Curs Complet Drept Civil

Imagine preview
(5/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Curs Complet Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 23 fisiere doc de 176 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE

1. Notiunea

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti – vanzatorul – stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti –cumparatorul – care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 c. civil).

2. Caractere juridice.

Contractul de vanzare cumparare este un contract sinalagnatic (bilateral) cu titlul Omros, comutativ, consensual si translativ de proprietate.

a) Este un contract sinalagmatic (bilateral) – prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante.Vanzatorul are obligatia sa preadea lucrul vandut sis a garanteze pe comparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul;

b) Este un contract cu titlul oneros – ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, primirea uni echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga;

c) Este un contract comutativ – exista si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depend , ca in contractele aleatorii , de un eveniment viitor si incert care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu, ex: cand obiectul este supus pieirii ,exproprieririi .

d) Este un contract consensual – in principiu putand fi incheiat prin simplu accord de vointa al partilor, fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Prin exceptie de la principiul consensualismului, in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine un contract solemn. Ex: terenurile (intravilan sau extravilan) indiferent de intinderi pot fi instrainate (dobandite) prin acte juridice intre vii, sub sanctiunea nulitatii absolute, numai daca actul a fost incheiat in forma autentica (vanzarea – cumpararea de autovehicule, pe baza contractului tip de vanzare – cumparare incheiat la organele de politie).

e) Este un contract translativ de proprietate din momentul incheierii lui

- prin efectul realizarii acordului de vointa si independent de predarea locului vandut si de plata pretului, se produce nu numai incheierea contractului, dar opereaza si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la comparator.

- din momentul dobandirii dreptului de proprietate, cumparatorul suporta si riscul pierderii lucrului, daca vanzatorul debitor al obligatiei de predare dovedeste intervenirea unei cauze straine exoneratoare de raspundere, adica natura fortuita, iar nu culpabila a pieirii lucrului.

f) Conditii pentru transmiterea automta imediata a dreptului de proprietate:

- vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut, iar contractual perfect valabil incheiat;

- trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual (certe);

- in cazul bunurilor determinate generic, transferul proprietatii nu se poate produce din momentul incheierii contractului, caci nu se cunosc efectiv bunurile care vor fi dobandite de comparator, nu se pune nici problema transferarii riscurilor (bunuri de gen nu pot pieri ) => transferul proprietatii in cazul bunurilor de gen si al riscurilor, are loc din momentul individualizarii – predarii lucrului vandut cumparatorului;

- lucrul vandut trebuie sa existe; in cazul vanzarii bunurilor viitoare, (de exemplu lucruri care urmeaza sa fie confectionate) transferul proprietatii poate opera nu mai din momentul in care au fost executate, terminate in stare de a fi predate cumparatorului, daca sunt bunuri individual determinate (certe) iar daca lucrul executat este de gen dupa individualizare

- trebuie ca partile sa nu fi amanat transferului proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului:

- daca partile au amanat transferul proprietatii pana la indeplinirea unui termen suspensiv (ex: la termenul predarii lucrului vandut ori a platii pretului) sau pana la realizarea unei conditii suspensive;

- termenul suspensiv afecteaza transferul proprietatii numai daca partile au prevazut expus amanarea acestui efect al contractului de vanzare cumparare; daca termenul a fost stipulate pur si simplu , nu afecteaza transferul proprietatii, ci numai executarea obligatiei de predare a lucrului vandut;

- conditia suspensiva in schimb, amana transferul proprietatii pana la realizarea evenimentului;

- in ambele cazuri deaorece vanzatorul ramane proprietar continua sa suporte riscul pierderii fortuite;

g) Problema riscului pierderii lucrului:

In cazul in care, prin conventia intre parti transferul proprietatii a fost amanat pentru un moment ulterior incheierii contractului, se amana in virtutea legii si transmiterea riscurilor asupra cumparatorului

Regula riscurilor de proprietate la fel ca si regula transferarii proprietatii in momentul incheierii contractului, nu este o regula imperativa partile putand disocia cele doua aspecte; cumparatorul sa isi asume riscurile inainte de momentul transferarii dreptului de proprietate (ex: in cursul executarii lucrului viitor) sau vanzatorul sa suporte riscurile dupa ce a operat transferul proprietatii (ex: in cursul transportului). Aceasta trebuie sa rezulte dintr-o clauza neindoielnica si expres prevazuta in contract .

Fisiere in arhiva (23):

 • Curs Complet Drept Civil
  • civil.doc
  • COMODATUL.doc
  • Conditiile de forma ale contractului de donatie.doc
  • Contracte speciale.doc
  • CONTRACTUL DE LOCATIUNE.doc
  • CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA.doc
  • DARURILE MANUALE.doc
  • DONATIILE DEGHIZATE SI PRIN INTERPUNERE DE PERSOANE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE INCHEIERE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE.doc
  • GARANTIA CONTRA EVICTIUNII IN CAZUL v-c.doc
  • GARANTIA PENTRU VICII ASCUNSE IN CAZUL.doc
  • Incapacitati de a dispune si de a primi prin intermediul contractului de donatie.doc
  • INCAPACITATI SPECIALE IN MATERIA v-c.doc
  • INCETAREA LOCATIUNII.doc
  • MANDATUL CU REPREZENTARE.doc
  • MANDATUL FARA REPREZENTARE.doc
  • Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare cumparare.doc
  • OBLIGATIILE COMODATARULUI.doc
  • Principiul irevocabilitatii donatiilor.doc
  • Promisiunea unilaterala de vanzare,prom bilaterala de v-c,pactul de preferinta.doc
  • REVOCAREA DONATIEI PENTRU INGRATITUDINE.doc

Alte informatii

se poate invata numai din el pentru examenul pe primul semestru la drept, anul 3. contine toate contractele speciale. semestrul 1, anul 3, contractele