina de la o persoana cu discernamant pt a produce efecte juridie , neviciat.Reguli speciale:1.promisiunea unilaterala de v/c – promisiuna prop unui bun de vinde facuta unei persoane care isi rezerva facultatea de a cumpara – creeaza obligatii numai pt promitent , dk refuza vanzarea , beneficiarul are dr de daune-interese ;

2.promisunea bilaterala de v/c–ambele parti se obliga sa incheie in viitor un contr de v/c ; este considerata un antecontract , fiecare din parti putand cere incheierea contr , v/c nu este considerate incheiata , in schimb obligatia de a incheia contr este valabila . dk promitentul-vanz vinde altei pers , beneficiarul-cump are dr la daune-interese ; dk lucrul se mai gaseste in part vanz , instanta poate pronunta o hot care sa tina loc de contr de v/c cu character constituitv de dr .

3.pactul de preferinta-prop unui bun se obliga ca in caz de vanz sa acorde preferinta unei anumite pers. Dk exista frauda , pers lezata tb sa dovedeasca neavand dr la act in revendicare sau in anulare . dk nu exista frauda , are dr doar la daune-interese imp promitentului.Dr beneficarului se transmite prin acte intre vii , iar obligatia promitentului se transmite prin mostenire .

4.dr de preemtiune-se refera doar la ternurile agricole extravilane daca instrainarea se face prin vanzare , este instituit printr-o norma imperativa ( reprez o derogare de la princ liberei circulatii a bunurilor si ca prop dispune de bunul sau liber) , lg stabilind titularii acestui dr : coprop , prop vecini , arendasii si statul . Astfel , prop terenului este obligat sa instiinteze Ag pt Dezv si Amenajare Rurala despre intentia de vanz , care la randul ei , in termen de 15 zile , comunica titularilor dr de preemtiune , acestia avand obligatia sa se pronunte in termen de 30 de zile(T de decadre). Acceptarea ofertei este considerate antecontract , urmand ca partile sa incheie forma autentica a contr de v/c . Sanctiunea incalcarii dr de preemtiune este nulitatea relative .

II. CAPACITATEA PARTILOR-cf1306 CC , pot cumpara toti cei carora nu le este oprit prin lege . Regula – capacitatea;Exceptia-incapacitatea . Lg prevede pt acest contr incapacitati speciale :

- Vanz intre soti este intrzisa (1307 CC)

- Tutorii nu pot cumpara bunurile pers aflate sub tutela lor (1308.1 CC)

- Manadatarii imputerniciti sa vandal un lucru nu il pot cumpara (1308.2CC)

- Administratorii bunrilor statului , oraselor , comunelor , jud , mun nu pot cumpara bunurile administrate (1308.3 CC)

- Functionarii publici nu pot cumpara bunrile statului sau unitatilor adm-terit care se vand prin mijlocirea lor (130.4 CC)

- Jud, procurorii , avocatii nu pot cumpara dr litigioase care sunt de competenta curitii de apel in circunscriptia careia is exercita functia (1309 CC)

- Prop dob si a fam sale nu poate depasi 200 ha ( 46.2 , lg 18/91)

- Pers insovabile nu pot cump bunuri care se vand prin lictatie publica (535 CPC)

III. OBIECTUL CONTRACTULUI – dublu obiect – lucrul vandut si pretul .

LUCRUL VANDUT tb sa indeplineasca urm cdtii :

1. lucrul sa fie in comert(1310 CC);derogarile sunt stab de lg, iar prohibitia poate fi absoluta / relativa. Bunurile care nu sunt in circuitul civil sunt: a) bunurile inepuizabile si commune (647CC) : aer, razele soarelui , apa marii;b) bunurile ce aprtin statului sau unit adm-terit cf Constituitei ; c) terenul atribuit cf lg 18/91 nu poate fi instrainat timp de 10 ani prin acte intre vii ( sanct nulitate absoluta) ; d) bunurile ce formeaza monopolul statului pot fi v/c numai de pf/pj autorizate , cf prevedrilor legale ; e) bunuri care sunt in circuitul civil dar care pot fi v/c numai cu respectarea unor prevederi legale speciale ; f) prin exceptie , in cazul uni intreres legitim si serios , este posibila inalienabiliatatea conventionala ;

2. lucrul tb sa existe – lucrul este pierit total – vanzare nula ; lucrurl este pierit in parte – cump poate renunta la contract sau poate cere executarea partii ramase din lucrur direct prop cu reducerea din pret ; daca lucrul este viitor – vanzare valabila ( exceptie – mostenirea nedeschisa – 702/965 CC) ;

3. lucrul sa fie determinat / determinabil

4. lucrul sa fie licit si posibil

5. vanz = prop lucrului vandut pt. ca contr este translativ de prop.Dk vanz intraineaza un bun determinabil al altuia at este vorba despre vanzarea lucrului altuia . Astfel : cump a fost in eroare – vanz este anulabila ( viciu de consimt) ; partile au incheiat contr in cunstinta de cauza – cauza ilicita – vanz este nula (948CC) ; pt un bun in indiviuune se aplica regulile starii de indiviziune.

Preview document

Contracte - Pagina 1
Contracte - Pagina 2
Contracte - Pagina 3
Contracte - Pagina 4
Contracte - Pagina 5
Contracte - Pagina 6
Contracte - Pagina 7
Contracte - Pagina 8
Contracte - Pagina 9
Contracte - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contracte.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Succesiuni Clasele de Mostenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Lucrare de Diploma pentru Inspectori De Personal

Initial , contractul individual de munca a fost reglementat de art. 1470 pct. 1 din Codul Civil , alaturi de contractul de antrepriza si de cel de...

Raspunderea pentru Fapta Proprie

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil. Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict...

Contracte Civile Speciale

Contractul de vânzare-cumparare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezinta si va fi o necesitate permanenta.Nevoia de a avea în proprietate...

Ai nevoie de altceva?