Contractul - Actiunea Pauliana

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 6933
Mărime: 38.20KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Iftime

Extras din document

I. Contractul

CONTRACT =“ acordul între două sau mai multe persoane pentru a constitui sau a stinge un raport juridic”, natura juridică este aceea a unui act juridic, bilateral sau multilateral, apt să producă efecte juridice urmărite de părţi în conformitate cu dispoziţiile legii.

În sistemul Codului civil contractele sunt guvernate de principiul libertăţii convenţiilor.

Libertatea de a stabili orice fel de convenţie, de a stabili conţinutul contractului, poate fi limitată :

- prin norme imperative care privesc ob contractului (preţul unor produse supuse controlului statului)

- forma c. (forma scrisă – contractul de consignaţie,forma autentică, contractul de vânzare pt terenuri).

Clasificare:

a) in fct de continutul lor, respectiv al obligatiilor care le genereaza:

BILATEREALE(sinalagmatice) grupeaza obligatii pt ambele parti contractante (ex: c. de inchiriere);

UNILATEREALE genereaza obligatii numai pt una din partile constractante (ex c. de imprumut);

b) dupa modul de formare

CONSENSUALE se incheie prin simplu acord de vointa; f scrisa

SOLEMNE- c a caror incheiere este nec. manif vointei intr-o anumita forma c de lege: inscris autentic ;

REALE- se incheie prin simplu acord de vointa, dar si predarea lucrului.

c) dupa scopul urmarit

ONEROASE in care fiecare parte se ang in ved obt unui folos patrimonial drept constraprestatie (ex c. de vanzare-cumparare);

CU TITLU GRATUIT-acele c prin care o pers se obliga sa procure alteia un folos patrimonial fara a primi nimic in schimb.

d) dupa modul de executare

CU EXECUTARE INSTANTANEE (se execută dintr-o dată) ;

CU EX. SUCCESIVA (executarea se desf în timp ca o prestaţie unică şi continuă – c de închiriere).

e) dupa cum sunt sau nu reglementate in C.Civ

NUMITE-c care au o denumire si o reglementare speciala in C Civ roman;

NENUMITE sunt creatii ale partilor in sensul ca nu au o reglem. proprie in C Civ, cum ar fi de ex, c de publicitate.

f) dupa efectele produse

TRANSLATIVE(constitutive de dr reale)- c prin care se constituie un drept real – ca dr de proprietate ; GENERATOARE DE DR DE CREANTA (contractele care dau naştere unor raporturi de obligaţie).

g) COMUTATIVE- acele c in care obligatia unei parti ester echivalentul celeilalte (c de vanz-cump)

ALEATORII-acele c in care “echivalentul depinde pt una/pt toate partile, de un eveniment incert”.

h) in rap de considerarea pers contractante

INTUITU PERSONAE- acele c in care vointa partilor atribuie calitatii pers contractantului o importanta decisiva/priveste orice pers dispunand de o experienta/o competanta deosebita;

CONTRACTE în care calitatea persoanei contractantului prezintă puţină importanţă.

i) dupa unele corelatii existente intre ele

PRINCIPAL are o existenta independenta de alte c si o finalitate prin el insusi;

ACCESORIU este legat de un c pp de a carui soarta depinde/care ii garanteaza executarea.

Condiţii de încheiere a contractului

Contractul ca act juridic bilateral, se încheie prin acordul de voinţă a celor două părţi, acord ce implică două momente:

1)Oferta este propunerea unei persoane de a încheia un contract în anumite condiţii, adresate altei persoane. Oferta poate fi exprimată prin oricare din modalităţile de exteriorizare a vooinţei juridice : expresă, în scris sau verbal

CONDIŢII:

Preview document

Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 1
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 2
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 3
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 4
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 5
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 6
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 7
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 8
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 9
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 10
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 11
Contractul - Actiunea Pauliana - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractul - Actiunea Pauliana.doc

Alții au mai descărcat și

Actiunea Pauliană

Aceasta actiune reprezinta un mijloc juridic prin care creditorul poate ataca acele acte juridice încheiate de debitor în frauda dreptului sau de...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile

I. Rezoluţiunea contractelor civile 1.1. Noţiunea de rezoluţiune. În cazul în care una din părţile contractului sinalagmatic refuză executarea...

Raportul Juridic

Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Drept Civil - Persoanele

Extinctiv - care duce la înlãturarea efectelor unui act juridic. Modalitãţile actului juridic civil (AJC) - sunt acele evenimente viitoare de care...

Caile de Atac

Incheierea pronuntata de instanta este executorie si poate fi atacata cu recurs. Termenul de recurs este derogatoriu de la dreptul comun, anume in...

Notiuni Introductive despre Stat si Drept

CAPITOLUL I NOłIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STAT SI DREPT Factorul determinant al societătii umane este ratiunea care cere si conduce către progres,...

Ai nevoie de altceva?