Cursuri Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 24375
Mărime: 76.82KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto).

Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare.

Contractul de vanzare-cumparare

Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte un lucru iar cealaltă a plaţi pt acesta.

Vanzarea-cumpararea e acel contract prin care o parte numita vânzător strămută proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti numita comparator , care se obliga a plaţi vânzătorului preţul bunului vândut.

Obiectul vânzării il poate forma nu numai dr de proprietate ci si drept de proprietate intelectuala, drept real, drept de creanţa.

Exista anumite categorii de drepturi care nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare: drepturile cu privire la identitatea pers, dreptul la sediu(pers juridica), drepturi patrimoniale(dr de uz, de abitatie al soţului supravieţuitor, de clientela),alte drepturi prevăzute de lege sau stabilite prin contracte care se incheie in considerarea persoanei.

Reglementare -> c civ. Cartea a Ill-a art. 1294-1404

Caracterele juridice:

-contract sinalagmatic bilateral(se creează o reciprocitate si interdependenta a obligaţiilor pârtilor contractante,creditor-debitor)

-contract cu titlu oneros(se strămuta proprietatea in schimbul unui pret)-fiecare parte contractanta urmăreşte obţinerea unui avantaj patrimonial,primirea unui echivalent in schimbul unei prestaţii prestabilite

-contract comutativ -existenta si intinderea obligaţiilor ce incumba pârtilor contractante este cunoscuta de către acestea din momentul in care s-a incheiat contractul, iar acestea nu depind de elemente viitoare, incerte, dar posibile ca realizare care ar face sa existe şanse de castig sau de pierdere

In mod exceptional poate capata caracter aleatoriu cand fie obiectul e supus pieirii sau exproprierii

-consensualitatea - rezulta din dispoziţiile art 1295- vinderea e perfecta intre parti si proprietatea e de drept strămutată la cumpărător in privinţa vânzătorului indata ce părţile s-au invoit(in momentul acordului de voinţa se naşte contractul).

Contract consensual- e valabil incheiat prin simplul acord de voinţa al pârtilor fara a se mai indeplini formalităţi sau fara sa fie nevoie ca in momentul încheierii contractului bunul sa se fi predat si preţul sa se fi plătit

Principiul consensualismului in contractul de vanzare-cumparare se aplica numai daca legea prevede astfel.

Excepţii de la acest principiu: art 2 titlul 10 cu privire la circulaţia juridica a terenurilor-terenurile cu sau fara construcţii situate in intravilan sau extravilan, indiferent de destinaţia sau intinderea lor, pot fi instrainate sau dobândite prin acte juridice intre vii incheiate in forma autentica sub sancţiunea nulităţii absolute ( teren cu casă - înscris sub semnătură privată).

Vânzarea - cumpărarea de autoturisme e consensuală iar potrivit hotărârii de Guvern 610/1992 privind cartea de identitate, radierea şi înmatricularea autoturismelor de către organele de poliţie şi cele financiare, are loc în temeiul contractului tip de vânzare-cumpărare încheiat la organul de poliţie, dar asta nu înseamnă că afectează valoarea contractului de vânzare-cumpărare care se încheie între părţi. Dacă una dintre acestea refuză să se prezinte la organul de poliţie în vederea îndeplinirii formalităţilor de radiere şi înmatriculare, cealaltă parte are la îndemână o acţiune în constatarea dreptului de proprietate, radierea şi respectarea înmatriculării acestuia fâcându-se pe baza hotărârii judecătoreşti.

Contract translativ de proprietate: odată cu realizarea actului de vânzare, predarea bunului şi plata preţului, are loc nu numai încheierea valabilă a acestuia dar şi transmiterea dreptului de proprietate.

Condiţiile pentru aplicarea transmisiunii imediate a dreptului de proprietate:

- vânzătorul să fie proprietarul bunului vândut iar contractul să fie valid încheiat;

- Efectul translativ de proprietate se produce numai în cazul bunurilor individual determinate. Excepţii:

a. In cazul bunurilor determinate generic, proprietatea se transmite în momentul

individualizării.

b. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un singur bun, al doilea fiind privind ca o

simplă posibilitate de plată.

c. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un bun sau mai multe: proprietatea se transmite în mod aleatoriu.

- părţile, prin convenţia dintre ele să fi amânat transferul proprietăţii până la îndeplinirea unei condiţii, unei cereri;

- lucrul vândut să existe, astfel încât în cazul bunurilor viitoare transferul poate opera numai din momentul în care bunurile respective au fost confecţionate/terminate şi în stare de a fi predate.

Condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare:

Consimţământul:

Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare:

- antecontract prin care se dă naştere unui drept de creanţă şi prin care o singură parte se obligă faţă de cealaltă să vândă un bun, cealaltă parte, beneficiarul promisiunii, are posibilitatea de a-1 cumpăra sau nu. Beneficiarul promisiunii nu are obligaţia de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare, rezultând caracterul unilateral al promisiunii.

In cazul în care beneficiarul promisiunii a luat hotărârea să cumpere bunul, iar promitentul vânzător refuză încheierea contractului, acesta nu se va încheia, astfel încât beneficiarul promisiunii are dreptul să solicite daune interese.

Dacǎ bunul se înstrǎineazǎ înainte de împlinirea termenului în care beneficiarul promisiunii trebuia sǎ opteze, nu se va aduce atingere dreptului terţului dobânditor. Excepţie: dacǎ se probeazǎ existenţa unei convenţii frauduloase între terţ şi promitent, astfel încât se poate constata nulitatea actului încheiat între terţ şi promitent pentru cauzǎ ilicitǎ.

Preview document

Cursuri Drept Civil - Pagina 1
Cursuri Drept Civil - Pagina 2
Cursuri Drept Civil - Pagina 3
Cursuri Drept Civil - Pagina 4
Cursuri Drept Civil - Pagina 5
Cursuri Drept Civil - Pagina 6
Cursuri Drept Civil - Pagina 7
Cursuri Drept Civil - Pagina 8
Cursuri Drept Civil - Pagina 9
Cursuri Drept Civil - Pagina 10
Cursuri Drept Civil - Pagina 11
Cursuri Drept Civil - Pagina 12
Cursuri Drept Civil - Pagina 13
Cursuri Drept Civil - Pagina 14
Cursuri Drept Civil - Pagina 15
Cursuri Drept Civil - Pagina 16
Cursuri Drept Civil - Pagina 17
Cursuri Drept Civil - Pagina 18
Cursuri Drept Civil - Pagina 19
Cursuri Drept Civil - Pagina 20
Cursuri Drept Civil - Pagina 21
Cursuri Drept Civil - Pagina 22
Cursuri Drept Civil - Pagina 23
Cursuri Drept Civil - Pagina 24
Cursuri Drept Civil - Pagina 25
Cursuri Drept Civil - Pagina 26
Cursuri Drept Civil - Pagina 27
Cursuri Drept Civil - Pagina 28
Cursuri Drept Civil - Pagina 29
Cursuri Drept Civil - Pagina 30
Cursuri Drept Civil - Pagina 31
Cursuri Drept Civil - Pagina 32
Cursuri Drept Civil - Pagina 33
Cursuri Drept Civil - Pagina 34
Cursuri Drept Civil - Pagina 35
Cursuri Drept Civil - Pagina 36
Cursuri Drept Civil - Pagina 37
Cursuri Drept Civil - Pagina 38
Cursuri Drept Civil - Pagina 39
Cursuri Drept Civil - Pagina 40
Cursuri Drept Civil - Pagina 41
Cursuri Drept Civil - Pagina 42
Cursuri Drept Civil - Pagina 43
Cursuri Drept Civil - Pagina 44
Cursuri Drept Civil - Pagina 45
Cursuri Drept Civil - Pagina 46
Cursuri Drept Civil - Pagina 47
Cursuri Drept Civil - Pagina 48
Cursuri Drept Civil - Pagina 49
Cursuri Drept Civil - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Teste Grila Drept Civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Norma Juridică

3.1. Definitie si trasaturi specifice Normele juridice sunt celulele din care este alcatuit dreptul obiectiv. Ca si normele morale, religioase,...

Clasificarea Normelor Juridice

CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE Se face dupa : 1) obiectul reglementarii -exista atatea categorii de norme juridice câte ramuri de drept exista...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Penal Special

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI Sectiunea I. Consideratiuni generale privind infractiunile contra sigurantei statului...

Ai nevoie de altceva?

''