Curs Drept Civil Comentat și Adnotat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11293
Mărime: 42.05KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I

Consideratii generale privind dreptul civil

1. Terminologie si definire

Expresia "drept civil" poate fi luatã în trei sensuri si anume:

Mai întâi ea desemneazã ramura de drept civil a sistemului de drept românesc. Într-un al doilea sens, expresia "drept civil" evocã acea posibilitate sau prerogativã recunoscutã de legea civilã titularului dreptului civil. În sfârsit, într-o a treia acceptiune, prin drept civil se desemneazã o ramurã a stiintei juridice, stiintã ce are ca obiect dreptul civil; disciplina de învãtãmânt.

Definitia pe care o propunem: dreptul civil este ramura care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între persoane (fizice si juridice) având la baza libertatea si egalitatea juridica.

2. Diviziunea dreptului

Dreptul, în general, se împarte în primul rând în Drept international (public si privat) si Drept national.

Dreptul national se împarte si el în drept public si drept privat.Dreptul public se ocupã de constituirea statului si a puterilor publice si de raporturile dintre stat si particulari în general. Principalele lui subdiviziuni sunt: dreptul constitutional, dreptul administrativ, drept penal etc.

Dreptul privat se ocupã de actele particularilor care nu pun în discutie decât interesele individuale; el este dreptul persoanelor private (persoane fizice si persoane juridice de drept privat). El cuprinde în principal dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei etc.

3. Principalele sisteme de drept

Împãrtirea clasicã le divide în patru: sistemul anglo-saxon (common-law), sistemul romano-germanic, sistemul comunist, sistemul religios.

Sistemul common-law. El a apãrut în Anglia ca un drept jurisprudential si s-a extins în SUA, Australia, Noua Zeelandã, Canada mai putin provincia Quebec etc.

Sistemul romano - germanic. Acest sistem are o arie largã de rãspândire în întreaga lume, inclusiv în America Latinã, unele tãri din Orientul Apropiat si chiar în Africa. El poate fi divizat în drepturile latine bazate pe dreptul roman (Franta, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, România etc.) si drepturile germanice, ele fiind formate din aliajul dreptului roman si cutumele germanice (Germania, Austria, Scandinavia, Elvetia etc.).

Sistemul comunist. Acest drept profund ideologizat a fost dreptul fostei URSS si a tarilor satelite ale acesteia (tarile socialiste); doctrina era cea marxist-leninista.

Sistemul religios. Abordarea drepturilor religioase trebuie sa aiba în ve¬dere, într-o oarecare masura, diviziunea: drepturi orientale si drepturi euro¬pene. Modelul este ilustrat de dreptul musulman.

6. Domeniul dreptului civil

Institutiile dreptului civil sunt: raportul juridic civil (care cuprinde normele privitoare la pãrtile, continutul si obiectul acestui raport), bunurile, izvoarele raportului juridic civil (adicã actele si faptele juridice) si dovada sau proba acestui raport; actul juridic civil, prescriptia extinctivã, subiectele dreptului civil (persoana fizicã si persoana juridicã), drepturile reale principale (dreptul de proprietate cu dezmembrãmintele sale - uzul, uzufructul, abitatia, servitutea, administrarea ori folosinta), obligatiile civile, contractele civile speciale (contrac¬tul de vânzare-cumpãrare, contractul de donatie, contractul de locatiune, contractul de mandat etc.), dreptul de proprietate intelectualã (dreptul de autor si de inventator), succesiunile.

În al doilea rând, obiectul dreptului civil este format din raporturi patri¬moniale si raporturi nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice ori persoanele juridice.

7. Principiile dreptului civil

În dreptul civil, dupã pãrerea noastrã, deosebim douã categorii de principii si anume:

1) - principiile fundamentale ale dreptului român care au incidentã si în dreptul civil;

2) - principiile generale ale dreptului civil român.

Sunt principii fundamentale ale dreptului român si îsi au aplicatiune în întreaga legislatie a României: principiul democratiei, principiul egalitãtii în fata legii, principiul legalitãtii si principiul separatiei puterilor în stat. Principiile generale ale dreptului civil sunt idei directoare, de bazã, aplicabile tuturor institutiilor dreptului civil. Cele mai importante sunt: principiul proprietãtii, principiul egalitãtii în fata legii civile, principiul îmbinãrii intereselor personale cu cele generale, principiul ocrotirii drepturilor subiective civile si principiul bunei credinte. Aceste principii le gãsim formulate în legea civilã lato sensu.

Preview document

Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 1
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 2
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 3
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 4
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 5
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 6
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 7
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 8
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 9
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 10
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 11
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 12
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 13
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 14
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 15
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 16
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 17
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 18
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 19
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 20
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 21
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 22
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 23
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 24
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 25
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 26
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 27
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 28
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 29
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 30
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 31
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 32
Curs Drept Civil Comentat și Adnotat - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Curs Drept Civil Comentat si Adnotat.DOC

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Ai nevoie de altceva?