Contracte Speciale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 35700
Mărime: 129.79KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I

Contractul de vânzare-cumpărare

Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezintă şi va fi o necesitate permanentă.Nevoia de a avea în proprietate anumite bunuri, mai ales cele care se pot folosi fără a fi consummate, a făcut ca proprietatea să treacă de la o persoană la alta, mai întâi prin schimb, apoi, după apariţia monedei, prin vînzare-cumpărare.

Frecvenţa acestui contract în viaţa de zi cu zi ca şi importanţa lui, explică de ce el reprezintă o figură centrală şi în reglementarea din Codul civil.

Secţiunea I Trăsăturile esenţiale şi distinctive ale contractului de vânzare-cumpărare

Definiţia şi caracterele generale ale contractului

1. Definiţie.Vânzarea-cumpărarea reprezintă una dintre cele mai vechi şi mai frecvente operaţiuni juridice. Apărut ulterior schimbului, odată cu apariţia banilor, contractul de vânzare-cumpărare a cunoscut o frecvenţă deosebită în toate locurile şi în toate perioadele, iar azi relaţiile dintre membri societăţii at fi de neimaginat în lipsa acestei operaţiuni juridice cu ajutorul căreia se satisfac nevoile uidivizilor.

În termenii articolului 1294 Cod civil vânzarea-cumpărarea este o convenţie prin care două părţi se obligă îutre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celui dintâi preţul lui.

Va trebui deci să definim vânzarea-cumpărarea ca find acel contract prin care o persoanã numită vânzător transmite dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri, ori un alt drept, celeilate părţi, numită cumpărător, în schimbul unei sume de bani numită preţ.

2. Caractere juridice

În mod tradiţional se admite ca vânzarea-cumpărarea are următoarele caractere: sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, comutativ şi translativ de proprietate. Dintre acestea unele sunt esenţiale în sensul că în lipsa lor se schimbă chiar natura contractului, iar altele sunt supletive.

I. Caractere esenţiale.

a. Caracterul sinalagmatic r

b. Un contract cu titlu oneros.

c. Contract transtatlv de proprietate.

II. Caractere supletive.

Acestea sunt caractere care sunt specifice contractului de vânzare¬cumpărare, fără a fi de esenţa acestui contract.

a. Caracterul comutativ.

b. Contract consensual. Vânzarea-cumpărarea face parte din categonia contractelor care se încheie în mod valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor, fără a fi nevoie de alte formalităţi.

Principiul consensualismului suferă în ultimul timp o serie de limitări legale bazate fie pe interesul ocrotirii părţilor contractului, fie pe interesul mai larg al statului de a controla anumite operaţiuni juridice. În astfel de situaţii contractul nu mai este valabil încheiat prin simplul acord de voinţe, ci este necesară şi îndeplinirea unor condiţii de formă.

Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de alte contracte.

1. Vânzarea şi alte contracte translative de proprietate.

a. Vânzarea şi schimbul. Vânzarea-cumpărarea se deosebeşte de schimb , în principal prin faptul că la schimb echivalentul bunului transmis este un alt bun şi nu o sumă de bani.

b. Vânzarea şi renta viageră. La aceste contracte prestaţia dobânditorului bunului constă într-o sumă de bani.Ceea ce particularizează renta viageră în raport cu vânzarea-cumpărarea este caracterul aleatoriu al primului contract amintit. Spre deosebire de vânzare-cumpărare, care este un contract comutativ, la care întinderea drepturilor şi obligaţiilor este cunuscută ab initio , renta viageră are un caracter aleatoriu, care se manifestă prin faptul că întinderea obligaţiilor debirentierului nu este cunoscută de la început, ea depinzând de durata de viaţă a credirentierului şi astfel şansele de câştig şi respectiv de pierdere pentru părţi depind de un element aleatoriu.

B. Vânzarea şi contractele netranslative de proprietate

a. Vânzarea şi antrepriza. Contractul de antrepriză se delimitează cu dificultate de contractul de vânzare-cumpărare numai atunci când acesta se referă la un lucru viitor. În acest caz se pune problema dacă suntem în prezenţa unei vânzări-cumpărări având ca obiect un bun viitor sau suntem în prezenţa unui contract de antrepriză în care antreprenorul s-a obligat să procure şi materialele necesare executării lucrării. În rezolvarea acestei reale dificultăţi, în doctrina noastră s-a propus a se ţine cont, după intenţia părţilor, dacă procurarea materialului reprezintă obligaţia principală în raport de valoarea muncii depuse, sau dacă, dimpotrivă, munca reprezintă prestaţia principală, în raport de aceasta procurarea materialelor având doar un caracter accesoriu. S-a spus că în primul caz suntem în prezenţa unui contract de vânzare-cumpărare, pe când în al doilea caz avem un contract de antrepriză. Aplicat fără o analiză profundă acest criteriu poate deforma uneori realitatatea pentru că importanţa muncii uneori nu se reflectă în evaluarea bănească pe care o efectuează părţile . De aceea acest criteriu a fost completat în sensul că munca realizată pentru nevoile particulare, după indicaţiile particulare ale unui client relevă un contract de antrepriză, în timp ce fabricarea unor produse standardizate, adaptate nevoilor tuturor este de resortul vânzării.

b. Vânzarea şi locaţiunea. Contractul de locaţiune se aseamănă şi el cu vânzarea-cumpărarea unui anumit bun. Spre deosebire de vânzare-cumpărare, prin care se transmite un drept real asupra bunului respectiv în schimbul unei sume de bani, prin contractul de locaţiune se transmite doar dreptul de folosinţă asupra unui bun, tot în schimbul unei sume de bani, numită chirie. Contractul de închiriere având ca obiect doar folosinţa unui bun, se delimitează cu uşurinţă de contractul de vânzare-cumpărare.

Preview document

Contracte Speciale - Pagina 1
Contracte Speciale - Pagina 2
Contracte Speciale - Pagina 3
Contracte Speciale - Pagina 4
Contracte Speciale - Pagina 5
Contracte Speciale - Pagina 6
Contracte Speciale - Pagina 7
Contracte Speciale - Pagina 8
Contracte Speciale - Pagina 9
Contracte Speciale - Pagina 10
Contracte Speciale - Pagina 11
Contracte Speciale - Pagina 12
Contracte Speciale - Pagina 13
Contracte Speciale - Pagina 14
Contracte Speciale - Pagina 15
Contracte Speciale - Pagina 16
Contracte Speciale - Pagina 17
Contracte Speciale - Pagina 18
Contracte Speciale - Pagina 19
Contracte Speciale - Pagina 20
Contracte Speciale - Pagina 21
Contracte Speciale - Pagina 22
Contracte Speciale - Pagina 23
Contracte Speciale - Pagina 24
Contracte Speciale - Pagina 25
Contracte Speciale - Pagina 26
Contracte Speciale - Pagina 27
Contracte Speciale - Pagina 28
Contracte Speciale - Pagina 29
Contracte Speciale - Pagina 30
Contracte Speciale - Pagina 31
Contracte Speciale - Pagina 32
Contracte Speciale - Pagina 33
Contracte Speciale - Pagina 34
Contracte Speciale - Pagina 35
Contracte Speciale - Pagina 36
Contracte Speciale - Pagina 37
Contracte Speciale - Pagina 38
Contracte Speciale - Pagina 39
Contracte Speciale - Pagina 40
Contracte Speciale - Pagina 41
Contracte Speciale - Pagina 42
Contracte Speciale - Pagina 43
Contracte Speciale - Pagina 44
Contracte Speciale - Pagina 45
Contracte Speciale - Pagina 46
Contracte Speciale - Pagina 47
Contracte Speciale - Pagina 48
Contracte Speciale - Pagina 49
Contracte Speciale - Pagina 50
Contracte Speciale - Pagina 51
Contracte Speciale - Pagina 52
Contracte Speciale - Pagina 53
Contracte Speciale - Pagina 54
Contracte Speciale - Pagina 55
Contracte Speciale - Pagina 56
Contracte Speciale - Pagina 57
Contracte Speciale - Pagina 58
Contracte Speciale - Pagina 59
Contracte Speciale - Pagina 60
Contracte Speciale - Pagina 61
Contracte Speciale - Pagina 62
Contracte Speciale - Pagina 63
Contracte Speciale - Pagina 64
Contracte Speciale - Pagina 65
Contracte Speciale - Pagina 66
Contracte Speciale - Pagina 67
Contracte Speciale - Pagina 68
Contracte Speciale - Pagina 69
Contracte Speciale - Pagina 70
Contracte Speciale - Pagina 71
Contracte Speciale - Pagina 72
Contracte Speciale - Pagina 73
Contracte Speciale - Pagina 74
Contracte Speciale - Pagina 75
Contracte Speciale - Pagina 76
Contracte Speciale - Pagina 77
Contracte Speciale - Pagina 78
Contracte Speciale - Pagina 79
Contracte Speciale - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Contracte Speciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Antecontractul de vânzare-cumpărare a terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Obligații

OBLIGAŢIILE CIVILE. CONTRACTUL CIVIL 1. Terminologie. Structura şi clasificarea obligaţiilor Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept Civil - Contracte

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE § 1. Notiunea...

Noțiune contract special

Titlul I Noţiunea, izvorul, calificarea şi domeniul contractelor speciale Capitolul I. Rolul contractelor speciale în dreptul civil 1. Din...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Contracte speciale - contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract prin care una din părţi (vânzător) strămută un drept de proprietate asupra unui bun al său asupra...

Ai nevoie de altceva?