Drept Civil

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 14729
Mărime: 56.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidius Cta
sem 1

Extras din document

CURS 1

Definitie : Acea ramura a sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale la care participa atat persoane fizice cat si persoane juridice care se afla intre ele pe pozitie de egalitate juridical.

Genul proxim = categoria mai larga in care notiunea de definitie se include

(e o ramura de drept care apartine sistemului de drept)

Dreptul civil preia o parte din principiile fundamentale ale sitemului de drept unitar al Romaniei. Aceste principii sunt reglementate in Constitutie si in alte legi fundamentale. (Principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor) Aceste principii au forme specifice de manifestare in dreptul civil.

Norma juridical = regula de conduita cu character general si impersonal a carei aplicare e asigurata prin forta coercitiva a statului.

Institutia juridica = un grup de norme care reglementeaza un domeniu mai restrans de activitate. (Institutia actului juridic civil)

Ramura de drept = un ansamblu de drepturi juridice care reglementeaza un domeniu mai larg de relatii sociale care au trasaturi commune.

Dreptul civil are particularitati care ii dau o fizionomie aparte. Acele particularitati reprezinta diferenta specifica si se exprima in criteriile de delimitare ale dreptului civil fata de alte ramuri.

PRIMUL CRITERIU DE DELIMITARE

Obiectul de reglementare = sfera raporturilor juridice (relatii sociale) care prezinta anumite caractere specifice.

Raporturi patrimoniale = raporturi cu continut economic evaluabil in bani care izvorasc din contracte / fapte juridice.

Raporturi personal nepatrimoniale = exprima individualitatea persoanelor care sunt lipsite de un continut economic. (nu pot fi evaluate in bani)

Dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale din societate. Acestea sunt reglementate si de alte ramuri de drept.

Concluzie : Acest prim criteriu nu este sufficient pentru a delimita dreptul civil de alte ramuri.

AL II – lea CRITERIU DE DELIMITARE

Calitatea subiectelor Dreptului Civil

1. Persoane fizice = omul individual titular de drepturi si obigatii civile; pot fi subiecte si in alte raporturi juridice dar ce e specific dreptului civil este ca persoanele fizice nu au calitati speciale.

2. Persoane juridice = un colectiv de oameni care avand anumite elemente constitutive prevazute de lege, reprezinta un subiect de drept de sine statator titular de drepturi si obligatii distincte de calitatea de subiect de drept a fiecarui individ membru al colectivului. Persoanele fizice sunt subiecte specifice Dreptului Civil.

AL III lea CRITERIU DE DELIMITARE

Metoda de reglementare = mijlocul de care se foloseste statul pentru a influenta modul de desfasurare a unei anumite categorii de raporturi juridice. Se exprima prin pozitia juridical specific ape care partile o au una fata de cealalta.

Dreptul constitutional = partile = egalitate juridical.

Mai exista si alte ramuri de drept in care partile sunt situate pe o egalitate juridical. Dar in alte ramuri de drept (publice) partile se afla pe pozitie de subordonare juridica.

AL IV lea CRITERIU DE REGLEMENTARE

Caracterul normelor juridice care formeaza Dreptul Civil ca ramura

Normele juridice sunt de doua feluri : dispozitive ( permissive si supletive ) si imperative (onerative si prohibitive ).

Normele dispozitiv permissive = nu impun / doar permit ca subiectul sa aiba o anumita comportare daca doreste.

Normele dispozitiv supletive = stabilesc o anumita conduita obligatory pentru parti numai in cazul in care ele nu au prevazut prin vointa lor o alta conduita.

Normele imperativ onerative = prevad obligatia partilor de a avea in o anumita ipoteza o conduita stabilita. (sotii trebuie sa poarte acelasi nume de familie)

Normele imperative prohibitive = interzic in mod expres o anumita conduita.

In Dreptul Civil majoritatea normelor juridice sunt dispozitiv supletive

AL V lea CRITERIU DE DELIMITARE

Natura sanctiunilor aplicabile in cazul incalcarii normelor de Drept Civil

Titularul dreptului incalcat se poate adresa instantelor de judecata pentru restabilirea situatie anterioare, repararea prejudiciului suferit sau alte masuri adecvate.

In alte ramuri exista sanctiuni specifice ( penal = inchisoarea )

Principiile specifice dreptului civil

O ramura de drept care nu are in general principii specifice la nivelul ramurii de drept, dar cu principii specifice la nivelul institutiilor juridice. (consensualism , ocrotirii bunei vointe, fortei obligatorii.)

Concluzie = Niciunul din criteriile luate isolate nu este sufficient pentru a delimita Dreptul Civil de alte ramuri ale dreptului, fiind necesa ca toate criteriile sa fie private in interconexiunea lor.

CURS 2

Izvoarele dreptului civil

Izvor in sensul material al izvorului de drept reprezinta conditia materiala de existenta care genereaza normele acestei ramuri.

Izvor in sens formal reprezinta forma specifica de exprimare a normelor dreptului civil.

Observatie : Nu trebuie confundate notiunile de izvor de drept in sens formal cu notiunea de izvor al raportului juridic concret care desemneaza acte sau fapte de care legea civila leafa nasterea unui raport juridic civil.

Formele de exprimare a izvorului de drept civil

In dreptul civil normele imbraca forma juridica de acte normative (acele acte care emana de la organele statului investite cu prerogativa reglementarii).Actele normative se constituie intr-un sistem astfel incat exista o ierarhie care e determinata de ierarhia organelor statului de la care acele acte emana. Actele normative inferioare trebuie sa fie conforme cu actele normative superioare.

Observatie : Aceasta ierarhie priveste numai raporturile dintre actele normative, nu si intre actele normative si destinatarii lor.

Pricipalul izvor al dreptului civil este Constitutia Romaniei care reglementeaza organizarea statului potrivit cu principiul democratiei constitutionale.

1. PARLAMENTUL este potrivit articolului 61 din Constitutie organul reprezentativ al Romaniei si unica autoritate legiuitoare a tarii. Actele Parlamentului sunt: legi, hotarari si motiuni.

Legile sunt de 3 categorii :

1) Legi constitutionale = de revizuire a Constitutiei.

Constitutia: izvor al dreptului civil; unele drepturi fundamentale ale cetatenilor, sunt si drepturi subiective civile; principiile fundamentale ale dreptului civil au ca izvor primar textul Constitutiei; normele Constitutiei care reglementeaza organele statului intereseaza dreptul civil sub aspectul regimului persoanelor juridice.

2) Legi organice = sunt adoptate in anumite domenii de activitate expres prevazute in Constitutie. Exemplu : sistemul electoral / legea 18 din 1991 privind fondul funciar.

3) Legi ordinare = celelalte legi ale Parlamentului. Exemplu : Decretul 31/1954 al fostului Consiliu de stat privitor la persoanele fizice si juridice.

2. PRESEDINTELE emite decrete care sunt izvoare de drept civil doar daca au caracter normativ si reglementeaza relatiile sociale din domeniul dreptului civil.

3. GUVERNUL da hotarari ce reprezinta acte administrative care sunt emise pentru organizarea executarii legilor. Exemplu: legea 498/2003 = adoptarea normelor metodologice = cadru de aplicare a legii 10/2001 = imobilele preluate abuziv.

4. AUTORITATILE ADMINISTRATIV PUBLICE CENTRALE

Ministerele si agentiile. Conducatorii emit acte normative cum ar fi ordine, regulamente, instructiuni, s.a.m.d. Primarul si Prefectul emit dispozitii si respectiv ordine.

Principalul izvor al dreptului civil este Codul Civil (1864).

Mentiuni : 1) o parte din texte au fost abrogate si inlocuite cu Decretul 31/1954 si 32/1954;

2) alte texte au fost modificate; Decretul 167/1958 a modificat termenele de prescriptie extinctiva.

3) alte dispozitii ale Codului Civil si-au restrans sfera de aplicare.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Aplicarea Legii Civile în Timp și Spațiu

APLICAREA LEGII CIVILE 1. APLICAREA LEGII CIVILE ÎN TIMP Legea civilă, ca orice lege, actionează concomitent, simultan sub trei aspecte: -...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Conceptul de Drept - Sinteze

Capitolul III. Actele juridice 1. Definitie. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,...

Ai nevoie de altceva?