Contracte

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Contracte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

NOTIUNE : V/C este un contr. prin care una din parti (vanz) stramuta un dr de prop/alt dr asupra unui bun al sau asupra celeilalte parti (cump) care se oblige sa plateasca pretul bunului vandut (1294 CC) .

CARACTERE JURIDICE:1)contr sinalagmatic(bilateral)-da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante ;

2)contr cu titlu oneros-ambele parti urmaresc primirea unui echivalent in schimbul prestatie la care se obliga

3)contrcomutativ – existenta si intinderea obligatiilor este cunoscuta de parti din mom incheierii contr;

4)contr consensual – incheiat prin simplul accord de vointa al partilor;EXCEPTIE-in cazurile prev de lg devine un contr solemn(EX: terenurile se instraineaza prin acte intre vii daca s-a indeplinit cerinta autenticitatii – art 46,lg 18/91) ;

5)contr translativ de proprietate – dupa realizarea acordului de vointa opereaza si transferal dr de prop ( 1295 CC) ; din momentul dobandirii , cump suporta si riscul pierii lucrului ;

Principiul transmiterii imediate precum si a riscurilor opreaza dk sunt indeplinite urm cdtii :

1. vanz tb sa fie prop lucrului vandut , contr valabil incheiat ;

2. sa fie vorba de lucru individual determinate – pt lucruri de gen – transferal se face cand se individualizeaza ; - pt obligatii alternative – in momentul alegerii .

3. lucrul vandut tb sa existe ; - pt lucrurile viitoare – transferal opereaza din mom in care au fost executate , in stare de a fi predate cump .

4. partile san u fi amanta tranferul prop preintr-o clauza speciala ( terme / cdtie suspensiva )

PUBLICITATEA DOBANDIRII DR REALE IMOBILIARE

- In sis de transcriptiuni-inscriptiuni – dk a fost sau nu transcris produce efecte transaltive de prop fata de parti si succesorii lor si nu este opozabil fata de terte persoane decat in mom in kre a fost trancris in registrul special de transcriptiuni de la notariatul din vecinatatea lucrului vandut .

- In sis de carte funciara -dr reale imob se transmit doar prin intabulare(caracter constitutiv de dr ) ; pana la intabulare , dob are o act in prestatie tabulara imp deb care refuza intabularea . practica judiciara a atenuat efectul constituitv al intabularii astfel k lipsa inscrierii nu poate fi opusa de o parte celelilate parti sau succesorilor , dr opozabil si teritlor care au cunostinta de el , desi nu este inscris in cartea funciara ; doar tertii care nu au avut cunostinta si care au dobandit prin acte cu titlu oneros , dr pe care si le-au inscris , le pot opune dobanditorului anterior .

- Lucrurile mobil nu au un sis de publicitate - dk vanz vinde un lucru mobil de 2 ori va avea intaietate cel care a intrat de buna credinta in posesia lui , chiar dk a cump ulterior (art 972 CC).

CONDITII DE VALIDITATE

I. CONSIMTAMANTUL PARTILOR – acordul de vointa este necesar si suficent pt incheierea contr. Cf reg generale , consim tb sa fie exteriorizat , sa provina de la o persoana cu discernamant pt a produce efecte juridie , neviciat.Reguli speciale:1.promisiunea unilaterala de v/c – promisiuna prop unui bun de vinde facuta unei persoane care isi rezerva facultatea de a cumpara – creeaza obligatii numai pt promitent , dk refuza vanzarea , beneficiarul are dr de daune-interese ;

2.promisunea bilaterala de v/c–ambele parti se obliga sa incheie in viitor un contr de v/c ; este considerata un antecontract , fiecare din parti putand cere incheierea contr , v/c nu este considerate incheiata , in schimb obligatia de a incheia contr este valabila . dk promitentul-vanz vinde altei pers , beneficiarul-cump are dr la daune-interese ; dk lucrul se mai gaseste in part vanz , instanta poate pronunta o hot care sa tina loc de contr de v/c cu character constituitv de dr .

3.pactul de preferinta-prop unui bun se obliga ca in caz de vanz sa acorde preferinta unei anumite pers. Dk exista frauda , pers lezata tb sa dovedeasca neavand dr la act in revendicare sau in anulare . dk nu exista frauda , are dr doar la daune-interese imp promitentului.Dr beneficarului se transmite prin acte intre vii , iar obligatia promitentului se transmite prin mostenire .

4.dr de preemtiune-se refera doar la ternurile agricole extravilane daca instrainarea se face prin vanzare , este instituit printr-o norma imperativa ( reprez o derogare de la princ liberei circulatii a bunurilor si ca prop dispune de bunul sau liber) , lg stabilind titularii acestui dr : coprop , prop vecini , arendasii si statul . Astfel , prop terenului este obligat sa instiinteze Ag pt Dezv si Amenajare Rurala despre intentia de vanz , care la randul ei , in termen de 15 zile , comunica titularilor dr de preemtiune , acestia avand obligatia sa se pronunte in termen de 30 de zile(T de decadre). Acceptarea ofertei este considerate antecontract , urmand ca partile sa incheie forma autentica a contr de v/c . Sanctiunea incalcarii dr de preemtiune este nulitatea relative .

II. CAPACITATEA PARTILOR-cf1306 CC , pot cumpara toti cei carora nu le este oprit prin lege . Regula – capacitatea;Exceptia-incapacitatea . Lg prevede pt acest contr incapacitati speciale :

- Vanz intre soti este intrzisa (1307 CC)

- Tutorii nu pot cumpara bunurile pers aflate sub tutela lor (1308.1 CC)

- Manadatarii imputerniciti sa vandal un lucru nu il pot cumpara (1308.2CC)

- Administratorii bunrilor statului , oraselor , comunelor , jud , mun nu pot cumpara bunurile administrate (1308.3 CC)

- Functionarii publici nu pot cumpara bunrile statului sau unitatilor adm-terit care se vand prin mijlocirea lor (130.4 CC)

- Jud, procurorii , avocatii nu pot cumpara dr litigioase care sunt de competenta curitii de apel in circunscriptia careia is exercita functia (1309 CC)

- Prop dob si a fam sale nu poate depasi 200 ha ( 46.2 , lg 18/91)

- Pers insovabile nu pot cump bunuri care se vand prin lictatie publica (535 CPC)

III. OBIECTUL CONTRACTULUI – dublu obiect – lucrul vandut si pretul .

LUCRUL VANDUT tb sa indeplineasca urm cdtii :

1. lucrul sa fie in comert(1310 CC);derogarile sunt stab de lg, iar prohibitia poate fi absoluta / relativa. Bunurile care nu sunt in circuitul civil sunt: a) bunurile inepuizabile si commune (647CC) : aer, razele soarelui , apa marii;b) bunurile ce aprtin statului sau unit adm-terit cf Constituitei ; c) terenul atribuit cf lg 18/91 nu poate fi instrainat timp de 10 ani prin acte intre vii ( sanct nulitate absoluta) ; d) bunurile ce formeaza monopolul statului pot fi v/c numai de pf/pj autorizate , cf prevedrilor legale ; e) bunuri care sunt in circuitul civil dar care pot fi v/c numai cu respectarea unor prevederi legale speciale ; f) prin exceptie , in cazul uni intreres legitim si serios , este posibila inalienabiliatatea conventionala ;

2. lucrul tb sa existe – lucrul este pierit total – vanzare nula ; lucrurl este pierit in parte – cump poate renunta la contract sau poate cere executarea partii ramase din lucrur direct prop cu reducerea din pret ; daca lucrul este viitor – vanzare valabila ( exceptie – mostenirea nedeschisa – 702/965 CC) ;

3. lucrul sa fie determinat / determinabil

4. lucrul sa fie licit si posibil

5. vanz = prop lucrului vandut pt. ca contr este translativ de prop.Dk vanz intraineaza un bun determinabil al altuia at este vorba despre vanzarea lucrului altuia . Astfel : cump a fost in eroare – vanz este anulabila ( viciu de consimt) ; partile au incheiat contr in cunstinta de cauza – cauza ilicita – vanz este nula (948CC) ; pt un bun in indiviuune se aplica regulile starii de indiviziune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contracte.doc